honar mosharekatafarini-taliem-ir

هنر مشارکت آفرینی

(راه دستیبابی به موفقیت، داشــتـن بهترین پاسخها نیست، بلکه پرسیدن پرسش های بهتر است.)

استراتژی سازمان همانند نقشهای است که برنامه های شرکت و نحوه تحقق اهداف و رویاهای سازمان را به تصویر میکشد. شرکت های موفق برای تدوین استراتژی مناسب منابع زیادی صرف میکنند. با این حال رهبران کسب وکار ادعا میکنند که تدوین استراتژی بخش ساده ی کار است. بخش چالشبرانگیز اجرای استراتژی است. نتیجه سالها مطالعه نشان داده است که اجرای استراتژی بیشترین تاثیر را در موفقیت سازمان دارد، ولی نرخ موفقیت در اجرای استراتژی حدود 30درصد است. در مسیر اجرای استراتژی، سازمانها با موانع و چالشهای مختلفی روبه رو هستند که این موانع موجب ایجاد دو دره عمیق بین تدوین و اجرای استراتژی میشوند.

دره عمیق اول زمانی شکل میگیرد که سازمان میخواهد بدون همراهی و مشارکت کارکنان استراتژی را اجرا کند. این دره مانع از درک استراتژی توسط کارکنان و نقش آفرینی موثر کارکنان در عملیاتی کردن و جان بخشیدن به استراتژی میشود. دره عمیق دوم از ناتوانی سازمان در طرح ریزی فرایندی برای اجرای استراتژی و پیوند زدن کارکنان با اجرای استراتژی ناشی میشود. مجموعه تلاشهای بیست ساله در شرکت روتلرنینگ نشان میدهد که میتوان بر روی این دو دره عمیق پل زد. این کتاب نحوه و فرایند پل زدن روی این دره های عمیق را با بهره گیری از رویکردی هنرمندانه و عینی تشریح میکند.

بیشتر بدانید..

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید