varenbaft-taliem-ir

(باید از شرکت هایی دوری جست که به نحوی افراطی، وام را پشتیبان سودجویی خود میکنند. هرچند که برای مدتی کوتاه، این شرکتها مانند مرغ سعادت تخم طلایی میگذارند ولی در آخر روزی میرسد که از تخم می افتند، روزی ایشان نرسیده و سیه روزی فرا میرسد.)

وارن بافت ثروتمندترین مرد جهان است. در آغاز شرکت نسبتا کوچکی داشت ولی با استراتژی سنجیده و سیاستهای عاقلانه و هوشمندانه ای که در این کتاب تشریح میشود، منابع و ذخایر مالی شرکتش را افزود. ِ وارن بافت خریدار سهام شرکت هایی است که دارای یک مزیت ماندگار رقابتی باشند و بدینسان نه تنها به سود و ثروت عظیمی دست یافت؛ بلکه در مقابل مکتب سرمایه گذاری بنیامین گراهام، مکتب جدیدی را بنیان گذاشت. این کتاب پاسخگوی این پرسش است که: «برای سودآوری بیشتر، سرمایه را در کدام شرکت بگذاریم و شرکتها را چگونه ارزیابی کنیم؟» مخاطبین این کتاب گروه های زیرند:
.1سرمایه گذاران، که به معیارهای تشخیص و روشهای سنجش و ارزیابی سودآورترین سهام بورس نیازمندند.
.2مدیران شرکتهای عرضه شده در بورس تا با استراتژی و تاکتیکهای مالی، ارزش سهام و رونق شرکتشان را بیفزایند.
.3استادان، کارشناسان و دانشجویان اقتصاد، مدیریت بازرگانی و حسابداری، که بخش مهمی از کارشان تفسیر صورتهای مالی برای اهداف سرمایه گذاری و سرمایه سازی است.
.4و همه مدیران، که لازم است تا بتوانند صورت های مالی سازمان خود را ارزیابی کنند و مطمئن شوند که کارشان را بهدرستی انجام میدهند.

بیشتر بدانید..


0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

پاسخی بگذارید