بایگانی برچسب برای: Ajax

vorod etelaat-taliem-ir

ورود اطلاعات با Ajax

ابتدا یک فایل به اسم insertp1.php برای ورود اطلاعات ایجاد می کنیم. در این صفحه ابتدا یک فرم با دو ورودی و یک دکمه ایجاد می کنیم که خاصیت onclick دکمه یک تابع جاوا را اجرا می کند. این تابع جاوا اطلاعات را به صورت Ajax برای صفحه insertp1.php ارسال می کند که متغییر های family و name را با مقادیر داخل فرم پر میکند و اطلاعات برگشتی را درون div با آیدی mes چاپ می کند. اما در صفحه insertp1.php ابتدا چک می کنیم که آیا متغییر family و name هر دو دارای مقدار می باشند یا خیر