• systemhaye sookhtrasani-taliem-ir

  آشنایی با سیستمهای سوخت رسانی کاربراتوری و انژکتوری و مزایای استفاده از تکنولوژی های جدید سوخت رسانی در خودرو

  تومان

  سیستم سوخت رسانی برای خودرو به مانند دستگاه گوارش و دستگاه تنفسی برای بدن انسان ضروری و بسیار حساس است که بایستی انرژی لازم برای استفاده و کار خودرو را فراهم سازد . اما این سیستم های سوخت رسانی چگونه چنین کاری را انجام می دهند ؟ بر چند نوع هستند ؟ مزایا و معایب این نوع سیستم ها چیست ؟ چه نوع سیستمی برای خودرو اقتصادی تر و مناسب تر است ؟ و . . . ده ها سئوال دیگر که ممکن است برای همه ی کسانی که به نوعی با خودرو سر و کار دارند پیش آید . از سال 1383 ساخت خودرو های سواری کاربراتوری تقریبا به حالت تعلیق در آمده است و شرکت ها تنها مجازند از سیستم های انژکتوری برای محصولات خود استفاده کنند . حال آنکه تعدادی از رانندگان قدیمی خودرو همچنان بر استفاده از خودروهای کاربراتوری اصرار می ورزند . اصلا کاربراتور و انژکتور چه تفاوتی با هم دارند ؟ چه کاری انجام می دهند ؟ و کدامیک بر دیگری ارجحیت دارد ؟ و . . . سئوالات مشابه دیگر . در این نوشتار سعی داریم به صورت اختصار با هر دو نوع سیستم سوخت رسانی آشنا شویم و در نهایت با مزایا و معایب هر دو آشنایی پیدا کرده تا بتوانیم به درستی در خصوص استفاده از این سیستم ها در خودرو تصمیم گیری نماییم .

 • erae raveshi jahate behbodi-taliem-ir

  ارائه روشی جهت بهبود بازشناسی رفتار انسان بر مبنای ویژگی های مبتنی بر مورفولوژی در رفتار

  1,900 تومان

  بازشناسی رفتار انسان یکی از زمینه های تحقیقاتی بسیار با اهمیت در خوزه بینایی ماشین می باشد که کاربردهای وسیعی از جمله تکامل انسان – رایانه، نظارت هوشمند ویدیو، کمک رسان به زندگی سالمندان، رانندگی هوشمند، سرگرمی و سیستم های انتقال هوشمند را شامل می شود. هستند شناسایی رفتار انسان به صورت تک دید ، مطالعات تحقیقاتی قابل ملاحظه ای را در سه دهه اخیر کسب کرده است اما به صورت چند دید ،هنوز این زمینه کمتر بهره برداری شده در حوزه بازشناسی رفتار می باشد. تاریخچه سه بعدی حرکت MHVs روش جامع بازشناسی رفتار به صورت چند دید را فراهم می کند که به عنوان نمایش سه بعدی بدن انسان استفاده می شود. در این مقاله یک روش جدید شناسایی سه بعدی حرکت بر مبنای توابع مورفولوژی و وزن دهی به وکسل ها در نمایش رفتار ارایه شده است. توابع مورفولوژی برای استخراج وکسل های مهم از MHV ها پدر نمایش و توصیف شیء بدن انسان مفید است استفاده شده است. سپس رویکردی برای تخصیص وزن هایی خاص به این وکسل ها در نظر گرفته شده است. این منجر به افزایش تاثیر این وکسل ها در مرحله بازشناسی رفتار می شود. همچنین جهت نمایش مستقل از دین رفتار، تبدیل فوریه سه بعدی به MHV های وزن دهی شده بر مبنای توابع مورفولوژی اعمال شده است. در نهایت پس از عملیات کاهش بعد PCA و LDA از برخی روش های نزدیک ترین همسایگی به عنوان دسته بندی رفتار استفاده شد. نتایج تحقیقات از سوی بانک داده در دسترس عموم به نام IXMAS البته ارزیابی روش پیشنهادی، نرخ 94/85 را به همراه داشته است که این نتایج شبیه سازی نسبت تحقیقات مشابه کارایی روش پیشنهادی را نشان می دهند.

 • erae sakhtar jadid-taliem-ir

  ارائه ساختار جدید برای مدارات دیجیتال با استفاده ازفناوری آتوماتای سلولی کوانتمی(QCA) به منظور کاهش تاخیر و هزینه

  1,900 تومان

   

  امروزه امکان کوچک تر کردن ترانزیستورها و تعبیه تعداد بیشتری از آن ها بر روی یک تراشه های سیلیکونی با محدودیت مواجه شده است به این منظور محققان به دنبال جایگزین های مناسبی برای آن هستند که مدارهای آتوماتای سلولی کوانتومی برای طراحی مدارهای دیجیتال، یکی از آن ها است. تمام جمع کننده ها یکی از بلوک های ساختمانی در مدارهای دیجیتال می باشد و به عنوان اصلی ترین واحد در مدارهای منطقی و محاسباتی دیجیتال محسوب می گردد. لذا بهبود عملکرد تمام جمع کننده ها ، تاثیر بسزایی در بهبود پارامترهای خروجی مدارات دیجیتال خواهد داشت. در این مقاله یک تمام جمع کننده بهینه ارایه گردیده است . نتایج شبیه سازی این تمام جمع کننده با استفاده از نرم افزار QCADesigner در مقایسه با سایر تمام جمع کننده ها اگر چه طرح پیشنهادی تعداد سلول های بیشتری دارد ولی در مقایسه دارای تاثیر کمتری بوده و طراحی آن ها تنها در یک لایه صورت می گیرد. و لایه های کمتر منجر به هزینه های کمتر خواهد شد.

 • arzyabi karbordpaziry-taliem-ir

  ارزیابی کاربردپذیری سیستم اطلاعات پذیرش بستری بیمارستان های تامین اجتماعی

  1,900 تومان

  با وجود تصحیح سیستم اطلاعات پذیرش است ولی در بهبود مدیریت و خدمات رسانی به بیماران، مدیریت فعالیت های بالینی، مالی، اداری و بیمه ای ، کاربران در تعامل با رابطه کارگری سیستم ها با مشکلاتی مواجه می شود که باعث ایجاد نارضایتی در عدم پذیرش آن ها در استفاده از سیستم ها می شوند. هدف از این مطالعه شناسایی مشکلات رابطه کارگری سیستم اطلاعات پردازش و سه سیستم الکترونیکی بیمارستان تامین اجتماعی به روش بیان افکار است. روش کار: این مطالعه ذوق توصیفی – مقطعی بود که با استفاده از روش بیان افکار توسط نه به کاربر متکی شامل دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات و انفورماتیک برای زیر سیستم پذیرش بستری سیستم الکترونیک تامین اجتماعی کشور انجام شد . این پژوهش در بیمارستان تامین اجتماعی پیامبر اعظم کرمان در آبان ماه سال 1٬396 انجام شد. کلیه رفتارهای تعاملی کاربران با سیستم با انجام 10 فعالیت رایج به وسیله نرم افزار Morae Recrder ذخیره و. شناسایی مشکلات وسیله نرم افزار Morae Manager انجام شد. سپس به لیست مشکلات استخراج شده در اختیار هشت ارزیابی قرار داده شد تا درجه شدتی بین صفر تا چهار هر کدام از مشکلات اختصاص دهند . با محاسبه میانگین نمرات اختصاص داده شده درجه شدت بهای هر بشکه تعیین شد. بحث و نتیجه گیری: روش بیان افکار تعدادی از مشکلاتی که کاربران در اولین برخورد خود با زیر سیستم پذیرش بستگی از سیستم الکترونیکی تامین اجتماعی با آن ها مواجه می شوند را شناسایی کرد، گرمکن 93 مشکل با میانگین شدت کلی 3.44 شناسایی شده. این مشکلات براساس شباهت به صورت جزء به کل در هشت گروه به ترتیب زیر دسته بندی شدند: جهت گیری کارها و عملکرد سیستم (16)، کمک، بازخورد و پیغام های حتی (17)، ورود داده ها (15)، کاربرد وسیعی صفحه اصلی (14)، ناوبری و معماری اطلاعات (13)، چینش اطلاعات (9)، کیفیت اطلاعات و محتوا ( 5)، کاربرد پذیری جستجو ( 4). میانگین درجه شدت مشکلات برای هر دسته از 3.33 تا 3.63 متغیر بود. با توجه به مشکلات شناسایی شده در هر دسته برای بهبود کاربرد تاثیری سیستم موارد زیر پیشنهاد می شود: طراحی صفحه اصلی کار در محور با منوی اصلی قابل درک برای ترغیب کاربران در استفاده از سیستم، حذف اطلاعات اضافی، نمایش پیغام های خطای مناسب دارای راهنمایی های کاربردی، ارایه بازخورد در مقابل فعالیت های کاربر، کاهش پیچیدگی سیستم، چیدمان منطقی اطلاعات، بهبود روش های ورود داده ها و طراحی کارآمد فرم ها ، بهبود کیفیت رابطه کارگری، تسهیل مراحل کاربری افزایش کارایی، استفاده از واسط جستجو کارآمد.

