سبد خرید

متعادل سازی بهینۀ بار در فیدرهای فشارضعیف به کمک جبران سازی توان راکتیو با الگوریتم ژنتیک

تومان

موجودی: در انبار

عدم تعادل بار یکی ازمشکلات رایج در شبکه های توزیع می باشد. منشاء عدم تعادل بار، یکی توزیع ناهمگون و غیر یکنواخت مشترکین تکفاز بین فازهای فیدر ودیگری رفتار تصادفی و غیرهمزمان مشترکین تکفاز است. برای اصلاح عدم تعادل بارروش جابجایی مشترکین برروی فازها بطور سنتی استفاده می شود اما امروزه روشهای نوینی مبتنی براستفاده از جبران سازهای توان راکتیو کاربرد پیدا نموده است. در فیدرهای توزیع عدم تعادل بار دارای دو ویژگی مهم می باشد، یکی متغیر با زمان بودن میزان و شدت عدم تعادل بار و دیگری پراکندگی آن در طول فیدر. جبران سازهای توان راکتیو میتوانند بقسمی کنترل گردند که درطول زمان و همگام باتغییرات زمانی عدم تعادل باررا اصلاح نمایند. همچنین برای اینکه بتوان با توجه به ویژگی پراکندگی عدم تعادل بار، آنرا اصلاح نمود ضرورتاً میباید از تعدادی جبران ساز در طول فیدر استفاده نمود. در این مقاله برای اصلاح و متعادل سازی وضعیت نا متعادلی بار یک فیدر درطول یک دورۀ زمانی معین از یک روش بهینه سازی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک برای جایابی بهینۀ جبرانسازها در طول فیدر استفاده شده است. با استفاده از الگوریتم و نرم افزار تهیه شده رفتار نامتعادل یک فیدر نمونۀ واقعی از شهر بوشهر برای مدت یک هفته بررسی و شبیه سازی شده و مطالعات بهینه سازی برای جبران سازها برروی آن صورت گرفته است.

تعداد:
مقایسه

چکیده

عدم تعادل بار یکی ازمشکلات رایج در شبکه های توزیع می باشد. منشاء عدم تعادل بار، یکی توزیع ناهمگون و غیر یکنواخت مشترکین تکفاز بین فازهای فیدر ودیگری رفتار تصادفی و غیرهمزمان مشترکین تکفاز است. برای اصلاح عدم تعادل بارروش جابجایی مشترکین برروی فازها بطور سنتی استفاده می شود اما امروزه روشهای نوینی مبتنی براستفاده از جبران سازهای توان راکتیو کاربرد پیدا نموده است. در فیدرهای توزیع عدم تعادل بار دارای دو ویژگی مهم می باشد، یکی متغیر با زمان بودن میزان و شدت عدم تعادل بار و دیگری پراکندگی آن در طول فیدر. جبران سازهای توان راکتیو میتوانند بقسمی کنترل گردند که درطول زمان و همگام باتغییرات زمانی عدم تعادل باررا اصلاح نمایند. همچنین برای اینکه بتوان با توجه به ویژگی پراکندگی عدم تعادل بار، آنرا اصلاح نمود ضرورتاً میباید از تعدادی جبران ساز در طول فیدر استفاده نمود. در این مقاله برای اصلاح و متعادل سازی وضعیت نا متعادلی بار یک فیدر درطول یک دورۀ زمانی معین از یک روش بهینه سازی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک برای جایابی بهینۀ جبرانسازها در طول فیدر استفاده شده است. با استفاده از الگوریتم و نرم افزار تهیه شده رفتار نامتعادل یک فیدر نمونۀ واقعی از شهر بوشهر برای مدت یک هفته بررسی و شبیه سازی شده و مطالعات بهینه سازی برای جبران سازها برروی آن صورت گرفته است.

 

مقدمه

نامتعادلی بار در شبکه های توزیع عوارض و اثرات سوء فراوانی دارد. در واقع امروزه میزان عدم تعادل بار به عنوان یکی از شاخص های کیفیت انرژی الکتریکی مطرح می باشد. علت اساسی پیدایش مشکل عدم تعادل بار توزیع ناهمگون و غیریکنواخت مشترکین تکفاز بین فازهای مختلف و رفتار تصادفی و غیرهمزمان آنها می باشد، به گونه ای که حتی  با توزیع یکنواخت مشترکین، مشکل عدم تعادل باز هم ظاهر می گردد.

 

 

ABSTRACT

Load imbalance is one of the common problems in distribution networks. The origin of load imbalance is a heterogeneous and non-uniform distribution of single-phase subscribers between feeder phases and the other is the random and asynchronous behavior of single-phase subscribers. To correct the imbalance, the switching of subscribers over the phases has traditionally been used, but today, new methods based on the use of reactive power compensators have been used. Load balancing load balancers have two important characteristics, one of which is the time constant of loading and unbalance, and the distribution of it throughout the feeder. Reactive reactive power compensators can be controlled in a way that corrects time-varying imbalances during time. Also, in order to be able to correct it due to the imbalance dispersal property, it is necessary to use a number of compensators along the feeder. In this paper, an optimization method based on a genetic algorithm has been used to correct the unbalanced state of a feeder’s load over a given period of time, in order to optimize the positioning of compensators throughout the feeder. Using an algorithm and software, the imbalance behavior of a real sample feeder from Bushehr city has been investigated and simulated for a week, and optimization studies have been carried out to compensate for it.

 

INTRODUCTION

Unbalanced load in distribution networks has adverse effects and abnormalities. In fact today, the load imbalance is considered as one of the indicators of the quality of electrical energy. The underlying cause of the problem of imbalance is the heterogeneous and non-uniform distribution of single-phase subscribers between different phases and their accidental and asymmetric behavior, so that even with a uniform distribution of subscribers, the problem of imbalance appears again.

 

 

Year: 2015

Publisher : 10th International Power and Power Conference

By : Mohammad Reza Agha, Mohammad Ali Talebi, Mansour Rajabi

File Information: Persian Language/ 11 Page / size: 339 KB

Download

سال :1394

ناشر : دهمین کنفرانس بیم المللی برق و قدرت

کاری از : محمدرضا آقا ,محمدعلی طالبی, منصور رجبی

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 11 صفحه / حجم : KB 339

لینک دانلود

 

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “متعادل سازی بهینۀ بار در فیدرهای فشارضعیف به کمک جبران سازی توان راکتیو با الگوریتم ژنتیک”
درحال بارگذاری ...