سبد خرید

Exploring the Mechanical Properties of Spot Welded Dissimilar Joints for Stainless and Galvanized Steels

تومان

موجودی: در انبار

Spot weldability of dissimilar metal joints between stainless steels and nonstainless steels was investigated. The aim was to determine the spot welding parameters for the dissimilar metal joints and to characterize the mechanical properties of the joints. Metallographical investigations, microhardness measurements, peel tests, lap shear tests, cross-tension tests, corrosion fatigue tests, and stress corrosion cracking tests were  performed. It was found that in the dissimilar metal joints between stainless steel and nonstainless steel, the failure load of the cross-tension specimens was around 72–78% of that of the lap shear specimens. The weld nugget of the dissimilar metal joints was fully martensitic, but it was ductile enough so that the failure type was plug failure in both lap shear and cross-tension tests. In the case of the corrosion fatigue testing of the spot welded joints, different strength levels of the base materials did not have an effect on the corrosion fatigue strength, but the sheet thickness had a significant effect. The fatigue strength of a spot welded specimen increased with the increasing sheet thickness. Electro-coating of the test specimens did not have an effect on the corrosion fatigue properties of the spot welded joints.

تعداد:
مقایسه

ABSTRACT

Spot weldability of dissimilar metal joints between stainless steels and nonstainless steels was investigated. The aim was to determine the spot welding parameters for the dissimilar metal joints and to characterize the mechanical properties of the joints. Metallographical investigations, microhardness measurements, peel tests, lap shear tests, cross-tension tests, corrosion fatigue tests, and stress corrosion cracking tests were  performed. It was found that in the dissimilar metal joints between stainless steel and nonstainless steel, the failure load of the cross-tension specimens was around 72–78% of that of the lap shear specimens. The weld nugget of the dissimilar metal joints was fully martensitic, but it was ductile enough so that the failure type was plug failure in both lap shear and cross-tension tests. In the case of the corrosion fatigue testing of the spot welded joints, different strength levels of the base materials did not have an effect on the corrosion fatigue strength, but the sheet thickness had a significant effect. The fatigue strength of a spot welded specimen increased with the increasing sheet thickness. Electro-coating of the test specimens did not have an effect on the corrosion fatigue properties of the spot welded joints.

INTRODUCTION

 Dissimilar metal welds are common in welded construction, and their performance is often crucial to the  function of the whole structure. Dissimilar metal welding involves the joining of two or more different metals or alloys. There are several types of dissimilar metal welds, and the most common type is the joining of  stainless steel to nonstainless steel. In the case of arc welding, filler metal is typically used, but in the case of resistance spot welding, the use of filler metal is very rare. Resistance spot welding has a very important role as a joining process in the automotive industry, and a typical vehicle contains more than 3000 spot welds. The quality and strength of the spot welds are very important to the durability and safety design of the vehicles. The development of the new materials results constantly in the resistance spot welding tasks with new materials or combinations of them.

 

چکیده

جوش پذیری نقطه اتصال فلز متقابل بین فولاد ضد زنگ و فولاد ضد زنگ مورد بررسی قرار گرفت. هدف این مطالعه تعیین پارامترهای جوش نقطه ای برای اتصالات فلزی متساوی و مشخص نمودن خواص مکانیکی مفاصل است. مطالعات متالوگرافی، اندازه گیری میکروکاردیایی، آزمایشهای پوست، آزمایشهای برشی بارگذاری، آزمایشهای تنش کششی، آزمایشهای خستگی خوردگی و آزمونهای ترک خوردگی استرس انجام شد. مشخص شد که در اتصالات فلزی متقاطع بین فولاد ضد زنگ و فولاد ضد زنگ، بار شکست نمونه های کششی بین 72 تا 78 درصد از نمونه های برش لبه است. گودال جوش متقابل فلزات متفاوتی به طور کامل مارتنزیتی بود، اما به اندازه کافی ورقه ای بود، به طوری که نوع شکست ناقص پلاگین در هر دو آزمایش لبه برشی و کششی بود. در مورد آزمون خستگی خوردگی اتصالات جوش داده شده نقطه، سطوح مختلف مقاومت مواد پایه تاثیری بر مقاومت خستگی خوردگی نداشت، اما ضخامت ورق تاثیر قابل توجهی داشت. استحکام خستگی یک نمونه جوش داده شده با افزایش ضخامت ورق افزایش می یابد. پوشش الکتریکی نمونه های آزمایش بر روی خواص خستگی خوردگی اتصالات جوش داده شده تأثیری نداشت.

مقدمه

جوش های فلزی متداول در ساخت و سازهای جوش معمول هستند و عملکرد آنها اغلب برای عملکرد کل ساختار حیاتی است. جوشکاری متالورژیکی متشکل از اتصال دو یا چند فلز یا فلزات مختلف است. انواع مختلف متساوی فلزات وجود دارد و شایع ترین نوع اتصال فولاد ضد زنگ به فولاد ضد زنگ است. در مورد جوش قوسی، فلز پرکننده به طور معمول استفاده می شود، اما در مورد مقاومت جوش نقطه، استفاده از فلز پرکننده بسیار نادر است. جوش نقطه نقطه مقاومتی نقش مهمی در روند اتصال در صنعت خودرو دارد و یک خودرو معمولی شامل بیش از 3000 جوش نقطه ای است. کیفیت و قدرت جوش نقطه ای برای طراحی دوام و طراحی ایمنی وسایل نقلیه بسیار مهم است. توسعه مواد جدید به طور دائم در وظایف جوش مقاوم در برابر مقاومت با مواد جدید و یا ترکیبی از آنها به دست می آید.

Year: 2007

Publisher : HT Conference

By :  BY M. ALENIUS, P. POHJANNE, M. SOMERVUORI, AND H. HÄNNINEN

File Information: English Language/ 9 Page / size: 508 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1386

ناشر : کنفرانس HT

کاری از : توسط M. آلنیوس، P. Pohjane، M. SOMERVUORI، و H. Hännin

اطلاعات فایل : زبان انگلیسی / 9 صفحه / حجم : KB 508

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “Exploring the Mechanical Properties of Spot Welded Dissimilar Joints for Stainless and Galvanized Steels”
درحال بارگذاری ...