سبد خرید

حراج

ارتباط بین استراتژی های تجاری با کیفیت گزارشگری مالی

1,900 تومان 1,800 تومان

موجودی: در انبار

کیفیت گزارشگری مالی دقت اطلاعات گزارش شده را برای تشریح بهتر عملیات شرکت مطرح مینماید و همچنین در سالهای اخیر، به دلیل رقابتی شدن بیشتر بازارها، مدیریت هزینه در شرکتها برای باقی ماندن در محیط رقابتی نیازمند داشتن استراتژی مناسب هزینه است. هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین استراتژیهای تجاری با کیفیت گزارشگری مالی با تاکید بر نقش متغیرهای کلان اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران میباشد. برای این منظور، نمونه ای متشکل از 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، طی دوره زمانی 1385-1393 مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق از نوع همبستگی و فرضیه های تحقیق از طریق مدلهای رگرسیونی چند متغیره بررسی شدند که مطابق با یافته ها، بین راهبرد تمایز در محصول با محافظه کاری و مدیریت سود رابطه معناداری وجود ندارد و بین اتخاذ راهبرد رهبری در هزینه با سطح محافظه کاری رابطه مستقیم و معنادار و مدیریت سود رابطه معکوس معنادار وجود دارد.

تعداد:
مقایسه

چکیده

کیفیت گزارشگری مالی دقت اطلاعات گزارش شده را برای تشریح بهتر عملیات شرکت مطرح مینماید و همچنین در سالهای اخیر، به دلیل رقابتی شدن بیشتر بازارها، مدیریت هزینه در شرکتها برای باقی ماندن در محیط رقابتی نیازمند داشتن استراتژی مناسب هزینه است. هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین استراتژیهای تجاری با کیفیت گزارشگری مالی با تاکید بر نقش متغیرهای کلان اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران میباشد. برای این منظور، نمونه ای متشکل از 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، طی دوره زمانی 1385-1393 مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق از نوع همبستگی و فرضیه های تحقیق از طریق مدلهای رگرسیونی چند متغیره بررسی شدند که مطابق با یافته ها، بین راهبرد تمایز در محصول با محافظه کاری و مدیریت سود رابطه معناداری وجود ندارد و بین اتخاذ راهبرد رهبری در هزینه با سطح محافظه کاری رابطه مستقیم و معنادار و مدیریت سود رابطه معکوس معنادار وجود دارد.

مقدمه

مدیران به عنوان تهیه صورت های مالی با آگاهی کامل از صورت های مالی شرکت و با برخورداری از سطح آگاهی بیشتر نسبت به استفاده کنندکان صورت های مالی ,بطور بالقوه سعی دارن که تصویر واحد تجاری را مطلوب جلوه دهند و نیز سرمایه گزاران به عنوان اصلی ترین تامین کنندگان منابع شرکت ها خواهان اطلاعات کامل و درست از شزکت ها هستند, در بازازهای کارای سرمایه چنین فرض میشود که کلیه اطلاعات موجود بسرعت بوسیله افراد جذب شده و اثرهای آن در قیمت اوراق بهادر منعکس میشود. یعنی قضاوت افراد و تصمیم های انان در قیمت های اوراق بهادر تجسم می یابد.

ABSTRACT

Financial reporting quality reflects the accuracy of the reported information to better describe the company’s operations, and in recent years, due to more competitive markets, cost management in companies to maintain a cost-effective strategy requires cost-effective strategies. The purpose of this study was to investigate the relationship between business strategies and financial reporting quality with an emphasis on the role of macroeconomic variables of accepted companies in Tehran’s securities market. To this end, a sample of 105 companies listed in Tehran Stock Exchange was investigated using a systematic elimination sampling method during the period of 1383-1383. This correlational research and research hypotheses were investigated through multivariate regression models. According to the findings, there is not a significant relationship between product differentiation strategy with conservatism and profit management, and between the adoption of cost leadership strategy and conservative level of relationship Direct and meaningful and earnings management There is a significant, inverse relationship.

INTRODUCTION

Managers are prepared to prepare financial statements with full knowledge of the company’s financial statements and have a greater level of awareness than those using financial statements, potentially trying to make the business image desirable, as well as investors as the main The suppliers of corporate resources are demanding full and accurate information from the Shakhtak. In efficient capital operations, it is assumed that all available information is quickly recaptured by individuals and their effects reflected in the price of securities. That is, judging individuals and their decisions is reflected in the price of securities.

Year: 2017

Publisher : Fifth International Conference on Economics, Management, Accounting with a Value-creating Approach

By : Maryam Jahvaran Yazd, Nasim Shahmoradi

File Information: Persian Language/ 13 Page / size: 798 KB

Download tutorial

سال : 1396

ناشر : پنجمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی

کاری از : مریم جواهران یزد ,نسیم شاهمرادی  

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 13 صفحه / حجم : KB 798

آموزش دانلود

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “ارتباط بین استراتژی های تجاری با کیفیت گزارشگری مالی”
درحال بارگذاری ...