سبد خرید

حراج

ارائه سیستم حفاظتی گسترده نوین جهت بهبود مدیریت منابع انرژي در شبکه هاي هوشمند

1,900 تومان 1,800 تومان

موجودی: در انبار

در شبکه هاي توزیع، انرژي از منبع به صورت شعاعی به نقاط بار انتقال مییابد. سیستم حفاظت این گونه شبکه ها بسیار ساده است. اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه هاي توزیع چالش هایی، همچون حفاظت از آن را پدیده آورده است. جریان اتصال کوتاه به علت حضور منابع تولید پراکنده متغیر می باشد و همچنین جهت جریان می تواند دو طرفه باشد. تغییر مناسب تنظیمات شبکه به طوریکه انرژي بطور مطمئن و با کیفیت مناسب به حداکثر مصرف کنندگان در این زمان ارسال گردد از اعمال مهم بهره برداري در شبکه هاي توزیع می باشد. در این مقاله سیستم حفاظت مرکزي جدیدي ارائه می گردد که از رابطه اي گسترده براي نظارت بر شبکه، منابع تولیدات پراکنده و به روزرسانی جریان هاي خطاي رله طبق تغییرات در سیستم استفاده می کند و همچنین از طریق سیستم کنترل مرکزي جهت قطع و وصل کلیدهاي منابع تولید پراکنده، کلیدهاي شبکه اصلی و… استفاده می شود. روش پیشنهادي، روي یک شبکه شامل توربین بادي مجهز به ژنراتور سنکرون مغناطیس دایم با استفاده از نرم افزار PSCAD/EMTDCاعمال شده است.

تعداد:
مقایسه

چکیده

در شبکه هاي توزیع، انرژي از منبع به صورت شعاعی به نقاط بار انتقال مییابد. سیستم حفاظت این گونه شبکه ها بسیار ساده است. اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه هاي توزیع چالش هایی، همچون حفاظت از آن را پدیده آورده است. جریان اتصال کوتاه به علت حضور منابع تولید پراکنده متغیر می باشد و همچنین جهت جریان می تواند دو طرفه باشد. تغییر مناسب تنظیمات شبکه به طوریکه انرژي بطور مطمئن و با کیفیت مناسب به حداکثر مصرف کنندگان در این زمان ارسال گردد از اعمال مهم بهره برداري در شبکه هاي توزیع می باشد. در این مقاله سیستم حفاظت مرکزي جدیدي ارائه می گردد که از رابطه اي گسترده براي نظارت بر شبکه، منابع تولیدات پراکنده و به روزرسانی جریان هاي خطاي رله طبق تغییرات در سیستم استفاده می کند و همچنین از طریق سیستم کنترل مرکزي جهت قطع و وصل کلیدهاي منابع تولید پراکنده، کلیدهاي شبکه اصلی و… استفاده می شود. روش پیشنهادي، روي یک شبکه شامل توربین بادي مجهز به ژنراتور سنکرون مغناطیس دایم با استفاده از نرم افزار PSCAD/EMTDCاعمال شده است.

مقدمه

واحدهاي تولید پراکنده، بخصوص توربین هاي بادي به دلیل فواید زیست محیطی و صرفه اقتصادي، به صورت قابل توجهی در سیستم قدرت در حال نصب و بهره برداري میباشند. DGها در نقطه اتصال به شبکه قدرت، میتوانند اثرات مثبت یا منفی داشته باشند. به عنوان مثال، بهبود کیفیت توان، کاهش پیک بار و یا حذف ذخیره چرخان از اثرات مثبت و عملکرد جزیرهاي به صورت غیرعمدي از اثرات منفی آنها است. جزیرهاي شدن ،DGبا از دست رفتن شبکه اصلی به هر دلیل و ادامه دادن DGبه ترزیق توان به بارهاي محلی، اتفاق میافتد. با عملکرد DGدر حالت جزیرهاي، کیفیت توان ارسالی به مصرف کنندگان افت پیدا کرده و احتمال آسیب دیدن Gدر حین بسته شدن غیرسنکرونیزم کلیدهاي بازبست وجود دارد. بنابراین، جزیرهشدگی DGها باید توسط روش هاي مطمئن و دقیق، تشخیص داده شده و DGسریعاً از مدار خارج شود. طبق استاندارد ،IEEE-1547کل زمان تشخیص و جدا کردن DGاز بخش جزیره اي شده، باید کمتر از 2ثانیه باشد.

 

 

ABSTRACT

In distribution networks, energy from the source is transmitted radially to load points. The system for protecting such networks is very simple. The connection of distributed resource sources to distribution networks has brought challenges such as protecting it. The short-circuit current is due to the presence of dispersed variable generation sources and also the direction of flow can be two-way. Properly adapted network settings so that energy is delivered safely and with the right quality to the maximum consumers at this time is an important operation of distribution networks. This article introduces a new central protection system that uses a wide-ranging relationship to monitor the network, disperse distributed products, and update relay error flows according to system changes, as well as through the central control system for disconnected key switches Distributed generation, main network keys, and so on. The proposed method is applied on a grid including a turbine equipped with a permanent magnet synchronous generator using the PSCAD / EMTDC software.

INTRODUCTION

Dispersal production units, especially wind turbines, are being installed and exploited in significant quantities due to their environmental and economic benefits. The DGs can have positive or negative effects at the power point connector. For example, improving the quality of power, reducing the peak load, or removing spin-off of positive effects and island performance unintentionally out of their negative effects. Ascension, DG occurs due to the loss of the main network for any reason and the continuation of the DG to the ability to strain local loads. With the performance of the DG in island mode, the quality of power supplied to consumers decreases and the probability of damage to the G during the non-synchronized closure of the rechargeable keys. Therefore, the islandization of DGs must be determined by reliable and accurate methods, and the DG is immediately removed from the circuit. According to standard IEEE-1547, the total time to detect and remove the DG from the island portion should be less than 2 seconds.

Year: 2017

Publisher : International Conference on Basic Research in Electrical Engineering

By : Manirah Ahmadi, Morteza Farsadi

File Information: Persian Language/ 21 Page / size: 597 KB

Download tutorial

سال : 1396

ناشر : کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مهندسی برق

کاری از : منیره احمدي ،مرتضی فرسادي

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 21 صفحه / حجم : KB 597

آموزش دانلود

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “ارائه سیستم حفاظتی گسترده نوین جهت بهبود مدیریت منابع انرژي در شبکه هاي هوشمند”
درحال بارگذاری ...