سبد خرید

نمایش یک نتیجه

آسیب اجتماعی و جامعه امروز

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان

آسیب اجتماعی و جامعه امروز

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان
مسئله مربوط به آسیب های اجتماعی از دیرباز در جامعه بشری مورد توجه اندیشمندان بوده است. همزمان با گسترش انقلاب صنعتی و گسترش دامنه نیازمندی ها، محرومیت های ناشی از عدم امکان برآورده شدن خواسته ها و نیازهای زندگی موجب...

آموزش کارکنان روشی موثر در بهسازی منابع انسانی

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان
از آنجا که آموزش نیروی انسانی یکی از بارزترین عواملی است که تاثیر آن در بهسازی منابع انسانی بر کسی پوشیده نیست و به همین خاطر است که مفاهیمی چون کارگران باهوش، کارکنان خلاق، دارایی هایی غیر مشهود، سرمایه های...

اثر بخشی آموزش ارزش های زندگی بر میزان همدلی کودکان پیش دبستانی

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان
آموزش قبل از دبستان بر سازگاری و رشد عاطفی و اجتماعی کودکان به طور چ شمگیری موثر است. هدف از تحقیق حاضر اثر بخشی آموزش ارزش های زندگی بر میزان همدلی کودکان پیش دبستانی شهر سیرجان بود . جامعه آماری...

اثر بخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش(ACT) بر اضطراب، سلامت روان و تاب آوری والدین كودكان بیش فعال

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان
هدف از پژوهش، بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش ( ACT ) بر اضطراب، سلامت روان و تاب آوری والدین کودکان بیش فعال در سال 1397 بود. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و با طرح پیش...

اثر بخشی هنر درمانی با رویکرد نقاشی بر پرخاشگری کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش هنردرمانی بر پرخاشگری کودک مبتلا به اختلال طیف اتیسم شهر اصفهان بود. روش پژوهش: پژوهش حاضرر از نوع تحقیق نیمه تجربی با پیش آزمون و پس آزمون بود. جامعه ی آماری پژوهش حاضر...

بررسي ديدگاه هاي مختلف در مورد تشويق و تأثير آن بر رفتار كودكان

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان
تشـــويق كردن پيامدي اســـت كه احتمال وقوع رفتار را افزايش دهد كه اگر به موقع و متناســـب با رفتار كودك ارائه گردد مي تواند محركي براي ايجاد انگيزه وافزايش يادگيري در كودك شود. در پژوهش حاضـر ابتدا به ذكر معني...

بررسی رابطه انگیزه کاری و خلاقیت معلمان با سبک های رهبری مدیران مدارس

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان
در پژوهش حاضر که به بررسی رابطه انگیزه کاری و خلاقیت معلمان با سبک های رهبری مدیران مدارس می پردازد، از نوع همبستگی و توصیفی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه معلمان دوره دوم متوسطه شهرستان خواف هستند که...

بررسی رابطه بین سلامت روانی و مولفه های آن با ابعاد شناختی سوگ در دانشجویان

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان
دانشجویان داغدیده، مشکلات متعددی در سلامت جسمی و روانی را تجربه می نمایند. تفسیرهای منفی و ترسناک از آثار سوگ بر سلامت روانی آنان تاثیر می گذارند و موجب گرایش داغدیده به درگیر شدن در تلاش هایی به منظور  کنترل...

بررسی رابطه شادکامی و سلامت روان در بین دانشجویان

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سلامت روان با شادکامی دانشجویان انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی واز نوع همبستگی بوده که جامعه آماری آن شامل کلیه دانشجویان علوم تربیتی)کارشناسی، کارشناسی ارشد( دانشگاه سیستان وبلوچستان به تعداد...
درحال بارگذاری ...