سبد خرید

A two level mutation-selection model of cultural evolution and diversity

تومان

موجودی: در انبار

Cultural evolution is a complex process that can happen at several levels. At the level of individuals in a population, each human bears a set of cultural traits that he or she can transmit to its offspring (vertical transmission) or to other members of his or her society (horizontal  transmission). The relative frequency of a cultural trait in a population or society can thus increase or decrease with the relative reproductive success of its bearers (individual’s level) or the relative success of transmission (called the idea’s level). This article presents a mathematical  model on the interplay between these two levels. The first aim of this article is to explore when cultural evolution is driven by the idea’s level, when it is driven by the individual’s level and when it is driven by both. These three possibilities are explored in relation to (a) the amount of interchange of cultural traits between individuals, (b) the selective pressure acting on individuals, (c) the rate of production of new cultural traits, (d) the individual’s capacity to remember cultural traits and to the population size. The aim is to explore the conditions in which cultural evolution does not lead to a better adaptation of individuals to the environment. This is to contrast the spread of fitness-enhancing ideas, which make individual bearers better adapted to the environment, to the spread of ‘‘selfish’’ ideas, which spread well simply because they are easy to remember but do not help their individual bearers (and may even hurt them). At the same time this article explores in which conditions the adaptation of individuals is maximal. The second aim is to explore how these factors affect cultural diversity, or the amount of different cultural traits in a population. This study suggests that a larger interchange of cultural traits between populations could lead to cultural evolution not improving the adaptation of individuals to their environment and to a decrease of cultural diversity.

تعداد:
مقایسه

ABSTRACT

Cultural evolution is a complex process that can happen at several levels. At the level of individuals in a population, each human bears a set of cultural traits that he or she can transmit to its offspring (vertical transmission) or to other members of his or her society (horizontal  transmission). The relative frequency of a cultural trait in a population or society can thus increase or decrease with the relative reproductive success of its bearers (individual’s level) or the relative success of transmission (called the idea’s level). This article presents a mathematical  model on the interplay between these two levels. The first aim of this article is to explore when cultural evolution is driven by the idea’s level, when it is driven by the individual’s level and when it is driven by both. These three possibilities are explored in relation to (a) the amount of interchange of cultural traits between individuals, (b) the selective pressure acting on individuals, (c) the rate of production of new cultural traits, (d) the individual’s capacity to remember cultural traits and to the population size. The aim is to explore the conditions in which cultural evolution does not lead to a better adaptation of individuals to the environment. This is to contrast the spread of fitness-enhancing ideas, which make individual bearers better adapted to the environment, to the spread of ‘‘selfish’’ ideas, which spread well simply because they are easy to remember but do not help their individual bearers (and may even hurt them). At the same time this article explores in which conditions the adaptation of individuals is maximal. The second aim is to explore how these factors affect cultural diversity, or the amount of different cultural traits in a population. This study suggests that a larger interchange of cultural traits between populations could lead to cultural evolution not improving the adaptation of individuals to their environment and to a decrease of cultural diversity.

INTRODUCTION

Cultural evolution is a complex process that can happen at three levels. At the level of individuals in a population, each human bears a set of cultural traits that he or she can transmit to its offspring (vertical transmission) or to other members of his or her society (horizontal  transmission). The relative frequency of a cultural trait in a population or society (arbitrarily defined here as a set of individuals that interact more with each other than with other individuals) can thus increase or decrease with the relative reproductive success of its bearers.

چکیده

تکامل فرهنگی یک فرایند پیچیده است که می تواند در سطوح مختلف رخ دهد. در سطح افراد در جمعیت، هر انسان دارای مجموعه ای از ویژگی های فرهنگی است که می تواند به فرزندان خود انتقال دهد (انتقال عمودی) و یا به سایر اعضای جامعه خود (انتقال افقی). فرکانس نسبی یک ویژگی فرهنگی در یک جامعه یا جامعه می تواند با موفقیت نسبی باروری حاملان (سطح فردی) یا موفقیت نسبی انتقال (یعنی سطح ایده) افزایش یا کاهش یابد. این مقاله یک مدل ریاضی در مورد تعامل بین این دو سطح ارائه می دهد. اولین هدف این مقاله این است که کشف کنیم که وقتی تکامل فرهنگی به واسطه سطح ایده به وجود می آید، وقتی که آن را توسط سطح فرد هدایت می شود و زمانی که توسط هر دو مورد هدایت می شود. این سه مورد در رابطه با (a) میزان تبادل صفات فرهنگی بین افراد، (ب) فشار انتخابی بر روی افراد، (ج) میزان تولید صفات فرهنگی جدید، (د) ظرفیت فرد برای به یاد داشته باشید ویژگی های فرهنگی و به اندازه جمعیت. هدف این مطالعه کشف شرایطی است که تکامل فرهنگی منجر به سازگاری بهتر افراد با محیط زیست نمی شود. این برای مخالفت با گسترش ایده های افزایش تناسب اندام است که باعث می شود حامیان فردی به محیط زیست و به گسترش ایده های «خودخواهانه» که به راحتی گسترش می یابند، به آسانی قابل یادآوری باشند، (و حتی ممکن است به آنها صدمه بزند). در همان زمان این مقاله بررسی می کند که در چه شرایط انطباق افراد حداکثر است. هدف دوم این است که کشف کنیم که چگونه این عوامل بر تنوع فرهنگی و یا میزان ویژگی های فرهنگی مختلف جمعیت تاثیر می گذارد. این مطالعه نشان می دهد که یک تبادل بزرگتر از ویژگی های فرهنگی میان جمعیت ها می تواند منجر به تکامل فرهنگی شود که سازگاری افراد با محیط زیست و کاهش تنوع فرهنگی را بهبود نمی بخشد.

مقدمه

تکامل فرهنگی یک فرآیند پیچیده است که می تواند در سه سطح رخ دهد. در سطح افراد در جمعیت، هر انسان دارای مجموعه ای از ویژگی های فرهنگی است که می تواند به فرزندان خود انتقال دهد (انتقال عمودی) و یا به سایر اعضای جامعه خود (انتقال افقی). فرکانس نسبی یک ویژگی فرهنگی در یک جامعه یا جامعه (که خودسرانه در اینجا تعریف شده است به عنوان مجموعه ای از افراد که بیشتر با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند نسبت به افراد دیگر) می تواند با موفقیت تولید نسبی حامل های آن افزایش یا کاهش یابد.

Year: 2010

Publisher : ELSEVIER

By :  Isaac Salazar-Ciudad

File Information: English Language/ 14 Page / size: 604 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1389

ناشر : ELSEVIER

کاری از : اسحاق سالازار سیوداد

اطلاعات فایل : زبان انگلیسی / 14 صفحه / حجم : KB 604

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “A two level mutation-selection model of cultural evolution and diversity”
درحال بارگذاری ...