سبد خرید

Exporting firm’s engagement with trade associations: Insights from Chile

تومان

موجودی: در انبار

This study addresses the effects of the firms level of engagement with trade associations located at the  companys export market on export performance. It analyzes firm-level data from a South American emerging economy, Chile. Results show that a stronger engagement with trade associations located at the companys export market has a positive effect on export performance. Environmental uncertainty on customer needs is confirmed as an export performance barrier, but unexpectedly, this obstacle only diminishes in a negligible factor as the level of engagement with trade associations located at the firms export market increases. This study contributes to the international management literature by investigating the direct and moderating effects of overseas trade associations on the firms export performance, and by scrutinizing on the distinctions among the cooperation determinants of local networks and networks situated at the firms export market. Practical implications are discussed.

تعداد:
مقایسه

ABSTRACT

This study addresses the effects of the firms level of engagement with trade associations located at the  companys export market on export performance. It analyzes firm-level data from a South American emerging economy, Chile. Results show that a stronger engagement with trade associations located at the companys export market has a positive effect on export performance. Environmental uncertainty on customer needs is confirmed as an export performance barrier, but unexpectedly, this obstacle only diminishes in a negligible factor as the level of engagement with trade associations located at the firms export market increases. This study contributes to the international management literature by investigating the direct and moderating effects of overseas trade associations on the firms export performance, and by scrutinizing on the distinctions among the cooperation determinants of local networks and networks situated at the firms export market. Practical implications are discussed.

 

INTRODUCTION

Export performance of small and medium sized firms (SMEs) remain a relevant research area in a global environment with increasing technological change, lower trade barriers and a growing interest in country and firm-level export developing strategies (Ngo, Janssen, Leonidou, & Christodoulides, 2016; Cieślik, Kaciak, & Thongpapanl, 2015), despite the fact of emerging new global trends on de-globalization (Ghemawat, 2017). The understanding and modeling of export performance is typically grounded on the Resource Based View (RBV). The resource-based theory posits that firm´s internal tangible and intangible resources result in competitive advantage and export performance (Barney, 1991; Zou & Stan, 1998). On the contrary, the contingency approach suggests that the interdependence of firm external and internal factors determines firm´s export performance (Cavusgil & Zou, 1994; Yeoh & Jeong, 1995; Sousa, Martínez-López, & Coelho, 2008). This study approaches export performance from the contingency perspective. Institutional networks need more attention in the study of export performance, especially within SMEs (Chetty & Agndal, 2007). At the same time, external networks and horizontal relationships, such as engaging with trade associations are factors that require further study (Boehe, 2013; Guimón & Paraskevopoulou, 2017). This is because external networks may facilitate access to resources that are essential for internationalization. 

 

چکیده

این مطالعه به بررسی اثرات سطح شرکت در تعامل با انجمن های تجاری واقع در بازار صادرات شرکت در عملکرد صادرات می پردازد. این داده ها را از یک اقتصاد نوظهور آمریکای جنوبی شیلی تجزیه و تحلیل می کند. نتایج نشان می دهد که برقراری ارتباط قوی تر با انجمن های تجاری که در بازار صادرات شرکت قرار دارد تاثیر مثبتی بر عملکرد صادرات دارد. عدم اطمینان محیط زیست بر نیازهای مشتری به عنوان یک مانع عملکرد صادراتی تأیید شده است، اما به طور غیر منتظره، این مانع فقط در یک عامل ناچیز کاهش می یابد، زیرا سطح تعامل با انجمن های تجاری که در بازار صادرات شرکت قرار دارد افزایش می یابد. این مطالعه به ادبیات بین المللی مدیریت با بررسی اثرات مستقیم و مدرن انجمن های تجاری در خارج از کشور بر عملکرد صادرات شرکت و بررسی تمایز میان عوامل تعیین کننده همکاری شبکه های محلی و شبکه های موجود در بازار صادرات شرکت کمک می کند. مفاد عملی بحث شده است.

 

مقدمه

عملکرد صادرات شرکت های کوچک و متوسط ​​(SME) همچنان یک محدوده تحقیق مربوطه در یک محیط جهانی با افزایش تغییرات تکنولوژیکی، موانع تجاری پایین و علاقه مندی به استراتژی های توسعه صادرات در سطح کشور و در سطح شرکت (Ngo، Janssen، Leonidou، & Christodoulides، 2016؛ Cieślik، Kaciak، Thongpapanl، 2015)، علیرغم واقعیت در حال ظهور روندهای جدید جهانی در زمینه ی انحلال (Ghemawat، 2017). درک و مدل سازی عملکرد صادرات به طور معمول مبتنی بر منابع مبتنی بر مشاهده (RBV) است. نظریه مبتنی بر منابع معتقد است که منابع داخلی و ملموس داخلی شرکت ها منجر به مزیت رقابتی و عملکرد صادرات می شوند (Barney، 1991؛ Zou & Stan، 1998). برعکس، رویکرد احتمالی نشان می دهد که وابستگی متقابل عوامل خارجی و داخلی شرکت، عملکرد صادرات شرکت را تعیین می کند (Cavusgil & Zou، 1994؛ Yeoh & Jeong، 1995؛ Sousa، Martinez-Lopez & Coelho، 2008). این مطالعه به بررسی عملکرد صادرات از دیدگاه احتمالی می پردازد. شبکه های نهادی نیاز بیشتری به مطالعه عملکرد صادرات، به خصوص در میان SMEs دارند (Chetty & Agndal، 2007). در عین حال، شبکه های خارجی و روابط افقی، مانند ارتباط با انجمن های تجاری، عوامل است که نیاز به مطالعه بیشتر دارند (Boehe، 2013؛ Guimón & Paraskevopoulou، 2017). این به این دلیل است که شبکه های خارجی ممکن است دسترسی به منابع مورد نیاز برای بین المللی شدن را تسهیل کنند.

 

Year: 2019

Publisher : ELSEVIER

By :  Jose Brache, Christian Felzensztein

File Information: English Language/ 11 Page / size: 312 KB

Download

سال : 1398

ناشر : ELSEVIER

کاری از : خوزه بره، مسیحی Felzensztein

اطلاعات فایل : زبان انگلیسی / 11 صفحه / حجم : KB 312

لینک دانلود

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “Exporting firm’s engagement with trade associations: Insights from Chile”
درحال بارگذاری ...