 • estefade az sistemhaye poshtiban-taliem-ir

  استفاده از سیستم های پشتیبان تصمیم گیری جهت بهبود توانمندسازی یازمان بر اساس تکنولوژی های نوین

  1,900 تومان

  سیستم های پشتیبان تصمیم گیری یک نوع خاص از سیستم های اطلاعات کامپیوتری هستند که کسب و کار فعالیت های تصمیم گیرنده سازمان حمایت می کنند. یک طراح مناسب DSS یک سیستم مبتنی بر نرم افزار تعاملی را برای کمک به تصمیم گیرندگان در نظر می گیرد که اطلاعات مفید است داده های خام، اسناد و یا مدل کسب و کار را برای شناسایی و حل مشکلات و تصمیم گیری گردآوری می کند. کانسپت و برنامه های کاربردی سیستم های پشتیبان و تصمیم گیری برای تصمیم گیری بهتر کسب و کار به منظور دستیابی به اهداف سازمانی در یک راه کارآمد شرکت را ترک می کند. شواهد فراوان نشان دهنده آن است که ساخت وساز توانمند سازی برای داشتن دسترسی به اطلاعات و منابع، تفکر انتقادی مقصر مقامات ایجاد تغییرات موثر و اعتمادسازی مهم است که با هدف شناسایی سمت برنامه های کاربردی DSS توانمند سازی در دانشگاه اردن و همچنین به تحلیل تاثیر سیستم های پشتیبانی تصمیم بر توانمند سازی بررسی شده است. این مطالعه چارچوب مفهومی توسعه یافته است که متشکل از دو بخش شبیه سازی مورد مطالعه است. هدف اکثریت افراد از پژوهش شامل اعضای هییت انگلیسی در دانشکده های اقتصاد و کسب و کار در دانشگاه اردن (دولتی و خصوصی) است. گفتمانی موضع گیری های تصادفی طبقه بندی شده از دانشگاه های دولتی و خصوصی، بررسی های توزیع به آنالیز می شود. اما برای رسیدن به اهداف مطالعه براساس مطالعات قبلی طراحی شده اند. براساس مطالعات انجام شده انواع DSS ها در دانشگاه اردن و توانمند سازی سازمان اثر قابل توجهی دارند. همچنین این مطالعه به آثار مهم (قابل توجه) آماری از انواع DSS در توان سازی فردی و جمعی از دانشگاه اردن رسیده است.

 • mashinkari EDM-taliem-ir

  اصول ماشينكاري به روش اسپارك(EDM)

  تومان

  درسال 1768 جوزف پریستلی مشغول مطالعۀ طیف نورسفید با استفاده ازتخلِیۀ خازن بود ومشاهده کرد جرقه هایی که به وجود آمده ،آثاری بجای گذاشته است که با دست پاک نمیشود وآثاری شبیه به آثارذوب بود .این مسئله را درنامه ای که به یکی ازدوستانش نوشت ذکرکرد واین نامه درکتابخانه روسیه باقیماند .درسال 1934 برادران لازانکو این موضوع را می بینند .زمان پریستلی الکتریسیته های جاری هنوزاختراع نشده بود ولی اکنون موجود بود .این دوبرادربا مشاهدۀ این نامه سعی می کنند با استفاده ازالکتریسیته جاری ازسطح الکترود ذراتی را جداکنند وآثاری را به وجود آورد که با تلاشهای آنها درسال 1943 اولین ماشین EDM توسط مدار R.C  تولید میشود .آن موقع زمان جنگ جهانی دوم وهمزمان با شدن موتورجت وموشکهای دوربردو…….بود این ماشین کاربرد زیادی پیدا کرد والبته آن زمان مباحثی مانند سیمی  کانداکتو Semiconductor هنوزایجاد نشده بود .این ماشین بااستفاده ازامکانات ابتدایی مانندمقاومت وسلفها ودیزدهای خلاءساخته شد وعمروپاسخ فرکانسی کمی داشتند .ولی با پیشرفت علوم Electronic و  Electro technique،این ماشین بهبود وگسترش یافت وطبعا توانائی های آن هم افزایش پیدا کرد .برای مثالSemiconductor ها وترانزیستورها دراواخر60 و IC ها integrate circuit)) ومایکرو پروسورها دراواخر دهۀ 70 ساخته شدند که به عنوان مثال هم اکنون درماشینهای EDM وبخصوص در CNC ها خیلی از کارهایشان توسط کامپیوترهدایت وکنترل می شودویا سیستم ایجاد پالسها منقطع به این شکل نیست که با یک اسیلاتورتولید شود بلکه ازهمان کریستال کواتزی که  clock time های کامپیوتررا می سازند وSequence های کامپیوتررا تنظیم میکنند ،برای تولید این پالسها استفاده میشود.

 • afzayesh deghat-taliem-ir

  افزایش دقت سیستم های تشخیص نفوذ با استفاده از الگوریتم های PSO & SVM

  1,900 تومان

  هدف سیستم های تشخیص نفوذ، تشخیص قابلیت نفوذ و تشخیص ضعف های کلی سیستم و گزارش آن به مدیر سیستم است. سیستم های تشخیص نفوذ با داده های زیادی روبرو هستند که یکی از وظایف بسیار مهم در آن ها حفظ کیفیت خصوصیات با حذف ویژگی های نامناسب است. در این راستا مقاله حاضر با هدف افزایش دقت سیستم تشخیص نفوذ با استفاده از ترکیب الگوریتم های PSO و SVM انجام گرفته است. از داده های KDDCup99 چه مربوط به انواع حملات می باشد استفاده شده است در مرحله اول داده ها تنها با استفاده از الگوریتم SVM طبقه بندی شدند سپس الگوریتم پیشنهادی برای تشخیص ویژگی های مختص به حملات اعمال شد و معیارهای ارزیابی به تشخیص، به صحت و به هشدار غلط به دست آمد که با روش پیشنهادی توانستیم به اطراف با کاهش ویژگی به بالای 95% افزایش دهیم.

 • afzayesh randeman selol-taliem-ir

  افزایش راندمان سلول های خورشیدی با روش انتقال آب

  1,900 تومان

  یکی از منابعی که طی 20 سال اخیر استفاده از آن به شدت افزایش یافته است انرژی خورشیدی می باشند. خورشید در هر ثانیه 1000 ژول انرژی را به هر مترمربع از سطح زمین منتقل می کند که با جمع آوری صحیح آن می توان انرژی مورد نیاز برای مصارف مختلف را تامین کرد. انرژی که از طریق خورشید به زمین می رسد و 1٬000 بار بیشتر از انرژی مورد نیاز انسان است. مصرف انرژی در سال 2٬050 یعنی سال 1٬429 شمسی، 50 تا 300% بیشتر از مصرف امروزی آن خواهد بود. بااین حال اگر فقط 0.1 % از انرژی سطح زمین با مبدل های انرژی خورشیدی پوشیده شوند و تنها 10% بازی داشته باشند برای تامین انرژی مورد نیاز بشر کافی است. حال برای این که بیشترین کارایی را از سلول خورشیدی دریافت کنیم نیاز به راه حل هایی هستیم که در این مقال ما برای افزایش راندمان سلول خورشیدی روش خنک کنندگی را مطرح می کنیم.

 • olgoye ahp dar tamirat-taliem-ir

  الگوی AHP در تعمیرات پیشگیرانه مبتنی بر اقتصاد مقاومتی

  1,900 تومان

  با توجه به نام گذاری سال 95 به عنوان مثال اقتصاد مقاومتی و تاکید بر بکار بستن منابع در راستای برنامه های اقتصادی مقاومتی بر آن شدیم تا یک روش کاربردی در جهت مدیریت هزینه ها در جهت بهره وری حداکثر از تعمیرات پیشگیرانه به زبان ساده ارایه نمایید. در این مقاله یک روش کاربردی و اتکایی جهت تعیین شاخص جهت تامین برنامه سرویس و نگهداری پیشگیرانه سالیانه شبکه توزیع ارایه می شود. ابتدا مفهوم روزکاربندی بهره برداری توضیح داده شده سپس با استفاده از نرم افزارهای GIS و ثبت حوادث و خاموشی و DIGSilent مشخصات هر روز کار تعیین می گردد. معیارهای مهم در تدوین برنامه زمان بندی کاهش میزان تلفات و پایداری شبکه که خود از عوامل مختلف تاثیر می پذیرد با توجه به درجه اهمیت آن و با استفاده از ضرایبی که با روش AHP شاخص دیگر در در یک تابع هدف المان شده و اولویت هر قسمت از شبکه جهت انجام تعمیرات پیشگیرانه مشخص می گردد. در پایان یک سال عملی بر روی بخشی از شبکه برقرسانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان ارایه گردیده است.

 • comperesoor-taliem-ir

  انواع کمپرسورها ، مزایا و معایب

  تومان

   

  بسیاري از يیشرفتهاي تكنولوژي امروزي اقتباس تكامل يافته اي ازدستاوردهاي مراحل نخستین زندگي بشر مي باشند. به عنوان مثال ، اولین مورد استفاده از هواي فشرده مربوط به زماني اس كه انسان نخستین بادمیدن به كنده هاي نیم سوزي كه براثر صاعقه بوجود آمده بود ، آتش را روشن نگه مي داشت.  اولین كمپرسور خدادادي با مشخصات شگفت انگیز شش انسان استكه قادر اس 100لیتر در دقیقه و يا شش متر مكعب در ساع را با فشاري معادل 02.00.08بار تامین كند. aدر سال 1762میلادي اولین كمپرسور سنتي يا موتودهاي محرك آبي و ولوهاي چوبي توسط جان اسمتین اختراع شد و در سال 1776میلاذي اولین كمپرسور يا سیلندر چدني و يا محدك بخار توسط جان ويلكینس تولید شد و منجر به تحول در تونل سازي و صناي ذوب فلزات شد هواي مورد نیاز براي دمیدن را شش هاي وي كه كمپرسوري خدادادي با مشخصات شگف انگیز اس، تأمین مي كرد.شش هاي انسان عادي قادراس ١٠٠لیتر در دقیقه و يا شش مترمكعب درساع با فشاري معادل/02-/08 بار تأمین كند . درصورت سالم بودن ، اين كمپرسور اولیه انساني به نحو شايسته و بدون رقیب و بي وقفه كاركرده و هزينه نگهداري وتعمیرات آن درحد صفر مي باشد.

