• chemistry

  اثرات آنتی اکسیدانی و ضد انعقادی فوکوئیدان

  1,900 تومان

  فوکوئیدان یک پلی ساکارید سولفاته است که عمدتاً در جلبک های قهوه ای یافت می شود. فوکوئیدان در دیواره  سلولی جلبکها قرار دارد. این ترکیب به طورعمده از فوکوز تشکیل شده است و علاوه بر آن حاوی مونومرهای گلوکوز، گالاکتوز، مانوز، زایلوز، رامنوز، آرابینوز و گلوکورونیک اسید نیز میباشد. در دهههای گذشته به علت فعالیت های جالب فوکوئیدان به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است. به تازگی به منظور جستجو برای داروهای جدید و غذاهای کاربردی موجب علاقه به این ترکیبات پلی ساکارید سولفاته شده است. چندین ساختار فوکوئیدان یافت شده است، و فعالیتهای بیولوژیکی آنها مشخص شده است. فوکوئیدان دارای فعالیتهای مختلف بیولوژیکی مانند فعالیتهای ضد باکتریایی، ضد ویروسی، ضد تومری، آنتی اکسیدانی و ضد فوکوئیدان انعقادی هستند. ها ترکیبات شیمیایی و ساختارهای بسیار متنوعی دارند، که با فرآیند استخراج تعیین میشوند، و به طور قابل توجهی به مکان جغرافیایی، گونه ها، فصل و سن جمعیت وابسته هستند و میتوانند بر ساختار فوکوئیدان اثر بگذارند.

 • arzyabi asar-taliem-ir

  ارزيابي اثر فاصله بين اتمي در رسانش الكتروني نانوسيم هاي سيليكوني

  تومان

  محاسبات Abintioدر سطح محاسباتی HFو با مجموعه پایه * 6-31Gبرای ارزیابی فاصله بین اتمی در رسانش  الکترونی نانوسیم های سیلیکونی به کار گرفته شده است. نانوساختارهای سیلیکونی با فاصله های بین اتمی متفاوت در سیستم های یک بعدی مورد بررسی قرار گرفتند. این نانوساختارها دارای تقارنهای متفاوتی هستند و بسته به نوع تقارن، فواصل بین اتمی نیز متفاوت خواهند بود. هدف از این مطالعه، بدست آوردن فاصله ی مناسب، بین اتمهای سیلیکون است که درآن فاصله بیشترین رسانش سیستم ملاحظه میشود.

 • estekhraj mive-taliem-ir

  استخراج میوه دارواش معمولی (viscum album) با کلروفرم و کروماتوگرافی لایه نازک TLC

  تومان

  امروزه هنوز بسیاری از مواد اولیه دارویی از گیاهان استخراج می شوند و به دلیل عدم صرفه اقتصادی یا پیچیده بودن ساختمان شیمیایی آنان، سنتز شیمیایی جای استخراج از طبیعت را نگرفته است و حداکثر برای اصلاح این مواد اولیه طبیعی استفاده می شود. در همین راستا با توجه به تنوع آب و هوایی و در نتیجه فلور گیاهی بسیار متنوع در ایران، امکان شناسایی مواد موثر گیاهی در گیاهان مختلف بومی کشور و استخراج آن ها به منظور تولید این مواد به مقدار زیاد و در سطح صنعتی وجود دارد. این کار به ویژه در مورد گیاهانی که منحصر به ایران هستند و تاکنون کمتر مورد بررسی قرار گرفته اند، اهمیت ویژه ای دارد. (علی زرگری 1371). دارواش گونه گیاهی نیمه انگلی است که عمدتا در دو خانواده Lornthaceae و Viscaceae طبقه بندی می گردد (انسلم 2004) این گیاه با نام انگلیسی mistletoe و با نام علمی (Viscumalbum) گیاهی همیشه سبز، نیمه پارازیت (Hemi-parasitic)، اپیفیت، یک پایه، چند ساله با انشعاب کاذب دیکوتومیک می باشد و قادر به انجام فتوسنتز است. دارواش ها بر خلاف سایر گیاهان و جانوران انگلی مدت زیادی از زندگی خود را با میزبان سپری می کنند و آب و مواد غذایی مورد نیاز خود را طی یک رابطه آوندی از آن ها جذب می نمایند. (نورتون و همکاران 1998) دارواش از جمله گونه های گیاهی است که بیش تر در مناطق معتدله جهان گسترش دارد و محدوده انتشار وسیعی را در سطح دنیا به خود اختصاص داده، بگونه ای که این گیاه را از شمال افریقا تا جنوب شرقی انگلستان، جنوب کشورهای اسکاندیناوی و سرتاسر اروپا تا جنوب شرق آسیا و شرق ژاپن می توان مشاهده کرد. این گونه نیمه انگلی در کشورهای اروپایی بیش تر گونه های سیب، بید و تبریزی را به عنوان میزبان خود انتخاب می کند (اسادبتال 2004 ). در ایران، گونه دارواش از آستارا تا گلیداغی که محدوده گسترش جنگل های شمال کشور می باشد؛ بیش تر روی درختان بلوط، افرا، راش، توسکا، ممرز، انجیلی و بید مشاهده می شود (کرتولی نژاد 1381).

 • estefade az elektrorisi-taliem-ir

  استفاده از الکتروریسی عامل دار منظور به حذف مس از آب و پساب

  1,900 تومان

   

  آلودگی فلزات سنگین توسط فعالیت های صنعتی و توسعه تکنولوژیکی به علت سمیت ای آلاینده ها، غیر قابل تجزیه بودن ان ها و تجمع زیستی تهدید های جدی برای محیط زیست و بهداشت عمومی ایجاد نموده است. هنگامی که فلزات سنگین در حالت عنصر و یا مواد آلی فلزی در می آیند، می توانند تاثیرات قابل توجهی بر سلامت جوامع بشری داشته باشند. بر این اساس فلزات سنگین شامل مس، کادمیوم، سرب، جیوه، نیکل و روی در لیست اولویت دار آلاینده های خطرناک می باشند. از آن جایی که روش های مرسوم فیزیکی و شیمیایی در غلظت های پایین فلزات سنگین موثر نبوده و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نمی باشند، به همین دلیل جاذب ها سال های بسیاری مورد استفاده قرار گرفته و به عنوان یکی از روش های امیدوار کننده برای حذف فلزات سنگین از سیستم های فاضلاب محسوب می شوند. جاذب های ساخته شده از نانو الیاف دارای خواص سطحی منحصر به فرد، سطح تماس بالا، خاصیت آبدوستی حیرت انگیز و منافذ قابل تنظیم می باشند. علاقه به استفاده از الیاف ها مانند الیاف های پلی اکریلونیتریل، به عنوان جاذب برای حذف یون های فلزی از محلول های آبی، افزایش یافته است. اصلاح سطح یک راه برای افزایش قابلیت جذب بسیاری از الیاف برای یون های فلزی بوده است. در این مقاله نانوالیاف پلی اکریلونیتریل با استفاده از روش الکتروریسی تهیه و سطح نانوالیاف توسط دی اتیلن تری آمین عامل دار شد سپس این الیاف عاملدار شده برای جذب فلزات مس از محلول های آبی مورد استفاده قرار گرفت. خواص نانوالیاف پلی اکریلونیتریل با استفاده از آنالیزهای اسپکتروفتومتر جذب اتمی ، ATR-FTIR مورد بررسی قرار گرفت. دو ایزوترم جذب لانگمویر و فروندلیچ به منظور بررسی داده های جذب استفاده شد. علاوه بر این، مقدار جذب یونهای فلزات سنگین توسط تشک های نانوالیافی در این مطالعه گزارش شده است.

 • estefade az ravesh polimer-online-taliem-ir

  استفاده از روش پلیمر قالب یونی در طراحی سنسور الکتروشیمیایی جهت اندازه گیری یون منگنز

  1,900 تومان

  زمینه پژوهشی پلیمرهای قالب مولکولی یا یونی، از موضوعات تحقیقاتی مهم دهه ی اخیر محسوب می شوند. این مواد که به آنها آنتی بادی های مصنوعی هم گفته می شود، به گونه ای ساخته می شوند که با توجه به ویژگی های مولکولی مواد سازنده، به شکل قالب آنها درآمده و فقط ماده مورد نظر را جذب می کنند و به همین علت پلیمر قالب مولکولی نام گرفته اند. در این پژوهش ابتدا سنتز پلیمر قالب یونی فلز منگنز (II) استفاده از لیگاند 1- (2- پیریدیل آزو) -2- نفتول، متاآکریلیک اسید به عنوان مونومر عالمی، اتیلین گلیکول دی متاکربلات به عنوان اتصال دهنده ی عرضی و 2 و 3- آزوبیس ایزوبوتیرونیتریل به عنوان آغازگر با روش پلیمریزاسیون رادیکالی انجام گردید. در ادامه اصلاح الکترود کربن شیشه ای با استفاده از نانو لوله های کربنی چند دیواره به همراه پلیمر قالب یونی منگنز انجام شد. در سنجش کمی و کیفی این روش از دستگاه میکرواتولب استفاده گردید و پارامترهای موثر شامل زمان، پتانسیل، اثر مزاحمت و pH بهینه شد، حد تشخیص الکترود اصلاح شده برای (Mn(II برابر 0/15μM و محدوده غلظت خطی آن از 0/09-0/02 مولار بود که نشان داد الکترود اصلاح شده پاسخ الکتروشیمیایی حساسیت، پایداری و تکرار پذیری بالایی دارد.

 • andazegiri daro-taliem-ir

  اندازه گیری داروی تتراسیکلین با استفاده از خواص لومینسانسی

  تومان

  شیمی لومینسانس نشر نور بر اثر یک واکنش شیمیایی در دمای معمولی می باشد واکنش شیمی لومینسانس، تولید محصولات حد واسطی در ترازهای برانگیخته الکترونی می نماید که این محصولات در بازگشت به حالت اولیه نشر نور را ایجاد میکنند. اندازه گیری غلظت تتراسیکلینها به روش شیمی لومینسانس با استفاده از سیستم تزریق در  جریان پیوسته بسیار حساس و گزینشپذیر است. دامنه خطی برای اندازه گیری تتراسایکلین و داکسی سایکلین از 10-4تا 10-8مول بر لیتر گزارش شده است. اساس این اندازه گیری اثر بازدارندگی تتراسایکلین و داکسی سایکلین بر واکنش شیمی لومینسانس میان لومینول و ید در محیط قلیایی می باشد. با توجه به این که در این روش امکان بهینه کردن شرایط واکنش وجود دارد. در این روش پیشنهادی نیز شرایط واکنش از جمله غلظت واکنشگرها، و سرعت جریان بهینه شده است. تحت شرایط بهینه منحنی کالیبراسیون به خوبی دامنه ی خطی اندازه گیری را نشان می دهد ( r2 = 0.9966برای تتراسایکلین و r 2 0.9964برای داکسی سایکلین گزارش شده است) حد تشخیص این روش برای تتراسایکلین و داکسی سایکلین 8.9 × 10-9مول بر لیتر گزارش شده است. این روش بسیار ساده، سریع، ارزان، حساس و گزینش پذیراست. همچنین به صورت کاملا موفقیت آمیز برای اندازه گیری تتراسیکلین ها در سرم خون مورد استفاده قرار گرفت.

 • tarahi va sakht hesgar-taliem-ir

  بررسي و اندازه گيري فلزات سنگين در کنسروهاي ماهي تن

  تومان

  بررسی آلودگی فلزات سنگین در مواد غذایی ، بخصوص در ماهی و انواع فراورده های آن به عنوان شاخصی از آلودگی آبها، بسیار حائز اهمیت است. از این رو 6نوع تن ماهی موجود در بازار از مارک های معتبر بمنظور اندازه گیری فلزات سنگین (آرسنیک و جیوه) جمع آوری و آزمایش گردید. پس از آماده سازی با روش هضم تر ، میزان جیوه و ارسنیک بوسیله سیستم هیدرید با استفاده از دستگاه جذب اتمی وریان مدل 240 ESاندازه گیری شد. بر اساس نتایج بدست آمده در این تحقیق بر روی شش نوع تن ماهی مختلف در تمامی نمونه ها میزان آرسنیک کمتر از استاندارد ملی ایران و استانداردهای جهانی بوده است در حالیکه میزان جیوه در چهار نوع تن ماهی کمتر از حد مجاز استاندارد ملی ایران و در دو نوع دیگر آن با اختلاف معنادار نسبت به نمونه های دیگر، بالاتر از حد مجاز استاندارد ملی ایران تشخیص داده شد. مقادیر بدست آمده آرسنیک و جیوه در این تحقیق در مقایسه با استانداردهای سازمان بهداشت جهانی (WHO) آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا (EPA)و سازمان غذا و داروی امریکا (FDA )و همچنین استاندارد ملی ایران گزارش شده است.

