سبد خرید

نمایش یک نتیجه

ارائه الگوی تامين در آمد پايدار در شرکت بهره برداری متروی تهران با استفاده از تحليل عاملي اکتشافي

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان
امروزه باید مشاغل و صنایع باتوجه به نیازهای مردم شهر در شهر وجود داشته باشند؛ اما به گونه ای در سطح شهر توزیع شوند که در عین حفظ پراکندگی بیشترین تناسب را با عوامل تعدیل کننده و ظرفیت های موجود...

ارائه سیاست های نوین برنامه ریزی شهری در بهبود روابط میان شهر و روستا

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان
با وجود تحقیقات و مطالعات سنتی که در زمینهء مهاجرتهای روستایی به شهرها در علم جغرافیا صورت گرفته است تا این اواخر، روابط شهر و روستا در استراتژیهای توسعهء ناحیه ای، کمتر مورد توجه جغرافی دانان بوده است؛ در حالی...

ارزیابی الگوی پراکنش فضایی جمعیت در نظام شهری کشور

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان
ارزیابی و تحلیل سیستم های شهری نشانگر سیاست گذاریها و نحوه پخشایش جمعیت در پهنه سرزمین می باشد. با مطالعه این امر نحوه پخشایش و میزان تعادل در توزیع جمعیت مشخص تر می شود. همچنین روند روبه رشد شهرنشینی در...

ارزیابی جای پای بوم شناختی (EF) به منظور پایداری حمل ونقل شهری

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان
امروزه مهمترین چالش فراروی کلان شهرها بهمنزله موتور اقتصاد جهانی، شبکه های حملونقل هستند که بالاترین کارایی شهر را تامین میکنند. مفهوم حمل ونقل پایدار به معنای مجموعه ای از سیاستها و دستورالعمل های یکپارچه، پویا، پیوسته با اهداف اقتصادی،...

بررسی عوامل تاثیر گذار بر ترغیب مردم در حفاظت از محیط زیست

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان
  انسان اولیه تاثیر کمتری بر محیط زیست داشته است، اما افزایش جمعیت و بویژه پیشرفت تکنولوژی و عدم تناسب آن با محیط زیست (تکنولوژی آلاینده ) و نیز تغییر سطح فرهنگ و تمدن انسان ها در طی دوران ها،بخصوص...

بررسی مدیریت پسماند و زباله در پارک گردشگری شهر سلطان آباد

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان
اراضی پارک جنگلی با مساحت 35 هکتار بخشی از اراضی حاشیه شهر سلطان آباد است که از دیرباز به دلیل ارتفاع و چشم انداز مناسب به شهر و اطراف آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. علاوه بر این موقعیت...

ارائه «مدل راهبردی بلوغ منابع» جهت ارزیابی و بهینه سازی عملیات ادغام بانکها

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان
بر اساس نقشه راه 1400 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یکی از اهداف اساسی این بانک سازماندهی شبکه بانکی کشور عنوان شده است. طبق اذعان مقامات مسیول، یکی از راهبردهای اتخاذ شده برای حصول هدف مذکور، ادغام بانکها در یکدیگر...

ارایه ی یک الگوی دینامیک، جهت بررسی سیستماتیک بازار خودروی کشور

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان
واردات خودروی خارجی به بازار خودروی کشور، همیشه موضوعی بحث برانگیز بوده است. استفاده از موانع تعرفه ای، مهم ترین ابزار مدیران اقتصاد کلان کشور، برای سازماندهی این امر بوده است. طرفداران اقتصاد بازار، بر کاهش شدید و یا حتی...

ارتباط متقابل میان معماري سازمان با معماري منابع انسانی

0 از 5
0امتیاز
تومان
معماري واژه ناشناخته اي نیست. حداقل براي مهندسان و آشنایان به رشته هاي مهندسی، کلمه معماري یادآور یک طرح و دید همه جانبه و کلان بر ساختار و رفتار موجودیتی است که داراي خواصی چون پیچیدگی و پویایی است. تهیه...
درحال بارگذاری ...