• Jazb-Sari-Servat.[taliem.ir]

  كتاب جذب سريع ثروت

  تومان

  با سلام خدمت دوست گرامي اميد وارم مطالبي كه مي خوانيد باعث جذب سريع و آسان ثروت و تحول باور نکردني در زندگي شما دوست عزيز بشود ما انسانها لايق پول و ثروت و هر چيز خوبي كه خدا در اين جهان آفريده و خدا هميشه ما را ثروتمند و قدرتمند مي خواهد خداوند نعمتهاي بي شماري براي انسان خلق كرده كه كافي آن را باور كنيم و در جهت اين نعمت ها گام برداريم و انها را بدست آوريم عده اي از افراد  فکر مي كنند پول و ثروت خوب نيست يا هركه ثروتمند ميشود يا دزدي كرده يا مال به ارث برده ولي واقعيت اين است كه عده اي ثروتمند به اين صورت هستند ولي خيلي افرادهم هستند كه ثروت حلال به دست مي آورند در اين كتاب مي خواهيم تکنيك هاي راآموزش دهيم كه تو دوست خوبم را به ثروت ميرساند مهم نيست كه وضعيت اقتصادي چقدر بد باشد يا در شرايط تحريم قرار گرفته باشيم يا چقدر ادم هاي دور و ور زندگيمان چه وضعي داشته باشند كافي است اين تکنيك ها را اجرا كني مطمن باش پول و ثروت به زندگي تو سرازير ميشود فقط كافي اين كارها را انجام بدي كه با هم مرور ميکنيم.

 • Servatmand-Shavid.[taliem.ir]

  مـثـل آب خــوردن ثـروتـمـنـد شـویـد

  تومان

  من ایمان برجی در یک خانواده معمولی و مذهبی در مشهد به دنیا آمدم و زندگی معمولی داشتیم، پدرم کارمند بود و درآمد متوسطی داشت. در زمانی که در حال تحصیل در مدرسه بودم در فصل تابستان سعی میکردم در جایی مشغول به کار شوم تا بتوانم درآمدی برای خودم ایجاد کنم، یادم میآید که ابتدا در نانوایی، شرکت پست، حتی دستفروشی کار میکردم و درآمد ناچیزی داشتم اما خوشحال بودم که خودم دارم در سن پایین درآمد کسب میکنم. طبق روال هرسال تابستان در یک کسبوکاری مشغول به کار میشدم. خیلی زیاد دوست داشتم که پولدار شوم و بتوانم به تمام خواسته هایم برسم، اما هرچثدر بیشتر کار میکردم به همان میزان درآمدم افزایش پیدا نمیکرد. دنبال این موضوع میگشتم که چطور میشود پولدار شد، ثروتمندان چکارهایی انجام دادند که ثروتمند شدند؟ بعداز تحقیقاتی که انجام دادم متوجه شدم که: متوجه شدم که ذهن من براساس ثروت و موفقیت برنامه ریزی نشده است، ذهن من از افکار و باورهای فقر پر شده است و این برنامه ریزی اجازه نمیدهد که من ثروتمند شوم. یک تصمیم بزرگ گرفتم، تصمیم گرفتم که ذهنم را مجدد برنامه ریزی کنم اما این بار بر اساس ثروت. با توجه به مطالعات و تحیقاتی که در این حوزه انجام دادم تمریناتی را آماده کردم و شروع به انجام دادن آن تمرینات کردم. اینقدر انگیزه بالایی داشتم که توانست در عرض 02روز درآمدم را 4برابر ( معادل 0برابر حقوق یک کارمند) افزایش دهم. به این مسیر ایمان آوردم و با قدرت بیشتر ادامه دادم، 3ماه بعد از آن درآمدم 3برابر دیگر افزایش پیدا کرد .

 • Kare-Timi.[taliem.ir]

  کار تیمی و حل مسئله

  تومان

  كارِگروهي، اهداف هر سازمان را برآورده مي نه كند كارانفرادي و جداگانه افراد به ؛ بيان ديگر، موفقيت آميز بودن برنامه  را میتوان حاصل كوشش هاي دسته جمعي رؤسا، كاركنان، و افرادي ديگر دانست به كه نوعي با سيستم سازماني در ارتباط هستند. امروزه يكي از رموز موفقيت سازمان هاي برتر، توجه به كار گروهي در ميان كاركنان است.آنها در جستجوي اندازه كوچكتر ، ساختارهاي تختتر، عملیاات منعطف تر و البته راه های جدید وخلاق استفاده از گروه ها به  تيم ها عنوان شالوده بسیاري از بهبودهاي عملكرد سازمان هستند.پس وجود گروه ها و تيم ها جنبه اجتناب ناپذیر زندگي امروزي است. سازمان هاي مولد و با جود يها گروه كار ميتوانند به حيات خود تداوم بخشند ولي از آنجايي كه در يها تلاش گروهي و تيمي، ابعاد وجودي مثبت و منفي افراد بروز و ظهور مي کند،كند مدیران و كارمندان امروزي بايد شناختي خوب از گروه ها و فراگردهاي گروهي داشته باشند تا هم در دام آنها گرفتار نشوند و هم بتوانند استعداد وسیع آنها را به كار گيرند. همچنين توسعه روزافزون گستره دانش بشري و تخصصي شدن مشاغل ، انجام كار در قالب گروه هاي كاري را به يك <بايد> سازماني تبديل كرده است.اگر تا كنون در يك گروه يا تيم كار كرده باشيد؛ خواه در يك گروه كاري در اداره و يا در يك كميته، ميدانيد فرايند تصميم گيري تا چه اندازه دشوار است . واقعيت آن است كه صرف گرد هم آمدن عدهاي و تلاش آنان براي دستيابي به يك هدف مشترك، ضامن موفقيت آنها نيست. تشكيل و هدايت گروه ها تابع اصول و شرايطي است كه رعايت همه جانبه آنها ميتواند به تحقق اهداف از پيش تعيين شده در زمان مقرر، منجر شود. گروه ها و تیم ها به دلیل توانايي هایشان در هم افزايي مثبت و افزايش بازده سازمان ها ، بدون افزايش اقلام مصرفی ، بسيار اهمیت دارند.

 • milyaderhaye iran_mag_22.[taliem.ir]

  میلیاردرهای آینده ایران

  تومان

  دنبال بهانه اي بودم تا در مورد «تيم کوک» (Tim Cook) چند خطي بنويسم، اما نبودن اطلاعات زيادي در مورد اين مدير شرکت اپل که بعد از استيو جابز، جاي او را اشغال کرده بود، باعث شد تا اين تصميم کمي عقب بيافتد. امــــــا به  تـازگــي در دهـمـيـن کـنفـــرانـس  sDکه به اختـصـار D10ناميـده مي شود، اين مدير، دعوت متخصصان را پذيـرفـت و شــروع به پاسـخ گــويي به پرسش هايي در زمينه اپل و گذشته و آينده آن نمود که باعث شد تا زواياي تازه اي از شخصيت او و شرکت اپل مشخص گردد  ابتدا بايد بگويم که، کوک در اول نوامبر 1960در ايالت آلاباماي آمريکا به دنيا آمد. او براي نخستين بار در سال 1998به شرکت اپل به عنـوان «مديريت عمـليـات روزانه» پيوست، تا اينکه در تاريخ 24اوت 2011بعد از استعفاي استيو جابز، رسما به عنوان مديرعامل جديد شرکت اپل معرفي شد.  اما نکته مهمي که درباره کوک وجود دارد آن است که برخلاف انتظارات سعي نکرد تا تحت جو استيو پرستي در اپل، امور را مديريت کند و براي اداره امور روش هاي مختص خود را اعـلام نمـود وحـتـي اعـلام مي کند که استيو با آنکه موجودي منحصر به فرد و نابغه بوده است، اما هرگز او سعي نکرده  تا مانند او رفتار کند و فشاري براي شبيه استيو بودن را بر روي شانه هاي خود حس نمي کند! به طوري که در يکي از اقدامات جنجالي خود اعلام کرد که حدود 50ميليارد دلار از دارايي نقدي اپل، ظرف سه سال آينده در ميان سهامداران تقسيم خواهد شد و حتي شخصاً اعلام کرد که از سهـامي که سال گذشته به او  اعطا شده است و طي سال هاي آينده به مبلغ 75ميليون دلار خواهد رسيد، در اين برنامه پرداخت نقـدي اپل، قرار نمي گيـرد که نشان دهنده چشم نداشتن او به مسائل مادي و شخصي خـود جهت اخــذ تصميـمات
  حيـاتي اپل است و در اقـدامي بعدي، پس از
  جنجال هاي وجود آمده در مورد حقوق کارگران مشغول در کارخانجات اپل در چين، شخصاً وارد ماجرا شد و سعي کرد تا با تصميماتي به نفع اين قشر، از گسترش بيشتر شايعه هاي اپلي، جلوگيري کند.

 • milyaderhaye iran_mag_19.[taliem.ir]

  ميلياردرهای آينده ايران

  تومان

  در چهار قسمت گذشته اين بخش درباره تاسيس شرکت اپل توسط استيو جابز و وزنياک صحبت کرديم و در ادامه درباره مراحل پيشرفت اين شرکت همراه با هوش تجاري اين دو شريک و پستي و بلندي هاي  ميان آنها و رقيب ديرينه آنها، يعني شرکت مايکروسافت، مطالبي را عنوان کرديم تا آنکه اين جريانات به ترک اپل توسط استيو جابز و بازگشت دوباره او پس از سال ها، منجر شد. يک سال بعد از ورود استيو جابز به اپل، imacکه نمونه اي از يک مکينتاش کامل بود توسط شرکت اپل عرضه شد که عمده تغييرات موجود در آن، استفاده از درگاه USBبرخلاف محصولات قديمي شرکت بود و اتفاقا بر خلاف آنکه از لحاظ فني، تغيير چنداني در آن ديده نمي شد اما فروش خوبي را بعد از مدت ها رکود، براي اپل داشت. در ادامه تغييرات عمده در ساختار محصولات اپل که عمدتا به جسارت و شجاعت استيو  همراه بوده است، سيستم عامل MAC OS Xدر سال 2001متولد شد سيستم عاملي که همراه خود تغييرات زيادي را در نياز کاربران خود ايجاد کرد. اين سيستم عامل بر گرفته از بود و از اين سالUNIX BSD وNEXTSTEP به بعد و علاوه بر رابط کاربري خوبي که براي آن تهيه شده بود، از نظر امنيتي نيز به توفيقاتي دست يافت و از آن به بعد، در ميان کاربران به امنيت بالا مشهور گشت. در ادامه ارائه محصولات جديد توسط گروه اپل، ipodبه عنوان يک وسيـله ديجيتال جهت پخش موزيک با فروش 42ميليوني در سال 2001با يک موفقيت شگفت انگيز روبرو شد و کم کم برنامه و نرم افـزار itunes نيز با قيمت هر موزيک 99سنت در ميــان کــاربـران جا باز تا هــرچه بيشتر اپل را به قـله موفقيت هايش نزديک تر کند که با محبوبيت اين سيستم در ميان کاربران تا سال ،2006 تعداد آهنگ هاي ارائه شده به 1ميليارد موزيک رسيد که خود به تنهايي نشان از شناخته شدن و مورد توجه قرارگرفتن اين ايده در ميان استفاده کنندگان داشت. البته اپل براي پشتيباني از فناوري هاي جديدنيز غافل نبود و از اين سال به بعد نيز در اين زمينه پيش قدم شد و با آينده نگري خاص اصحاب و مديران اين شرکت ، فناوري BLU-RAYاز شرکت سوني، نيز مورد حمايت شرکت قرار گرفت .

