سبد خرید

تدوین و طراحی نرم افزار Energy Marketing2012

تومان

موجودی: در انبار

استفاده از نرم افزار های کاربردی برای بالا بردن دقت و سرعت در انجام کارها ،امری اجتناب ناپذیر است. بازار برق  ایران سعی در خصوصی کردن تولید و فروش (مصرف) انرژی برق را دارد که منجر به ایجاد رقابت بین فروشندگان می گردد. فروشنده انرژی برق به عنوان یک بنگاه اقتصادی، نیاز به سیاسـت گذاری صحیح برای حداکثر کردن سود را دارد. لذا یک نرم افزار می تواند به عنوان یک ابزار قوی و پر سـرعت، نقـش تـصمیم گیرنـده ای را بـا در نظـر گرفتن تمام جوانب از جمله هزینه، محدودیت تولید و تخمین قیمت بازار ایفا کند. بنابراین پس از مطالعات انجام شده در مورد بازار برق ایران اقدام به طراحی نرم افزاری برای فروشندگان انرژی برق در بـازار بـرق بـا عنـوان Energy Marketing  2012شده است که در این مقاله معرفی می شود. این نرم افزار امکان پیشنهاد قیمت در بازار برق ایران را با قابلیت اطمینان بالا فـراهم می کند. با این توضیح که در نرم افزار مذکور ، کلیه شرایط و محدودیت های واقعی بر نیروگاه ها و بازار برق و علاوه بر آن امکـان اعمـال دسـتور هـای مرکز دیسپاچینگ دیده شده است. همچنین با استفاده از این نرم افزار ، مطالعه موردی بر اساس اطلاعات نیروگاه منتظر قائم صورت گرفته است.

تعداد:
مقایسه

چکیده

استفاده از نرم افزار های کاربردی برای بالا بردن دقت و سرعت در انجام کارها ،امری اجتناب ناپذیر است. بازار برق  ایران سعی در خصوصی کردن تولید و فروش (مصرف) انرژی برق را دارد که منجر به ایجاد رقابت بین فروشندگان می گردد. فروشنده انرژی برق به عنوان یک بنگاه اقتصادی، نیاز به سیاسـت گذاری صحیح برای حداکثر کردن سود را دارد. لذا یک نرم افزار می تواند به عنوان یک ابزار قوی و پر سـرعت، نقـش تـصمیم گیرنـده ای را بـا در نظـر گرفتن تمام جوانب از جمله هزینه، محدودیت تولید و تخمین قیمت بازار ایفا کند. بنابراین پس از مطالعات انجام شده در مورد بازار برق ایران اقدام به طراحی نرم افزاری برای فروشندگان انرژی برق در بـازار بـرق بـا عنـوان Energy Marketing  2012شده است که در این مقاله معرفی می شود. این نرم افزار امکان پیشنهاد قیمت در بازار برق ایران را با قابلیت اطمینان بالا فـراهم می کند. با این توضیح که در نرم افزار مذکور ، کلیه شرایط و محدودیت های واقعی بر نیروگاه ها و بازار برق و علاوه بر آن امکـان اعمـال دسـتور هـای مرکز دیسپاچینگ دیده شده است. همچنین با استفاده از این نرم افزار ، مطالعه موردی بر اساس اطلاعات نیروگاه منتظر قائم صورت گرفته است.

 

مقدمه

در راستای خصوصی سازی صنایع در ایران ، صنعت برق در شرف تجدید ساختار می باشد و لازمه انجام این امر راه اندازی بازار برق و ایجاد رقابت در این زمینه است ساختار بازار برق ایران بر اساس مناقصه انرژی 1و بازار روز بعد 2می باشد که باید فروشندگان انرژی، پیشنهادات خود را در مدت زمان کوتاهی حاوی قیمت و میزان تولید به ازای هر ساعت از شبانه روز به بازار ارائه نمایند. نیروگاه ها ، به عنوان فروشندگان انرژی برق نقش بـه سـزایی را در تعیـین قیمت انرژی تحویل شده به مصرف کنندگان ایفا می کنند. بنابراین داشتن ابزاری با دقت، با سرعت و با قابلیت اطمینان بالا و منطبق بر شرایط حاکم بـر بازار برق ایران برای تخمین قیمت بهینه و میزان تولید بهینه به منظور حداکثر کردن سود حاصل از فروش انرژی امری اجتناب ناپذیر اسـت کـه موضـوع مورد بحث این مقاله می باشد. در این راستا برای تعیین استراتژی بهینه فروش، نرم افزار کاربردی Energy Marketing 2012طراحی شده است . هدف از ارائه این مقاله معرفی این نرم افزار وآشنایی با قابلیت های مهم آن می باشد. ابتدا اساس طراحی نرم افزار منطبق بر بازار برق ایران با توجه به مشخصات فنی ومحدودیت های تکنولوژیکی نیروگاه ها توضـیح داده مـی شـود. سـپس قابلیت های اصلی نرم افزار معرفی می گردد.

 

ABSTRACT

It’s inevitable to use application software to increase the accuracy and speed of doing things. The Iranian electricity market is trying to privatize the production and sale of electricity, which leads to competition between sellers. The power seller as an economic firm needs to have the right policies to maximize profits. Therefore, software can play a decisive role, taking into account all aspects, including cost, production constraints and market price estimates, as a powerful and high-speed tool. Therefore, after studies on the Iranian electricity market, we have been designing software for electricity sellers in the electricity market called Energy Marketing 2012, which will be introduced in this paper. This software provides the possibility of bidding on the Iranian electricity market with high reliability. With the explanation that all the actual conditions and constraints on the power plants and the electricity market have been observed in the software, and in addition, it is possible to apply the instructions of the dispensing center. Also, using this software, a case study was carried out based on the information of the Montazer Ghaem power plant.

 

INTRODUCTION

In line with the privatization of industries in Iran, the electricity industry is about to be restructured, and this requires the launch of the electricity market and the creation of competition in this regard. The structure of the electricity market of Iran is based on energy bids and the next day’s market 2, which should be energy vendors They will offer their offers in a short period of time containing prices and output per hour from day to day. Power plants, as electricity vendors, play an important role in determining energy costs delivered to consumers. Therefore, having a tool with high accuracy, speed and reliability, and in accordance with the conditions prevailing on the Iranian electricity market to estimate optimal prices and optimum production to maximize the profits from energy sales, it is inevitable that the subject discussed in this article Be In this regard, the Energy Marketing 2012 application is designed to determine the optimal sales strategy. The purpose of this article is to introduce this software and familiarity with its important capabilities. Firstly, the basis of software design according to Iran’s electricity market is described in terms of technical specifications and technological limitations of power plants. Then the main features of the software are introduced.

 

 

Year: 2015

Publisher : 0

By : Zahra Darabi, Fallahati, Dr. Mehdi Vakilian

File Information: Persian Language/ 15 Page / size: 549 KB

Download

سال :1394

ناشر : 0

کاری از : زهرا دارابی, بامداد فلاحتی,  دکتر مهدی وکیلیان

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 15 صفحه / حجم : KB 549

لینک دانلود

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تدوین و طراحی نرم افزار Energy Marketing2012”
درحال بارگذاری ...