 • baresi ashenase daneshjoyan-taliem-ir

  بررسی آشنایی دانشجویان مقطع کارشناسی رشته شیمی با فرصتهای شغلی مرتبط با شیمی

  1,900 تومان

  با توجه به افزایش سالانه تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی و چالشهای اشتغال این افراد، در این تحقیق میزان آشنایی دانشجویان رشته شیمی با فرصتهای شغلی مرتبط با شیمی در کنار آگاهی و علاقه آنها نسبت به شیمی با طرح سوالاتی از دانشجویان کارشناسی رشته شیمی دانشگاه ملایر مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داده است که میزان آگاهی و علاقه دانشجویان با تحصیل در رشته شیمی افزایش یافته و بالاتر از متوسط بوده است. اما میزان آگاهی از بازار کار و مهارتهای اشتغالی در این دانشجویان در حد کم می باشد. بنابراین سیستم آموزشی رشته شیمی در زمینه آگاهی های کارآفرینی و اشتغال از تاثیرگذاری کمی برخوردار بوده است.

 • baresi estefade-taliem-ir

  بررسی استفاده از جلبک ساراگوسوم پیرولیز شده در جذب فلزات سنگین کادمیوم و نیکل از محیط آبی

  تومان

  مطالعه حاضر با هدف بررسی استفاده از جلبک ساراگوسوم پیرولیز شده در جذب فلزات سنگین کادمیوم و نیکل از محیط آبی انجام شده است، و مشخص شد که pHو دما عوامل موثری بر روی جذب فلز نیکل و کادمیوم توسط جلبک هستند. به گونه ای که در فلز نیکل در دمای ثابت 18 0Cبالاترین جذب در pHبرابر ( 8حذف 75درصد فلز در غلظت بیوجاذب 0.25و 0.5ppmفلز و 79.5درصد در در غلظت بیوجاذب 0.5و 1 ppmفلز) اندازه گیری شد. این امر در دمای ( 25 0Cحذف 79.1درصد فلز در غلظت بیوجاذب 0.25و 0.5 ppmفلز و 83درصد در غلظت بیوجاذب 0.5و 1 ppmفلز) نیز برقرار بود. مقایسه دو دما نشان داد که بالاترین جذب در دمای 25 0Cدر هر دو pHرخ داد. همچنین نتایج نشان داد با افزایش غلظت فلز از 0.5به 1 ppmو افزایش غلظت بیوجاذب درصد برداشت فلز نیکل افزایش یافت. در مورد فلز کادمیوم، مقایسه pHدر دو دما نشان داد که در غلظت 0.5بیوجاذب و 1 ppmغلظت فلز در pHبرابر8 ( دمای C180  (درصد حذف فلز ) 55.5و در دمای( 25 0Cدرصد حذف فلز 58درصد)) و در pHبرابر ( 6.5در 25 0Cدرصد حذف فلز 44درصد) نسبت به غلظت بیوجاذب 0.25و 0.5 ppmمیزان جذب فلز کاهش یافت. که عکس نتیجه بدست آمده در مورد نیکل است.

 • baresi tasir maghadir-taliem-ir

  بررسی تأثیر مقادیر مختلف ماده کاهنده تبخیر از لحاظ کمی و کیفی بر روی منابع آب (مطالعه بر روی استخرهای آب)

  تومان

  با افزایش جمعیت کره زمین و محدودیت منابع آبی، بشر با چاره اندیشی و اتخاذ تدابیر گوناگون باید در جهت حفظ و تامین این مهم اقدام نماید. قرارگرفتن کشور ایران بر روی کمربند مناطق خشک ، کمبود بارندگی و تبخیر از سطح مخازن از جمله مسائلی است که معظل کمبود آب در کشور را جدی تر مینماید. یکی از روشهای مبارزه و مهار این کمبود کاهش تبخیر از مخازن پشت سدهاست. در این پژوهش از پودر واترسیور کمپانی  flexelbiاستفاده شده که مخلوطی از ستیل الکل و هگزادکانول با مقادیر قابل توجهی کلسیم هیدروکسید می باشد. با پاشش این پودر در دو مرحله ابتدا معادل 0/1گرم و در مرحله دوم معادل 10گرم، بر روی مخازن کوچک آماده شده در موسسه تحقیقات آب اقدام به بررسی اثرات کمی (میزان کاهش تبخیر) و کیفی (تغییرات احتمالی بر روی برخی پارامترهای شیمیایی ، میکروبی و بیولوژیکی ) شده که نتایج حاصله ارائه خواهد شد.معادل 0/1گرم در بازه زمانی دو ماهه و سپس 10گرم در بازه زمانی یک ماهه در سطح 1متر مربع و 1گرم در سطح 17/71متر مربع هر سه روز یکبار بر روی سطح حوضچه  ساخته شده به ابعاد 1*1*1مترمکعب (جهت بررسی میزان تبخیر) و استخر پلاستیکی (جهت بررسی کیفیت  شیمیایی، میکروبی و بیولوژیکی) ریخته شده است. نتایج کمی و کیفی در بازه زمانی دو ماهه و سپس یک ماهه بین دو حوضچه شاهد و نمونه مورد بررسی و کنترل قرارگرفته است.

