سبد خرید

روش ارزیابی هزینه اولیه بهسازي توسط روش آماري – مطالعه موردي سازه هاي فولادي متداول در ایران

تومان

موجودی: در انبار

هزینه هاي هنگفت کارهاي مقاوم سازي و مشکل تأمین این هزینه ها ، براي بسیاري از سازمان ها لزوم توجه به مسائل اقتصادي پروژه هاي مقاوم سازي  را چند برابر کرده است . در ضمن ارزیابی اقتصادي بودن عملیات بهسازي از مهم ترین فعالیت هاي بهسازي لرزه اي می باشد. این کار عموما بصورت  تجربی و بدون در دست داشتن اطلاعات مستند انجام میشود. بدین منطور براي تدوین مناسب هزینه هاي بهسازي ساختمانها، در این مقاله ، مدلی  آماري ارائه شده است که براي تخمین هزینه بهسازي استفاده میشود. از مزایاي این مدل، قابلیت تأمیم آن به انواع دیگر سیستم هاي ساختمانی و نیز استفاده از آن براي داده هاي کشورهاي دیگر است. در این مدل ، ابتدا از منابع مختلف و اطلاعات بدست آمده از پروژه هاي مقاوم سازي جمع آوري شده ،  پایگاه داده اي ، ایجاد می گردد . سپس این پایگاه داده اي ، اصلاح و نسبت به گروه هاي مختلف ، مرتب سازي گردید و یک پایگاه داده اي برتر تشکیل می شود. آنگاه بر اساس روابط آماري، معادلات تخمین هزینه اي استخراج شده و حدود اطمینان آنها تعیین می گردد . این روش براي تعدادي از ساختمان هاي اسکلت فولادي پیاده سازي و نتایج آن ارائه شده است.

تعداد:
مقایسه

چکیده

هزینه هاي هنگفت کارهاي مقاوم سازي و مشکل تأمین این هزینه ها ، براي بسیاري از سازمان ها لزوم توجه به مسائل اقتصادي پروژه هاي مقاوم سازي  را چند برابر کرده است . در ضمن ارزیابی اقتصادي بودن عملیات بهسازي از مهم ترین فعالیت هاي بهسازي لرزه اي می باشد. این کار عموما بصورت  تجربی و بدون در دست داشتن اطلاعات مستند انجام میشود. بدین منطور براي تدوین مناسب هزینه هاي بهسازي ساختمانها، در این مقاله ، مدلی  آماري ارائه شده است که براي تخمین هزینه بهسازي استفاده میشود. از مزایاي این مدل، قابلیت تأمیم آن به انواع دیگر سیستم هاي ساختمانی و نیز استفاده از آن براي داده هاي کشورهاي دیگر است. در این مدل ، ابتدا از منابع مختلف و اطلاعات بدست آمده از پروژه هاي مقاوم سازي جمع آوري شده ،  پایگاه داده اي ، ایجاد می گردد . سپس این پایگاه داده اي ، اصلاح و نسبت به گروه هاي مختلف ، مرتب سازي گردید و یک پایگاه داده اي برتر تشکیل می شود. آنگاه بر اساس روابط آماري، معادلات تخمین هزینه اي استخراج شده و حدود اطمینان آنها تعیین می گردد . این روش براي تعدادي از ساختمان هاي اسکلت فولادي پیاده سازي و نتایج آن ارائه شده است.

 

مقدمه

مقاوم سازي لرزه اي ساختمان ها ابتدا با ترد در جهان آغاز گردید اما در سالهاي اخیر، سرعت پیشرفت آن با ثابت شدن اهمیت این موضوع براي حفاظت از  جان ساکنین یا حتی شریان هاي حیاتی ، در هر دو بخش عمومی و خصوصی شتاب خوبی گرفته است ؛ لذا توجه به مسائل و توجیه اقتصادي پروژه هاي  مقاوم سازي از اهمیت بسزایی برخوردار است.  اولین تلاش ها جهت جمع آوري مجموعه اي جامع از هزینه هاي بهسازي لرزه اي ساختمان ها در سال  1988انجام گرفت(هزینه هاي بهسازي  لرزه اي ساختمان هاي موجود به ترتیب  FEMA 156,157 ) اگر چه این مجموعه ها بر نمونه اي نسبتاً ساده استوار  بودند و در آنها روش هاي آنالیز ساده شده اي بکار رفته بود اما با این وجود دو هدف را ارئه می کردند : جلب توجه تصمیم گیران و فراهم آوردن راهنمایی  مفید و جامع براي این موضوع مهم.

 

 

ABSTRACT

The huge cost of rehabilitation and the difficulty in providing these costs has multiplied for many organizations the need to pay attention to the economic issues of retrofitting projects. Meanwhile, the economic evaluation of recovery operations is one of the most important seismic recovery activities. This work is generally done empirically and without the possession of documentary information. In this paper, a statistical model is used to estimate the cost of rehabilitation. The advantages of this model are its ability to rely on other types of building systems as well as its use for data from other countries. In this model, a database is created first from various sources and information obtained from the rehabilitation projects collected. Then, this database is modified and sorted out to different groups, and a superior database is formed. Then, based on the statistical relationships, the cost estimation equations are extracted and their reliability limits are determined. This method is implemented for a number of steel structure buildings and its results are presented.

INTRODUCTION

Seismic rehabilitation of buildings was first started in the world, but in recent years, its pace of progress has proven to be good in both public and private sectors, with the proven significance of this issue in protecting the lives of the inhabitants or even the vital arteries; Therefore, attention to the issues and economic justification of retrofitting projects is very important. The first attempts to collect a comprehensive collection of seismic reconstruction costs for buildings in 1988 were made (seismic reconstruction costs of existing buildings were FEMA 156,157, respectively), although these were based on a relatively simple example, in which Simplified analysis methods were used, but they nevertheless offered two goals: drawing decision makers’ attention and providing useful and comprehensive guidance for this important topic.

Year: 2011

Publisher : Sixth National Congress on Civil Engineering

By : Kayyash Naserasadi, Hamed Nosratollahi, Divine Fariborz

File Information: persian Language/ 8 Page / size: 168 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1390

ناشر : ششمین کنـگره ملی مهنـدسی عمـران

کاری از : کیارش ناصراسدي ،حامد نصرت اللهی ،فریبرز ناطقی الهی

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 8 صفحه / حجم : KB 168

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “روش ارزیابی هزینه اولیه بهسازي توسط روش آماري – مطالعه موردي سازه هاي فولادي متداول در ایران”
درحال بارگذاری ...