 • milyaderhaye iran_mag_18.[taliem.ir]

  میلیاردرهای آینده ایران

  تومان

  در بخش هاي پيشين «درباره اپل» ، گفته شد: استيو جابز و وزنياک در يک آوريل 1976 شرکـت کوچـک اپل را پايه  گـذاري نمودند و با پـسـتي و بـلنــدي هــاي زيـاد ، يک مـــدل کامپيوتر خـــانـگي با نام ليــزا(lisa) ، کامپيوتري قابل حمل به نام macintoch power book سپس نوت بوکportable را به توليد رساندند و توانستند برند اپل را بيشتر از گذشته، در دنيا مطرح کنند.  استيو نيز طي اختلافاتي که با ديگر اعضاي اصلي شرکت اپل پيدا کرد، چند سالي از اپل دور ماند تا آنکه جنگ ميان اپل و مايکروسافت بر سر کپي برداري سيستم عامل مخصوص هر دو، به وقوع پيوست و بحران و سراشيبي اپل نيز، هم زمان شروع شد. اين دعوا و استقبال کاربران از سيستم عامل ويندوز بجاي مکينتاش، اپل را به فکر آن انداخت که براي فروش بيشتر، بايد سيستم عامل مکينتاش را يک بازنويسي اساسي و اصطلاحا، کاربر پسندتر، کند. اپل براي شروع، با موتورولا و IBMيک قرار داد تجاري را براي توليد نرم افزار براي سخت افزار توليدي آنها منعقد نمود. اين قرار در سال 1994و سپس تلاش اپل براي جايگزيني پردازنده توليدي موتورولا در برخي مدل هاي power macintochمي رفت تا همه چيز را به نفع اپل تغيير دهد. البته تلاش اپل براي بازنويسي سيستم عامل مکينتاش، باعث شد تا اپل که چند سالي بود بدون استيو به کارش ادامه مي داد، سيستم عامل NEXTSTEPرا که شرکتي که استيو جابز بعد از اپل، آن را بنا نهاده بود، توليد کرده بود ، خريداري کرده و پاي استيو دوباره به شرکت اپل، باز شود. 9جولاي 1997با 12سال تاخير، استيوجابز به سمت مديرعاملي اپل، برگزيده شد تا اين مرد با مشکلات و افت هاي شديدي که در سهام اپل رخ داده بود، دست و پنجه نرم کند. بعد از آن بود که جابز با ورودش، سعي کرد تا با تلاش زياد و حل مشکلات به روش خود، شرکت اپل را براي چندمين بار، از دست سختي هاي ريز و درشت برهاند.

 • 6Raze-Kar-Afarinane-Movafagh.[taliem.ir]

  ۶راز کارآفرینان

  تومان

  هر روز، زنان و مردان شجاعی تجارت و حرفی خود را با امید و اشتیاق انجام یک شغل مو فق شروع می کنند اما همه ی آن ها موفق نمی شوند.اگرچه کارآفرینان موفق از نظر شکل و اندازه و کارشان به اندازه خودشان متفاوت هستند اما آن ها وقتی که می خواهند حرفه ای را پایه گذاری کنند، راز هایی دارند که بین همه آن ها مشترک است. راز اول- مهمترین قسمت کار قبل از شروع کار است:اولین کاری که کارآفرینان موفق قبل از شروع هرگونه اقدامی انجام می  دهند تحقیقات وسیع برای اطمینان از اینکه آن ها بازار رقیبان را شناخته اند و اینکه همه چیزهایی که لازم است  مشاهده کرده اند.این افراد می دانند که آن ها بدون اینکه بدانند چه درگیری ها و موانعی در مقابل آن ها وجود دارد نمی توانند خدمات موثری را ارائه کنند و چه فرصت هایی را باید بدست آورند. آن ها طرح های تجاری را خلق، اهداف را معین و تمام کارهای اولیه لازم را قبل از اینکه کار را شروع کنند، انجام دهند. راز دوم-شما می توانید با انجام کار رایگان درآمد خود را زیاد کنید:بسیاری از کارآفرینان شغل خود را با انجام داوطلبانه پروژه ها در اجتماعاتی که حضور داشتند  شروع کرده اند.با انجام این کار این فرصت برای آن ها پیش می آید که به سابقه و تجربه شان اضافه شود، ارتباطات زیادی پیدا کنند. راز سوم-یک فرصت خوب می تواند در هر مکان و زمانی پیش آید.

