سبد خرید

Agricultural sector and industrial agglomeration

تومان

موجودی: در انبار

In many developing countries, agriculture hires at least as many workers as manufacturing industries. We investigate an economic geography model in which agricultural goods are costly to transport and in which manufactures hire labor from the local agricultural sector as unskilled labor. Our conclusions show that the parameters in the agricultural sector are crucial to determine the spatial configuration of economic activity. We provide an analytic treatment to the model. The location equilibria are compared with the first and second best outcomes.

تعداد:
مقایسه

ABSTRACT

In many developing countries, agriculture hires at least as many workers as manufacturing industries. We investigate an economic geography model in which agricultural goods are costly to transport and in which manufactures hire labor from the local agricultural sector as unskilled labor. Our conclusions show that the parameters in the agricultural sector are crucial to determine the spatial configuration of economic activity. We provide an analytic treatment to the model. The location equilibria are compared with the first and second best outcomes.

INTRODUCTION

The role of agricultural transport costs and markets is an important issue in the urban– rural development of many less developed countries where an important part of the population is devoted to agriculture. In 1989, agricultural population included more than 60% of total  population in India, China and the majority of African countries; it accounted for more than 40% in the majority of non-oil and non-OECD Asian countries and more than 30% in most South American countries By its emphasis on manufacturing sector, the new economic  geography literature has neglected to study the role of the agricultural sector in the process of agglomeration of economic activity between the regions of the world. Still, agriculture represents an important part of the economy in most developing countries and it seems justifiable to new economic geography results with respect to a proper modeling of the agricultural sector that supplies unskilled workers. To this aim, the present paper extends the model of Ottaviano et al. (2002) by adding the agricultural sector and requirement for unskilled labor. In our setup, the agricultural products are costly to transport and manufacturers hire labor from the local agricultural sector as unskilled labor. The second assumption is consistent with the fact that people move from agricultural area to urban area in developing countries because they find jobs in manufacturing sector. We show that agricultural transport costs and local-unskilled labor requirements in manufacturing sector act as a dispersion force.

چکیده

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، کشاورزی استخدام حداقل به عنوان بسیاری از کارگران به عنوان صنایع تولیدی. ما یک مدل جغرافیایی اقتصادی را بررسی می کنیم که در آن کالاهای کشاورزی هزینه حمل و نقل است و در آن تولید کنندگان کار را از بخش کشاورزی محلی به عنوان کار غیر متخصص استخدام می کنند. نتیجه گیری ما نشان می دهد که پارامترهای در بخش کشاورزی برای تعیین پیکربندی فضایی فعالیت اقتصادی حیاتی است. ما یک روش تحلیلی برای مدل ارائه می دهیم. تعادل مکان با بهترین نتایج اول و دوم مقایسه می شود.

مقدمه

نقش هزینه های حمل و نقل کشاورزی و بازار، مسئله مهم در توسعه شهری و روستایی بسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته است که بخش مهمی از جمعیت به کشاورزی اختصاص دارد. در سال 1989، جمعیت کشاورزی بیش از 60 درصد کل جمعیت در هند، چین و اکثر کشورهای آفریقایی را شامل می شد. در اکثر کشورهای آسیایی غیر نفتی و غیر کشورهای عضو OECD بیش از 40 درصد و در اکثر کشورهای آمریکای جنوبی بیش از 30 درصد است. با تأکید بر بخش تولید، ادبیات جغرافیای اقتصادی جدید صرف نظر از نقش نقش بخش کشاورزی در فرایند تجمع فعالیت های اقتصادی بین مناطق جهان است. با این حال، کشاورزی بخش مهمی از اقتصاد در بیشتر کشورهای در حال توسعه را نشان می دهد و به نظر می رسد که نتایج جغرافیای اقتصادی جدید با توجه به مدل سازی مناسب بخش کشاورزی که کارگران غیر متخصص را تامین می کند، قابل توجیه است. برای این منظور، مقاله حاضر مدل Ottaviano و همکارانش را گسترش می دهد. (2002) با افزودن بخش کشاورزی و نیاز به کار غیر متخصص. در راه اندازی ما، محصولات کشاورزی هزینه حمل و نقل و تولید کنندگان استخدام کار از بخش کشاورزی محلی به عنوان کار غیر متخصص. فرض دوم با این واقعیت است که مردم از مناطق کشاورزی به مناطق شهری در کشورهای در حال توسعه حرکت می کنند زیرا آنها در بخش تولید شغل پیدا می کنند. ما نشان می دهیم که هزینه های حمل و نقل کشاورزی و نیروی کار محلی غیر متخصص در بخش تولید به عنوان نیروی پراکندگی عمل می کنند.

Year: 2013

Publisher : ELSEVIER

By : Kapeldreef , Leuven

File Information: English Language/ 3 Page / size: 215 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1392

ناشر : ELSEVIER

کاری از :  Kapeldreef , Leuven

اطلاعات فایل : زبان انگلیسی / 3 صفحه / حجم : KB 215

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “Agricultural sector and industrial agglomeration”
درحال بارگذاری ...