 • baresi asar meydan-taliem-ir

  بررسي اثر ميدان مغناطيسي بر كيفيت سطح ونيروهاي ماشين كاري

  تومان

  دراين مقاله با قرار دادن ميدان مغناطيسي خارجي بر روي ابزار تراشكاري فولاد تندبر(Hss) اثر ميدان ايجاد شده بر نيروهاي ماشينكاري و كيفيت سطح ماشينكاري شده مورد بررسي قرار گرفت . جنس قطعه كار فولاد كربني ( Ck45) مي‌باشد و تغييرات نيروها و كيفيت سطح در سرعتهاي برش و پيشروي مختلف اندازه‌گيري مي شود كه آزمايشها كاهش چشمگيري در نيروي شعاعي تراش (Fr) را نشان مي‌دهند . نيروهاي محوري نيز اندكي كاهش مي‌يابند كيفيت سطح نيز دچار تغييراتي مي‌شود و در رنج خاصي از شرايط تراشكاري بهبود مي‌يابد .

 • bbaresi tasir estefade-taliem-ir

  بررسي تاثیر استفاده از منابع تجديدپذير در تامین تقاضاي شبکه ي برق با ارائه ي يک مدل رياضي دو هدفه

  1,900 تومان

  روند افزایشی میزان تقاضای برق و هزینه های استفاده از سوخت های فسیلی سبب شده است تا استفاده از منابع تجدیدپذیر و توسعه ی انرژی پاک به عنوان یکی از راه های تامین انرژی و مقابله با اثرات منفی تغییرات اقلیمی اهمیت ویژه ای یابد. به تبع آن وجود انرژی های تجدیدپذیر باعث شده است تا پیچیدگی برنامه ریزی برای تامین انرژی برق، که یکی از مسائل مهم در زمینه ی زنجیره ی تامین انرژی است، روز به روز افزایش یابد. در این مقاله یک مدل برنامه ریزی خطی عددصحیح مختلط دو هدفه که دارای اهداف اقتصادی و زیست محیطی است، ارائه کرده ایم، به گونه ای که بتوانیم تاثیر استفاده از منایع تجدیدپذیر را بر روی میزان سود حاصل شده از فروش انرژی، میزان انتشار گازهای آلاینده و مصرف سوخت مورد استفاده ی نیروگاه ها بررسی کنیم. با توجه به دو هدفه بودن مدل مطرح شده، از روش محدودیت اپسیلون برای به دست آوردن جواب های پارتو استفاده شده است. در نهایت با توجه به جواب های حاصله به این نتیجه رسیده ایم که چه با رویکرد اقتصادی و چه با رویکرد زیست محیطی نیروگاه های با ظرفیت زیاد سهم بیش تری در تامین تقاضای شبکه دارند و نیروگاه های با ظرفیت کم تنها برای افزایش قابلیت اطمینان شبکه و مقابله با نوسانات تقاضا استفاده می شوند. در عین حال استفاده از منابع تجدیدپذیر در مقیاس بزرگ، علاوه بر کاهش انتشار گازهای آلاینده، باعث افزایش سود حاصل از فروش برق نیز شده است. به علاوه نتایج حاصل از حل مدل نشان می دهد که توسعه ی استفاده از ریزشبکه ها و تولیدات پراکنده رویکرد مناسبی برای تامین تقاضای انرژی برق می باشد.

