سبد خرید

شناسایی نقاط حادثه خیز شهري با استفاده از مدلهاي تصمیم گیري چند معیاره در محیط ، GISمطالعه موردي تقاطع هاي شهر تهران

تومان

موجودی: در انبار

یکی از مسئولیت هاي اصلی هر دولت، تامین محیط زندگی ایمن براي ساکنان آن کشور می باشد. هزینه تصادفات منابع هر کشور، چه توسعه یافته چه  در حال توسعه را تحت تاثیر قرار می دهد. ضمن آنکه تجربه نشان می دهد که یکی از با صرفه ترین راه هاي استفاده از سرمایه در بخش راه ها یا حمل و  نقل، بکار بردن آن در شناسایی نقاط تصادف خیز و طراحی اقدامات پیشگیرانه مناسب است. براي اینکه دولت ها از سطح ایمنی موجود آگاه گردند، باید  اطلاعات تصادفات جمع آوري شده و آنها را به گونه اي که بتوان در صورت نیاز تجزیه و تحلیل کرد، نگهداري نمود. در این راستا نیاز به ابزارهایی که توانایی  تلفیق پارامترهاي مکانی و توصیفی تصادفات و تجزیه و تحلیل آنها را داشته باشند، احساس می شود. سیستم اطلاعات جغرافیایی GISیکی از ابزارهاي  توانمند و کارا در ارتباط با جمع آوري ,آنالیز و تجزیه و تحلیل اطلاعات تصادفات می باشد که می تواند به عنوان یک ابزار پیشگیرانه, کمک شایانی در جهت  تصمیم گیري بهتر و کاهش تصادفات را ارائه نماید. در این مقاله ضمن اشاره به کارهاي انجام شده در زمینه ي ایمنی جاده و استفاده از GISدر این زمینه،  به بررسی کامل و تحلیل عوامل موثر در تصادفات شهري و تعیین نقاط حادثه خیز و روش هاي اولویت بندي آن پرداخته میشود. لذا با بررسی داده هاي  تصادفات و نظرات کارشناسان ترافیک، اصلی ترین معیارهاي رخداد تصادفات شناخته شده و وزن دهی این معیارها با استفاده از روش هاي تحلیلی  مقایسه اي صورت گرفته است.که جهت وزن دهی از مدل هاي تحلیلی سلسله مراتبی AHPو AHPفازي استفاده شده است.

تعداد:
مقایسه

چکیده

یکی از مسئولیت هاي اصلی هر دولت، تامین محیط زندگی ایمن براي ساکنان آن کشور می باشد. هزینه تصادفات منابع هر کشور، چه توسعه یافته چه  در حال توسعه را تحت تاثیر قرار می دهد. ضمن آنکه تجربه نشان می دهد که یکی از با صرفه ترین راه هاي استفاده از سرمایه در بخش راه ها یا حمل و  نقل، بکار بردن آن در شناسایی نقاط تصادف خیز و طراحی اقدامات پیشگیرانه مناسب است. براي اینکه دولت ها از سطح ایمنی موجود آگاه گردند، باید  اطلاعات تصادفات جمع آوري شده و آنها را به گونه اي که بتوان در صورت نیاز تجزیه و تحلیل کرد، نگهداري نمود. در این راستا نیاز به ابزارهایی که توانایی  تلفیق پارامترهاي مکانی و توصیفی تصادفات و تجزیه و تحلیل آنها را داشته باشند، احساس می شود. سیستم اطلاعات جغرافیایی GISیکی از ابزارهاي  توانمند و کارا در ارتباط با جمع آوري ,آنالیز و تجزیه و تحلیل اطلاعات تصادفات می باشد که می تواند به عنوان یک ابزار پیشگیرانه, کمک شایانی در جهت  تصمیم گیري بهتر و کاهش تصادفات را ارائه نماید. در این مقاله ضمن اشاره به کارهاي انجام شده در زمینه ي ایمنی جاده و استفاده از GISدر این زمینه،  به بررسی کامل و تحلیل عوامل موثر در تصادفات شهري و تعیین نقاط حادثه خیز و روش هاي اولویت بندي آن پرداخته میشود. لذا با بررسی داده هاي  تصادفات و نظرات کارشناسان ترافیک، اصلی ترین معیارهاي رخداد تصادفات شناخته شده و وزن دهی این معیارها با استفاده از روش هاي تحلیلی  مقایسه اي صورت گرفته است.که جهت وزن دهی از مدل هاي تحلیلی سلسله مراتبی AHPو AHPفازي استفاده شده است.

 

مقدمه

در دنیاي امروز شهرها بعنوان مراکز اصلی فعا هاي اقتصادي و اجتماعی، نیازمند شبکه هایی ارتباطی جهت تبادل انسان و کالاي مورد نیاز میباشـند. ایمنی ترافیک یکی از پارامترهاي بسیار مهم مورد بررسی در اکثر کشور هاي دنیا , مجامع مهم بین المللی و سازمان ملل می باشد. بـا مطالعـه تصـادفات ترافیکی میتوان عوامل موثر در رخداد تصادفات ترافیکی را شناسایی کرد و با تعریف و توصیف فاکتورهاي موثر در تصادفات میتوان سیستم حمل و نقل را  بهبود بخشید تا با کاهش و به حداقل رساندن عوامل ایجاد تصادف سیستم حمل و نقل ایمن تري ایجاد کرد.از این رو اهمیت تحلیل نقاط حادثه خیز براي  راهنمایی و رانندگی, شهرداری ها و سازمان هاي مرتبط با ایمنی ترافیک بسیار بالا میباشد .

 

 

ABSTRACT

One of the main responsibilities of each state is to provide a safe living environment for its inhabitants. Cost of accidents affects the resources of each country, whether developed or developing. In addition, experience shows that one of the most cost-effective ways to use capital in the road or transport sector is to apply it in identifying crash points and designing preventive measures. In order for governments to be aware of the existing level of safety, crash data needs to be collected and analyzed so that it can be analyzed as needed. In this regard, there is a need for tools that can combine spatial and descriptive parameters of accidents and analyze them. GIS is one of the most powerful and efficient tools for collecting, analyzing and analyzing crash data, which can be used as a preventive tool for better decision making and crash reduction. In this paper, while referring to the work done in road safety and the use of GIS in this regard, the full review and analysis of the factors affecting urban accidents and determining the accident points and its prioritization methods are discussed. Therefore, by investigating accident data and comments of traffic experts, the main criteria of accident occurrence and the weighting of these criteria have been made using comparative analytical methods. We used analytical models of AHP and AHP fuzzy analyzes. 

INTRODUCTION

Cities in today’s world, as the main centers of economic and social activities, need communication networks for the exchange of human and goods needed. Traffic safety is one of the most important parameters to be considered in most countries of the world, major international and UN bodies. Traffic accidents can be identified by identifying effective factors in traffic accidents and by defining and describing effective factors in crashes, the transport system can be improved to minimize and minimize the risk of collision with a more secure transportation system. Hence, the importance of analyzing the accidental points for guidance, munici- palities and organizations associated with traffic safety is very high.

Year: 2011

Publisher : Sixth National Congress on Civil Engineering

By : Kamran Rahim, Abdol Sadegh Baghalnezhad 

File Information: persian Language/ 8 Page / size: 288 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1390

ناشر : ششمین کنـگره ملی مهنـدسی عمـران

کاری از : کامران رحیم اف،عبدالصادق بقال نژاد

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 8 صفحه / حجم : KB 288

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “شناسایی نقاط حادثه خیز شهري با استفاده از مدلهاي تصمیم گیري چند معیاره در محیط ، GISمطالعه موردي تقاطع هاي شهر تهران”
درحال بارگذاری ...