سبد خرید

حراج

مقایسه عملکرد حرارتی لوله های حرارتی تخت (مروری)

1,900 تومان 1,800 تومان

موجودی: در انبار

سستم های نوین تهویه مطبوع، مدیریت گرمایی قطعات الکترونیکی و حرکت به سمت کوچک سازي قطعات توجه مهندسان را به خود جلب کرده است و  این موضوع استفاده از ابزارهاي انتقال حرارتی با عملکرد بالا را درپی دارد. یکی از این ابزار ها لوله هاي حرارتی است، ابزاري ساده با هزینه پایین براي  انتقال حرارت از منبع دما بالا به منبع دماي پایین که داراي بازدهی باالایی می باشد. در این مقاله عملکرد حرارتی چندین مدل لوله حرارتی تخت با سیال هاي عامل مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر در نحوه بازدهی لوله حرارتی تخت انجام شده است. به طور  کلی نتایج این مطالعه نشان داد که مهمترین پارامتر تأثیر گذار بار عملکرد حرارتی لوله حرارتی صفحه تخت، و نسبت پرشدگی در هر بررسی متفاوت می باشد.

تعداد:
مقایسه

چکیده

سستم های نوین تهویه مطبوع، مدیریت گرمایی قطعات الکترونیکی و حرکت به سمت کوچک سازي قطعات توجه مهندسان را به خود جلب کرده است و  این موضوع استفاده از ابزارهاي انتقال حرارتی با عملکرد بالا را درپی دارد. یکی از این ابزار ها لوله هاي حرارتی است، ابزاري ساده با هزینه پایین براي  انتقال حرارت از منبع دما بالا به منبع دماي پایین که داراي بازدهی باالایی می باشد. در این مقاله عملکرد حرارتی چندین مدل لوله حرارتی تخت با سیال هاي عامل مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر در نحوه بازدهی لوله حرارتی تخت انجام شده است. به طور  کلی نتایج این مطالعه نشان داد که مهمترین پارامتر تأثیر گذار بار عملکرد حرارتی لوله حرارتی صفحه تخت، و نسبت پرشدگی در هر بررسی متفاوت می باشد.

 

مقدمه

توسعه اجتماعی، صنعتی و رفاه جامعه میباشد. کشورهاي پیشرفته صنعتی در دو دهه گاشته اقدامات و تدابیر حساب شده اي براي صرفه جویی در  میزان مصرف و بهینه کردن استفاده از انواع انرژي ها اتخاذ نموده اند. مصرف سرانه انرژي در ایران %64 بیشتر از میانگین جهانی است و درحالیکه به اعتقاد کارشناسان نزدیک به یک چهارم این انرژي مصرفی قابل صرفه جویی است. هدر رفتن انرژي علاوه بر وارد آوردن زیان هاي مالی مستقیم باعث آلودگی  محیط زیست نیز میشود. بر اساس نتایج حاصل از آمارگیري از 26400کارگاه صنعتی ( 50پرسنل و بیشتر) در سال ،1378نزدیک به یک سوم از کل انرژي در فرآیندهاي صنعتی هدر میرود. واحدهاي مورد مطالعه %80از کل انرژي بخش صنعت را میپوشاند. بنابراین میزان اتلاف انرژي صنایع با توجه به اینکه %23از  کل انرژي کشور را مصرف میکنند، %414میلیون دلار خواهد شد. امروزه بحث انرژي، بهینه سازي مصرف و آلودگی ناشی از آن به یکی از بنیاديترین  مشکلات بشر تبدیل شده است. بنابراین دستیابی به یک فناوري نو و ارزان جهت بازیافت انرژي هدر رفته، میتواند به این دشواري کمک شایانی نماید  (Jurek,2014). از زمانیکه بحران انرژي در سال 1973مطرح گردید، صنایع مختلف تلاششان در جهت حفظ و نگهداري انرژي روز به روز افزونتر گردید.

 

 

ABSTRACT

Modern air conditioning systems, thermal management of electronic components, and moving towards small parts of the engineers’ attention have attracted attention to the use of high-performance thermal transfer devices. One of these tools is thermal pipes, a simple low cost tool for transferring heat from a high temperature source to a low temperature source with high efficiency. In this paper, the thermal performance of several flat tube tube models with different operating fluids was analyzed. This research was carried out with the aim of investigating the factors affecting the efficiency of the flat tube tube. In general, the results of this study showed that the most important parameter affecting the heat load performance of the flat plate tube and the filling ratio in each review is different.

INTRODUCTION

Social, industrial and community development. Industrialized industrial countries have taken measures and measures in two decades to save on consumption and optimize the use of energy types. Per capita energy consumption in Iran is 64% higher than the global average and, according to experts, nearly a quarter of this energy is consumable. Wasting energy, in addition to causing direct financial losses, also causes environmental pollution. According to the results of the survey, of 26400 industrial workshops (50 personnel and more), in the year 1378, about one third of the total energy is wasted in industrial processes. The studied units cover 80% of the total energy in the industrial sector. Therefore, the industry’s energy losses will amount to 414 million dollars, given that 23% of the total energy consumption in the country is consumed. Energy debate, consumption optimization and the resulting pollution have become one of the most fundamental human problems. Therefore, achieving a new and inexpensive technology to waste energy waste can make it harder to help (Jurek, 2014). Since the energy crisis was raised in 1973, various industries tried to keep energy up-to-date.

Year: 2017

Publisher : International Conference on Engineering and Information Technology

By : Ali Shahbazi, Mohsen Rezaei Manesh

File Information: persian Language/ 7 Page / size: 426 KB

Download tutorial

سال : 1396

ناشر : کنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات

کاری از : علی شهبازی, محسن رضائی منش

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 7 صفحه / حجم : KB 426

آموزش دانلود

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مقایسه عملکرد حرارتی لوله های حرارتی تخت (مروری)”
درحال بارگذاری ...