سبد خرید

Evaluating the influence of physical, economic and managerial factors on sheet erosion in rangelands of SW Spain by performing a sensitivity analysis on an integrated dynamic model

تومان

موجودی: در انبار

An integrated dynamic model was used to evaluate the influence of climatic, soil, pastoral, economic and managerial factors on sheet erosion in rangelands of SW Spain (dehesas). This was achieved by means of a variancebased sensitivity analysis. Topsoil erodibility, climate change and a combined factor related to soil water storage capacity and the pasture production function were the factors which influenced water erosion the most. Of them, climate change is the main source of uncertainty, though in this study it caused a reduction in the mean and the variance of long-term erosion rates. The economic and managerial factors showed scant influence on soil erosion, meaning that it is unlikely to find such influence in the study area for the time being. This is because the low profitability of the livestock business maintains stocking rates at low  levels. However, the potential impact of livestock, through which economic and managerial factors affect soil erosion, proved to be greater in absolute value than the impact of climate change. Therefore, if changes in some economic or managerial factors led to higher stocking rates in the future, significant increases in erosion rates would be expected.

تعداد:
مقایسه

ABSTRACT

An integrated dynamic model was used to evaluate the influence of climatic, soil, pastoral, economic and managerial factors on sheet erosion in rangelands of SW Spain (dehesas). This was achieved by means of a variancebased sensitivity analysis. Topsoil erodibility, climate change and a combined factor related to soil water storage capacity and the pasture production function were the factors which influenced water erosion the most. Of them, climate change is the main source of uncertainty, though in this study it caused a reduction in the mean and the variance of long-term erosion rates. The economic and managerial factors showed scant influence on soil erosion, meaning that it is unlikely to find such influence in the study area for the time being. This is because the low profitability of the livestock business maintains stocking rates at low  levels. However, the potential impact of livestock, through which economic and managerial factors affect soil erosion, proved to be greater in absolute value than the impact of climate change. Therefore, if changes in some economic or managerial factors led to higher stocking rates in the future, significant increases in erosion rates would be expected.

INTRODUCTION

Dehesas is the name given to a common landscape created by the clearing of forests in central and SW Spain. The poor soils and adverse rainfall conditions of these areas hardly allow for crops to grow, so their principal uses are livestock rearing (sheep, cattle, pigs and goats) and forestry (cork, wood and charcoal). These landscapes cover approximately 90,000 km2 in the south-west of the Iberian Peninsula  (GeaIzquierdo et al., 2006). Dehesas are mostly in private ownership (Plieninger et al., 2003). Traditional uses have formed a landscape pattern of wooded pasturelands and scrublands of variable tree densities. The main tree species are holm oaks (Quercus ilex rotundifolia) and cork oaks (Q. suber). There are public concerns about the sustainability of this system, which is highly valuable from a socioeconomic and  environmental point of view (Pulido and Picardo (Coords.), 2010). Thus, for example, the Spanish National Action Programme to combat Desertification (MAGRAMA, 2008) includes dehesas on the list of socio-ecological systems threatened by land degradation.

چکیده

مدل پویای یکپارچه برای ارزیابی تأثیر عوامل محیطی، خاك، گیاهخواری، اقتصادی و مدیریتی بر فرسایش برگ در مراتع سوئیس اسپانیا (dehesas) مورد استفاده قرار گرفت. این با استفاده از تجزیه و تحلیل حساسیت بر اساس واریانس به دست آمد. فرسایش پذیری خاک خاک، تغییرات آب و هوایی و فاکتور ترکیبی مربوط به ظرفیت ذخیره آب خاك و عملکرد تولید شوری بیشترین عامل فرسایش آب بود. از میان آنها تغییر آب و هوا، منبع اصلی عدم قطعیت است، اگر چه در این مطالعه کاهش میانگین و واریانس نرخ فرسایش درازمدت را به دنبال داشت. عوامل اقتصادي و مديريتي تأثير ناچيزي بر فرسايش خاك نشان دادند كه بعيد است كه اين تاثير را در منطقه مورد مطالعه در بر داشته باشد. این به این دلیل است که کم سودآوری کسب و کار دام دامنهای دامداری را در سطوح پایین حفظ می کند. با این حال، تاثیر بالقوه دام، که از طریق آن عوامل اقتصادی و مدیریتی بر فرسایش خاک تاثیر می گذارد، در ارزش مطلق بیشتر از تاثیر تغییرات اقلیمی بیشتر است. بنابراین، اگر تغییرات در برخی عوامل اقتصادی یا مدیریتی منجر به افزایش میزان انباشته شدن در آینده شود، انتظار می رود که افزایش قابل توجهی در میزان فرسایش وجود داشته باشد.

مقدمه

Dehesas نام به چشم انداز مشترک ایجاد شده توسط تمیز کردن جنگل در مرکز و SW اسپانیا داده شده است. خاک های ضعیف و شرایط بارندگی ناشی از این مناطق به سختی می توانند به رشد محصولات کشاورزی کمک کنند، بنابراین استفاده های اصلی آنها دامداری دام (گوسفند، گاو، خوک و بز) و جنگلداری (چوب پنبه، چوب و زغال چوب) است. این مناظر حدود 90،000 کیلومتر 2 در جنوب غربی شبه جزیره ایبرین (GeaIzquierdo و همکاران، 2006) پوشش می دهد. Dehesas بیشتر در مالکیت خصوصی هستند (Plieninger et al.، 2003). استفاده های سنتی الگوی منظره ای از کاشت های کاشته شده و تراکم درختان متغیر را تشکیل داده است. گونه های اصلی درختان بلوط هلم (Quercus ilex rotundifolia) و بلوط چوب پنبه (Q. suber) هستند. نگرانی های عمومی درمورد پایداری این سیستم وجود دارد که از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی و محیط زیست بسیار ارزشمند است (Pulido and Picardo (Coords.، 2010). بنابراین، برای مثال، برنامه اقدام ملی ملی اسپانیا برای مبارزه با بیابان زدایی (MAGRAMA، 2008) شامل فهرست های سیستم های اجتماعی-زیست محیطی تهدید شده توسط تخریب زمین می شود.

Year: 2015

Publisher : ELSEVIER

By :  J. Ibáñez , J.F. Lavado Contador , S. Schnabel , J. Martínez Valderrama

File Information: English Language/ 11 Page / size: 491 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1394

ناشر : ELSEVIER

کاری از : جی. ابنس، جی. ف. لادو کنتادور، اس. اسنابر، جی مارتینز والدرراما

اطلاعات فایل : زبان انگلیسی / 11 صفحه / حجم : KB 491

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “Evaluating the influence of physical, economic and managerial factors on sheet erosion in rangelands of SW Spain by performing a sensitivity analysis on an integrated dynamic model”
درحال بارگذاری ...