giyah palaee-taliem-ir

گياه پالايي و روشهای كاهش آلاينده

گياه پالايي و روشهای كاهش آلاينده

امروزه با افزایش آلاینده ها و ایجاد آلودگی اختلال های زیادی در آب، خاک و هوا که به عنوان اجـزاي مهـم محـيط زيست هستند و در معـرض مـستقيم آلودگي هـای ناشـی از فعاليت هـای صـنعتی هستند بوجود امده است. در واقع از مشکلات مهمی که جوامع مختلف با آن روبرو هستند آلودگی محیط زیست است. از بدیهی ترین حقوق مردم دسترسی به غذای سالم و کافی , آب آشامیدنی و هوای پاک است که وظیفه ی ذاتی هر دولتی تامین این نیازها برای مردم است.

Cultivation-plant

گیاه پالایی چیست؟

با استفاده از فناوري زیستی و توانایی هاي موجود در طبیعت میزان صدمه به محیط زیست را می توان به حداقل رساند.  گیاه پالایی روشی پالایشی است  يـك تكنولـوژي نـو ظهـور و مقـرون بـه صرفه است  که شامل جذب، تغییر شکل، تجمع و یا تصعید آلاینده ها با کمک گیاهان می باشد از این روش براي زدودن آلودگی هاي آب، خاك و هوا استفاده میشود. در این مقاله به بررسی مزایا و محدودیت های این روش پرداخته شده است.

 

بیشتر بدانید..

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید