• Jazb-Sari-Servat.[taliem.ir]

  كتاب جذب سريع ثروت

  تومان

  با سلام خدمت دوست گرامي اميد وارم مطالبي كه مي خوانيد باعث جذب سريع و آسان ثروت و تحول باور نکردني در زندگي شما دوست عزيز بشود ما انسانها لايق پول و ثروت و هر چيز خوبي كه خدا در اين جهان آفريده و خدا هميشه ما را ثروتمند و قدرتمند مي خواهد خداوند نعمتهاي بي شماري براي انسان خلق كرده كه كافي آن را باور كنيم و در جهت اين نعمت ها گام برداريم و انها را بدست آوريم عده اي از افراد  فکر مي كنند پول و ثروت خوب نيست يا هركه ثروتمند ميشود يا دزدي كرده يا مال به ارث برده ولي واقعيت اين است كه عده اي ثروتمند به اين صورت هستند ولي خيلي افرادهم هستند كه ثروت حلال به دست مي آورند در اين كتاب مي خواهيم تکنيك هاي راآموزش دهيم كه تو دوست خوبم را به ثروت ميرساند مهم نيست كه وضعيت اقتصادي چقدر بد باشد يا در شرايط تحريم قرار گرفته باشيم يا چقدر ادم هاي دور و ور زندگيمان چه وضعي داشته باشند كافي است اين تکنيك ها را اجرا كني مطمن باش پول و ثروت به زندگي تو سرازير ميشود فقط كافي اين كارها را انجام بدي كه با هم مرور ميکنيم.

 • Servatmand-Shavid.[taliem.ir]

  مـثـل آب خــوردن ثـروتـمـنـد شـویـد

  تومان

  من ایمان برجی در یک خانواده معمولی و مذهبی در مشهد به دنیا آمدم و زندگی معمولی داشتیم، پدرم کارمند بود و درآمد متوسطی داشت. در زمانی که در حال تحصیل در مدرسه بودم در فصل تابستان سعی میکردم در جایی مشغول به کار شوم تا بتوانم درآمدی برای خودم ایجاد کنم، یادم میآید که ابتدا در نانوایی، شرکت پست، حتی دستفروشی کار میکردم و درآمد ناچیزی داشتم اما خوشحال بودم که خودم دارم در سن پایین درآمد کسب میکنم. طبق روال هرسال تابستان در یک کسبوکاری مشغول به کار میشدم. خیلی زیاد دوست داشتم که پولدار شوم و بتوانم به تمام خواسته هایم برسم، اما هرچثدر بیشتر کار میکردم به همان میزان درآمدم افزایش پیدا نمیکرد. دنبال این موضوع میگشتم که چطور میشود پولدار شد، ثروتمندان چکارهایی انجام دادند که ثروتمند شدند؟ بعداز تحقیقاتی که انجام دادم متوجه شدم که: متوجه شدم که ذهن من براساس ثروت و موفقیت برنامه ریزی نشده است، ذهن من از افکار و باورهای فقر پر شده است و این برنامه ریزی اجازه نمیدهد که من ثروتمند شوم. یک تصمیم بزرگ گرفتم، تصمیم گرفتم که ذهنم را مجدد برنامه ریزی کنم اما این بار بر اساس ثروت. با توجه به مطالعات و تحیقاتی که در این حوزه انجام دادم تمریناتی را آماده کردم و شروع به انجام دادن آن تمرینات کردم. اینقدر انگیزه بالایی داشتم که توانست در عرض 02روز درآمدم را 4برابر ( معادل 0برابر حقوق یک کارمند) افزایش دهم. به این مسیر ایمان آوردم و با قدرت بیشتر ادامه دادم، 3ماه بعد از آن درآمدم 3برابر دیگر افزایش پیدا کرد .

 • Kare-Timi.[taliem.ir]

  کار تیمی و حل مسئله

  تومان

  كارِگروهي، اهداف هر سازمان را برآورده مي نه كند كارانفرادي و جداگانه افراد به ؛ بيان ديگر، موفقيت آميز بودن برنامه  را میتوان حاصل كوشش هاي دسته جمعي رؤسا، كاركنان، و افرادي ديگر دانست به كه نوعي با سيستم سازماني در ارتباط هستند. امروزه يكي از رموز موفقيت سازمان هاي برتر، توجه به كار گروهي در ميان كاركنان است.آنها در جستجوي اندازه كوچكتر ، ساختارهاي تختتر، عملیاات منعطف تر و البته راه های جدید وخلاق استفاده از گروه ها به  تيم ها عنوان شالوده بسیاري از بهبودهاي عملكرد سازمان هستند.پس وجود گروه ها و تيم ها جنبه اجتناب ناپذیر زندگي امروزي است. سازمان هاي مولد و با جود يها گروه كار ميتوانند به حيات خود تداوم بخشند ولي از آنجايي كه در يها تلاش گروهي و تيمي، ابعاد وجودي مثبت و منفي افراد بروز و ظهور مي کند،كند مدیران و كارمندان امروزي بايد شناختي خوب از گروه ها و فراگردهاي گروهي داشته باشند تا هم در دام آنها گرفتار نشوند و هم بتوانند استعداد وسیع آنها را به كار گيرند. همچنين توسعه روزافزون گستره دانش بشري و تخصصي شدن مشاغل ، انجام كار در قالب گروه هاي كاري را به يك <بايد> سازماني تبديل كرده است.اگر تا كنون در يك گروه يا تيم كار كرده باشيد؛ خواه در يك گروه كاري در اداره و يا در يك كميته، ميدانيد فرايند تصميم گيري تا چه اندازه دشوار است . واقعيت آن است كه صرف گرد هم آمدن عدهاي و تلاش آنان براي دستيابي به يك هدف مشترك، ضامن موفقيت آنها نيست. تشكيل و هدايت گروه ها تابع اصول و شرايطي است كه رعايت همه جانبه آنها ميتواند به تحقق اهداف از پيش تعيين شده در زمان مقرر، منجر شود. گروه ها و تیم ها به دلیل توانايي هایشان در هم افزايي مثبت و افزايش بازده سازمان ها ، بدون افزايش اقلام مصرفی ، بسيار اهمیت دارند.

 • milyaderhaye iran_mag_22.[taliem.ir]

  میلیاردرهای آینده ایران

  تومان

  دنبال بهانه اي بودم تا در مورد «تيم کوک» (Tim Cook) چند خطي بنويسم، اما نبودن اطلاعات زيادي در مورد اين مدير شرکت اپل که بعد از استيو جابز، جاي او را اشغال کرده بود، باعث شد تا اين تصميم کمي عقب بيافتد. امــــــا به  تـازگــي در دهـمـيـن کـنفـــرانـس  sDکه به اختـصـار D10ناميـده مي شود، اين مدير، دعوت متخصصان را پذيـرفـت و شــروع به پاسـخ گــويي به پرسش هايي در زمينه اپل و گذشته و آينده آن نمود که باعث شد تا زواياي تازه اي از شخصيت او و شرکت اپل مشخص گردد  ابتدا بايد بگويم که، کوک در اول نوامبر 1960در ايالت آلاباماي آمريکا به دنيا آمد. او براي نخستين بار در سال 1998به شرکت اپل به عنـوان «مديريت عمـليـات روزانه» پيوست، تا اينکه در تاريخ 24اوت 2011بعد از استعفاي استيو جابز، رسما به عنوان مديرعامل جديد شرکت اپل معرفي شد.  اما نکته مهمي که درباره کوک وجود دارد آن است که برخلاف انتظارات سعي نکرد تا تحت جو استيو پرستي در اپل، امور را مديريت کند و براي اداره امور روش هاي مختص خود را اعـلام نمـود وحـتـي اعـلام مي کند که استيو با آنکه موجودي منحصر به فرد و نابغه بوده است، اما هرگز او سعي نکرده  تا مانند او رفتار کند و فشاري براي شبيه استيو بودن را بر روي شانه هاي خود حس نمي کند! به طوري که در يکي از اقدامات جنجالي خود اعلام کرد که حدود 50ميليارد دلار از دارايي نقدي اپل، ظرف سه سال آينده در ميان سهامداران تقسيم خواهد شد و حتي شخصاً اعلام کرد که از سهـامي که سال گذشته به او  اعطا شده است و طي سال هاي آينده به مبلغ 75ميليون دلار خواهد رسيد، در اين برنامه پرداخت نقـدي اپل، قرار نمي گيـرد که نشان دهنده چشم نداشتن او به مسائل مادي و شخصي خـود جهت اخــذ تصميـمات
  حيـاتي اپل است و در اقـدامي بعدي، پس از
  جنجال هاي وجود آمده در مورد حقوق کارگران مشغول در کارخانجات اپل در چين، شخصاً وارد ماجرا شد و سعي کرد تا با تصميماتي به نفع اين قشر، از گسترش بيشتر شايعه هاي اپلي، جلوگيري کند.

 • milyaderhaye iran_mag_19.[taliem.ir]

  ميلياردرهای آينده ايران

  تومان

  در چهار قسمت گذشته اين بخش درباره تاسيس شرکت اپل توسط استيو جابز و وزنياک صحبت کرديم و در ادامه درباره مراحل پيشرفت اين شرکت همراه با هوش تجاري اين دو شريک و پستي و بلندي هاي  ميان آنها و رقيب ديرينه آنها، يعني شرکت مايکروسافت، مطالبي را عنوان کرديم تا آنکه اين جريانات به ترک اپل توسط استيو جابز و بازگشت دوباره او پس از سال ها، منجر شد. يک سال بعد از ورود استيو جابز به اپل، imacکه نمونه اي از يک مکينتاش کامل بود توسط شرکت اپل عرضه شد که عمده تغييرات موجود در آن، استفاده از درگاه USBبرخلاف محصولات قديمي شرکت بود و اتفاقا بر خلاف آنکه از لحاظ فني، تغيير چنداني در آن ديده نمي شد اما فروش خوبي را بعد از مدت ها رکود، براي اپل داشت. در ادامه تغييرات عمده در ساختار محصولات اپل که عمدتا به جسارت و شجاعت استيو  همراه بوده است، سيستم عامل MAC OS Xدر سال 2001متولد شد سيستم عاملي که همراه خود تغييرات زيادي را در نياز کاربران خود ايجاد کرد. اين سيستم عامل بر گرفته از بود و از اين سالUNIX BSD وNEXTSTEP به بعد و علاوه بر رابط کاربري خوبي که براي آن تهيه شده بود، از نظر امنيتي نيز به توفيقاتي دست يافت و از آن به بعد، در ميان کاربران به امنيت بالا مشهور گشت. در ادامه ارائه محصولات جديد توسط گروه اپل، ipodبه عنوان يک وسيـله ديجيتال جهت پخش موزيک با فروش 42ميليوني در سال 2001با يک موفقيت شگفت انگيز روبرو شد و کم کم برنامه و نرم افـزار itunes نيز با قيمت هر موزيک 99سنت در ميــان کــاربـران جا باز تا هــرچه بيشتر اپل را به قـله موفقيت هايش نزديک تر کند که با محبوبيت اين سيستم در ميان کاربران تا سال ،2006 تعداد آهنگ هاي ارائه شده به 1ميليارد موزيک رسيد که خود به تنهايي نشان از شناخته شدن و مورد توجه قرارگرفتن اين ايده در ميان استفاده کنندگان داشت. البته اپل براي پشتيباني از فناوري هاي جديدنيز غافل نبود و از اين سال به بعد نيز در اين زمينه پيش قدم شد و با آينده نگري خاص اصحاب و مديران اين شرکت ، فناوري BLU-RAYاز شرکت سوني، نيز مورد حمايت شرکت قرار گرفت .