 • Rele Pilot-taliem-ir

  بررسي عملكرد رله پيلوت در شبكه فوق توزيع

  تومان

  معمولا وقتي درباره يك سيستم برق‌رساني مي‌انديشيم، اجزا چشمگير آن از قبيل نيروگاه‌هاي بزرگ، ترانسفورماتورها، خطهاي فشار قوي و غيره به ذهنمان مي‌آيد. در عين حال كه اين اجزا قسمتهاي اصلي را تشكيل مي‌دهند، بسياري اجزاي ضروري و جالب ديگر نيز در سيستم وجود دارد كه رله‌هاي حفاظتي از همين دسته‌اند. در اينجا نقش رله‌گذاري حفاظتي را در طراحي و كاركرد سيستمهاي برق‌رساني با بررسي مختصري از زمينه كلي موضوع توضيح مي‌دهيم. سه جنبه مختلف سيستم برق‌رساني در اين بررسي به كار مي‌آيد. اين جنبه‌هاي عبارتند از :

  الف) بهره‌برداري عادي

  ب) جلوگيري از بروز عيب الكتريكي

  ج) محدودكردن پيامدهاي بروز عيب الكتريكي

 • baresi va moghayese amalkard-taliem-ir

  بررسی و مقایسه عملکرد مجازی سازی Docker با ماشین های مجازی مختلف

  1,900 تومان

   

  در صنعت مجازی سازی فناوری ظروف در طول چند سال گذشته به عنوان قوی ترین فناوری تاکید شده است. با ورود Docker پیاده سازی تکنولوژی ظروف ساده تر و کارآمدتر شده است. Docker دارای ویژگی های مجازی سازی سریع و سبک وزن بودن در صد سیستم عامل می باشد که هزینه و زمان توسعه را می تواند به شدت پایین آورد. در این مقاله عملکرد ماشین مجازی سنتی را با ظروف Docker مورد مقایسه قرار می دهیم به عواملی مانند زمان تاخیر CPU ، اندازه تصویر و زمان راه اندازی اولیه و …. را بررسی و با دیگر ماشین های مجازی مورد ارزیابی قرار خواهیم داد.

 • Bargh Khodro-taliem-ir

  برق خودرو

  تومان

  در اجتماع حاضر دنیا با توجه به روند سریع و رو به رشد صنایع خودرو سازی، بحثهای گوناگون کیفی و کمی خودروها باعث شده، سازندگان با سلیقه های متنوع مشتریان خود روبروه شوند که در راستای تولید خودرو، وسایل و امکانات رفاهی فراوانی راجهت عرضه محصولات خود به خودرو بیفزایند. با توجه به اینکه اغلب وسایل مورد بحث الکتریکی بوده و محتاج منبع عظیمی از نیرو می باشد و باطریها جوابگوی میزان مصرف بالای مصرف کننده ها نیستند، نیاز به مولد نیروی الکتریکی مناسب جهت راه اندازی وسایل الکتریکی و حتی شارژ باطری بسیار ضروری بوده ، در همین راستا مولدهای برق با نام دینام ( مولد برق DC ) تولید گشت که تا حدی جوابگوی نیاز خودرو و وسایل ضروری آن مانند کویل، چراغهای جلو و عقب، بوق و شارژ باطری بود ولی وسایل رفاهی مانند کولر، بخاری، شیشه بالابر برقی، پروژکتورهای اضافی، در بعضی موارد یخچال خودرو و غیره مصرف بسیار بالایی داشته که سازندگان بالاجبار رو به ساخت مولدهای AC (آلترناتور) آوردند که کاملا نیاز آنها را  برآورده می کرد. امروز در صنایع خودروسازی دنیا دیگر خبری از ساخت دینام نیست. بلکه همه سازنده ها از آلترناتور با میزان جریاندهی دلخواه خود استفاده می کنند.توضیحات  مربوط به دینام و آلترناتور در قسمتهای مختلف بازگو خواهد شد.