سبد خرید

Accounting education literature review (2016)

تومان

موجودی: در انبار

This review of the accounting education literature includes 108 articles published during 2016 in six journals: (1) Journal of Accounting Education, (2) Accounting Education, (3) Advances in Accounting Education, (4) Global Perspectives on Accounting Education, (5) Issues in Accounting Education, and (6) The Accounting Educators’ Journal. This article updates prior accounting education literature reviews by organizing and  summarizing recent contributions to the accounting education literature. Articles are categorized into five sections corresponding to traditional lines of inquiry: (1) curriculum and instruction, (2) instruction by content area, (3) educational technology, (4) students, and (5) faculty. Suggestions for research in all areas are presented. Articles presenting instructional resources and cases published in the same six journals during 2016 are listed in appendices categorized by the appropriate content area.

تعداد:
مقایسه

ABSTRACT

This review of the accounting education literature includes 108 articles published during 2016 in six journals: (1) Journal of Accounting Education, (2) Accounting Education, (3) Advances in Accounting Education, (4) Global Perspectives on Accounting Education, (5) Issues in Accounting Education, and (6) The Accounting Educators’ Journal. This article updates prior accounting education literature reviews by organizing and  summarizing recent contributions to the accounting education literature. Articles are categorized into five sections corresponding to traditional lines of inquiry: (1) curriculum and instruction, (2) instruction by content area, (3) educational technology, (4) students, and (5) faculty. Suggestions for research in all areas are presented. Articles presenting instructional resources and cases published in the same six journals during 2016 are listed in appendices categorized by the appropriate content area.

INTRODUCTION

This review of the accounting education literature includes 108 articles: 76 empirical or descriptive articles, 10 instructional resources, and 22 cases appearing in six journals during 2016. The journals included in this  review are (1) Journal of Accounting Education, (2) Accounting Education, (3) Advances in Accounting  Education, (4) Global Perspectives on Accounting Education, (5) Issues in Accounting Education, and (6) The Accounting Educators’ Journal. As noted in Table 1, this article is the 12th in a series of accounting education literature reviews first published in 1986. The journals reviewed since 1991 are presented in Table 2 according to time period with reference to Table 1.1 For ease of presentation, Table 3 summarizes commonly used  abbreviations and corresponding definitions used throughout this article. Eighteen issues of the six  accounting education journals are reviewed for 2016. The following special topics were included in five of those issues: 1. Assessment.2 2. Academic misconduct in accounting education.  We classify a published article as empirical, descriptive, instructional resource, or case. Consistent with prior reviews, an empirical article is one in which conclusions are derived from an analysis of data. An article that discusses a strategy, describes an innovation, or reports student perceptions without statistical analysis generally is classified as  descriptive.  Tables 4 and 5 provide data about each journal in our review with regard to type of articles and subject areas corresponding to the organization of this review. Table 4 presents a classification of the 108  articles as empirical and descriptive (n = 76, 70%), instructional resources (n = 10, 9%), and cases (n = 22, 21%) by each of the six journals reviewed. More empirical (n = 48) than descriptive (n = 28) articles were published in 2016.

چکیده

این مرور از ادبیات حسابداری حسابداری شامل 108 مقاله منتشر شده در سال 2016 در 6 مجله: (1) مجله حسابداری آموزش، (2) آموزش حسابداری، (3) پیشرفت در آموزش و پرورش حسابداری، (4) چشم انداز جهانی در آموزش و پرورش حسابداری (5 ) مسائل مربوط به آموزش حسابداری و (6) مجله حسابداران آموزشی. این مقاله به بررسی ادبیات پیشینه حسابداری توسط سازماندهی و خلاصه ای از کمک های اخیر به ادبیات حسابداری حسابداری پرداخته است. مقالات به پنج بخش مربوط به خطوط سنتی پرس و جو تقسیم می شوند: (1) برنامه درسی و آموزش، (2) آموزش در محتوا، (3) تکنولوژی آموزشی، (4) دانش آموزان و (5) دانشکده. پیشنهادات برای تحقیق در همه زمینه ها ارائه شده است. مقالاتی که منابع آموزشی و موارد منتشر شده در شش نشریه مجله را در طی سال 2016 ارائه می دهند، در فهرست های مندرج در قسمت محتوای مناسب طبقه بندی شده اند.

مقدمه

این مرور از ادبیات حسابداری حسابداری شامل 108 مقاله است: 76 مقاله تجربی یا توصیفی، 10 منابع آموزشی و 22 مورد در شش نشریه در سال 2016 ارائه شده است. مجلات موجود در این بررسی عبارتند از: (1) مجله حسابداری، (2) حسابداری آموزش و پرورش، (3) پیشرفت در آموزش و پرورش حسابداری، (4) دیدگاه های جهانی در مورد حسابداری، (5) مسائل مربوط به آموزش حسابداری، و (6) مجله حسابداران آموزش و پرورش. همانطور که در جدول 1 اشاره شده است، این مقاله 12 در مجموعه ای از بررسی های ادبی حسابداری حسابداری است که ابتدا در سال 1986 منتشر شده است. مجلات مورد بررسی از سال 1991 در جدول 2 به ترتیب با دوره زمانی با اشاره به جدول 1.1 ارائه شده اند. برای سهولت ارائه، جدول 3 اختصارات معمولا استفاده می شود و تعاریف مربوطه در این مقاله استفاده می شود. هجده مطلب از شش نشریه مجله حسابداری برای سال 2016 مورد بررسی قرار می گیرد. موضوعات ویژه زیر در پنج مورد از این موارد ذکر شده اند: 1. ارزیابی 2. 2. سوء رفتار تحصیلی در آموزش حسابداری. ما یک مقاله منتشر شده را به عنوان مقاله تجربی، توصیفی، منابع آموزشی یا پرونده طبقه بندی می کنیم. مطابق با بررسی های قبلی، مقاله تجربی یک نتیجه است که از تجزیه و تحلیل داده ها حاصل می شود. مقاله ای که در مورد استراتژی توضیح می دهد، نوآوری را توصیف می کند یا گزارش های ادراکی دانشجویان را بدون تحلیل آماری به طور کلی توصیف می کند. جداول 4 و 5 اطلاعات مربوط به هر مجله را در بررسی ما با توجه به نوع مقالات و زمینه های موضوع مربوط به سازمان این بررسی ارائه می کنند. جدول 4 طبقه بندی 108 مقاله را به عنوان تجربی و توصیفی (76٪، 70٪)، منابع آموزشی (10٪، 9٪) و موارد (22٪، 21٪) در هر شش مجله مورد بررسی قرار می دهد . تجربی بیشتر (n = 48) از مقالات توصیفی (n = 28) در سال 2016 منتشر شد.

Year: 2017

Publisher : ELSEVIER

By : Barbara Apostolou , Jack W. Dorminey , John M. Hassell , James E. Rebele

File Information: English Language/ 31 Page / size: 360 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1396

ناشر : ELSEVIER

کاری از : باربارا آپوستلو، جک وار دمین، جان م. هاسل، جیمز ای. ربله

اطلاعات فایل : زبان انگلیسی / 31 صفحه / حجم : KB 360

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “Accounting education literature review (2016)”
درحال بارگذاری ...