اثر نسبت های مالی سرمایه ای برمدیریت ریسک در بانک های کشور[taliem.ir]

اثر نسبت های مالی سرمایه ای برمدیریت ریسک در بانک های کشور

چکیده

بورس اوراق بهادار امکانات مالی جامعه را برای تحقق اهداف توسعه اقتصادی سوق میدهد. با جدا شدن هویت واحد کسب و کار از هویت مالکان آن و افزون شدن مقیاس فعالیت، نیاز به تامین سرمایه برای تولید افزایش یافت. یکی از مواردی که بر تصمیم سرمایه گذاران در بورس اثر میگذارند تفاوت بین پیش بینی و واقعیت بازدهی سهام و درواقع ریسک سرمایه گذاری است. افزایش بازدهی سرمایه گذاری های انجام شده در شرکت ها و سازمان ها و تلاش برای بالا بردن فرآوری سرمایه های ملی از مهمترین اهداف اقتصادی- مدیریتی کشوردر سطح خردو کلان محسوب می شود براین اساس، تجزیه و تحلیل کارآمد صورت های مالی می تواند زمینه لازم را برای شناسایی مشکلات پیش روی شرکت ها ایجاد کند و راهگشای بسیاری ازتصمیم گیری ها و آینده نگری ها باشد. از اینرو، در این مطالعه به بررسی تاثیر برخی عوامل کلان اقتصادی و نیز شاخص ها و عوامل درون بانکی، بر نسبت کفایت سرمایه به عنوان مهمترین معیار ارزیابی کیفیت مدیریت ریسک در بانک های کشور پرداخته میشود. برای این منظور از الگوی داده های پانل برای 15 بانک خصوصی و دولتی طی دوره 1388-1380 استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از تاثیرمثبت نسبت های نقدینگی، سودآوری و کارایی عملیاتی وتاثیرمنفی میزان ریسک اعتباری برنسبت کفایت سرمایه به عنوان شاخص کارایی مدیریت ریسک بانکی است. از میان متغیرهای کلان اقتصادی نیز، نرخ تورم دارای اثرمنفی برنسبت کفایت سرمایه بوده و از سوی دیگر، رابطه مثبت نرخ رشد اقتصادی با نسبت یاد شده، بیانگر عملکرد موافق چرخه ای کارایی مدیریت ریسک در بانک های ایران می باشد.

مقدمه

هدف مدیریت مالی  افزایش ارزش شرکت است , از آنجایی که ارزش شرکت در قیمت سهام متبلور میباشد میتوان گفت هدف مدیریت مالی افزایش ثروت سهامداران میباشد.صورت های مالی بیانگراطلاعات مالی یک موسسه می باشد.صورت های مالی عبارتند از ترازنامه ,صورت حساب سود و زیان ,گزارش جریان نقد,و گزارش سود و زیان جامع .بودجه بندی شرکت ها در راستای برنامه ریزی انجام میشود.بودجه یک شرکت عبارت است از پیش بینی کلیه  عملیات مالی یک شرکت در سال آینده.

ABSTRACT

The stock exchange pushes the financial resources of society to fulfill the goals of economic development. With the separation of the identity of the business unit from the identity of its owners and the expansion of the scale of activity, the need to raise capital for production has increased. One of the things that affects investors’ decision on the stock exchange is the difference between the forecast and the reality of stock returns and, in fact, the investment risk. Increasing the returns on investments made in companies and organizations and trying to increase the processing of national capital is one of the most important economic-managerial goals at the macro level. Based on this, efficient analysis of financial statements can be a prerequisite To identify problems facing companies and to pave the way for many decisions and foresight. Therefore, in this study, the effect of some macroeconomic factors as well as indicators and internal factors on the capital adequacy ratio as the most important criterion for assessing the quality of risk management in the country’s banks is discussed. For this purpose, panel data model was used for 15 private and public banks during the period 1388-1388. The results indicate the effect of liquidity ratios, profitability and operational efficiency, and the negative impact of credit risk on the adequacy of capital as an indicator of the efficiency of banking risk management. Among macroeconomic variables, the inflation rate has a significant effect on the adequacy of capital and, on the other hand, the positive relationship of the economic growth rate with the above ratio reflects the consistent performance of the risk management efficiency in Iranian banks.

INTRODUCTION

The purpose of financial management is to increase the value of a company. Since the value of the company is crystallized in the stock price, it can be said that the purpose of financial management is to increase the shareholder’s wealth. Financial statements are financially an integral part of an institution. Financial statements include balance sheet, profit and loss account , Cash flow report, and comprehensive profit and loss reports. The company’s budgeting is in the process of planning. The company’s budget is to predict all of the company’s financial operations in the coming year.

Year: 2016

Publisher : Fifth International Conference on Economics, Management, Accounting with a Value-creating Approach

By : Morteza Karamian, Seyyed Hamed Feiz Javadian

File Information: Persian Language/ 6Page / size: 427 KB

Download

سال : 1395

ناشر : پنجمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی

کاری از : مرتضی کرمیان ,سید حامد فیض جوادیان

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 6 صفحه / حجم : KB 427

لینک دانلود

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید