سبد خرید

نمایش یک نتیجه

Classification of Persian accents speech using histogram of pitch contour

0 از 5
0امتیاز
تومان
Speaker variability significantly impacts the performance of speech recognition. One of the most important facors that cause the variance among speakers is accent. This paper describes an accent recognition system for Persian accents from 5 different dialects. A novel framework...

Comparison of Farsi Vowel Intonation with Different Languages for Teaching and Preserving Original Accent

0 از 5
0امتیاز
تومان
Voice intonation is one of criteria of appropriately expression of phonemes and words, especially in teaching language exert appropriately  intonation by person on phonemes and words, regardless of type such as: interrogative, affirmative and etc, are depends on learning. Comparison...

Farsi Machine-printed Subwords Recognition Using Contour-based Fourier Descriptors

0 از 5
0امتیاز
تومان
This paper presents a fast and simple method for Farsi/Arabic subwords recognition in a large lexicon. Byomitting dots and  complementary  parts of machine-printed characters, a dataset including 9445 Farsi/Arabic subwords written by a single font and single size was obtained....

Language Discrimination and Font Recognition in Machine Printed Documents Using a New Fractal Dimension

0 از 5
0امتیاز
تومان
This paper focuses on language separation and font recognition in multilingual and multi-font texts. The purpose of this task is to improve performance of general OCR systems, dealing with omni-fonts and different languages. The proposed method is based on an...

Preparing an accurate Persian POS tagger suitable for MT

0 از 5
0امتیاز
تومان
In this paper an accurate Persian POS tagger suitable for MT is prepared. First a new set of POS tags is defined which is general and more  usable for MT rather than detailed ones; Then an accurate tagged corpus is...

Semantically Clustering of Persian Words

0 از 5
0امتیاز
تومان

Semantically Clustering of Persian Words

0 از 5
0امتیاز
تومان
Clustering is one of data mining task which aims to divides a set of objects into groups so that similar objects fall into the same group and  objects with different features are put into different and separate groups. This paper...

استفاده از بازآرایی نحوی جهت بهبود ترجمه ماشینی آماری انگلیسی به فارسی

0 از 5
0امتیاز
تومان
ترجمه ماشینی آماری به عنوان یکی از بهترین روش ها برای ترجمه از یک زبان به زبان دیگر شناخته میشود. برای زبان هایی که از لحاظ ساختار دارای شباهت زیادی به یکدیگر هستند خروجی این مترجم بسیار مناسب میباشد. تفاوت...

بهبود دسته بندي متون فارسي در روش همسایگی وزن دار

0 از 5
0امتیاز
تومان
با رشد روز افزون منابع اطلاعاتي و حجم مقالات و مطالب توليد شده در زمينه هاي مختلف و به شکل هاي متنوع اعم ازرسانه های مختلف ديجيتال نياز به دسترسي آسان اطلاعات نيز افزايش مييابد. يکي از نياز هاي اوليه...
درحال بارگذاری ...