سبد خرید

اثر اصلاح شیمیایی با ترکیبات آکریلاتی بر جذب آب آرد چوب

1,900 تومان

موجودی: در انبار

در تحقیق حاضر اثر اصلاح شیمیایی با ترکیبات آکریلاتی بر جذب آب آرد چوب صنوبر بررسی شد. سطوح تیمار به سه سطح شاهد، اصلاح با گلیسیدیل متاکریلات و تلفیق گلیسیدیل متاکریلات/ متیل متاکریلات گروه بندی شدند. اصلاح آردچوب صنوبر با محلول تتراهیدروفوران حاوی ترکیب اصلاح کننده آکریلاتی، بنزوییل پراکساید به عنوان آغازگر واکنش و تری اتیل آمین به عنوان کاتالیزور واکنش گلیسیدیل متاکریلات با آرد چوب، در بالن و تحت گاز آرگون انجام شد. با افزودن گلیسیدیل متاکریلات و تلفیق گلیسیدیل متاکریلات/ متیل متاکریلات به آرد چوب، افزایش وزن به ترتیب 5 / 35 و 42 / 63 درصد گزارش گردید. براساس نتایج، اصلاح موجب بهبود آبگریزی نمونه های آرد چوب شد، به طوری که پس از طولانی ترین زمان غوطه وری، جذب آب از 08 / 24 درصد در سطح شاهد به 73 / 8 و 96 / 3 درصد در نمونه های اصلاح شده با گلیسیدیل متاکریلات و تلفیقی کاهش یافت. پس از طولانی ترین زمان غوطه وری، بیشترین کارایی آبگریزی در نمونه آرد چوب اصلاح تلفیقی شده به مقدار 5 / 83 درصد تعیین شد.

تعداد:
مقایسه

چکیده

در تحقیق حاضر اثر اصلاح شیمیایی با ترکیبات آکریلاتی بر جذب آب آرد چوب صنوبر بررسی شد. سطوح تیمار به سه سطح شاهد، اصلاح با گلیسیدیل متاکریلات و تلفیق گلیسیدیل متاکریلات/ متیل متاکریلات گروه بندی شدند. اصلاح آردچوب صنوبر با محلول تتراهیدروفوران حاوی ترکیب اصلاح کننده آکریلاتی، بنزوییل پراکساید به عنوان آغازگر واکنش و تری اتیل آمین به عنوان کاتالیزور واکنش گلیسیدیل متاکریلات با آرد چوب، در بالن و تحت گاز آرگون انجام شد. با افزودن گلیسیدیل متاکریلات و تلفیق گلیسیدیل متاکریلات/ متیل متاکریلات به آرد چوب، افزایش وزن به ترتیب 5 / 35 و 42 / 63 درصد گزارش گردید. براساس نتایج، اصلاح موجب بهبود آبگریزی نمونه های آرد چوب شد، به طوری که پس از طولانی ترین زمان غوطه وری، جذب آب از 08 / 24 درصد در سطح شاهد به 73 / 8 و 96 / 3 درصد در نمونه های اصلاح شده با گلیسیدیل متاکریلات و تلفیقی کاهش یافت. پس از طولانی ترین زمان غوطه وری، بیشترین کارایی آبگریزی در نمونه آرد چوب اصلاح تلفیقی شده به مقدار 5 / 83 درصد تعیین شد.

 

 

مقدمه

چوب یک ماده متخلخل تجدیدپذیر طبیعی است. گروههای هیدروکسیل موجود در چوب به دلیل ایجاد پیوندهای هیدروژنی با آب موجب عدم ثبات ابعاد چوب میشود . محققین زیادی تلاش کردند تا با روشهای مختلف تیمار، جذب رطوبت و تغییرات ابعاد چوب را کاهش دهند. فرآورده مرکب چوبپلاستیک که به اختصار(wpcنامیده میشود، گروه جدیدی از مواد مرکب هستند که در طی سالهای اخیر مورد توجه بسیاری از محققین و صنایع قرار گرفته اند. درساخت این فراورده، محدوده وسیعی از پلیمرها، پرکننده ها و تقویت کننده ها استفاده میشود به دلیل معایب پرکننده  های معدنی نظیر سنگینی محصول تولیدی، کاربرد آنها محدود شدهاست و تمایل به استفاده از مواد لیگنوسلولزی در تهیه چندسازه ها افزایش یافته است. مواد لیگنوسلولزی در مقایسه با پرکننده های معدنی دارای مزایایی نظیر سهولت دسترسی و فراوانی، قیمت کم، چگالی کم، سایش کمتر تجهیزات و تجدیدپذیری میباشند.

 

ABSTRACT

In the present study, the effect of chemical modification with acrylate compounds on the absorption of poplar wood flour was investigated. Treatments were grouped into three levels of control, modified with glycidyl methacrylate and glycidyl methacrylate / methyl methacrylate. Poplar meal modification was performed with a tetrahydrofuran solution containing acrylate reformer, benzoyl peroxide as a reaction initiator, and triethylamine as a catalyst for glycidyl methacrylate reaction with wood flour, in a balloon and argon gas. Glycidyl methacrylate was added and glycidyl methacrylate / methyl methacrylate was added to wood flour, and weight gain was 35.5% and 63.42%, respectively. Based on the results, the correction improved the hydrophobicity of wood flour samples, so that after the longest immersion time, water absorption from 24.88% at the control level was 8.33% and 3.96% in the glycidyl-modified samples Metacrylate and compilation decreased. After the longest immersion time, the highest hydrophobicity was determined in the combined wood flour sample of 83.5%.

 

INTRODUCTION

Wood is a normal, porous material. Hydroxyl groups in the wood cause instability of wood dimensions due to hydrogen bonding with water. Many researchers have tried to reduce moisture absorption and changes in wood dimensions with different treatments. The woolly compound compound product, termed shortly (wpc), is a new group of composites that has attracted many researchers and industries in recent years. The use of this product, a wide range of polymers, fillers and reinforcers is used because of the disadvantages of mineral fillers such as heavy product crops, their use is restricted and the tendency to use lignocellulose materials has increased in the production of composites. Lignocellulosic materials, in comparison with mineral fillers, have advantages such as availability and abundance, low cost, low density, less wear and equipment, and renewing.

Year: 2017

Publisher : Second National Conference on Knowledge and Technology of Agricultural Science, Natural Resources and Environment of Iran

By : Nadia Talebi Maryam Ghorbani, Seyyed Mojtaba Amini Nasab, Forough Ghomoorian

File Information: Persian Language/ 9 Page / size: 704 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1395

ناشر :  دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران

کاری از :  نادیا طالبی مریم قربانی ،سید مجتبی امینی نسب ،فروغ دستوریان

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 9 صفحه / حجم : KB 704

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

  • 1
    Share

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “اثر اصلاح شیمیایی با ترکیبات آکریلاتی بر جذب آب آرد چوب”
درحال بارگذاری ...