 • Farayande-Barname-Rizi-Amoozesh-Karkonan-Ramin-Aminzade.[taliem.ir]

  فرآیند برنامه ریزي آموزش کارکنان

  تومان

  هر یک از سازمان ها با توجه به اهمیت آموزش تلاش می کننـد فرصـت هـایی را بـراي رشـد و بالندگی اعضاي خود به وجود آورنـد . پیـشرفت و تحـولات سـریع علـم وتکنولـوژي همـراه بـا تحولات وسیع فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي ایجاب می کند که نیروي انسانی شاغل در سازمان ها به عن وان مهمترین عامل توسعه یک سازمان، به منظور همگامی و همراهی با تحولات مذکور ، اکتفاي چندانی به آموزش هاي قبل و بدو خدمت خـود ننماینـد و بـا اسـتفاده از فرصـت هـا و شرکت در دوره هاي آموزشی ضمن خدمت بتوانند بـه عنـوان عنـصري فعـال و مـوثر در جهـت تحقق اهداف خود وسازمان ، نقش لازم را ایفا نمایند . امروزه آموزش ضمن خدمت نه تنها در سازمان هاي آموزشی، بلکه در در تمـام سـازمان هـایی که به طورمستمر در صدد ارتقاي کیفی و کمی علمی و حرفه اي خود هستند، در سـطح وسـیعی به کار گرفته می شود . برنامه هاي آموزش ضمن خدمت وقتی موثر است که بر اسـاس نیازهـاي واقعی کارکنان باشد و آنها داوطلبانه درآموزش شرکت نمایند . نوع نیازها و انتظـارات شـرکت کنندگان عامل مهمی در تعیین اهداف آموزشی، محتواي درسی دوره ها، روش هاي آموزشـی  ، نحوه اجراي برنامه، و همچنین نحوه ارزشیابی  آموزشی است. مدلهاي گوناگون از مراحل و فرایندهاي آموزش: صاحبنظران آموزشی از دیدگاه هاي مختلف بـه مدلـسازي دربـاره آن پرداختـه انـد . اهمیـت آن رویکردها ازآن جهت است که هر کدام اولا مبتنی بر مفروضات خاصی هـستند و بـراي شـرایط مناسب با آن مفید هستند و ثانیا اینکه پذیرش و اعمال یک رویکرد خـاص و یـا ترکیبـی از چنـد رویکرد کلیت اجزا فرایندها و روشهاي آموزش وتبعا نتایج وپیامدهاي آن را به نوعی جهت داده و در مسیر خاصی قرار میدهد .

 • Estedade-Karafarini-Khod-Ra-Biabid.[taliem.ir]

  استعداد کارآفرینی خود را بیابید

  تومان

  کارآفرینی عامل توسعه اقتصادی و فرایند تولید دانش، ثروت، توسعه تکنولوژی و اشتغال مولد است و راز موفقیت  کشورهای صنعتی در این است که در فرایند تولیدی، علم، اطلاعات و تکنولوژی را جایگزین مواد خام و انرژی کرده اند. اکنون در عرصه جهانی افراد خلاق نو آور و مبتکر به عنوان کارآفرینان منشا تحولات بزرگی در زمینه های تولیدی و صنعتی و خدماتی شده اند، چرخهای توسعه اقتصادی همواره با توسعه کار آفرینی به حرکت در می آید. در شرایط سخت کنونی پرداختن به مسئله کارآفرینی در جامعه بیش از پیش احساس می شود امروزه نیروی انسانی بعنوان یک منبع نامحدود و محور هر نوع توسعه مطرح است در این بین کار آفرینان بطورخاص دارای نقش موثرتری در فرآیند توسعه اقتصادی کشور هستند. تحقیقات نشان داده که بین رشد اقتصادی و تعداد کار آفرینان در یک کشور همبستگی مثبتی وجود دارد زیرا کشوری که دارای تعداد زیادی کار آفرین باشد از محرک های اقتصادی و تجاری قویتری برخوردار است. لغت کار آفرین از یک کلمه فرانسوی به معنی به عهده گرفتن یا اداره عملکرد گرفته شده است. بنابراین کارآفرین اغلب به افرادی اطلاق میشود که خطرات آغاز یک شغل را با جان و دل پذیرا میشوند.بر اساس برداشت های کلی , کار آفرینان نسبت به هر متولی تاثیر بیشتری در چندین قرن گذشته داشته اند و به عنوان آفرینندگان دنیای مدرن مطرح  شده اند ولی همچنان این تعریفی کامل از آنها نمیتواند باشد.

 • 161Nokte-Dar-Kasbo-Kare-Interneti.[taliem.ir]

  ۱۶۱ نکته موفقیت در کسب وکار اینترنتی

  تومان

  درس شماره1 : ساخت یا طراحي: هر کسی می تواند یک سایت بسازداما هر کسی نمی تواند یک سایت  طراحیکند. طراحی سایت تنها ساخت گرفیک های زیبا و جذاب نیست. در طراحی یک سایت عوامل مهمی  همچون روانشناسی رنگها، نحوه چیدمان گرافیک، نمایش مؤثر متنها، اندازه گرافیکو چندین عامل مهم دیگر دخیل هستند. وجود هر یک از این عوامل به تنهایی نمی تواند یک سایت را حرفه ای جلوه دهد. درس شماره2 : قانون رنگها: قانونی برای اینکه از چه رنگهایی باید در سایت خود استفاده کنید وجود ندارد. هرچند رنگ سایت شما گویای زمینه کاری سایت شما است. به عنوان مثال توصیه می شود برای سایت های تفریحی و شاد از رنگهای شاد مانند زرد، نارنجی، سبز، صورتی یا بنفش استفاده کنید. یا برای سایت شرکت، رنگهای آرام مانند آبی، خاکستری، سفید و مانند آن را به کار ببرید. دوباره تأکید می کنیم شما اجباری در استفاده یا عدم استفاده از یک طیف رنگی خاص برای سایت خود ندارید. اما هرگز فراموش نکنید که رنگ بازتاب کننده موضوع سایت شماست. اگر ممکن است همواره از 9تا 0رنگ در هر صفحه استفاده کنید. استفاده از رنگهای زیاد و متنوع باعث می شود که ناخود آگاه چشم کاربر به سمت آنها کشیده شده و توجه کاربر را از موضوع اصلی دور نماید. درس شماره3 : زمان بارگذاري: زمان بارگذاری (Load  Time) سایت بسیار مهم است. افزایش زمان بارگذاری، باعث می شود کاربر سریعتر سایت شما را ترک نماید. بنابراین همواره سعی کنید زمان بالا آمدن سایت خود را تا حد امکان کاهش دهید.

 • Ashnaei-Ba-Tarhhaye-Tojihi-KasboKar(2)-FeraidunNezhad.[taliem.ir]

  آشنایی با طرح های توجیهی کسب و کار

  تومان

  با سلام به شما خواننده گرامی ، این کتاب جلد دوم و البته آخر، از کتاب طرح هاي توجیهی کسب و کار می باشد ، در جلد اول به طور مفصل در بخش اول آن کتاب در مورد کلیات طرح توجیهی ، اصطلاحات ، نکته ها و نحوه نگارش حرفه اي و اصولی طرح توجیهی و … صحبت شد و در بخش دوم نیز نمونه طرح هاي توجیهی صنایع مختلف معرفی گردید.در این کتاب صرفاً به معرفی نمونه طرح هاي توجیهی از صنایع مختلف اکتفا نموده ام تا با نحوه نگارش طرح هاي توجیهی از صنایع مختلف دیگر هم آشنا شده باشید ، چنانچه علاقمند هستید که در مورد کلیات طرح هاي توجیهی و اطلاعات ذکر شده فوق دانش خود را افزایش دهید.

 • Jaduye-Kare-Pare-Vaght-JimRohn.[taliem.ir]

  جادوی کار پاره وقت

  تومان

  _ نخستین اصل این است : سود بردن بهتر از مزد گرفتن است. هنگامی که این مساله را درک کردم ، توانستم ثروتمند شوم. _ حقوق گرفتن باعث گذران زندگی می شود که البته این به نوبه ی خود خوب است ولی سود بردن باعث ایجاد ثروت می شود و این فوق العاده است. _ روشی برای دعوت افراد: من یک کار پاره وقت برای ایجاد ثروت پیدا کرده ام که با آن به اندازه ی شغل تمام وقتم و حتی چند برابر آن پول در می آورم. دوست دارید داستان مرا  بشنوید؟ این داستان واقعا جالب است ! _  بگذارید کار پاره وقت جادویش را به شما نشان دهد! _ کار پاره وقت ، واقعا ارزشمند است چرا که می تواند نحوه و سبک زندگی هر شخصی را تغییر دهد.

 • Kasbokar-Iran-Ali-Mehrabani.[taliem.ir]

  کسب و کار در ایران

  تومان

  یکی از بزرگترین مشکلات افرادي که به دنبال درآمد هستند این است که نمی دانند از کجا باید شروع کنند. اغلب افراد با یک دیدگاه ساده و بدون تجربه وارد بازار می شوند و خیلی زود شکست می خورند و از همه چیز نا امید می شوند. من هم همین اوضاع را داشتم تا اینکه تصمیم گرفتم بسیار دقیق به این موضوع نگاه کنم. مطالبی را که در این کتاب می خوانید حاصل چندین سال تجربه, چندین سال خرید و فروش و قرار گرفتن در مشاغل مختلف است. و توانسته ام نقاط قوت و ضعف بازار را بخوبی شناسایی کنم. شاید از خودتان بپرسید از این نوع کتاب ها بسیار زیاد چاپ شده است, اما نکته مهم این است که در این کتاب بازار کشور خودمان ایران مورد بررسی قرار گرفته است. آن نویسندگان غربی که کتاب هاي با عنوان چگونه در آمد بیشتري داشته باشیم, کسب درآمد, راه ثروت و … را نوشته اند همه در کشور هاي زندگی می کنند که نوع اقتصاد آنان و نوع نیاز ها و بسیاري مسائل دیگر آنان با کشور ما متفاوت است. ناراحت نشوید مانند این است که براي خرید داروي سرما خوردگی به داروخانه اي که دارو هاي دام و طیور را دارند مراجعه کنید. مسلم است که روان شناسی در بازار ایران, نوع برخورد افراد جامعه و تعاملات اجتماعی بسیار متفاوت است. این تفاوت هر جامعه و بازاري است که در کل دنیا وجود دارد هر بازار و جامعه مسائل و نکات مربوط به خود را دارند. مزیت این کتاب این است که تجربیات قابل استفاده و قابل استناد در بازار ایران را براي شما ارایه میکند و به شما این دیدگاه اقتصادي را می دهد تا بتوانید کار مناسب خود را ایجاد کنید.

 • milyaderhaye iran_mag_14.[taliem.ir]

  آيا بدون سرمايه می توانم درآمد کسب کنم ؟

  تومان

  این روزها نشریات، سایت ها، کتاب ها و همایش های انگيزشی فراوان است که در نودونه درصد آنها، کاربر را با کلمات زیبا و جملات اميدبخش بمباران می کنند و مانند یک داروی موقت، نظر فرد را از کلمات و عادات منفی خود باز می دارند. اما کافيست که یک مشکل ایجاد شود تا کاربر دوباره به همان فرد منفی  با اعتماد بنفس پایين تبدیل شود. حتی بنده نيز در همایش هایم هميشه عنوان کرده ام که این حرف ها مفيد نخواهد بود مگرآنکه شما بر روی تک تک این کلمات فکر کنيد و عبارت مخصوص خود را به آن اضافه کنيد تا این روند یادگيری کامل شود و سپس قدم در راه عمل بگذارید. بازهم برای مثال، همين ماهنامه پيش رو، همه این زحمات برای آنکه شما به خود بيایيد تا زمانی خوب و  مناسب است که شما به عنوان خوانندگان و استفاده کنندگان، فکر خود و اعتقادات خود را برای تکميل فرآیند با اشتراک گذارید. پس از امروز یک نگاهی دیگر به کتاب هایی که در گذشته خوانده اید بکنيد و برای اولين قدم سعی کنيد، هر پاراگراف که می خوانيد یک کلمه یا جمله را از فهم یا تجربه خود به حاشيه کتاب اضافه کنيد. پس از مدتی خواهيد دید که دیگر جمله «این کتاب و فيلم ها و غيره مفيد نيست» را نخواهيد شنيد زیرا این داده ها و اطلاعات به خودی خود معجزه ای برایتان نخواهد داشت مگر آنکه خود را شریک در تکميل  فرآیند توليد و باز توليد دانش موجود بکنيد.

 • milyaderhaye iran_mag.[taliem.ir]

  پيله ای برای تغيير…

  تومان

  استاد : جهان آگهي , 1فرق انسان موفق و ناموفق در چيست؟ جهان آگهي : آقا اجازه ؟ انسان موفق برداشتش از شکست , راه را اشتباه رفتن است و وقتي متوجه اشتباه راه شد , راه اصلي را پيدا مي کند.  انسان ناموفق شکست را نهايت بدبختي مي داند پس مي نشيند و منتظر تقدير مي شود. استاد : آفرين جهان آگهي شدي 10/25بشين. جهان آگهي: اجازه آقا. چشم. اين مار است يا اين مار است؟ استاد پير وارد کلاس شد. همه به احترام او بلند شدند. جواني نشسته بود و خود را به نوشتن مشغول کرده بود. معلوم بود از يکي رنجيده بود . استاد پير متوجه شد. نگاهي کرد و لبخندي زد. شروع به بحث کرد. گچ را برداشت و نوشت : مار پرسيد اين چيست؟ همگي داد زدند : مار استاد باز لبخندي زد و با گچ شکل مار را کشيد. پرسيد اين چيست؟ همه زدند زير خنده و داد زدند : مار استاد  هم با آنان خنديد. جهان آگهي از روي صندلي بلند شد و گفت: آقا اجازه؟ ما را ياد کتاب فارسي دوره ابتدائي انداختي. استاد خنديد و همه شرکت کنندگان هم خنديدند. استاد گفت : عزيزان من , من شکل مار را مي توانم بکشم و بگويم اين مار است. و شما با نوشتن واژه مار. هر دو طرف نظرشان يکي است. يکي با شکل مار و ديگري با نوشتن مار. خواستم بگويم حيف است بر سر اختلاف کوچکي از هم برنجيد. سعي کنيد با هم باشيد و اگر هدف خدمت داريد با هم انجام دهيد . تا دقايقي صداي کف زدن از کلاس شنيده مي شد .