 • milyaderhaye iran_mag_18.[taliem.ir]

  میلیاردرهای آینده ایران

  تومان

  در بخش هاي پيشين «درباره اپل» ، گفته شد: استيو جابز و وزنياک در يک آوريل 1976 شرکـت کوچـک اپل را پايه  گـذاري نمودند و با پـسـتي و بـلنــدي هــاي زيـاد ، يک مـــدل کامپيوتر خـــانـگي با نام ليــزا(lisa) ، کامپيوتري قابل حمل به نام macintoch power book سپس نوت بوکportable را به توليد رساندند و توانستند برند اپل را بيشتر از گذشته، در دنيا مطرح کنند.  استيو نيز طي اختلافاتي که با ديگر اعضاي اصلي شرکت اپل پيدا کرد، چند سالي از اپل دور ماند تا آنکه جنگ ميان اپل و مايکروسافت بر سر کپي برداري سيستم عامل مخصوص هر دو، به وقوع پيوست و بحران و سراشيبي اپل نيز، هم زمان شروع شد. اين دعوا و استقبال کاربران از سيستم عامل ويندوز بجاي مکينتاش، اپل را به فکر آن انداخت که براي فروش بيشتر، بايد سيستم عامل مکينتاش را يک بازنويسي اساسي و اصطلاحا، کاربر پسندتر، کند. اپل براي شروع، با موتورولا و IBMيک قرار داد تجاري را براي توليد نرم افزار براي سخت افزار توليدي آنها منعقد نمود. اين قرار در سال 1994و سپس تلاش اپل براي جايگزيني پردازنده توليدي موتورولا در برخي مدل هاي power macintochمي رفت تا همه چيز را به نفع اپل تغيير دهد. البته تلاش اپل براي بازنويسي سيستم عامل مکينتاش، باعث شد تا اپل که چند سالي بود بدون استيو به کارش ادامه مي داد، سيستم عامل NEXTSTEPرا که شرکتي که استيو جابز بعد از اپل، آن را بنا نهاده بود، توليد کرده بود ، خريداري کرده و پاي استيو دوباره به شرکت اپل، باز شود. 9جولاي 1997با 12سال تاخير، استيوجابز به سمت مديرعاملي اپل، برگزيده شد تا اين مرد با مشکلات و افت هاي شديدي که در سهام اپل رخ داده بود، دست و پنجه نرم کند. بعد از آن بود که جابز با ورودش، سعي کرد تا با تلاش زياد و حل مشکلات به روش خود، شرکت اپل را براي چندمين بار، از دست سختي هاي ريز و درشت برهاند.

 • 6Raze-Kar-Afarinane-Movafagh.[taliem.ir]

  6راز کارآفرینان

  تومان

  هر روز، زنان و مردان شجاعی تجارت و حرفی خود را با امید و اشتیاق انجام یک شغل مو فق شروع می کنند اما همه ی آن ها موفق نمی شوند.اگرچه کارآفرینان موفق از نظر شکل و اندازه و کارشان به اندازه خودشان متفاوت هستند اما آن ها وقتی که می خواهند حرفه ای را پایه گذاری کنند، راز هایی دارند که بین همه آن ها مشترک است. راز اول- مهمترین قسمت کار قبل از شروع کار است:اولین کاری که کارآفرینان موفق قبل از شروع هرگونه اقدامی انجام می  دهند تحقیقات وسیع برای اطمینان از اینکه آن ها بازار رقیبان را شناخته اند و اینکه همه چیزهایی که لازم است  مشاهده کرده اند.این افراد می دانند که آن ها بدون اینکه بدانند چه درگیری ها و موانعی در مقابل آن ها وجود دارد نمی توانند خدمات موثری را ارائه کنند و چه فرصت هایی را باید بدست آورند. آن ها طرح های تجاری را خلق، اهداف را معین و تمام کارهای اولیه لازم را قبل از اینکه کار را شروع کنند، انجام دهند. راز دوم-شما می توانید با انجام کار رایگان درآمد خود را زیاد کنید:بسیاری از کارآفرینان شغل خود را با انجام داوطلبانه پروژه ها در اجتماعاتی که حضور داشتند  شروع کرده اند.با انجام این کار این فرصت برای آن ها پیش می آید که به سابقه و تجربه شان اضافه شود، ارتباطات زیادی پیدا کنند. راز سوم-یک فرصت خوب می تواند در هر مکان و زمانی پیش آید.

 • Farayande-Barname-Rizi-Amoozesh-Karkonan-Ramin-Aminzade.[taliem.ir]

  فرآیند برنامه ریزي آموزش کارکنان

  تومان

  هر یک از سازمان ها با توجه به اهمیت آموزش تلاش می کننـد فرصـت هـایی را بـراي رشـد و بالندگی اعضاي خود به وجود آورنـد . پیـشرفت و تحـولات سـریع علـم وتکنولـوژي همـراه بـا تحولات وسیع فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي ایجاب می کند که نیروي انسانی شاغل در سازمان ها به عن وان مهمترین عامل توسعه یک سازمان، به منظور همگامی و همراهی با تحولات مذکور ، اکتفاي چندانی به آموزش هاي قبل و بدو خدمت خـود ننماینـد و بـا اسـتفاده از فرصـت هـا و شرکت در دوره هاي آموزشی ضمن خدمت بتوانند بـه عنـوان عنـصري فعـال و مـوثر در جهـت تحقق اهداف خود وسازمان ، نقش لازم را ایفا نمایند . امروزه آموزش ضمن خدمت نه تنها در سازمان هاي آموزشی، بلکه در در تمـام سـازمان هـایی که به طورمستمر در صدد ارتقاي کیفی و کمی علمی و حرفه اي خود هستند، در سـطح وسـیعی به کار گرفته می شود . برنامه هاي آموزش ضمن خدمت وقتی موثر است که بر اسـاس نیازهـاي واقعی کارکنان باشد و آنها داوطلبانه درآموزش شرکت نمایند . نوع نیازها و انتظـارات شـرکت کنندگان عامل مهمی در تعیین اهداف آموزشی، محتواي درسی دوره ها، روش هاي آموزشـی  ، نحوه اجراي برنامه، و همچنین نحوه ارزشیابی  آموزشی است. مدلهاي گوناگون از مراحل و فرایندهاي آموزش: صاحبنظران آموزشی از دیدگاه هاي مختلف بـه مدلـسازي دربـاره آن پرداختـه انـد . اهمیـت آن رویکردها ازآن جهت است که هر کدام اولا مبتنی بر مفروضات خاصی هـستند و بـراي شـرایط مناسب با آن مفید هستند و ثانیا اینکه پذیرش و اعمال یک رویکرد خـاص و یـا ترکیبـی از چنـد رویکرد کلیت اجزا فرایندها و روشهاي آموزش وتبعا نتایج وپیامدهاي آن را به نوعی جهت داده و در مسیر خاصی قرار میدهد .

 • Estedade-Karafarini-Khod-Ra-Biabid.[taliem.ir]

  استعداد کارآفرینی خود را بیابید

  تومان

  کارآفرینی عامل توسعه اقتصادی و فرایند تولید دانش، ثروت، توسعه تکنولوژی و اشتغال مولد است و راز موفقیت  کشورهای صنعتی در این است که در فرایند تولیدی، علم، اطلاعات و تکنولوژی را جایگزین مواد خام و انرژی کرده اند. اکنون در عرصه جهانی افراد خلاق نو آور و مبتکر به عنوان کارآفرینان منشا تحولات بزرگی در زمینه های تولیدی و صنعتی و خدماتی شده اند، چرخهای توسعه اقتصادی همواره با توسعه کار آفرینی به حرکت در می آید. در شرایط سخت کنونی پرداختن به مسئله کارآفرینی در جامعه بیش از پیش احساس می شود امروزه نیروی انسانی بعنوان یک منبع نامحدود و محور هر نوع توسعه مطرح است در این بین کار آفرینان بطورخاص دارای نقش موثرتری در فرآیند توسعه اقتصادی کشور هستند. تحقیقات نشان داده که بین رشد اقتصادی و تعداد کار آفرینان در یک کشور همبستگی مثبتی وجود دارد زیرا کشوری که دارای تعداد زیادی کار آفرین باشد از محرک های اقتصادی و تجاری قویتری برخوردار است. لغت کار آفرین از یک کلمه فرانسوی به معنی به عهده گرفتن یا اداره عملکرد گرفته شده است. بنابراین کارآفرین اغلب به افرادی اطلاق میشود که خطرات آغاز یک شغل را با جان و دل پذیرا میشوند.بر اساس برداشت های کلی , کار آفرینان نسبت به هر متولی تاثیر بیشتری در چندین قرن گذشته داشته اند و به عنوان آفرینندگان دنیای مدرن مطرح  شده اند ولی همچنان این تعریفی کامل از آنها نمیتواند باشد.

 • 161Nokte-Dar-Kasbo-Kare-Interneti.[taliem.ir]

  161 نکته موفقیت در کسب وکار اینترنتی

  تومان

  درس شماره1 : ساخت یا طراحي: هر کسی می تواند یک سایت بسازداما هر کسی نمی تواند یک سایت  طراحیکند. طراحی سایت تنها ساخت گرفیک های زیبا و جذاب نیست. در طراحی یک سایت عوامل مهمی  همچون روانشناسی رنگها، نحوه چیدمان گرافیک، نمایش مؤثر متنها، اندازه گرافیکو چندین عامل مهم دیگر دخیل هستند. وجود هر یک از این عوامل به تنهایی نمی تواند یک سایت را حرفه ای جلوه دهد. درس شماره2 : قانون رنگها: قانونی برای اینکه از چه رنگهایی باید در سایت خود استفاده کنید وجود ندارد. هرچند رنگ سایت شما گویای زمینه کاری سایت شما است. به عنوان مثال توصیه می شود برای سایت های تفریحی و شاد از رنگهای شاد مانند زرد، نارنجی، سبز، صورتی یا بنفش استفاده کنید. یا برای سایت شرکت، رنگهای آرام مانند آبی، خاکستری، سفید و مانند آن را به کار ببرید. دوباره تأکید می کنیم شما اجباری در استفاده یا عدم استفاده از یک طیف رنگی خاص برای سایت خود ندارید. اما هرگز فراموش نکنید که رنگ بازتاب کننده موضوع سایت شماست. اگر ممکن است همواره از 9تا 0رنگ در هر صفحه استفاده کنید. استفاده از رنگهای زیاد و متنوع باعث می شود که ناخود آگاه چشم کاربر به سمت آنها کشیده شده و توجه کاربر را از موضوع اصلی دور نماید. درس شماره3 : زمان بارگذاري: زمان بارگذاری (Load  Time) سایت بسیار مهم است. افزایش زمان بارگذاری، باعث می شود کاربر سریعتر سایت شما را ترک نماید. بنابراین همواره سعی کنید زمان بالا آمدن سایت خود را تا حد امکان کاهش دهید.

 • Ashnaei-Ba-Tarhhaye-Tojihi-KasboKar(2)-FeraidunNezhad.[taliem.ir]

  آشنایی با طرح های توجیهی کسب و کار

  تومان

  با سلام به شما خواننده گرامی ، این کتاب جلد دوم و البته آخر، از کتاب طرح هاي توجیهی کسب و کار می باشد ، در جلد اول به طور مفصل در بخش اول آن کتاب در مورد کلیات طرح توجیهی ، اصطلاحات ، نکته ها و نحوه نگارش حرفه اي و اصولی طرح توجیهی و … صحبت شد و در بخش دوم نیز نمونه طرح هاي توجیهی صنایع مختلف معرفی گردید.در این کتاب صرفاً به معرفی نمونه طرح هاي توجیهی از صنایع مختلف اکتفا نموده ام تا با نحوه نگارش طرح هاي توجیهی از صنایع مختلف دیگر هم آشنا شده باشید ، چنانچه علاقمند هستید که در مورد کلیات طرح هاي توجیهی و اطلاعات ذکر شده فوق دانش خود را افزایش دهید.

 • Jaduye-Kare-Pare-Vaght-JimRohn.[taliem.ir]

  جادوی کار پاره وقت

  تومان

  _ نخستین اصل این است : سود بردن بهتر از مزد گرفتن است. هنگامی که این مساله را درک کردم ، توانستم ثروتمند شوم. _ حقوق گرفتن باعث گذران زندگی می شود که البته این به نوبه ی خود خوب است ولی سود بردن باعث ایجاد ثروت می شود و این فوق العاده است. _ روشی برای دعوت افراد: من یک کار پاره وقت برای ایجاد ثروت پیدا کرده ام که با آن به اندازه ی شغل تمام وقتم و حتی چند برابر آن پول در می آورم. دوست دارید داستان مرا  بشنوید؟ این داستان واقعا جالب است ! _  بگذارید کار پاره وقت جادویش را به شما نشان دهد! _ کار پاره وقت ، واقعا ارزشمند است چرا که می تواند نحوه و سبک زندگی هر شخصی را تغییر دهد.

 • Kasbokar-Iran-Ali-Mehrabani.[taliem.ir]

  کسب و کار در ایران

  تومان

  یکی از بزرگترین مشکلات افرادي که به دنبال درآمد هستند این است که نمی دانند از کجا باید شروع کنند. اغلب افراد با یک دیدگاه ساده و بدون تجربه وارد بازار می شوند و خیلی زود شکست می خورند و از همه چیز نا امید می شوند. من هم همین اوضاع را داشتم تا اینکه تصمیم گرفتم بسیار دقیق به این موضوع نگاه کنم. مطالبی را که در این کتاب می خوانید حاصل چندین سال تجربه, چندین سال خرید و فروش و قرار گرفتن در مشاغل مختلف است. و توانسته ام نقاط قوت و ضعف بازار را بخوبی شناسایی کنم. شاید از خودتان بپرسید از این نوع کتاب ها بسیار زیاد چاپ شده است, اما نکته مهم این است که در این کتاب بازار کشور خودمان ایران مورد بررسی قرار گرفته است. آن نویسندگان غربی که کتاب هاي با عنوان چگونه در آمد بیشتري داشته باشیم, کسب درآمد, راه ثروت و … را نوشته اند همه در کشور هاي زندگی می کنند که نوع اقتصاد آنان و نوع نیاز ها و بسیاري مسائل دیگر آنان با کشور ما متفاوت است. ناراحت نشوید مانند این است که براي خرید داروي سرما خوردگی به داروخانه اي که دارو هاي دام و طیور را دارند مراجعه کنید. مسلم است که روان شناسی در بازار ایران, نوع برخورد افراد جامعه و تعاملات اجتماعی بسیار متفاوت است. این تفاوت هر جامعه و بازاري است که در کل دنیا وجود دارد هر بازار و جامعه مسائل و نکات مربوط به خود را دارند. مزیت این کتاب این است که تجربیات قابل استفاده و قابل استناد در بازار ایران را براي شما ارایه میکند و به شما این دیدگاه اقتصادي را می دهد تا بتوانید کار مناسب خود را ایجاد کنید.

 • milyaderhaye iran_mag_14.[taliem.ir]

  آيا بدون سرمايه می توانم درآمد کسب کنم ؟

  تومان

  این روزها نشریات، سایت ها، کتاب ها و همایش های انگيزشی فراوان است که در نودونه درصد آنها، کاربر را با کلمات زیبا و جملات اميدبخش بمباران می کنند و مانند یک داروی موقت، نظر فرد را از کلمات و عادات منفی خود باز می دارند. اما کافيست که یک مشکل ایجاد شود تا کاربر دوباره به همان فرد منفی  با اعتماد بنفس پایين تبدیل شود. حتی بنده نيز در همایش هایم هميشه عنوان کرده ام که این حرف ها مفيد نخواهد بود مگرآنکه شما بر روی تک تک این کلمات فکر کنيد و عبارت مخصوص خود را به آن اضافه کنيد تا این روند یادگيری کامل شود و سپس قدم در راه عمل بگذارید. بازهم برای مثال، همين ماهنامه پيش رو، همه این زحمات برای آنکه شما به خود بيایيد تا زمانی خوب و  مناسب است که شما به عنوان خوانندگان و استفاده کنندگان، فکر خود و اعتقادات خود را برای تکميل فرآیند با اشتراک گذارید. پس از امروز یک نگاهی دیگر به کتاب هایی که در گذشته خوانده اید بکنيد و برای اولين قدم سعی کنيد، هر پاراگراف که می خوانيد یک کلمه یا جمله را از فهم یا تجربه خود به حاشيه کتاب اضافه کنيد. پس از مدتی خواهيد دید که دیگر جمله «این کتاب و فيلم ها و غيره مفيد نيست» را نخواهيد شنيد زیرا این داده ها و اطلاعات به خودی خود معجزه ای برایتان نخواهد داشت مگر آنکه خود را شریک در تکميل  فرآیند توليد و باز توليد دانش موجود بکنيد.

 • milyaderhaye iran_mag.[taliem.ir]

  پيله ای برای تغيير…

  تومان

  استاد : جهان آگهي , 1فرق انسان موفق و ناموفق در چيست؟ جهان آگهي : آقا اجازه ؟ انسان موفق برداشتش از شکست , راه را اشتباه رفتن است و وقتي متوجه اشتباه راه شد , راه اصلي را پيدا مي کند.  انسان ناموفق شکست را نهايت بدبختي مي داند پس مي نشيند و منتظر تقدير مي شود. استاد : آفرين جهان آگهي شدي 10/25بشين. جهان آگهي: اجازه آقا. چشم. اين مار است يا اين مار است؟ استاد پير وارد کلاس شد. همه به احترام او بلند شدند. جواني نشسته بود و خود را به نوشتن مشغول کرده بود. معلوم بود از يکي رنجيده بود . استاد پير متوجه شد. نگاهي کرد و لبخندي زد. شروع به بحث کرد. گچ را برداشت و نوشت : مار پرسيد اين چيست؟ همگي داد زدند : مار استاد باز لبخندي زد و با گچ شکل مار را کشيد. پرسيد اين چيست؟ همه زدند زير خنده و داد زدند : مار استاد  هم با آنان خنديد. جهان آگهي از روي صندلي بلند شد و گفت: آقا اجازه؟ ما را ياد کتاب فارسي دوره ابتدائي انداختي. استاد خنديد و همه شرکت کنندگان هم خنديدند. استاد گفت : عزيزان من , من شکل مار را مي توانم بکشم و بگويم اين مار است. و شما با نوشتن واژه مار. هر دو طرف نظرشان يکي است. يکي با شکل مار و ديگري با نوشتن مار. خواستم بگويم حيف است بر سر اختلاف کوچکي از هم برنجيد. سعي کنيد با هم باشيد و اگر هدف خدمت داريد با هم انجام دهيد . تا دقايقي صداي کف زدن از کلاس شنيده مي شد .

 • RahAndazi-Kasbokare-Emroozi-Hosein-MajdFar.[taliem.ir]

  راه اندازی کسب وکار امروزی

  تومان

  برای راه اندازی کسب و کار باید برای خودمان برنامه ای داشته باشیم. چه منابعی در دسترس داریم ؟ به چه مدت زمانی نیاز داریم تا بتوانیم به میزان پیشرفت مورد نظر برسیم؟ مجموعه این جزئیات می تواند چارچوب فعالیت مارا در قالب کسب و کاری که می خواهیم راه بیندازیم ، مشخص نماید.در راه اندازی یک کسب و کار نوآوری نقش مهمی ایفا می کند. نوآوری تبدیل فکر جدید به فرایند ، محصول یا خدمتی نوین است. با نگارش طرح کسب و کار پلی برای رسیدن از ایده به نوآوری زده می شود . یک طرح تجاری پیش از ورود به کسب و کار ، معایب آن را به ما نشان میدهد و از بروز اشتباهات جلوگیری میکند. مدلهای مختلفی برای کسب و کار وجود دارد .مدل هایی مانند : کسب و کار خانگی ،  کسب و کار اینترنتی ، بنگاه کوچک و متوسط ،شرکت خدمات مهندسی ، موسسه آموزشی مشاوره و …که با  شناخت انواع مدل های کسب و کار می توانیم مناسبترین مدلی را که توانایی مدیریت آن را داریم پیاده سازی کنیم. نوشتن یک طرح کسب و کار دروازه ورود به دنیای کارافرینی به شمار میرود و مهارت در نوشتن طرح کسب و کار در کنار دانش فنی از اهمیت ویژه ای در رسیدن به موفقیت برخوردار است.

 • KasboKare-Interneti-Seyed-Reza-Alavi.[taliem.ir]

  میخواهم یک کسب و کار اینترنتی راه بیاندازم، از کجا شروع کنم؟

  تومان

  عنوان کتاب سئوالی است که خیلیها از من میپرسند. با یک مثال شروع کنیم: اگر تا حالا نرفته باشیم کوه و به خاطر تعریف هایی کاه شانیدیم  هوس کوهنوردی به سرمان بزند آن وقت اولین کار عاقلانه این است که راجع به کوهنوردی پرس و جو کنیم و بعد شرایط آن را با شرایط و توان خود بسنجیم. ببینیم از پس آن بر میآییم؟ اصن ارزش رفتن دارد؟ با عنقه و عقاید ما جور است؟ و بعد از تصمیم قطعی برای کوهنوردی نوبت انتخاب کوه است. از میان این همه کوه قرار است از کدام یکی بالا برویم؟  معمولا هر کوه دارای چندین قله است. پس فاز بعدی انتخاب قله است. به کدام قله و از کدام میسر؟ با کدام امکانات؟ اینها سئوالاتی که باید پاسخ داده شود. خب همه چیز محیا است. حالا باید دست به عمل بزنیم. تجهیزات را آماده میکنیم و راه میافتیم. قطعا راه هموار نیست و در عمل باید ابتکار به خرج دهیم. این همان فاز آخر است. راه اندازی کسب و کار اینترنتی نیز شبیه کوهنوردی است. ر ادامه ۵فاز راه اندازی کسب و کار اینترنی را مرور می کنیم .

 • KholaseKarAfarini.[taliem.ir]

  کارآفرینی

  تومان

  میتوان زندگی را به مسابقه ای ورزشی تشبیه کرد. افراد بشر را که در مسابقه زندگی شرکت دارند، میتوان به سه گروه تقسیم کرد: گروه اول: تماشاچیان که در اکثریت اند. گروه دوم: بازندگان که قشر وسیعی از افراد جامعه را تشکیل میدهند. این گروه از حس انتقادی شدیدی نسبت به جامعه برخوردارند. گروه سوم: برندگان و افراد موفق که تعدادشان نسبتاً کم است و در زندگی آنچه را اراده کنند به دست میآورند. 1معنی و مفهوم موفقیت مهمترین تعاریف موجود از موفقیت عبارتنداز: 2بالفعل کردن استعدادهای نهانی که در وجود هرکس نهفته است. 3دستیابی به هدفی که در نظر انسان است و با رسیدن به آن هدف برای خود موقعیت و اعتباری کسب میکند. 4رسیدن به مقام چهارم، در صورتی که پیش از آن در مقام پنجم باشد. 5شیوه درستِ فکر کردن و زندگی کردن  فرد موفق کسی است که به آرزوهای خود برسد و در درون، رضایت خاطر احساس کند که این امر، خود حاصل تلاش و کوشش مداوم در زندگی است.

 • maghazedari.[taliem.ir]

  مغازه داری حرفه ای

  تومان

  آیا شما جزء کسانی هستید که میخواهید درآمد بالایی داشته باشید ؟ ما چند جور مغازه زدن داریم :

  • مغازه زدن بدون ریسک
  • مغازه زدن با ریسک متوسط
  • مغازه زدن با ریسک بالا
  • مغازه زدن به روش حرفه ای ها

  در روش بدون ریسک ، فرد علاقمند به فروش جنس خاصی است و سرمایه ای هم پس انداز کرده ، به دنبال شناخت  از آن رفته و از وضعیت بازار کسب اطلاع میکنند و سپس اجناس را خریده و به مشتری می فروشند. احتمال شکست این افراد پایین است. مغازه زدن با ریسک متوسط به شیوه ای است که شخص وارد شغلی شده مدتی شاگردی میکند و پس از آشنایی با آن حرفه ، مغازه ای گرفته مقداری هم وام میگیرد و پس از مدتی فشار بی پولی به موفقیت میرسد.

 • bannertaliem-taliem-ir

  مزایا و معایب کار در منزل چیست؟

  تومان

  بی اغراق، تجربه کار در منزل، پرتحرک و متفاوت است. اگرچه خیلی ها چنین سبک زندگی ای را دوست دارند، اما چند موضوع وجود دارد که می توانند چالش انگیز باشند. وقتی تصویر کاملی از زندگی همراه با کار در منزل را پیش روی خود داشته باشید و از سیر تا پیاز این نوع کار را بدانید، می توانید تصمیم بگیرید که چنین شیوه زندگی ای سودمند است یا نه، و برای برپا کردن دفتر کارتان در منزل، و پرداختن به کار، به چه چیزی نیاز دارید، بیایید نگاهی به خوب و بدِ کار در منزل بیندازیم. مشکلات: مختل کننده ها و مزاحمت ها: درست لحظه ای که لپ تاپ را روشن می کنید و به یادداشت کردن کارهایی که باید انجام دهید، می پردازید، یک نفر برای چندمین بار زنگ خانه را به صدا در می آورد؛ همسایه تان برای صرف چای می آید؛ باید به سگ تان آب و غذا بدهید؛ یکی از دوستان تان تلفنی تماس می گیرد و درخواستی دارد و… هر بار که سعی می کنید بخش کوچکی از کارتان را انجام دهید، چندین مختل  کننده توجه از راه می رسند و حواس تان پرت می شود. شاید از بس به همه دنیا گفته اید کارتان در منزل است و از همه مودبانه خواهش کرده اید برای مدتی شما را تنها بگذارند، صدای تان گرفته است؛ اما حقیقت این است که از نظر دیگران- حتی خوش قلب ترین دوستان تان هم- شما در خانه هستید و کار؟ هر زمانی غیر از اکنون هم می توانید انجامش دهید!

 • ShekastNamhayeTejari.[taliem.ir]

  شکست نام های تجاری

  تومان

  احتمالا عامیانه ترین و دم دست ترین تعریف ممکن برای واژه «برند» این است: «نامي که مستقیما دلیل فروش کالاها یا استفاده از خدمات مورد استفاده قرار ميگیرد.» اما قطعا اگر اندکي تامل کنید متوجه ميشوید که هدف از ایجاد یک برند، چیزی فراتر از فروش کالا یا ارائه خدمات هدف است. برند علاوه بر اینکه سهم بازار را زیر تسلط خود نگه دارد، برای
  رشد کسب و کار هم راه هایي را مطرح ميکند و کارکنان ماهر و مستعد را جذب و حفظ ميکند و ارزش خود را نزد سهامداران مجموعه هم ارتقا ميبخشد. اینگونه است که جان میلیر و دیویدمور این تعریف را برای برند ارائه مي دهند: «برند نام یا نمادی است که سازمان آن را با هدف ارزش آفریني برای محصولات خود مورد استفاده قرار ميدهد». اما مسئله اینجا است که حالا «برند» صرفا یک نام یا نمادی نیست بلکه عناصر دیگری چون تجربه ها، شنیده ها، روایات و خاطره های ذهن افراد، ویژگي های خاص افراد مصرف کننده از آن و حتي موقعیت مکاني مراکز فروش یا ارایه محصولات و قیمت آنها هم در این مجموعه در هم تنیده شده و همه آنها با هم مفهوم «برند» را بوجود آورده اند.
    در مجموع یکي از بهترین تعریف های برند توسط گاردنر و لوی در سال 1955ارائه شده است: «برند عادی پیچیده است که دامنه  متنوعي از ایدهها و ویژگيها را در بر ميگیرد. برند نه تنها با استفاده از آهنگ خود (و نیز معني و مفهوم لغوی خود)بلکه مهمتر از آن با استفاده از هر عاملي که در طول زمان با آن آمیخته اند و در جامعه به صورت هویتي شناخته شده و نمود یافته است، با مشتری سخن ميگوید.

 • bannertaliem-taliem-ir

  مهارت های مذاکره را یاد بگیرید و اجرایش کنید

  تومان

  همه ما در طول زندگی خود مذاکره را تجربه کرده ایم. در هر نقشی که باشیم از پدر، مادر، فرزند، معلم و دانش آموز گرفته تا کارفرما، کارمند، دوست و یا همکار، ممکن است در زمان هایی برای رسیدن به منافع خود لزوم مذاکره با  دیگران را تجربه کرده باشیم. درواقع وقتی خواسته های ما با خواسته های طرف مقابل در تعارض تعلق می گیرد. راه کارهای مختلفی برای حل آن ها وجود خواهدداشت که مذاکره یکی از آن هاست. در ادامه به بررسی سه مدل از انواع واکنش هایی که افراد در چنین موقعیت هایی انجام می دهند، می پردازیم. 1- مرغ من یک پا دارد: گاهی اوقات افراد با پافشاری بر سر مواضع خود باقی می مانند. مانند فروشنده های یک کلامی که یک قران هم تخفیف نمی دهند. یا پدر و مادر سخت گیری که اجازه نمی دهند فرزندشان ده دقیقه دیرتر از زمانی که آن ها تعیین کرده اند، به رختخواب برود یا زنی که برای رفتن به سینما انتخاب خود را کرده و حاضر نیست به هیچ وجه تغییری در تصمیمش به وجود آورد. در چنین شرایطی فرد فقط به نیاز خودش فکرکرده و حاضر به هیچ گونه انعطافی در نحوه ارضای این نیاز نیست. گاهی اوقات این افراد کله شق نه تنها به خواسته خود نمی رسند، بلکه مجبور خواهندشد ضرر و زیان های سنگینی را بابت این خودخواهی و کله شقی بپردازند.

 • milyaderhaye iran.[taliem.ir]

  چگونه يک کسب و کار آنلاين را آغاز کنيم؟

  تومان

  روزي نيست که داستان هاي موفقيت افرادي که به طور معـجـزه آسايي از يک ايده ساده ، يک سايت و ميــزان زيادي تلاش به موفقيت هاي قابل توجهي رسيده اند و حالا جــزئي از هــزاران ثروتمنـــد دنياي آنلاين شـــده اند ، عمــــوم را تشويق به پاگــذاشتن در اين دنيـاي پرپتانسيـل نکنــد . اما شما که يک ايده و سري پر سودا داريد آيا مي دانيد که براي شروع کسب و کار آنلاين بايد از کجا شروع کنيد ، به پيش برويد و به سود برسيد؟ آيا به همان سادگي که در اين روايت ها عنوان مي شود شما ثروتمند خواهيد شد؟

 • Mashaghele-Daramadza-Baraye-Vaghte-Bikari-Hosein-[taliem.ir]

  ویژه نامه معرفی مشاغل درآمدزا برای وقت های بیکاری

  تومان

  بسیاری از مردم در عین حالی که درامد نسبتا خوبی دارند باز هم به دنبال راه هایی برای کسب درامد بیشتر  هستند.اما بیشتر افراد به خاطر خانواده شان نمی توانند شغل دومی داشته باشند زیرا رسیدگی به خانواده خود  نوعی از وظایف است اما داشتن یک شغل کوچک و نه وقت گیر ،علاوه بر داشتن درامد می تواند نوعی سرگرمی  محسوب شود که در بعضی اوقات خانواده هم میتوانند سهمی در انجام ان داشته باشند.

 • HonarMosharekatAfarini.[taliem.ir]

  هنر مشاركت آفريني

  تومان

  مانند همه انسانها هر شركت داستاني دارد كه ميگويد كجا بوده، كجا هست و كجا ميخواهد بـرود. و ماننـد همه انسانها هر شركت اگر سفري مهم در پيش داشته باشد، به نقشه اي كه مسير صحيح را نشان دهد، نيـاز دارد. كاربرد استراتژي شركت مانند اين نقشه است. استراتژي بيان ميكند برنامه هاي شركت چگونه اهـداف و روياهايش را محقق ميسازد. به همين دليل رهبران شركتهاي موفق، براي حصول اطمينان از تـدوين يـك استراتژي كامل، زمان زيادي صرف ميكنند. آنها تحليلهايي عميق انجام ميدهند، از مشاوران بيروني بهـره ميگيرند، براي فرار از كارهاي روزمره جلسات را بيرون سازمان برگزار ميكنند و سـاعت هـاي طـولاني روي ويرايش هاي جديد كار ميكنند تا مطمئن شوند استراتژي درست تدوين شده است. جالب اين است كه بسياري از اين رهبران اذعان ميكنند تدوين استراتژي، بخش سادهي كـار اسـت. و در عين حال ميگويند بخش چالشبرانگيز، اجـراي اسـتراتژي اسـت. بسـياري از آنهـا مشـتاقند اثـرات اجـراي استراتژيشان را به شما نشان دهند. از همايش هاي بزرگ انتقال استراتژي، ارايه مطالب طراحي بـراي تجديـد ساختار نيروها، معيارهاي ارزيابي پيشرفت، و انتظار بالايشان براي كسب نتايج بهتر در كار داد سخن ميدهند. و هنگامي كه چيزي تغيير نميكند گيج و سردرگم ميشوند؛ از خـود مـيپرسـند: چـرا از سـال گذشـته بهتـر نشدهايم؟ كجاي كار اشتباه كردهايم؟ چگونه ميتوانيم ديگران را همراه كنيم؟ چگونـه مـيتـوانيم از كاركنـان بخواهيم بر روي موضوعات كليدي فكر و عمل كنند؟

 • bannertaliem

  12اشتباه مؤسسین شرکتها در آغاز کار

  تومان

  فکری عالی در سرتان است. نقشه شروع یک کار جدید را در ذهن دارید، مشکل مالی وجود ندارد و آماده اید که شرکت را راه بیاندازید. علاوه بر آن چیزهایی که اغلب در آغاز هر کاری افراد فراموش می کنند، چند اشتباه متداول وجود دارد که اکثر موسسین شرکت ها مرتکب می شوند . اینها چند علامت هشدار دهنده هستند که در زیر آورده ایم و پیشنهاداتی نیز برای کمک به شما برای جلوگیری از بروز این مشکلات ارائه می دهیم تا بتوانید فرصت های موفقیت خود را بالاتر ببرید. – ۱دلایل معقول و صحیحی برای شروع این کار ندارید: اگر تازه از کار قبلی اخراج شده اید، بگذارید مدتی زمان بگذرد تا بتوانید نقاط ضعف و قدرت خود را تا حدی بشناسید قبل از اینکه پول و انرژی خود را در یک کار مخاطره آمیز بریزید مگر اینکه قبلاً تحقیقات لازم را انجام داده باشید. نقشه ای برای زود پولدار شدن وجود ندارد . از طرف دیگر، اگر این کاری است که از مدتها پیش می خواستید انجام دهید و تحقیقات خود را انجام داده اید، نقشه ای برای کار دارید و خوب جوانب کار را در نظر گرفته اید، رویاهایتان را دنبال کنیداما با چشمانی کاملاً باز .  ۲نقشه ای طولانی مدت برای این کار ندارید: کسی که شرکتی را تاسیس می کند باید خیلی بیشتر از ۶تا ۱۲ماه اول را ببیند. اطمینان یابید که حتماً برای پر منفعت نگاه داشتن شرکت برای چند سال آینده نقشه های اساسی در سر دارید. ضروری است که برای نقشه هایتان اشتیاق داشته باشید، اما اگر الگو و نمونه خوبی در دسترس ندارید و به اندازه کافی هم در مورد بازار کار تحقیق نکرده اید، مطمئن باشید که موفق نخواهید شد . شرکت هایی که موفق می شوند آنهایی هستند که دائماً خود را دوباره سازی کرده و محصولات و سرویس های خود را توسعه می دهند و در صدد بالا بردن درآمد و بازده کارشان هستند . – ۳برای ایجاد سرمایه کاری مشکل دارید: دقت کنید که یکباره همه پس انداز و سرمایه تان را در این کار نگذارید .دنبال قرض کردن هم نباشید تا برای خود سرمایه درست کنید. پول گرفتن از دوستان و خانواده و فامیل ممکن است در روابط شخصی شما با آنها اختلال ایجاد کند. بنابراین اگر بانکدارتان با تصمیمات شما موافقت نکرد، احتمالاً باید بیشتر در مورد نقشه کارتان فکر کنید .

