bannertaliem-taliem-ir

بورس در بیست دقیقه

چکیده

همه ی افراد جامعه ی ما بورس را نمیشناسند و با نحوهی سرمایه گذاری در آن و فواید و سودمندی های ناشی از آن آشنا نیستند. این در حالی است که آشنایی با بورس و فعالیت در آن میتواند در زندگی اقتصادی مردم بسیار مؤثر باشد. تا همین سالهای اخیر، بیشتر مردم پس اندازهای خود را فقط در بانکها نگهداری میکردند و با راه های دیگر استفاده از اندوخته های خود آشنا نبودند. اما امروزه بسیار شنیده میشود که راه دیگری هم برای استفاده از پساندازها وجود دارد و آن این است که یک فرد عادی میتواند در مالکیت واحدهای تولیدی و تجاری بزرگ مشارکت نماید و از نتایج مشارکت و سرمایه گذاری خود به سادگی بهرهمند شود. اما به راستی چگونه ممکن است یک فرد  عادی با سرمایه ای اندک در سرمایه گذاری های بزرگی شریک شود در حالی که نه شرکای خود را میشناسد و نه امکان کسب اطاع از نحوهی فعالیت، میزان هزینه ها، درآمدها و … دارد؛ گذشته از این، اصلاً چنین کسی چگونه میتواند از حساب و دخل و خرج این مرکز تولیدی که در آن مشارکت کرده است آگاهی پیدا کند؟

مقدمه

اندیشه ی ایجاد بورس زمانی شکل گرفت که عدهای از بازرگانان اروپایی از فعالیت های تجاری خود ضرر کردند، بنابراین به فکر راه حلی افتادند تا به وسیله ی آن بتوانند جلوی این ضرر را بگیرند و یا آن را به حداقل برسانند. نتیجه آن شد که تعدادی از بازرگانان عدهای را در فعالیت های خود شریک کردند تا با این روش سود و زیان احتمالی را با آنها تقسیم کنند. این تجربه موفقیت آمیز بود لذا به تدریج هر تاجری سعی میکرد تا فعالیتهای تجاری خود را با این روش ادامه دهد؛ به خصوص که این روش برای افرادی که فعالیتهای بزرگ اقتصادی انجام میدادند بسیار مطلوبتر بود. رفته رفته این تجربه قانونمند شد و به تشکیل شرکتهای سهامی تبدیل گردید. اولین تجربه مربوط به تشکیل یک شرکت  سهامی در کشور روسیه بود که در سال  353میادی تصمیم گرفت کالاهایی را بدون این که آفریقا را دور بزند، از شمال اروپا به شرق آسیا و چین ببرد و این کاری بود که احتمال ضرر در آن بیشتر بود. برای انجام این کار عدهای از تجار سرمایه ی لازم را تأمین کردند و هر کس به نسبت سرمایه ی خود در سود و زیان شرکت شریک شد و این کار با موفقیت صورت گرفت. بعدها با گسترش مبادلات در اروپا به سرمایه های زیادتر و شرکای بیشتری نیاز شد.

ABSTRACT

All people in our community do not know the stock and do not know how to invest in it and the benefits and benefits it brings. However, familiarity with stock exchanges and activities can be very effective in people’s economic lives. Until recently, most people kept their savings only in banks and were not familiar with other ways of using their savings. But today it is widely heard that there is another way to use savings, which is that a normal person can participate in the ownership of large manufacturing and commercial units and simply benefit from the results of his partnership and investment. But how can a private person with a small investment share in large investments, while he does not know his partners, nor the possibility of obtaining information on the type of activity, the amount of expenses, revenues, etc., beyond How can such a person know about the cost of the production center that he has contributed to?

INTRODUCTION

The idea of ​​creating a stock exchange was formed when some European businessmen lost their business activities, so they thought of a solution that would prevent or minimize this loss. The result was that a number of businessmen shared some of their activities in order to share potential losses with them. This experience was successful, so that every businessman gradually tried to continue doing business with this method, especially as this method was much more desirable for those who did big economic activities. Gradually, this experience became lawful and became the formation of joint stock companies. The first was the formation of a joint stock company in Russia, which in the year 353 decided to take goods from North Europe to East Asia and China without going around Africa, which was more likely to be disadvantaged. To do this, some of the merchants provided the necessary capital, and each participated in the profits and losses of the company in proportion to their capital, and this was done successfully. Later With the expansion of exchanges in Europe, more capital and more partners were needed.

Year: 2016

Publisher : Information and Stock Exchange Company

By : Seyyed Mojtaba Fanayi

File Information: persian Language/ 24 Page / size: 5.84 KB

Download

سال : 1395

ناشر : شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس 

کاری از : سید مجتبی فنائی

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 24 صفحه / حجم : KB 5.84

 

لینک دانلود

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید