سبد خرید

نمایش یک نتیجه

A New Method for Segmenting Individual Trees from the Lidar Point Cloud

0 از 5
0امتیاز
تومان
Light Detection and Ranging (lidar) has been widely applied to characterize the 3-dimensional (3D) structure of forests as it can generate 3D point data with high spatial resolution and accuracy. Individual tree segmentations, usually derived from the canopy height model,...

Big Data Processing in Cloud Computing Environments

0 از 5
0امتیاز
تومان

Big Data Processing in Cloud Computing Environments

0 از 5
0امتیاز
تومان
With the rapid growth of emerging applications like social network analysis, semantic Web analysis and bioinformatics network analysis, a  variety of data to be processed continues to witness a quick increase. Effective management and analysis of large-scale data poses an ...

Characterizing Machines and Workloads on a Google Cluster

0 از 5
0امتیاز
تومان
Cloud computing offers high scalability, flexibility and cost-effectiveness to meet emerging computing requirements. Understanding the characteristics of real workloads on a large production cloud cluster benefits not only cloud service providers but also researchers and daily users. This paper studies...

Promoting Distributed Accountability in the Cloud

0 از 5
0امتیاز
تومان

Promoting Distributed Accountability in the Cloud

0 از 5
0امتیاز
تومان
Cloud computing enables highly scalable services to be easily consumed over the Internet on an as-needed basis. A major feature of the cloud services is that users’ data is usually processed remotely in unknown machines that users do not own...

The rise of “big data” on cloud computing:Review and open research issues

0 از 5
0امتیاز
تومان
Cloud computing is a powerful technology to perform massive-scale and complex computing. It eliminates the need to maintain expensive computing hardware, dedicated space, and software. Massive growth in the scale of data or big data generated through cloud computing has...

آموزش و دسته بندی سیگنال EEG حرکت ارادی و تصور آن

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان
شناخت فعالیت مغز با توجه به کاربردهای فراوان آن یکی از موضوعات تحقیقاتی روز دنیا می باشد. سیستم های رابط مغز-رایانه در مسیر طبیعی موجود، یعنی سیستم عصبی موتوری از مغز به عضلات، یک کانال ارتباطی جدید را جهت ایجاد...

ارائه راهکار پیشنهادي براي تلفیق شبکه هاي حسگر بی سیم با تکنولوژي رایانش ابري در مباحث پزشکی

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان 1,800 تومان
اخیرا، با ظهور تکنولوژي رایانش ابري و رشد برنامه هاي کاربردي گوشی هاي همراه، این تکنولوژي به عنوان راهکاري براي استفاده در گوشی هاي  هوشمند معرفی شده است. با ترکیب رایانش ابري و گوشی هاي هوشمند موانعی مانند کارایی شامل...
درحال بارگذاری ...