   

 • baresi taesir-taliem-ir

  بررسی تاثیر همزمان الیاف کوتاه شیشه و فیلر معدنی تالک بر رفتار مکانیکی کامپوزیت پایه پلی- پروپیلن

  تومان

  در این تحقیق تاثیر استفاده همزمان از الیاف کوتاه شیشه و فیلر معدنی تالک بر خواص مکانیکی کامپوزیت های پایه پلی-پروپیلنی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور کامپوزیت های حاوی % 80 پلیپروپیلن به عنوان زمینه و %20 مجموع الیاف کوتاه شیشه و پودر تالک ( %0، %5، %10، % 15 و % 20) به روش اکستروژن در دمای 230°C ساخته و درصد خاکستر، شاخص جریان مذاب، دمای خمش حرارتی، آزمایش کشش، ضربه و سختی سنجی مورد بررسی قرار گرفت. مشاهده شد که با افزایش درصد جایگزینی الیاف کوتاه شیشه به وسیله پودر تالک تا %15 محتویات خاکستر از %22/61 به %19/03 کاهش و در درصد بیشتر پودر تالک تا %21/31 افزایش یافت. به همین ترتیب با افزایش درصد تالک از %0 تا %20، شاخص جریان مذاب از 6/01 g/10min به 11/7 g/10min، دمای خمش حرارتی از 140/6 °C به 66/8 °C، مدول یانگ از 4300 N/mm2 به 1600 N/mm2 و انرژی ضربه از 15/5 kJ/m2 به 8/5 kJ/m2 کاهش یافت.

   

 • baresi khososisazi-taliem-ir

  بررسی خصوصيات كمی گل و بنه زعفران (. Crocus sativus L) تحت تأثير سيستم هاي تغذيه آلی، بيولوژيكی و شيميايی در منطقه گناباد

  1,900 تومان

  به منظور ارزیابی واکنش گیاه زعفران به کودهای مختلف دامی، زیستی و شیمیایی آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی جهاد کشاورزی گناباد طی سال های زراعی ۱۳۹۴-۹۵ و ۱۳۹۵-۹۶ صورت گرفت. عامل اصلی بصورت کاربرد کود گاوی به میزان ۶۰ تن در هکتار و عدم مصرف کود و عامل فرعی متشکل از تیمارهای: شاهد (عدم مصرف کود)، نیتروکسین (۵ لیتر در هکتار)، بیوفسفر (۳ لیتر در هکتار)، بیوسولفور (۵ کیلوگرم در هکتار)، اسید هیومیک (۱۰ کیلوگرم در هکتار) و کود شیمیایی (به ترتیب ۱۵۰ ،۱۰۰ و ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار از منابع اوره، سوپر فسفات تریپل و سولفات پتاسیم) بود. نتایج آزمایش مشخص کرد اثر متقابل تیمارهای کود گاوی و کودهای بیولوژیکی و شیمیایی بر صفات عملکرد گل تر، کلاله تر و کلاله خشک معنی دار بود. بیشترین عملکرد گل تر (۱۸۱ کیلوگرم در هکتار) از اعمال کود بیوفسفر همراه با مصرف ۶۰ تن در هکتار کود گاوی حاصل شد. عملکرد کلاله تر در تیمار کود شیمیایی تحت شرایط مصرف کود گاوی بیشترین افزایش (میانگین عملکرد ۱۰۴۰۵ گرم در متر مربع) را نشان داد. درحالی که عملکرد کلاله خشک درنتیجه مصرف بیوفسفر حداکثر مقادیر (۵۳۵۱ گرم در هکتار) را حاصل کرد. اثر کود گاوی بر صفات بنه معنی دار شد. تعداد بنه در واحد سطح و عملکرد بنه افزایش ۱۹ درصدی را در اثر مصرف کود گاوی نسبت به تیمار شاهد در سال دوم نشان دادند. در بین تیمارهای کود بیولوژیکی و شیمیایی، بیشترین تعداد بنه (۴۴۰ بنه در متر مربع) و عملکرد بنه (۴۴۰۱ کیلوگرم در متر مربع) درنتیجه اعمال کود بیوفسفر بدست آمد. بر اساس نتایج بدست آمده، مصرف کود دامی توصیه شده بصورت تلفیقی همراه با کودهای بیولوژیکی بخصوص کود بیوفسفر در شرایط اقلیمی و خاکی مشابه با محل این آزمایش توصیه می گردد.

