emtyazavartarin manabe ensani-taliem-ir

امتیازنامه منابع انسانی

منابع انسانی بزرگترین سرمایه ماست. این جمله ذکر مقدس بیش ِ تر مدیران رده بالای شرکتهای بزرگ جهان امروز است که در شرایط مختلف به زبان میآورند و از آن دفاع میکنند. همچنین برطبق مطالعات متعدد، 85درصد ارزش تولیدی شرکتها ناشی از سرمایه های ناملموس آنهاست. درواقع در اقتصاد جدید، سرمایه انسانی بنیان ارزش آفرین شرکت هاست. نکته طنزآمیز این که، مهمترین سرمایه شرکت کمتر از سایر سرمایه های آن شناخته شده است، و تاکنون برای پاسداشت و تعیین نقش واقعی و راهبردی آن در توسعه و رشد شرکتها و دست آوردهای مالی و غیر مالی آنها، اقدامات شایسته ای انجام نشده است. چرا؟ زیرا برخلاف سایر سرمایه ها، که سنجه های مناسبی برای اندازه گیریشان تعریف و عملیاتی شده، برای سرمایه انسانی و نقش راهبردی آن در راهبرد کلی شرکت، هنوز سنجه های قابل قبولی مورد استفاده قرار نگرفته، و درنتیجه نقش واقعی این سرمایه در دستآورد نهایی شرکت در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.

کتاب «امتیازنامه منابع انسانی» به این نیاز مبرم و اساسی پاسخ میدهد. نویسندگان این کتاب با ارایه چارچوبها، پژوهش ها، و موردکاوی های ارایه شده در آن، نسل جدیدی از ابزارهای اندازه گیری و مدیریت دستآوردهای سرمایه انسانی را در اختیار ما قرار میدهند. مطالعه و اقدام بر طبق این کتاب میتواند به همه مدیران فعال در اقتصاد جدید کمک کند تا با مدیریت شایسته منابع انسانی، این سرمایه ارزشمند و ارزش آفرین را در جایگاه واقعی آن قرار دهند.

واقعیت های اقتصادی جدید بر واحد منابع انسانی فشار می آورند تا تمرکز خود را از نقش اداری که به طور سنتی بازی میکرده، به نقشی گسترده تر و راهبردی گسترش دهد.

بیشتر بدانید..

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید