سبد خرید

نمایش یک نتیجه

اثر فرآوری حرارتی بر ترکیبات شیمیایی و فراسنجه های تولید گاز نیام کهور ایرانی (Prosopis Cineraria)ا

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان
این پژوهش به منظور تعيين اثر فراوری حرارتی نيام کهور ایرانی بر ترکيبات شيميایی و فراسنجه های توليد گاز به روش آزمایشگاهی انجام گرفت. بدین منظور نمونه ها از استان هرمزگان جمع آوری شد بعد از خشک کردن نمونه ها...

اثرات نامطلوب تنش خشکی بر برخی صفات بزرک

0 از 5
0امتیاز
تومان
این بررسی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهرکرد به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. تیمار اصلی در این آزمایش چهار سطح آبیاری شامل 50 (شاهد،) 80 ،120و 180میلیمتر تبخیر از تشتک...

ارزیابی تأثیر شیوه های جنگل شناسی بر ژنتیک جنگل و تنوع ژنتیکی

0 از 5
0امتیاز
تومان
منابع ژنتیکی جنگل به وسیله ی فاکتورهایی مانند بهره برداری بی رویه، تغییر آب و هوا، آلودگی محیطی، جدا شدن زیستگاه، وقوع بلایای طبیعی و حمله آفسا در معرض نابودی هستند . تنوع ژنتیکی نقش مهمی در حفظ عملکردهای اکولروژیکی...

بررسی تاثیر تنش شوری بر برخی شاخص های فیزیولوژیک اطلسی (Petunia hybrida) همزیست با میکوریز آربوسکولار

0 از 5
0امتیاز
تومان
تنش شوری یکی از مهم ترین عوامل غیرزیستی است که رشد و عملکرد شمار زیادی از گیاهان را محدود می نماید. کاربرد قارچ میکوریز آربوسکولار می تواند رشد و عملکرد گیاهان تحت تنش شوری را بهبود بخشد. به منظور ارزیابی...

پارادایم آموزش و ترویج شبکه ای و تکثرگرا منابع طبیعی

0 از 5
0امتیاز
تومان
آموزش، ترويج و توسعه فرهنگ منابع طبيعی فعاليت هاي مستمري است به منظور ايجاد تغييرات مطلوب در دانش، بينش و رفتار مردم، بهره برداران و مجريان طرح ها و تسهيل مشاركت آنان در فرآيند برنامه هاي حفاظت، احياء، توسعه و...

تأثیر اسیدآسکوربیک برکیفیت جوانه زنی بذرسیاهدانه (Nigella sativa L)درهنگام پیری مصنوعی

0 از 5
0امتیاز
تومان
به منظور ارزیابی تأثیر اسیدآسکوربیک بر کیفیت جوانه زنی بذر سیاهدانه در هنگام پیری مصنوعی، آزمایشی در آزمایشگاه علوم و تکنولوژی بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد، بـه صـورت فاکتوریـل در قالب طرح کاملاً تصادفی در چهار تکرار اجرا گردید. تیمارهای...

تحلیلی بر اهداف راهبردی سازمانهای مردم نهاد (NGOs)و جایگاه آنهای در مدیریت حاکمیتی منابع طبیعی

0 از 5
0امتیاز
تومان
گستردگی عرصه های طبیعی و کمبود نیروی انسانی موجب شده است که سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور به عنوان مراجع و متولیان اصلی حفاظت از این عرصه ها، نتوانند به خوبی در تمام حوزه ها اثرگذاری مقتدارانه داشته باشند....

جداسازی و شناسایی عامل بیماری استابورن مرکبات در مازندران بر اساس توالی ژن اسپیرالین

0 از 5
0امتیاز
تومان
Spiroplasma citri عامل استابورن از بیماری های مهم مرکبات در ایران و جهان می باشد. مهمترین روش مبارزه با این بیماری شناسایی سریع و حذف درختان آلوده به منظور جلوگیری از انتشار آلودگی می باشد بدین منظور نمونه برداری و...

شناسایی گیاهان رنگده و نحوه رنگرزی طبیعی الیاف پشم در غرب ایران، کردستان

0 از 5
0امتیاز
تومان
دانش بومی، راه حلهایی هستند که به صورت تجربی در طول سالیان متمادی، به وسیله انسانها نسل به نسل جهت حل مشکلات خود به وجود آورده اند. به طوری که با مرگ هر یک از این افراد، دانش تجربی و...
درحال بارگذاری ...