سبد خرید

نمایش یک نتیجه

اثر ذوب مجدد و فيلترگذاري بر خستگي آلیاژ A356آلومینیوم

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان 1,800 تومان
اثر تكرار ذوب مجدد و ريخته گري ونیز اثر فيلتر گذاري بر مقاومت به خستگي و ميزان تخلخل در آلياژ آلومینیوم A356مورد مطالعه قرار گرفت. در این خصوص  شمش اوليه از این آلیاژ چهار بار ذوب شد و در هربار...

اثر سرعت جوشکاري همزن اصطکاکي بر ريزساختار و خواص مکانيکي فولاد زنگ نزن 304

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان 1,800 تومان
مزاياي جوشکاري همزن اصطکاکي (FSW) در آلومينيم، منيزيم، مس وآلياژهـاي آنهـا سـبب شـده کـه تمايل تحقيقاتي قابل ملاحظه اي درباره به کارگيري اين فرايند در فولادها به وجود آيد. به عنوان يکي از کارهاي اساسی در دنيا و اولين تجربه...

اثر عمليات ترمومكانيكي بر خواص مكانيكي و شكل پذيري ورقهاي فولادي st-12

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان 1,800 تومان
استفاده گسترده از ورقهاي فولادي كم كربن جهت اهداف كششي و كشش عميق در صنايع مختلف و بخصوص در خودروسازي به عنوان بدنه خودرو، بعلاوه  تمايل به استفاده از ورقهاي نازكتر جهت سبكتر كردن خودرو، ايجاب ميكند پروسه توليد ورق...

اثر عمليات حرارتي آنيل نفوذي پوشش بر ريزساختار و خواص مكانيكي فولاد ساده كربني پوشش داده شده با آلومينيوم بروش A

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان 1,800 تومان
اســــتفاده از پوشــــش دهــــي پاشــــشي آلومينيــــوم بــــر روي فولادهــــاي ســــاده كربنــــي بــــروش APS(Atmospheric Plasma Spray)به منظور بهبـود مقاومـت بـه سـايش و خـوردگي داغ، از نقطه نظر متالورژيكي و اقتصادي راه حل مناسـبي  اسـت. از آنجـا كـه اتـصال پوشـشهاي پاشـشي از...

اثر غلظت کاتيون مس برخواص فیزیکی پودر مس الکترولیزی

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان 1,800 تومان
در اين تحقيق اثر غلظت يون مس در محدوده ي 35-5 gr/lit روي پودر مس تهيه شده به روش الكتروليزي بررسي شده است. كه در ارائه يا جداگانه شرايط  هينه در سلول الكتروليز همانند دانسيته جريان كاتدي،دما و بازده زماني...

اثر فناوري واحدهاي احياي مستقيم بر ميزان انرژي مصرفي و ويژگي آهن اسفنجي توليدي

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان 1,800 تومان
طراحي و توسعه پايدار واحدهاي احياي مستقيم در گرو برتري هاي فني- اقتصادي، عرضه و تقاضاي مواد اوليه مصرفي، کيفيت آهن اسفنجي تولیدی و مسائل زيست محيطي است. براي نشان دادن اثر اين متغييرها، اطلاعات يک دوره کار واحدهاي زم-...

اثر کارسرد بر ریز ساختار و سختی نمونه های فولادی زنگ نزن آستنیتی 347 تولید شده به روش ساخت افزایشی با منبع قوس و تغذیه سیم

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان 1,800 تومان
در تکنولوژی ساخت افزایشی با منبع قوس و تغذیه سیم WAAM قطعه به صورت لایه به لایه و با جوشکاری پاس های متوالی ساخته می شود. در این روش قطعات ساخته شده با مشکلاتی از قبیل اعوجاج، تنش پسماند بالاو...

اثر مشخصه هاي پوشش دهي بر ضخامت و خصوصيات پوشش پلاستيسول پي وي سي برروي فولاد CK45در روش غوطـه وري گرم

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان 1,800 تومان
اثر عوامل موثر بر ضخامت و کیفیت نهایی پوشش در فرآيند غوطه وري گرم پلاستيسول، شامل دماي پيشگرم، زمان غوطه و ،ري سرعت بيرون آوردن  قطعات از مايع پلاستيسول و دما وزمان پخت بررسي شده است. نتايج نشان مي دهد...

اثر مقدار منگنز سيم جوش بر خواص مكانيكي، ريزساختار و مقاومت به ترك گرم فلزجوش فولاد X70درجوشكاري زيرپودري لوله هاي اسپيرال انتقال

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان 1,800 تومان
اثر افزايش منگنز بر كاهش احتمال ترك گرم در جوشكاري زيـر پـودري فولادهـاي ميكـرو آليـاژي بـه اثبات رسيـده است، اما اين افزايش نمي  بايست باعث تغييرات نامطلوب در خواص متالورژيكي و بـه تبـع آن خواص مكانيكي فلز جوش شـود. لـذا...
درحال بارگذاری ...