 • baresi raftar electroshimiyaee-taliem-ir

  بررسی رفتار الکتروشیمیایی آلیاژ A206در حضور غلظت های مختلف یون خورنده کلر

  تومان

  آلیاژ A206یک آلیاژ مستعد به خوردگی موضعی است. در این تحقیق به بررسی تأثیر غلظت کلر بر مقاومت به خوردگی آلیاژ A206پرداخته شده است. بررسی های مورفولوژیکی توسط میکروسکوپ فلورسرنت انجام شد. برای انجام آزمون پلاریزاسیون از دستگاه پتانسیو استات/گالوانواستات استفاده شده است. در انجام آزمایش از نمونه های ریختگی در قالب مسی استفاده شد. نتایج حاکی از افزایش نرخ خوردگی با افزایش غلظت یون خورنده کلر در محلول است   همچنین بیانگر انجام شدن دو واکنش با پتانسیل های متفاوت در سطح کاتد برای مصرف الکترون است. یونهای کلر با ایجاد ترکیب AlCl3از تشکیل رسوب چسبتده بر سطح آلیاژ جلوگیری میکنند. نتایج نشان داده است که فازهای بین فلزی Al-Cu-Mgموجود در آلیاژ A206در محلول های با غلظتهای متفاوت 3.5 ،3.2 wt. % NaCl و 3.8به سرعت خورده میشوند. انحلال انتخابی Alو Cuدر رسوبات باعث شروع خوردگی حفره ای میشود .

 • baresi sakhtar-taliem-ir

  بررسی ساختار و کارایی غشای اصلاح شده پلی سولفون با پلی اتراتر کتون سولفونه شده برای رطوبتزدایی از جریانات گازی

  تومان

  تشکیل هیدرات گازی بدلیل وجود رطوبت اشباع در گاز طبیعی یکی از مهمترین معضلات فرایند گاز طبیعی می باشد. تماس دهنده های غشایی گاز-مایع بدلیل مزایای بیشمار نسبت به تماس دهنده های معمولی، گزینه مناسبی برای جذب و جداسازی رطوبت از جریان گازی می باشد. در این تحقیق با افزودن پلی اتر اتر کتون سولفونه شده به محلول پلی سولفون غشای متخلخل الیاف توخالی با ساختار توسعه یافته بروش جداسازی فازی ساخته شده اند. غشاها در ماژول تماس دهنده غشایی قرار گرفته و برای جذب رطوبت از جریان گازی با تری اتلین گلایکول مورد استفاده قرار  گرفتند. غشاهای ساخته شده با بررسی تصاویر میکروسکوپ الکترونی، تست های تراوایی نیتروژن،فشار تخریب، درجه تخلخل کلی و زاویه تماس سطحی مشخصه بندی شدند. نتایج تست جذب رطوبت با تری اتیلن گلایکول در تماس دهنده غشایی نشان داد که شار جذب رطوبت با افزایش شدت جریان فاز مایع افزایش می یابد.

 • baresi shedat ashoftegi-taliem-ir

  بررسی شدت آشفتگی در سیستم تزریق SAG*7133در واحد شیرین سازی پالایشگاه گاز ایلام

  تومان

  استان ایلام با دارا بودن درصد بالایی از منابع گازی کشور، در راستای تامین گاز شهری منطقه غری کشور پالایشگاه گازی را در غرب این استان احداث نمود. در واحد شیرین سازی گاز ترش جهت عملیات شیرین سازی در برج جذب از ماده MDEA استفاده میکند. بر این اساس در این واحد از ماده ضد کف SAG*7133با هدف جلوگیری از پدیده کف  کنندگی به جریان  MDEAقبل از ورود به برج جذب تزریق میگردد. این سیستم تزریق فاقد بهمزن است. در این مقاله با استفاده از روش دینامیک سیالات محاسباتی و نرم افزارهای Gambitو Fluentسیستم تزریقی را که دارای بهمزن  ساکن جهت اختلاط بهتر است شبیه سازی شده و اثر آشفتگی و تغییرات سرعت در آن به صورت کانتورهای جرمی مورد بررسی قرار گرفته است.