 • EsteratezhiyeReghabati-MichaelPorter.[taliem.ir]

  استراتژي رقابتي تكنيك هاي تحليل صنعت و رقبا مايكل پورتر

  تومان

  در حال حاضر شرايط فعلي اقتصاد جهاني به گونه اي است كه اغلب كشورها به دنبال دستيابي به جايگاهي رقابتي در سطح بين المللي هستند. به طور سنتي رقابت يك عنصر ايستا و موفقيت و يا شكست در آن به عنوان توليد  وابسته است. ليكن در دنياي امروزي و مدرن، رقابت يك عامل پويا است و تكنولوژي هاي نوين محصولات جديد، مرزبندي هاي جديد بازار، فرآيندهاي توليدي جديد و مفاهيم جديد مديريتي منجر به شكل گيري، تغيير و يا حتي از بين بردن مزيت رقابت صنعتي ملي ميشود. تجربيات كشورهايي همچون چين و ژاپن نشان ميدهد تنها دليل موفق شدن اين كشورها، توانايي آنها در پيشي گرفتن از مفهوم مزيت نسبي ايستا است. كشورهاي فوق از طريق نوآوري هاي علمي و تكنولوژيكي، بزرگ كردن مقياس توليد و توسعه تجارت خارجي توانستند بر محدوديت هاي موجود در منابع خود غلبه نمايند. اين كشورها به اين درك نائل گرديدند كه مزيت نسبي ميتواند از طريق افزايش مهارتها، سرمايه و نيروي كار ايجاد شود و با اصلاح ساختار ميتوان محيطي را ايجاد كرد كه به سوي توسعه اقتصادي پيش رود. در اين زمينه بايد توجه داشت كه نميتوان به داشتن تنها يك مزيت رقابتي همانند نيروي كار ارزان اكتفا كرد، چرا كه اين مزيت با حضور كشوري كه داراي نيروي كار ارزان تر است از بين خواهد رفت و بنابراين بايد به دنبال وضعيت بادوام و باثبات در مزيت رقابتي بود. امروزه استراتژي رقابتي و شاخههاي محوري آن در مورد تحليل صنعت، تحليل رقبا و تعيين موقعيت استراتژيك به عنوان بخشي پذيرفته شده از فعاليت مديريتي محسوب مي شوند.  استراتژي رقابتي ارائه دهنده چارچوبي غني براي شناسايي عوامل زيربنايي رقابت در صنايع بوده است. اين عوامل زير بنايي در پنج گروه قرار ميگيرند. چارچوب مذكور تفاوت هاي عمده موجود در بين صنايع و چگونگي تكامل آنها را نشان ميدهد و همينطور به شركتها كمك ميكند تا به موفقيتي منحصر به فرد دست يابند. استراتژي رقابتي، ابزارهايي را براي شناخت توان و ميزان ناهمگني صنايع و شركتها به دست ميدهد.

 • Benchmarking.[taliem.ir]

  بنچ مارکینگ

  تومان

  سازمانها برای حفظ مشتریان، تعامل با تأمین کنندگان، بهره وری بیشتر کارکنان و ارتقای مزیت های رقابتی، نیازمند شناخت رقبا، ابزار و مقایسه عملکرد خود در حوزه های مختلف کاری هستند. استراتژی های مختلفی برای بقا در میدان رقابت معرفی میشود. یکی از این راهبردها، شناخت بازار و نحوه عملکرد دیگر سازمانها و الگوبرداری از رفتار آنهاست. شرکت هایی که استراتژی تحلیلی را سرلوحه بقای خود قرار میدهند، بهینه کاوی یا بنچ مارکینگ ۱را به عنوان یکی از راه های مؤثر بهبود مستمر و تعیین موقعیت خود در میدان کسب و کار میدانند.  بنچ مارکینگ که در فارسی به بهینه کاری، الگوبرداری، محک زنی و ترازیابی نیز ترجمه شده است، روشی برنامه ریزی شده و سازمان یافته برای تدوین بهترین اقدامات و رویه های برتر صنعتی است که میتواند منجر به عملکرد رقابتی برتر شود. سازمان هایی که این فرایند را بدرستی آغاز میکنند، میتوانند شاخص های عملکرد، خود را ارتقا بخشند. بنچ مارکینگ فرایندی بلندمدت بوده و مستلزم تعهد مدیران ارشد سازمان است. در این فرایند مبتنی بر بهبود مستمر، آنچه بیشتر مورد تأکید قرار میگیرد، فرایندها و اقدامات است. اغلب مدیران، بنچ مارکینگ را ابزاری برای مقایسه نتیجه نهایی و شاخص های عملکردی سازمان میدانند. این در حالی است که مقایسه عملیات و هزینه ها به تنهایی کافی نیست بلکه باید به نحوه سازماندهی و اجرای فعالیت ها نیز توجه داشت. این کار موجب میشود به جای پرداختن به معلولها، علتها را ریشه یابی کرده و عوامل عملکرد برتر را شناسایی کنیم. سابقه بنچ مارکینگ سازمان یافته، به دهه ۰۸میلادی باز میگردد. در آن دوره، شرکت امریکایی زیراکس که بتدریج موقعیت تجاری خود را در خطر میدید، به این نتیجه رسید که براساس استنباط های گذشته همراه با پیش بینی حوادث آینده، نمیتوان به اهداف استراتژیک رسید. این شرکت برای شناخت کافی رقابتی از فرایند بنچ مارکینگ استفاده کرد و اهدافی را برای طرح های خود در نظر گرفت. زیراکس، فرایند بنچ مارکینگ را در تمام زمینه های شرکت و با تأکید ویژه بر نیاز مشتریان و نقش مشارکت فعال کارمندان، اجرا کرد.

 • bannertaliem-taliem-ir

  راهکار پیشرفت سریع شرکت ها چیست؟

  تومان

  افزایش رشد اولیه برای باقی ماندن در صنعت نرم‌افزار ضروری است، اما در آینده چه خواهد شد؟ در اینجا چهار درس که رهبران سازمانی می‌توانند به‌عنوان عملکرد دوم سازمانشان به‌کار برند، آورده‌ایم. شرکت‌های نرم‌افزار باید دائما پیشرفت کنند و فرصت‌های رشد جدید را بپذیرند. فقط 3 درصد استارت آپ‌ها به شرکت‌هایی تبدیل می‌شوند که درآمد سالانه حداقل یک میلیارد دلار دارند. این موفقیت تنها پایان یک شروع است. عملکرد دوم(ActII) توسعه شرکت برای تبدیل شدن به یک شرکت چندمیلیارد دلاری است: پژوهش اخیر ما نشان می‌دهد که از 3197 شرکت نرم‌افزار عمومی که بین سال‌های 1980 تا 2013 کار خود را شروع کردند فقط 19 شرکت به درآمد سالانه 4 میلیارد دلار دست یافته‌اند. تنها درآمد سالانه یک میلیارد دلاری مشکل اصلی نیست. همه شرکت‌ها آرزو دارند بزرگ و بزرگ‌تر شوند. رهبران کسب‌وکار اغلب برای تعیین اینکه چه زمانی، کجا و چگونه سازمانشان را بعد از رشد ناگهانی اولیه به پیش ببرند تلاش می‌کنند. در پژوهشی که در مورد نقش رشد و کار صنعت نرم‌افزاری انجام شده‌است، چهار نتیجه زیر به‌دست آمد: 1. همه شرکت‌ها به عملکرد دوم نیاز دارند. شرکت‌ها به صورت دوره‌ای نیاز به حرکت ورای کسب‌وکار اصلی دارند تا منابع جدید رشد را شناسایی کنند. اینکه چقدر زود این اتفاق بیفتد بستگی به اندازه بازار اصلی و سرعت اشباع بازار دارد. 2. تقلید از بهترین‌ها. دریافتیم که سه مدل موفقیت که شرکت‌ها می‌توانند تقلید کنند: سفینه‌های فضایی (به‌دست آوردن روندهایی با قابلیت اجرایی بالا)، خریداران مشابه (چگونه وارد بازار مشابه شویم) و مخترعان دوباره (بالا بردن توانایی‌ها برای نوآوری در بازار جدید). 3. تنظیم زمان ضروری است. حرکت زودتر از ضرورت، ما را از عملکرد اول (Act I) دور می‌کند، گرچه حرکت دیرتر از ضرورت شرکت را از حرکت بازمی‌دارد.  شرکت‌هایی که به‌طور موفقیت‌آمیز عملکرد دوم (Act II) را هدایت می‌کنند، شرکت را در زمان درستی به پیش می‌برند. 4. حفظ توازن. رشد صحیح لزوما بزرگ‌ترین رشد یا سریع‌ترین رشد نیست. شرکت‌های موفق بین آرزوی شهرت و ثبات در این مسیر به تعادل می‌رسند.

 • Rahnamaye-Sherkat-Dar-Namayeshgah.[taliem.ir]

  راهنماي شركت در نمايشگاه هاي بين المللي

  تومان

  جهاني سازي بازار يعني رقابت بيشتر ، بـدين معنـي كـه مـديران بايـد اهـداف اساسـي خـود را در مدت زمان كمتري برنامه ريزي كننـد . جهـت نيـل بـه موفقيـت ، شـركتها بايـد ابـزار هـاي بازاريـابي متنوعي مانند نمايشگاه هاي تخصصي و ساير نوآوري ها را به عنـوان عناصـر كليـه اسـتراتژي هاي بازاريـابي جهاني ابداع كنند. ♦ افزايش فروش: عليرغم وجود اينترنت و پست الكترونيكي جهت ارتباطات ، نمايـشگها هنـوز بـه عنـوان روش اصـلي افزايش فروش استفاده مي شوند.زيرا نمايشگاه ها به مشتريان فرصت تجربه محـصولات و كالاهـاي شركت را بدون حضور واسطه ها و امكـان ايجـاد ارتبـاط مـستقيم بـا پرسـنل شـركت ، بـه منظـور پاسخگويي به سوالات آنها و يا مطرح كردن ساير موارد را فراهم مي كند. استفاده از مزاياي پوشش رسانه اي كم هزينه و افزايش آگاهي عمـومي و اطـلاع رسـاني جهـت معرفي نام تجاري: نمايشگاهاي تجاري به شركت كنندگان اين فرصت را مي دهد تا بدون پرداخت هزينه هاي بازاريـابي بالا، توجه رسانه هاي جمعي را به خود جلب كنند و به معرفـي نـام تجـاري (Brand) محـصول خـود بپردازند.علاوه بر اين، بازديدكنندگان از نمايشگاه هاي تجاري و علاقمندان به مجلات و روزنامـه هـاي صنايع، اغلب مديران بازرگاني هستند كه مسئول تصميم گيري در مورد اجراي خريـد هـا مـي باشـند. بنابراين پوشش رسانه اي نمايشگاه هاي  تجاري ، شركت كنندگان را قادر مي سازد تا بطور مـستقيم و موثر به مخاطبان دلخواه خود دسترسي داشته باشند.شناسايي نمايندگي ها و كانالهاي توزيع جديد: نمايشگاه هاي تجاري، توزيع كنندگان و علاقه مندان به ايجاد نمايندگي هاي فروش را از سرتاسر دنيا ه خود جذب مي كند. شركت هايي كه شما ممكن است به هيچ روش ديگري نتوانيد بـه آن دسترسـي پيــدا كنيــد. ارتبــاط بــا چنــين بازديــد كننــدگاني شــما را بــه ســمت ايجــاد و توســعه همكاري هاي جديد در قالب Joint Ventureو پروژه هاي مشاركتي هدايت مي كند. ارتباط قـوي بـا بنگاه هاي اقتصادي و كانالهاي توزيع عاملي است كه هنگام ورود به بازارهاي جديد بسيار مهم است.

 • bannertaliem-taliem-ir

  مدیر فروش موفق یعنی این!

