سبد خرید

Analysis of Islamic Bank’s Financing and Economic Growth: Case Study Iran and Indonesia

تومان

موجودی: در انبار

The purpose of this paper is to examine the short-run and the long-run relationships between Islamic banking development and economic growth in the case of Iran and Indonesia, with this regard we use quarterly data (2000:1-2010:4), this paper utilizes the bound testing approach of cointegration and error correction  models, developed within an autoregressive distributed lag (ARDL) framework. Also in this paper addresses some of the issues and challenges that Islamic banking has been facing in Iran. It also seeks to examine modes of Islamic financing and the commitment of commercial banks to implement the Islamic banking law. The results show a significant relationship in short-run and long-run periods between Islamic financial  development and economic growth. The relationship appears to be bi-directional relationship. This paper uses empirical evidence to show the role of Islamic banks’ financing towards economic performance of a country.

تعداد:
مقایسه

ABSTRACT

The purpose of this paper is to examine the short-run and the long-run relationships between Islamic banking development and economic growth in the case of Iran and Indonesia, with this regard we use quarterly data (2000:1-2010:4), this paper utilizes the bound testing approach of cointegration and error correction  models, developed within an autoregressive distributed lag (ARDL) framework. Also in this paper addresses some of the issues and challenges that Islamic banking has been facing in Iran. It also seeks to examine modes of Islamic financing and the commitment of commercial banks to implement the Islamic banking law. The results show a significant relationship in short-run and long-run periods between Islamic financial  development and economic growth. The relationship appears to be bi-directional relationship. This paper uses empirical evidence to show the role of Islamic banks’ financing towards economic performance of a country.

INTRODUCTION

The theory of Islamic banking is based on the concept that interest is strictly forbidden in Islam, and that Islamic teachings provide the required guidance on which to base the working of banks. The basic principle that has guided all theoretical work on Islamic banking is that although interest is forbidden in Islam, trade and profit is encouraged.Islamic banking is a financial system whose key aim is to fulfill the teachings of the Holy Quran. Islamic law reflects the commands of God  and this law regulates all the aspects of a Muslim’s life and hence Islamic finance is directly involved with spiritual values and social justice (Gudarzi Farahani and Dastan, 2013). The basic principle in Islamic law is that exploitative contracts or unfair contracts that involve risk or speculation are impermissible. Under Islamic banking, all partners involved in financial transactions share the risk and profit or loss of a venture and no one gets a predetermined return. This direct correlation between investment and profit is the key difference between Islamic and conventional banking which its main objective is maximizing shareholders’ wealth (Dar and Presley, 2000).

چکیده

هدف از این مقاله بررسی روابط کوتاه مدت و بلندمدت بین توسعه بانکی اسلامی و رشد اقتصادی در مورد ایران و اندونزی است؛ از این جهت با استفاده از داده های سه ماهه (2000: 1: 2010: 4) این مقاله با استفاده از رویکرد آزمایش تطبیقی مدل های تلفیق و اصلاح خطا، که در چارچوب ARDL توسعه یافته است، توسعه یافته است. همچنین در این مقاله برخی از مسائل و چالش هایی که بانکداری اسلامی در ایران با آن مواجه است را مورد توجه قرار می دهد. همچنین به دنبال بررسی انواع مالیات اسلامی و تعهد بانک های تجاری برای اجرای قانون بانکی اسلامی است. نتايج تحقيق نشان مي دهد که در دوره هاي کوتاهمدت و بلندمدت بين توسعه مالي اسلامي و رشد اقتصادي رابطه معني داري وجود دارد. رابطه به نظر می رسد رابطه دو طرفه است. این مقاله از شواهد تجربی برای نشان دادن نقش تامین مالی بانک های اسلامی به عملکرد اقتصادی کشور استفاده می کند.

مقدمه

تئوری بانکداری اسلامی بر مبنای این مفهوم است که علاقه به شدت در اسلام ممنوع است و آموزه های اسلامی دستورالعمل های لازم را برای ایجاد کار بانک ها فراهم می کند. اصل اساسی که تمام کارهای نظری بانکداری اسلامی را هدایت کرده است این است که اگرچه علاقه در اسلام ممنوع است، تجارت و سود تشویق می شود. بانکداری اسلامی یک سیستم مالی است که هدف اصلی آن تحقق آموزه های قرآن کریم است. قانون اسلامی، دستورات خدا را بازتاب می دهد و این قانون تمام جنبه های زندگی مسلمان را تنظیم می کند و از این رو، تامین مالی اسلامی به طور مستقیم با ارزش های معنوی و عدالت اجتماعی درگیر است (گودرزی فراهانی و داستانی، 2013). اصل اساسی در قانون اسلامی این است که قراردادهای استثمعی یا قراردادهای غیرمنصفانه که شامل ریسک یا حدس و گمانی هستند غیرقانونی است. تحت بانکی اسلامی، تمام شرکای درگیر در معاملات مالی، خطر و سود یا زیان سرمایه گذاری را به اشتراک می گذارند و هیچ یک از بازده های پیشنهادی به دست نمی آید. این رابطه مستقیم بین سرمایه گذاری و سود، تفاوت اصلی بین بانکی اسلامی و متعارف است که هدف اصلی آن حداکثر سازی ثروت سهامداران است (Dar and Presley، 2000).

Year: 2012

Publisher :  ELSEVIER

By : Gudarzi Farahani, Yazdan and Sadr, Seyed Mohammad Hossein

File Information: Persian Language/ 23 Page / size: 512 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1391

ناشر : ELSEVIER

کاری از : گودرزی فراهانی، یزدان و صدر، سید محمدحسین

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 23 صفحه / حجم : KB 512

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “Analysis of Islamic Bank’s Financing and Economic Growth: Case Study Iran and Indonesia”
درحال بارگذاری ...