سبد خرید

علم کار با فلزات یا متالورژی (به انگلیسی: Metallurgy) شاخه‌ای از علم مواد است که به شناخت و استخراج فلزات و فناوری‌های کار با فلزات می‌پردازد. این علم جداسازی مواد معدنی از سنگ معدن آنها، ذوب، تصفیه و تولید شمش، بهبود خواص و تهیه آلیاژها و فن کار بر روی فلزات و شکل دهی آنها را دربر می‌گیرد. به طور کلی علم مواد شامل بررسی خواص جامدات می‌شود و دربرگیرندهٔ فلزات، سرامیک‌ها، پلیمرها و کامپوزیت‌ها است. علم متالورژی به طور عمده به فلزات و ساختار آنها می‌پردازد و در تحصیلات تکمیلی خواص و کاربرد دیگر جامدات نیز بررسی می‌شود.

نمایش یک نتیجه

A simple thermodynamic model for the doping and alloying of nanoparticles

0 از 5
0امتیاز
تومان
Impurity incorporation into nanoparticles is modeled using thermodynamics. For small particles, entropically driven impurity incorporation is reduced, rendering doping difficult. We show that the free energy of surface impurities in small nanoparticles is lower than coreimpurities, surface doping therefore occurs...

An experimental and numerical study on heat transfer enhancement for gas heat exchangers fitted with porous media

0 از 5
0امتیاز
تومان
The present experimental and numerical work investigates the effect of metallic porous materials, inserted in a pipe, on the rate of heat transfer. The pipe is subjected to a constant and uniform heat flux. The effects of porosity, porous material...

Corrosion Inhibitors

0 از 5
0امتیاز
تومان

Corrosion Inhibitors

0 از 5
0امتیاز
تومان
A corrosion inhibitor is a chemical substance which, when added in small concentrations to an environment, minimizes or prevents corrosion.  Corrosion inhibitors are used to protect metals from corrosion, including temporary protection during storage or transport as well as localized...

Hardness and tensile strength of zircon particles and TiB2 reinforced Al-A356. 1 alloy matrix composites :Comparative study

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان 1,800 تومان
Aluminum matrix composites are important engineering materials in automotive, aerospace, thermal, wear, and other applications because of excellent low weight, high specific strength, and better physical and mechanical properties compared to pure aluminum. In this paper, zircon and TiB2 ceramic...

Numerical modeling of non-isothermal reduction of a porous wustite pellet with Syngas

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان 1,800 تومان

Numerical modeling of non-isothermal reduction of a porous wustite pellet with Syngas

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان 1,800 تومان
A non-isothermal transient model has been developed to simulate the reduction process and thermal behaviors of a porous wustite pellet  undergoing chemical reactions with a mixture of hydrogen, carbon monoxide, water vapor and carbon dioxide which is commonly named  Syngas....

آلياژسازي سطحي تيتانيم خالص تجاري در محيط حاوي گاز نيتروژن توسط T

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان 1,800 تومان
آلياژسازي سطحي تيتانيم خالص تجاري با بكارگيري فرآيند قوس تنگستن (TIG) روي تيتانيم خالص تجاري در محيط گازي آرگن و نيتروژن صورت پذيرفت و لايه  كامپوزيتي سطحي با اختيار نمودن متغيرهاي بهينه فرآيند ايجاد گرديد. مطالعات پراش سنجي پرتو ،...

آماده سازي دوغابهاي نانو كامپوزيتي آلومينا-كاربيد سيليسيوم با درصد فاز جامد بالا

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان 1,800 تومان
در بسياري از روش هاي تر توليد سراميك ها، تهيه دوغاب هايي با درصد فاز جامد بالا و سياليت مناسب يكي از عوامل كليدي در دستيابي به قطعات  مرغوب مي باشد. در اين تحقيق بكمك انجام آزمايشات ترسيبي و اندازه...

اثر افزايش مس بر پروفيل حرارتي سنتز احتراقي مخلوط موليبدن و سيليسيم

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان 1,800 تومان
اثر افزايش مس بر پروفيل حرارتي واکنش توليد ديسيليسيد موليبدن به روش سنتز احتراقي بررسـي شـد. شاهده گرديد که افزايش مس موجب  کاهش دماي احتراق, کاهش زمـان شـکلگيـري محـصول يـا بـه عبارت ديگر افزايش سرعت واکنش, و کاهش انرژي اکتيواسيون...

اثر افزودن Nbبر تشكيل تركيب بين فلزي Mg2Niنانوکريستال به روش آلياژسازی مکانيکی

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان 1,800 تومان
فرآيندهاي آلياژسازي براي سنتز مواد مختلفي از جمله تركيبات بين فلزي جاذب هيدروژن مانند ، Mg2Ni مورد استفاده قرار گرفته است. در تحقيق حاضر به بررسي اثر افزودن Nbبر روي سينتيك تشكيل تركيب بين فلزي بر پايه Mg2Niپرداخته شده است....
درحال بارگذاری ...