  تومان

  مربیان برتر فروش جهان فروش را به مراحلی تقسیم می‌کنند و به فروشندگان توصیه می‌کنند که با تسلط یافتن بر روی هر یک از این مراحل، بتوانند در انتها محصول یا خدمت خود را به مشتری بفروشند و رضایت او را جلب کنند. برای نمونه می‌توان به تام هاپکینز اشاره کرد که چرخه‌ای 7 مرحله‌ای برای فروش را به فروشندگان معرفی می‌کند.  همچنین نیل راکهام اصول فروش در دوران رکود را برای فروشندگان تشریح می‌کند (برای آشنایی با اصول و مهارت‌های فروش پیشنهاد می‌کنم به وبسایت www.marketingshop.ir مراجعه و مجموعه فیلم‌های “هر آنچه می‌خواهید  درباره‌ی فروش بدانید” را که شامل بیش از صد فیلم فروش است، مشاهده کنید). با این وجود، مواقعی پیش می‌آید که شیوه‌ی مدیریت مدیران فروش زبده با مدیران معمولی متفاوت می‌شود. آنها در صورت لزوم به اصول سنتی مدیریت و فروش پایبند نمی‌مانند و برای ارتقای بهره‌وری فرایند فروش این اصول را زیر پا می‌گذارند. در ادامه برخی از اصول مدیریتی این قبیل مدیران را بررسی می‌کنیم. 1. بیشتر از تجربه به استعداد فروشندگان اهمیت دهید آیا می‌دانید به دنبال چه استعدادها و توانایی‌هایی هستید؟ ابتدا باید مشخص کنید نیروهای فعلی فروش شما دارای چه مهارت‌ها و استعدادهایی هستند. نکته‌ی مهم این است که به دنبال استعدادهای برتر باشید. استعدادهایی که نیروهای فروش شما را از نیروهای شرکتهای دیگر متمایز سازد. متغیر دیگری که با مقوله‌ی استعداد ارتباط تنگاتنگی دارد، هوش هیجانی نیروهای فروش است. به جای مطالعه‌ی چندباره‌ی رزومه‌ی نیروهای فروش برای سنجش میزان تجربه‌ی آنها، سؤالاتی از آنها بپرسید که مهارت‌های هیجانی‌شان را کشف کنید. خودآگاهی، خودکنترلی (خودتنظیمی)،  خودانگیزشی، همدلی، و مهارت‌های بین فردی از جمله مهارت‌های مرتبط با هوش هیجانی هستند. اگر نیروی بااستعداد و هوش هیجانی بالا پیدا کنید خیلی سریع میتوانید نکات لازم را به او بیاموزید. 2. کنترل خوب است اما نه اینکه از حد تعادل خارج شود مدیران طراز اول به خوبی می‌دانند که افراد زمانی که تحت کنترل بیش از حد باشند، نمی‌توانند بهترین عملکرد خود را ارائه دهند، اما مدیران معمولی تصور می‌کنند برای نیل به بهترین نتیجه باید افراد زیر مجموعه‌ی خود را در تمام جزییات کنترل نمایند. آنها نه تنها برای کارکنان خود دقیقاً مشخص می‌کنند که چه کارهایی باید انجام دهند، بلکه جزئیات کامل مربوط به نحوه‌ی انجام آن را نیز در اختیار آنها قرار می‌دهند تا از درست انجام شدن کارها اطمینان حاصل نمایند.

 • Rah-Andazi-KasboKare-Movafagh-Az-Sefr-Ta-Sad-FeraidunNeZhad.[taliem.ir]

  راه اندازي کسب و کار موفق از صفر تا صد

  تومان

  شروع کسب و کار یکی از جالبترین عملکردهایی است که یک فرد می تواند داشته باشد. بیش از ۱۰ میلیون نفر هر ساله کسب و کاری را آغاز می کنند و در نتیجه بیش از سه میلیون کسب و کار کوچک هر ساله ایجاد می شود. کارآفرینی مزایای متعددی دارد و در نتیجه رقابت در این حیطه نیز بسیار است. درک ابعاد این رقابت و طرح کسب و کار دقیق و کارا می تواند منجر به شروع یک کسب و کار موفق شود. آیا عملکرد شما از این مراحل تبعیت می کند سعی کنید آنچه ره که دیگران انجام می دهند بررسی کنید تا به چگونگی شروع کار پی ببرید. آیا شما تازه کار هستید؟ البته این به خود شما بستگی دارد که چگونه پروژه های خود را ارتقا دهید، زمان را تنظیم کنید و به جزئیات توجه داشته  باشید .با شخصیتهای متفاوت چگونه برخورد میکنید؟صاحبان کسب و کار نیازمند توسعه روابط کاری با افراد زیادی از جمله مصرف کنندگان، فروشندگان، کارمندان، بانکداران و افراد حرفه ای مانند وکلا، حسابداران و مشاوران هستند. موفقیت هر کسب و کار رابطه نزدیکی با چگونگی صحیح کنترل کردن آن امور آن دارد: در واقع مدیریت صحیح کسب و  کار موجب رشد آن میشود. مدیریت کسب و کار را نباید صرفا یک عمل آکادمیک محسوب کرد. مدیریت واقعی در برگیرنده هدایت قوی، رفتار مثبت، دانش کسب و کار و مهارت های مناسب فردی است.مدیرت در حقیقت هدایت افراد، تاثیر گذاری بر کار و تصمیم گیری به موقع و صحیح است و مهارت های مدیریتی را به مرور زمان میبایست کسب کرد و به بیان دیگر کسب مهارتهای مدیریتی در واقع همانند سپرده گذاری در بانک می باشد.هیچ زن و یا مردی در دنیای کسب و کار تنها نیست. در این حیطه شما نیازمند کمک افراد دیگر هستید و باید بتوانید از آنها کمک بگیرید تا  بتوانیدکسب و کارتان را هدایت کنید.

 • PorDaramdtarinShoghlhayeDonyaDar.[taliem.ir]

  2015راحت ترین و پرآمدترین مشاغل دنیا در سال

  تومان

  از شغل خود متنفرید؟ سخت کار می‌کنید و درآمد کافی ندارید؟ خب! شما قطعا تنها کسی نیستید که چنین حسی دارید. این امکان‌پذیر است که پول درآورید، شغلی که دوست دارید را داشته باشید و کمتر از دیگران استرس داشته باشید. به عبارت دیگر، مشاغلی در دنیا هستند که می‌توان در آنها با کمترین زحمت و استرس به بیشترین درآمد رسید. اگر منصف باشیم، برخی از این مشاغل نیاز به آموزش، علاقه و هوش بیشتری دارند، اما قطعا راحت‌تر از  بسیاری از مشاغل حال حاضر جهان هستند. بینایی‌سنج، 124 هزار و 600 دلار: کاری که یک بینایی‌سنج انجام می‌دهد چک کردن میزان بینایی بیمار با یک روش کاملا مشخص است. او در نهایت تشخیص می‌دهد که چه عینک یا لنزی مناسب بیمار است. بینایی‌سنج‌ها با روش خاصی مشکلات چشمی را تشخیص می‌دهند اما در واقع، اصل کار را دستگاهی که در اختیار بینایی‌سنج قرار دارد، انجام می‌دهد. باید گفت کار با چنین دستگاهی نه‌تنها سخت نیست بلکه سرگرم‌کننده نیز هست، بنابراین کار کردن با یک دستگاه سرگرم‌کننده و درآمد 124هزار و 600 دلاری،  بینایی‌سنجی را در فهرست پردرآمدترین مشاغل راحت دنیا قرار می‌دهد. نویسنده مستقل، 105هزار دلار: اگر از آن دسته افرادی هستید که به نوشتن علاقه دارید، دوست دارید در خانه بمانید و پول دربیاورید، نویسندگی برایتان بسیار شغل مناسبی است. نویسندگان مستقل می‌توانند در خانه یا دفتر شخصی خودشان کار کنند. آنها روی شغل‌شان کاملا کنترل دارند، یعنی اگر کسی از آنها نوشته‌ای بخواهد که به‌سرعت آماده شوند، آنها می‌توانند کار را رد کنند. ساعت کاری نویسنده‌های مستقل هم دست خودشان است؛ می‌توانند تا ظهر بخوابند و تا نیمه شب کار کنند. مهندس کامپیوتر، نرم‌افزار، 80 هزار و 519 دلار: این شغل قطعا باید در فهرست راحت‌ترین و پردرآمدترین مشاغل دنیا ثبت شود، اما به این شرط که شما از علاقه‌مندان و حرفه‌ای‌ها در دنیای کامپیوتر باشید. اگر از آنهایی هستید که  دوست دارند هر روز به یک جای مشخص به‌عنوان محل کار بروند و سروکله زدن با ارباب رجوع هم برایتان سخت است، این شغل دقیقا برای شماست. اما برای رسیدن به این شغل حتما نیاز به مدرک مهندسی کامپیوتر دارید. خبر خوب برای خانم‌ها اینکه با توجه به مردسالار بودن این شغل و درخواست شرکت‌ها برای استخدام مهندس کامپیوتر زن، این شغل جای مناسبی برای آنها است.

 • Pishniaz-Mosahebe-Shoghli-Movafagh.[taliem.ir]

  پیش نیازهای یک مصاحبه شغلی موفق

  تومان

  مصاحبه مهم‌ترین بخش ورود به عرصه اشـتغال اســــت. هر شغلی بر حسب دیدگاه و اصول ساختاری مدیر، آزمونی مجـزا در قالب مصاحبه دارد. ارسال رزومه نخسـتین کلیدهـــای اتصال کارجو به کارفرما را در شرایطی رقابتی برای تعیین برترین‌های این عرصه مهیا خواهد کرد. با رعایت اصول اولیه نگارش رزومه و آگاهی از نحوه اجرایی موفق در مصاحبه شغلی به ایده‌آل‌های خود خواهید رسید. برای آشنایی بیشتر با نحوه ارسال رزومه و برگزاری جلسـه مصاحبه اســـتخدامی با مــا در این مقاله همراه شوید.

 • Piadesazi-Esteratezhi-Sorat.[taliem.ir]

  پیاده سازی استراتژی سرعت حصول اطمینان از آمادگی شرکت برای موفقیت در دوران تلاطم

  تومان

  از آنجایی که جهان به سمت پچیده تر و متلاطم تر شدن سوق پیدا میکند، موفقیت هر سازمانی به طور فزایندهای به توانایی آنها در توسعه و پیاده سازی استراتژی های سرعت بستگی دارد. بدین منظور سازمانها از طریق چشم اندازشان نیازمند نگهداشت ارزش های تعریف شده خویش در جهت حرکت و هدایت به سمت مقصد معین میباشند، در حالیکه در زمانی مشابه آنها میتوانند یادبگیرند چگونه به طور مداوم روش های جدید و بهروز شده دستیابی به اهدافشان را توسعه و پیاده سازی نمایند. ما نقشه راهی با مجموعه ای از جهات دیگر نداریم؛ اما ما قادر هستیم قابلیت satnav gpsرا برای بازشماری مسیرهایمان برای رسیدن به موفقیت ایجاد نمایم. پیاده سازی استراتژی سرعت مدلی توسعه یافته از یافته های ترکیبی از پروژه های پژوهشی و تجربیات تیم مشاور استراتژی موسسه  tomorrowtodayمیباشد. که این مدل به رهبران کمک مینماید تا روی 4عامل کلیدی تمرکز نمایند و قابلیت های سازمان خود را به منظور موفقیت در دنیای سریع و متلاطم توسعه دهند.

 • OsuleMonshigari.[taliem.ir]

  اصول منشی گری

  تومان

  منشی کلمه ی قدرتمدی است . مثلا در آمریکا عبارت «»Secretary Stateبه معنای وزیر است . بنابر این هر منشی که در یک وزارتخانه کار میکند ، یک وزیر (منشی) رئیس کل دولت است . بنابراین منشی گری تخصصی است که دارای شأن و منزلت اجتماعی بالایی می باشد . پزشکی که مریضانش را شفا میدهد پزشک خوبی است و برعکس . این مثال ساده در مورد یک منشی نیز صدق میکند. اگر منشی در کنار رئیس خود بتواند به مشتری ها کمک کند ، او نیز یک منشی خوب است و اگر از عهدهء این کار برنیاید که هیچ . یک فرد برای منشی شدن ، تحصیلات پایه ای و مهارت های خاصی را فرا میگیرد. اما هر چه که میگذرد او در حین کار ، مهارت ها و توانایی هایش را توسعه و بهبود میدهد تا این که به یک منشی حرفه ای تبدیل میشود . درست مانند یک پزشک که در طول سال های طبابتش چیزهای زیادی را می آموزد. یک منشی حرفه ای کسی است که از ابتکار و خلاقیت در جهت انجام بهتر وظایف خود بهره میبرد . او خود تصمیم میگیرد و عمل میکند ، اگر اشتباه کرد خود او آن را تصحیح میکند و از آن شکست درس می آموزد تا دیگر آن را تکرار نکند . ارزش یک منشی حرفه ای در همین قبول مسئولیت خلاصه میگردد . به یاد داشته باشید کسی پذیرش مسئولیتی را بر عهده میگیرد که از آن لذت ببرد.  در راستای تحقق اهدافتان باید دریابید که این حرفه از شما چه میخواهد و آنگاه دست به کار شده و مهارت های خود را توسعه داده و قدم به قدم به سوی پیشرفت گام بردارید . دلیل این که اغلب انسانها در تشخیص موقعیت های خوب اشتباه میکنند این است که آنها اغلب فریب کارهای سخت را میخورند. همین حالا شروع کنید ! یک برنده هیچ گاه تسلیم نمیشود و کسسی هم که از کار شانه خالی میکند ، هیچ گاه برنده نمیشود .

 • InestagramDarKasboKar.[taliem.ir]

  اینستاگرام در کسب و کار

  تومان

  اینستاگرام (Instagram) یک شبکه اجتماعی اشتراک گذاری تصاویر است . این روزها اینستاگرام محبوبیت خاصی در بین جوانان پیدا کرده و فیس بوک دیگر آن محبوبیت قبلی را ندارد. شبکه های اجتماعی پر طرفدار دیگری نیز مانند توییتر،فرندفید و گوگل پلاس نیز کاربران زیادی دارند اما چیزی که باعث مقبولیت بیشتر این شبکه شده، این است که علاوه بر این که هنوز فیلتر نشده ، استفاده آسان و راحت و دید بصری خوبی را در اختیار مشترکان خود قرار می دهد. این محبوبیت اینستاگرام می تواند ابزاری مفید برای برندها باشد تا بتوانند محصولات خود را معرفی کنند و حتی به فروش برسانند. با استفاده از اینستاگرام می توانید عکس بگیرید و در شبکه های اجتماعی همچون فیس بوک و توئیتر به اشتراک بگذارید. گفته می شود که اینستاگرام رشدی بیشتر از فیس بوک خواهد داشت و با شیب تندی روزانه بر فالوور های آن اضافه می شود و مورد توجه ویژه و استقبال همگان قرار گرفته است ، بنابراین اینستاگرام و دیگر شبکه های اجتماعی می توانند نقش اساسی در شناساندن برند شما داشته باشند. با توجه به فعال بودن و امکان  دسترسی به این شبکه اجتماعی قدرتمند و پر طرفدار در ایران شاهد حضور کاربران ایرانی بسیار زیاد و همچنین شرکتها و سازمانهای ایرانی در این شبکه اجتماعی هستیم تا جایی که مشاهده میشود سازمانهای دولتی، بانکها و مراکز درمانی و عمومی دولتی و خصوصی و همچنین افراد مشهور ایرانی بسیاری در اینستاگرام حضور دارند. همانطور که می دانید شرکت های بزرگ تجاری همانند مایکروسافت ، به هیچ عنوان به دنبال نیازهای کاربران نمی گردند بلکه آنها نیازهای کاربران را جهت دهی می کنند ، یعنی آنها به کاربران اعلام می کنند که شما چه چیزی نیاز دارید !  شما زمانی که کمی تا حدودی برند خود را ایجاد نمودید می توانید با بیان اینستاگرام ، ولوله ای از این شبکه اجتماعی به پا کنید . تا به حال به دلیل محبوبیت فیسبوک در ایران فکر کرده اید ؟ فقط به این دلیل بود که یک نفر از آن استفاده کرد ، آن یک نفر به دیگری گفت و همینطور به صورت ویروسی خبر وجود فیسبوک منتقل شد و امروزه یکی از بازارهای داغ میان ایرانیان است .

 • HichvaghtDirNist.[taliem.ir]

  هیچوقت برای راه اندازی یک استارتاپ دیرنیست

  تومان

  پیشرفت چشم‌گیر شرکت‌هایی مثل فیسبوک این برداشت ذهنی را ایجاد کرده است که “جوان بودن” یکی از رازهای موفقیت این شرکت‌ها به حساب می‌آید. شاید یکی از عواملی که این ذهنیت را در بین شرکت‌های سرمایه گذار جا انداخته است این باشد که افراد مسن به اندازه‌ی افراد جوان ایده‌پرداز نیستند. در حالی که میانگین سنی کارآفرینان مستقر در شرکت‌های سیلیکون ولی، ۳۵ سال گزارش شده است. ضمن این که بررسی‌ها نشان داده است که افراد مسن‌تر نه تنها کسب و کارهای بیشتری راه‌اندازی کرده‌اند، بلکه موفقیت استارتاپ آن‌ها چشم‌گیرتر بوده است. طی مطالعه‌ای که توسط بنیاد کافمن با مشارکت ۶۵۲ مدیرعامل صورت گرفت، نتایج زیر به دست آمد:میانگین سنی بنیان‌گذاران آمریکایی در زمان راه‌اندازی شرکت‌شان ۳۹ سال بوده است. در این آمار تعداد مدیران بالای ۵۰ سال دو برابر تعداد مدیران زیر ۲۵ سال گزارش شده است.در حوزه‌ی فناوری، آن دسته از مدیرانی که در رشته‌ی MBA تحصیل کرده بودند در طی ۱۳ سال توانستند شرکت خود را راه‌اندازی کنند. این رقم برای افراد داری مدرک پی اچ دی ۲۱ سال، برای دارندگان مدرک فوق لیسانس ۱۴.۷ سال و برای افراد داری مدرک لیسانس ۱۶.۷ سال گزارش شده است.·  به نظر نمی‌رسد که توانایی در عرصه‌ی کارآفرینی ارتباطی به سن و سال داشته باشد. ضمن این که ربطی به ایده‌پردازی  افراد هم ندارد. برای مثال بنجامین فرانکلین در سن ۷۶ سالگی عینک دو کانونی را اختراع کرد.”ویتنی جانسون” در مجله‌ی اختراعات Harvard Business Review به این موضوع پرداخته است که مهارت کارآفرینی با افزایش سن بالاتر می‌رود. “کارلوس اسلیم” یک میلیاردر معروف است و از ثروتمندترین افراد جهان محسوب می‌شود. او اکنون ۷۶ سال سن دارد و عنوان کرده است که در یک اقتصاد در حال توسعه، افراد در دهه‌ی ۶۰ زندگی به شکوفایی می‌رسند. “ویوم وادوا” هم به عنوان یک تکنولوژیست معروف بر این عقیده است که ایده‌های خوب زاییده‌ی تجربه بوده و کسب تجربه نیازمند گذر زمان و عمر است. البته مواردی مثل ریسک‌پذیری، با افزایش سن در افراد کم رنگ تر می‌شود؛ اما باز هم نقش کسب تجربه مهم‌تر است.

 • EshteBahat-Bahoosh-Ha.[taliem.ir]

  اشتباهاتی که باهوش ها مرتکب می شوند

  تومان

  باهوش بودن لزوما به معنی پیشرفت در محیط کار نیست و ممکن است هوش زیاد به مانعی برای پیشرفت تبدیل  شود. شما ممکن است تصور کنید که باهوش ترین فرد در میان گروه همکارانتان محسوب می‏شوید اما باید به خاطر داشته باشید که باهوش بودن همواره به معنی موفقیت شغلی نیست و حتی برخی اوقات به مانعی برای پیشرفت کاری تبدیل می‏شود. افراد باهوش معمولا اشتباهاتی را در محیط کاری مرتکب می‏شوند که به آینده شغلی آن ها لطمه می‏زند، پس اگر شما هم در میان این افراد جای می‏گیرید، حداقل از ارتکاب اشتباهات زیر اجتناب کنید: 1- عدم درک اولویت های رئیس: افراد باهوش معمولا هرکاری را به شیوه ای که فکر می‏کنند بهتر است انجام می‏دهند و مشکل اینجاست که حتی اگر شما به عنوان یک کارمند بهترین عملکرد را هم داشته باشید اما عملکرد شما از اولویت های  رئیس متفاوت باشد در این صورت شانس زیادی برای پیشرفت نخواهید داشت. برای مثال ممکن است که یک کارمند به ایجاد روابطی صمیمانه با مشتری ها اهمیت بدهد و حتی زمان بسیاری را به شکل دادن چنین روابطی اختصاص بدهد اما رئیس او به میزان فروش در کوتاه مدت اهمیت بیشتری بدهد. به همین خاطر بهتر است قبل از اینکه تلاش کنید هر کاری را به بهترین نحو انجام بدهید، به اولویت های رئیس توجه کنید.2- سرخورده شدن به خاطر ناکامی :
  افراد باهوش معمولا عادت دارند که در انجام امور بهتر از دیگران باشند، چنین افرادی زمانی که باید شروع به انجام فرآیندی بکنند که در آن توانایی فنی ندارند به شدت سرخورده می‏شوند و ناکامی ‏در انجام فرآیند جدید به بهترین نحو احتمالا به رها کردن آن منجر خواهد شد. حتی اگر فرد باهوشی هم باشید بازهم احتمالا باید زمانی را به یادگیری بسیاری از امور اختصاص دهید و بپذیرید که لزوما در هر کاری بهترین نیستید. 3- بی توجهی به بازخوردها: هر فردی در هر جایگاهی باید به نظرات دیگران و بازخوردهایی که نسبت به عملکردش دریافت می‏کند توجه نشان بدهد، در غیر اینصورت شاید هرگز فرصت بهبود عملکرد خود را نیابد. افراد باهوش معمولا نسبت به بازخوردها موضع سخت تری دارند و به ندرت به نظرات دیگران اهمیت می‏دهند. چنین رفتاری نه تنها باعث عدم بهبود عملکرد فرد می‏شود بلکه احتمالا به آزرده خاطر شدن دیگران نیز می‏انجامد. بهتر است از نظرات دیگران استقبال کنید و حتی اگر می‏خواهید آن ها را پشت گوش بیاندازید، شیوه محترمانه ای را برای این کار بیابید.

 • Emkan.[taliem.ir]

  امکان سی کار که به جای دانشگاه رفتن یا مسافرکشی می توان کرد

  تومان

  هر سال نزدیک به یک میلیون نوجوان هجده ساله به روی دفترچه سؤالات و برگه پاسخنامه کنکور خم می شوند. و البته فقط پشتشان خم نمی شود، بلکه روح و روانشان هم. حالا تو هم قرار است به زودی یکی از آنها باشی. خیال می کنی اگر دانشگاه نروی زندگیت نابود می شود. آدم بی ارزشی می شوی. به درد هیچ چیز و هیچ کس نمی خوری. نمی توانی کار پیدا بکنی. نمی توانی ازدواج بکنی. نمی توانی زندگی خوبی داشته باشی. زندگیت به آخر می رسد. از این بدتر، اگر کنکور را خراب کنی و رتبه ات خوب نشود، نمی توانی به دانشگاه خوبی بروی. و به همین دلیل اگر هم کاری پیدا بکنی یا ازدواج بکنی یا برای خودت آدمی بشوی از نوع خوبش نخواهد بود. دوستانت، پدر و مادرت، معلم هایت، تلویزون، اساتید کنکور، آموزشگاه های کنکور، دانشگاه ها و خلاصه هر کسی که فکرش را بکنی مغز تو را شستشو داده اند که تو باید به دانشگاه بروی. ولی چرا؟  البته هر کدام از اینها دلایل خودشان را برای تشویق تو به دانشگاه رفتن دارند. مثلا دوستانت می خواهند که تو هم با آنها باشی. مثل آنها فکر بکنی. چیزی که برای آنها مهم است برای تو هم مهم باشد. کنار هم باشید. اینجوری همه از درست بودن تصمیمی که گرفته اند خیالشان راحت می شود.  پدر و مادرت نمام تلاششان را می کنند که تو هیچ فرصتی را برای رسیدن به بالاترین درجاتی که خودشان به آن نرسیده اند و همیشه آرزویش را  داشته اند، از دست ندهی. فرصتهایی که در تلویزیون دیده اند. زندگی پر زرق و برق دکترها و اساتید دانشگاه که توی سریالهای آبکی ارائه می شود. آنها ده ها میلیونها تومان برای کتابها و  کلاسهای کنکور تو هزینه می کنند. از تفریح و زندگی خودشان می زنند که تو بتوانی بر روی درس خواندنت متمرکز بشوی. که تو چیزی یا کسی بشوی. که تو به جایی برسی. آنها واقعا نگران آینده تو هستند و زحمات زیادی برای تو می کشند. آنها حاضرند هرکاری برای خوشبختی تو انجام بدهند. آنها واقعا تو را دوست دارند.

 • EsterategihayeMovafaghiyatVaHerfeieshodanDarKasbVaKar.[taliem.ir]

  8استراتژی برای موفقیت و حرفه ای شدن در کسب و کار

  تومان

  در حال حاضر موفق شدن شاید نیاز به خیلی از اصول مهم و اساسی باشد که هر کسی باید آن را در کار استفاده کند ما آنچه که مهم تر است راه رسیدن به موفقیت و پیمودن این مسیر خواهد بود. حرفه ای شدن و موفقیت در آینده را باید از خودتان شروع کنید اطمینان از اینکه در مسیر پیشرفت هستید یا خیر ابتدا از جزئیات شروع شده و بعد به  مسائل مهمتر خواهد رسید داشتن یک مسیر شغلی موفق نیاز به افرادی دارد که موفق شدن را باور داشته باشند در اینجا ما استراتژی هایی را برای موفق بودن به شما معرفی می کنیم. ۱- روابط عمومی شما با دیگران چگونه است؟ آیا ارتباط کلامی خوبی دارید؟ صحبت کردن شما و گفت و گو با دیگران عامل مهمی در رسیدن به موفقیت است شما به عنوان کارمند با رییس خود چگونه ارتباط کلامی برقرار میکنید؟ یا به عنوان مدیر با کارمندان چگونه سخن میگویید. آنچه که بیش از همه در یک روز کاری به آن نیاز داریم کلام و صحبت است. ارتباط کلامی خوب با دیگران و جدی گرفتن کار از عوامل مهم موفق بودن است. احترام گذاشتن و برخورد مناسب شما با دیگران بسیار اثر گذار است. ۲- چه میزان برای کاری که انجام می دهید ارزش قائل می شوید؟ ارزش گذاری افراد روی کاری که انجام میدهند نشان از مسئولیت پذیری آنهاست. قطعا اگر کاری به درستی انجام نگیرد موفقیتی هم در کار نخواهد بود. ارزش گذاری شما روی کار و میل و علاقه به انجام کار در موفقیت بسیار اثر گذار است افراد موفق کار را با علاقه و میل انجام داده و تمام توجه خود را روی کار متمرکز می کنند. وقتی برای انجام کار ارزش قائل باشید همه ی تلاشتان این است که کار با موفقیت انجام شود. ۳- چقدر برای موفقیت مشتاقید؟ اگر اهداف کاری شما بلند مدت بوده و میخواهید در کارتان بیش از آنچه که در حال حاضر دارید را به دست بیاورید باید مشتاق فرصت های کاری جدید باشید به این معنا که کار خود را در صورت وجود ظرفیت ارتقا و توسعه دهید. حتی مشاوره یا راهنمایی به دیگران به شما در کسب تجربه ی بیشتر و در نهایت موفقیت های بیشتر کمک خواهد کرد. شما باید برای انجام کارهایی که در آن فرصت ارتقا و توسعه را به شما می دهد مشتاق باشید.

 • TamayozYaNabudi.[taliem.ir]

  تمايز يا نابودي

  تومان

  در عصر انفجار تنوع كالا و خدمات به سر ميبريم. همـه روزه زيـر بمبـاران پيـامهـاي تبليغـاتي بـراي محصولات و خدمات متعدد هستيم. نتيجه پژوهش نشان ميدهد كه يك مصرف كننده معمولي روزانه حدود ٣٠٠٠پيام بازرگاني دريافت ميكند. انتخاب از ميان اين گستردگي تنوع و تصميم گيـري در ميـان حجم وسيع تبليغات، رقابتي بسيار فشرده را به سازمانها ديكته ميكند. در بازار امرزو نه تنها شاهد رقابتي فشرده تر هستيم، بلكه رقابتها سختتر و زيركانه تر شده اند. قانون و موفقيت در اين بازار زيركي و هوشمندي مديران را ميطلبد. مديران هوشمند هر روز صبح، با اين سؤال و دغدغه فكري كار خـود را آغـاز مـيكننـد كـه “چـرا مشتري بايد از ميان اين همه گزينه،كالا يا خدمت سازمان ما را خريداري كند؟”
  در چنين شرايطي بهترين استراتژي، تمركز برروي نقاط قوت است. مديران هوشيار ميداننـد كـه رمز پيروزي در چنين بازاري، تمركز برروي تمايزهاست و لذا به شدت از افتادن در دام همه چيز براي همگان” پرهيز ميكنند و تلاش دارند تا وجوه تمايز خود را حفظ كرده و هر روز پررنگتر بسازند. جك تراوت، نويسنده كتاب
  تمايز يا نابودي كه به او لقب “پدر تمايز” داده اند، به مـديران هشـدار ميدهد كه »موتور بازارهاي رقابتي، حق انتخاب است«. گزينه هاي مناسـب متعـددي بـراي مشـتريان آماده شده و اگر مرتكب اشتباه شويد، برايتان گران تمام خواهد شد. رقبا كسب و كارتان را از چنگتان بيرون ميآورند و بازپسگيري آن خيلي آسان نيست. شركت هايي كه ايـن واقعيـت را درك نكننـد از بين ميروند. اين روزها وقتي قدم به داخل يك سـوپرماركت بـزرگ مـيگذاريـد، بـه دريـايي از انـواع گونـاگون محصولات خيره ميشويد. مشكل اين است كه از ميان اين انواع، كـدام را مـيبايسـت انتخـاب كنيـد. تفاوت عمدهاي كه اين روزها به وجود آمده اين است كه بازارهاي ملي، كه در آنها شركت هاي داخلي با هم رقابت ميكردند، به بازارهاي جهاني تبديل شده اند، كه در آنها هر كس بـا كسـب و كـار همـه اشخاص ديگر در همه جا به رقابت ميپردازد . ملتي در حال رشد، مثل چين را در نظر بگيريد. مصرفكنندگان چيني بعد از سالها خريد محصولات غذايي بدون نام تجاري، كه توسط سازمانهاي متعلق به دولت چين توليد ميشدند، اكنون مـيتواننـد هر بار كه به خريد ميروند از ميان مجموعه بزرگ و در حال افزايشي از محصولات داراي نـام تجـاري، كه توليد داخل آن كشور و يا وارداتي هستند، انتخاب كنند.

 • Chegune-Be-Kasbo-Kare-Khod-Ronagh-Dahim.[taliem.ir]

  چگونه در کسب و کار خود رونق دهیم؟

  تومان

  آیا به دنبال افزایش درآمد در کسب‌وکار خود هستید؟ البته این سوال احمقانه است! مشخص است که شما همیشه به دنبال افزایش درآمد خود هستید. این کار به معنای به واقعیت پیوستن یک رویا است. قسمت سخت آن، خواستن این میزان از درآمد نیست بلکه کاری است که نیاز است انجام شود تا بتوانید به این هدف برسید. ۱- به سیستم توجه کنید نه به اهداف هر سال، بیشتر افراد جهان به نوشتن اهداف خود می‌‌پردازند و آن‌ها را بر روی کاغذ پیاده می‌کنند. بسیاری از افراد می‌خواهند به تناسب اندام برسند یا به پول بیشتری دست پیدا کنند و یا ممکن است اهداف دیگری داشته باشند. باشگاه‌های ورزشی در اوایل سال با استقبال زیادی مواجه می‌شوند اما با گذشت زمان به حالت عادی بازمی‌گردند. تعداد افراد هدفمند کاهش پیدا کرده و همه‌ی آن‌ها به عادت‌های قدیمی خود باز می‌گردند. هدف اصلی یعنی کم کردن وزن ، به مدت یک‌سال دیگر نیز فراموش می‌شود. در کسب‌وکار و تجارت ما قول می‌دهیم تا برای مشتریان خود در آغاز پروژه کارت بفرستیم و یا به خودمان می‌گوییم که از این به بعد واقعا از CRM به منظور بررسی احتمالات و موفقیت‌های گذشته به صورت هفتگی، به جای مطالعه‌ی تصادفی آن‌ها استفاده می‌کنیم. اما بعد از کار  کردن با ۲ مشتری این روند را متوقف می‌کنیم زیرا انجام این کار مشکل است و از طرف دیگر هیچ سودی از انجام این کار دریافت نمی‌کنیم.سیستم‌ها می‌توانند در به ثمر رسیدن اهداف موثر باشند. زیرا ایجاد یک سیستم به منظور درک مشتریان و آگاهی از نیازهای آن‌ها از دو مزیت اصلی برخوردار است. اول از همه، این شرایط انجام دادن کارها را آسان‌تر می‌کند. دومین مزیت این است که زمانی که شما یک سیستم داشته باشید، می‌توانید کار را به شخص دیگری واگذار کرده و این کار را به شغل آن‌ها تبدیل کنید.ایجاد یک سیستم برای کسب‌وکار شما می‌تواند شما را برای واگذار کردن کار به دیگران و ایجاد تیمی که به نظارت شما نیازی نداشته باشد، آماده کند. سیستم و نظام کاری می‌تواند به ایجاد انسجام و ثبات، در دنیای تجارت خارج از کنترل شما منجر شود. به مرور زمان همین استحکام و پایداری آن چیزی است که شما را در رقابت به پیروزی می‌رساند.

 • Ejraei-Tarhe-KasboKarLisa-McQuerrey-[taliem.ir]

  نحوه اجرایی کردن طرح های کسب وکار

  تومان

  دست‌یابی به ایده‌آل‌های شغلی و کسب مهارت‌های لازم برای اجرایی‌کردن طرح‌های کسب و کار یکی از اهداف اغلب کارمندان و صاحبان سرمایه است. سرمایه، مهارت، مدیریت، آگاهی به شرایط بازارهای تجاری و خلاقیت از جمله  عواملی هستند که بسترهای لازم برای شروعی موفق در عرصه کسب و کار را به وجود می‌آورند. اما علی‌رغم برخورداری از فرصت‌ها و شرایط موجود برخی از متقاضیان نمی‌توانند طرح را به مرحله اجرا برسانند. در واقع مهم‌ترین معضل کارآفرینان و صاحبان ایده‌های کسب و کار هنگامی به وجود می‌آید که قصد دارند طرح‌های تئوری و نمادین خود را در عالم واقعیت به اجرا گذارند. در این مقاله ابزارها و راهکارهـای مناسـب برای اجرایی کـــردن طرح‌های کسب و کار را بررسی می‌کنیم.

 • ChetorForushandeyeFogholadeBashim.[taliem.ir]

  چطور فروشنده ای فوق العاده باشیم

  تومان

  فروش یک هنر است. اگر بتوانید بین اغواگری و جذبه یک فروشنده خوب تعادل برقرار کنید، حتی می‌توانید بستنی با  سُس شکلاتی را به زنی که دستکش‌های سفید دست کرده است بفروشید. اگر می‌خواهید بدانید چطور می‌توانید  اعتماد را در مشتری ایجاد کرده، حضوری قاطع داشته و نگرشی خوشبینانه به فروشتان داشته باشید، این مقاله را دنبال کنید. بخش اول: قابل‌اعتماد بودن ۱. مشتری را مقدم بدانید. اگر مشتری به شما اعتماد نکند، نمی‌توانید هیچ چیز به او بفروشید. اینکه بتوانید کسی را متقاعد کنید که به چیزی نیاز دارد که شما می‌فروشید، نیاز به این دارد که بین یکرنگی و صمیمیت خودتان با مشتری و میل‌تان به فروش تعادل برقرار کنید و قاطع، محکم و صادق باشید. اگر مشتری به شما اعتماد نکند، مطمئناً نمی‌تواند تصمیم هوشمندانه‌ای برای خرید بگیرد.۲. تاکید کنید. بفهمید  مشتری‌تان واقعاً به چه چیز نیاز دارد و چرا به آن نیاز دارد. مردم به عنوان وسیله‌ای برای رسیدن به هدفی خرید می‌کنند. کشف میل مشتری‌تان و پیدا کردن کالایی برای برآوردن آن میل و نیاز شما را به فروشنده‌ای فوق‌العاده تبدیل می‌کند.اجازه بدهید مشتری‌تان صحبت را جلو ببرد و برای مشخص کردن نیازش، از او سوال کنید. اگر مشتری می‌گوید به کت و شلوار نیاز دارد، از او سوال کنید برای چه مناسبتی می‌خواهد؟ فروختن کت و شلوار به کسی که به مراسم ختم می‌رود بسیار متفاوت با کت و شلواری است که به کسی که به مراسم عروسی می‌رود.اگر مشتری به کالایی خاص علاقه نشان می‌دهد، از او سوال کنید چه چیز آن کالا نظر او را جلب کرده است. اجازه بدهید مشتری کالایی را انتخاب کند که حس خوبی به او می‌دهد. با این روش سلیقه  و نیازهای مشتری‌تان را بشناسید و قصد واقعی او برای خرید را کشف کنید.۳. در حیطه کاری خودتان، متخصص باشید. باید همه چیز را درمورد کالاهایی که می‌فروشید و کالایی که رقیبانتان می‌فروشند، بدانید تا بتوانید مشتری‌تان را توجیه کنید که چرا کالایی خاص را به او پیشنهاد می‌دهید.