bannertaliem-taliem-ir

آموزش گام به گام بورس

چکیده

حدود 500سال پيش در يكي ازشهرهاي بلژيك درمقابل منزل فردي به نام (واندر بورس) صرافان گرد هم آمده اوراق بهادار داد و ستد ميكردند.از آن پس هرمكاني راكه درآن، اوراق بهادار مورد معامله قرارمي گرفت بورس ناميدند. اولين بورس دنيا درشهر آنورس بلژيك ايجاد شد. درحال حاضر دراغلب كشورهاي دنيا تشكيلات بورس وجود دارد و فدراسيون بورس هاي جهان به عنوان يك سازمان هماهنگ كننده بين المللي نسبت به همكاري و تشريك مساعي بين بورس ها ، حفاظت از منابع و حقوق صاحبان سهام وتوسعه بازار سرمايه فعاليت مي نمايد. برخي از بورس هاي مهم دنيا عبارتند از بورس نيويورك، بورس لندن، بورس استكهلم، بورس مونترال وبورس توكيو. در اسلايدهاي بعدي مي توانيد نمايي از  اين بورس ها را ببينيد .

مقدمه

فكر اصلي ايجاد بورس در ايران به سال 1315برميگردد.دراين سال يك كارشناس هلندي و يك كارشناس بلژيكي به منظور بررسي و اقدام در مورد تهيه و تنظيم مقررات ناظر برفعاليت بورس اوراق بهادار به ايران آمدند،اما مطالعات آنها با آغاز جنگ جهاني دوم متوقف گرديد.پس از كودتاي 28مرداد ،1332مجدداًدر سال 1333ماموريت تشكيل بورس اوراق بهادار به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن،بانك مركزي و وزارت بازرگاني وقت محول گرديد.اين گروه پس از 12سال تحقيق و بررسي در سال 1345قانون و مقررات تشكيل بورس اوراق بهادار تهران را تهيه ، ولايحه مربوط را به مجلس شوراي ملي ارسال داشتند.اين لايحه در ارديبهشت 1345تصويب شد و بورس تهران عملاً در سال 1346با ورود سهام بانك صنعت و معدن و شركت نفت پارس فعاليت خود را آغاز نمود. حال بايد ديد كه چرا آحاد مردم درخصوص ورود به اين بازار اظهار تمايل مي نمايند . دراين قسمت تنها به ذكر چكيده اي از عوامل موثر در اين امر خواهيم پرداخت : نبود حد سرمايه مجاز به نحوي كه هر فردي با هر ميزان سرمايه امكان ورود به اين بازار را خواهد داشت . به عنوان مثال دربازار سرمايه شما به راحتي مي توانيد با مبلغ يك ميليون ريال بخشي ازسهام يك شركت بزرگ ومعتبر را خريداري نمائيد . اما اگر بازار بورسي وجود نمي داشت ، به سختي مي توانستيد درشرايط عادي با اين مبلغ حركت اقتصادي خاصي را انجام دهيد . قابليت نقد شوندگى بالا كه موجب گرديده تا درشرايط عادي ورود و خروج شما به اين بازار در كمتر از چند روز فراهم گردد . كه يقينا با توسعه الكترونيكي بازار (كه مقدمات آن درحال اجرا است) اين مدت مي تواند حتي به چند ساعت تقليل پيدا نمايد كه تقريبا چنين وضعيت مشابه اي به ندرت درساير رويه هاي سرمايه گذاري يافت مىشود .

ABSTRACT

About 500 years ago, stock exchanges gathered in one of the Belgian cities opposite the private house (Wonder Stock Exchange). Securities then traded all trades in which securities were traded. The world’s first stock exchange was created in the city of Anvers Belgium. Currently, there are stock exchanges in most countries around the world, and the World Exchanges Federation serves as an international coordinator for collaborating and collaborating between stock exchanges, resource conservation and equity, and capital market development. Some of the major stock exchanges in the world include New York Stock Exchange, London Stock Exchange, Stockholm Stock Exchange, Montreal and Tokyo Stock Exchange. In the next slideshows you can see the views of these exchanges.

INTRODUCTION

The main idea of ​​creating a stock exchange in Iran dates back to 1315. A year later, a Dutch expert and a Belgian expert came to Iran to study and act on the provision and regulation of the rules on the activities of the stock exchange, but their studies with  The start of World War II was stopped. After the coup of August 28, 1332 in 1333, the mission to form the stock exchange was assigned to the Chamber of Commerce, Industries and Mines, the Central Bank and the Ministry of Commerce. After 12 years of research and review in 1345, the law and regulations of formation The Tehran Stock Exchange was prepared and submitted the related documents to the National Assembly. This bill was approved in May, 1345, and the Tehran Stock Exchange was practically launched in 1346 with the entry of the shares of the Industry and Mine Bank and Pars Oil Company. You should now see why people are willing to enter this market. In this section, we will only mention an abstract of the relevant factors in this regard: the absence of the allowed capital limit so that each individual with any amount of capital will be able to enter this market. For example, in the capital market, you can easily buy a part of a large and valid company in one million Rials. But if there was not a stock market, you could hardly make any special economic moves under normal circumstances. A high cash-flow capability that will allow your normal entry and exit times to reach this market in less than a few days. Certainly, with the development of the e-market (which is underway), this period can be reduced to even a few hours, and almost the same situation is rarely found in other investment procedures.

Year: 2016

Publisher : Informative company

By : Securities and Exchange Organization

File Information: English Language/ 60 Page / size: 1.87 KB

Download

سال : 1395

ناشر : شرکت اطلاع رسان

کاری از : سازمان بورس و اوراق بهادر

اطلاعات فایل : زبان انگلیسی / 60 صفحه / حجم : KB 1.87

لینک دانلود

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید