سبد خرید

Analysis of Environmental Indices in Saee Park of Tehran

تومان

موجودی: در انبار

The aim of the present survey research was to investigate the Saee park environmental  managementindicators. The statistical population of this study was the visitors of Saee Park that the sample size was calculated 384 people using Cochran formula and simple random sampling method. The content validity of the questionnaire determined based on the professors and experienced experts’ point of view and the reliability of the questionnaire was determined by Cronbach’s alpha which was obtained above 0.7 for the major scales of the questionnaire that was acceptable. These findings showed that different individual andprofessional characteristics of citizens in their satisfaction were influential in environmental management  indicators, and there was a difference between the views of different groups based on these characteristics. There was a significant relationship between the age, education level of respondents and satisfaction of visitors from environmental management indexes of Saee Park.

تعداد:
مقایسه

ABSTRACT

The aim of the present survey research was to investigate the Saee park environmental  managementindicators. The statistical population of this study was the visitors of Saee Park that the sample size was calculated 384 people using Cochran formula and simple random sampling method. The content validity of the questionnaire determined based on the professors and experienced experts’ point of view and the reliability of the questionnaire was determined by Cronbach’s alpha which was obtained above 0.7 for the major scales of the questionnaire that was acceptable. These findings showed that different individual andprofessional characteristics of citizens in their satisfaction were influential in environmental management  indicators, and there was a difference between the views of different groups based on these characteristics. There was a significant relationship between the age, education level of respondents and satisfaction of visitors from environmental management indexes of Saee Park.

 

INTRODUCTION

Development of cities, the growth of industrial production units and the use of new technologies are considered to be the facets of the current society’s life, but the growth and development lead to problems like environmental pollution. With the increasing population and the expansion of urbanization, humans  gradually moved away from natureand over-population density, interference in the natural environment and the creation of human-made environments, have manifested the human environmental, physical and mental needs. In order to obviate these needs, a city dweller has begun to create gardens and artificial green spaces inside the cities . The city is an alive and dynamic system where parks and green spaces are part of it. They are worth a lot because of their effective role in reducing urban densities, creating guidance routes,  completing and improving the functioning of educational, cultural, residential facilities and reserve land for the future expansion of the city. From an environmental point of view, urban green space forms the living part of the city. The main purpose of urban park construction is to restore open space into an urban life where, in addition to paying attention to the beauty of the environment and improving the quality of urban space, attention is also paid to improving the environmental aspects and increase the health and urban hygiene.

 

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی شاخص های مدیریت زیست محیطی پارک Saee است. جامعه آماری این مطالعه بازدید کنندگان پارک Saee بود که حجم نمونه 384 نفر با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده محاسبه شده است. روايي محتواي پرسشنامه بر مبناي اساتيد و كارشناسان با تجربه و پايايي پرسشنامه تعيين شده توسط آلفاي كرونباخ كه بالاتر از 7/0 براي مقياس هاي اصلي پرسشنامه بود، قابل قبول بود. این یافته ها نشان داد که ویژگی های فردی و حرفه ای شهروندان در رضایت آنها در شاخص های مدیریت محیطی تأثیرگذار بوده و بین دیدگاه های گروه های مختلف بر اساس این ویژگی ها تفاوت دارد. بين سن، سطح تحصيلات پاسخ دهندگان و رضايت از بازديدکنندگان از شاخص هاي مديريت محيطي Saee Park ارتباط معني داري وجود دارد.

 

مقدمه

توسعه شهرها، رشد واحدهای صنعتی صنعتی و استفاده از فن آوری های جدید، به عنوان جنبه های زندگی در حال حاضر در جامعه محسوب می شوند، اما رشد و توسعه به مشکلات نظیر آلودگی محیط زیست منجر می شود. با افزایش جمعیت و گسترش شهرنشینی، انسانها به تدریج از تراکم طبیعی و بیش از حد جمعیت دور می شوند، دخالت در محیط طبیعی و ایجاد محیط های انسانی، نیازهای زیست محیطی، فیزیکی و روانی انسان را نشان می دهد. به منظور اجتناب از این نیازها، ساکنین شهر شروع به ایجاد باغ ها و فضاهای سبز مصنوعی در داخل شهرها کرده اند. این شهر یک سیستم زنده و پویا است که پارک ها و فضاهای سبز بخشی از آن هستند. آنها به دلیل نقش مؤثری در کاهش تراکم شهری، ایجاد مسیرهای هدایت، تکمیل و بهبود عملکرد تأسیسات آموزشی، فرهنگی، مسکونی و زمین های ذخیره سازی برای گسترش آینده شهر ارزش زیادی دارند. از دیدگاه زیست محیطی، فضای سبز شهری، بخش زندگی بخش شهر را تشکیل می دهد. هدف اصلی از ساخت پارک های شهری برای بازگرداندن فضای باز به یک زندگی شهری است که علاوه بر توجه به زیبایی محیط و بهبود کیفیت فضای شهری نیز توجه به بهبود جنبه های زیست محیطی و افزایش سلامت و بهداشت شهری.

 

Year: 2018

Publisher : Berlin International Congress of Science and Engineering

By :  Akramolmolouk Lahijanian ,Maryam Ehsani ,Farzam Babaei, Zohreh Mohammadi

File Information: English Language/ 14 Page / size: 525 KB

Download

سال :1397

ناشر : کنگره بین المللی علوم و مهندسی برلین

کاری از : اکرم الملک لاهیجانیان، مریم احسانی، فرزام بابایی، زهره محمدی

اطلاعات فایل : زبان انگلیسی / 14 صفحه / حجم : KB 525

لینک دانلود

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “Analysis of Environmental Indices in Saee Park of Tehran”
درحال بارگذاری ...