سبد خرید

تعیین سینتیک فرایند فتوکاتالیستی با استفاده از نانو ذرات TiO2پوشش داده شده بر سطح بتن براي تصفیه فاضلاب سنتزي حاوي فنل

تومان

موجودی: در انبار

در این مقاله سینتیک فرایند فتوکاتالیستی با استفاده از نانو ذرات TiO2بررسی شده است. براي تثبیت نانو ذرات از صفحات بتنی و براي تامین انرژي مورد  نیاز جهت انجام فرایند از لامپ هاي UV-Aاستفاده شد. فاضلاب سنتزي مورد استفاده از ترکیب آب مقطر و فنل در غلظت هاي مختلف تهیه و میزان راندمان  سیستم در شرایط مختلف راه اندازي بررسی شد. فنل و ترکیبات آن در پساب خروجی صنایعی از قبیل کارخانجات تولید کننده ترکیبات شیمیایی سنتزي،  آفتکش ها، زغال سنگ، چوب و کاغذ، رزین و پالایش نفت وجود دارد و تخلیه آن بدون تصفیه مناسب اثرات زیست محیطی جبران ناپذیري خواهد داشت .  نتایج راه اندازي سیستم در شرایط مختلف نشان داد که راندمان فرایند در مدت زمان 4ساعت و غلظت آلاینده ورودي به میزان 50 ppmبیش از %  85میباشد. سینتیک فرایند نیز با استفاده از مدل لانگمایر- هینشلوود بدست آمد. نتایج نشان داد که این مدل شبه مرتبه اول ضریب همبستگی مناسبی  (R2>0/9)  در غلظت هاي مختلف آلاینده ورودي دارد.

تعداد:
مقایسه

چکیده

در این مقاله سینتیک فرایند فتوکاتالیستی با استفاده از نانو ذرات TiO2بررسی شده است. براي تثبیت نانو ذرات از صفحات بتنی و براي تامین انرژي مورد  نیاز جهت انجام فرایند از لامپ هاي UV-Aاستفاده شد. فاضلاب سنتزي مورد استفاده از ترکیب آب مقطر و فنل در غلظت هاي مختلف تهیه و میزان راندمان  سیستم در شرایط مختلف راه اندازي بررسی شد. فنل و ترکیبات آن در پساب خروجی صنایعی از قبیل کارخانجات تولید کننده ترکیبات شیمیایی سنتزي،  آفتکش ها، زغال سنگ، چوب و کاغذ، رزین و پالایش نفت وجود دارد و تخلیه آن بدون تصفیه مناسب اثرات زیست محیطی جبران ناپذیري خواهد داشت .  نتایج راه اندازي سیستم در شرایط مختلف نشان داد که راندمان فرایند در مدت زمان 4ساعت و غلظت آلاینده ورودي به میزان 50 ppmبیش از %  85میباشد. سینتیک فرایند نیز با استفاده از مدل لانگمایر- هینشلوود بدست آمد. نتایج نشان داد که این مدل شبه مرتبه اول ضریب همبستگی مناسبی  (R2>0/9)  در غلظت هاي مختلف آلاینده ورودي دارد.

مقدمه

آلاینده هاي خروجی در پساب بسیاري از صنایع در صورت عدم تصفیه مناسب و بالا بودن حد مجاز آلاینده ها نسبت به مقدار استاندارد میتواند اثرات جبران  ناپذیري براي محیط زیست ایجاد نماید . فنل و ترکیبات مشتق شده از آن در پساب خروجی صنایعی از قبیل کارخانجات تولید کننده ترکیبات شیمیایی  سنتزي، آفتکش ها، زغال سنگ، چوب و کاغذ، رزین، پالایش نفت، فرآوري زیتون و نساجی وجود دارد. طبق گزارش بازار جهانی مواد شیمیایی در آمریکا   ،(CMAI) تولید فنل در سراسر دنیا در سال 2004به 8/4میلیون تن رسیده است. مطالعات نشان داده که این ترکیبات براي سیستم هاي بیولوژیکی ایجاد  سمیت کرده و تصفیه آنها با چنین روش هایی داراي پیچیدگی بوده و راه اندازي فرایندهاي بیولوژیکی براي حذف این ترکیب نیاز به راهبري خاص و زمان  طولانی دارد. امروزه فرایندهاي مشتق شده از فرایندهاي اکسیداسیون پیشر  (AOP) به دلیل عدم محدودیت فرایندهاي بیولوژیکی به نحو مناسبی این آلاینده را از پساب حذف نموده است. فرایند فتوکاتالیستی نانو ذرات دياکسید تیتانیوم  (UV/TiO2) یکی از فرایندهاي اکسیداسیون پیشرفته است که توانایی آن براي حذف انواع ترکیبات سمی و سخت تجزیه پذیر اثبات شده است. در فرایند فتوکاتالیستی، مواد آلاینده تحت تاثیر تابش اشعه UVو در حضور  ذرات دي اکسید فلزي تجزیه میگردند.

 

ABSTRACT

In this paper, the kinetics of photocatalytic process using TiO2 nanoparticles is investigated. UV-A lamps were used to fix the nanoparticles from concrete plates and to supply the energy needed for the process. Synthetic sewage used in distillation and phenol distillation in different concentrations and the rate of system efficiency in different starting conditions were investigated. The kinetics of the process was also obtained using Langmeier-Hinschlow model. The results showed that this pseudo-first-order model has an appropriate correlation coefficient (R2> 0.9) at different concentrations of input pollutants.

INTRODUCTION

Exhaust pollutants in the waste water of many industries, if they are not properly cleaned and the pollutant levels exceeded the standard value, can have irreparable effects on the environment. Phenol and its derivatives are found in industrial effluents such as synthetic chemical compounds, pesticides, coal, wood and paper, resins, oil refining, olive and textile processing. According to the Worldwide Chemicals Market in the United States (CMAI), phenol production in the world in 2004 reached 8.4 million tons. Studies have shown that these compounds are toxic to biological systems, and their treatment with such methods is complex, and the launch of biological processes to eliminate this compound requires special management and long time. Today, processes derived from advanced oxidation processes (AOP) have eliminated this pollutant properly from the wastewater due to the lack of limitation of biological processes. The photocatalytic process of titanium dioxide nanoparticles (UV / TiO2) is one of the most advanced oxidation processes that has been shown to be able to eliminate toxic and hard disintegrating compounds. In the photocatalytic process, pollutants are decomposed under the influence of UV irradiation and in the presence of metal dioxide particles.

Year: 2011

Publisher : Sixth National Congress on Civil Engineering

By : Mohammad Delnavaz, Beata Ayati, Hossein Ganji Dost, Sohrab Sangabi 

File Information: persian Language/ 9 Page / size: 299 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1390

ناشر : ششمین کنـگره ملی مهنـدسی عمـران

کاری از : محمد دلنواز ،بیتا آیتی ،حسین گنجی دوست ،سهراب سنجابی

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 9 صفحه / حجم : KB 299

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تعیین سینتیک فرایند فتوکاتالیستی با استفاده از نانو ذرات TiO2پوشش داده شده بر سطح بتن براي تصفیه فاضلاب سنتزي حاوي فنل”
درحال بارگذاری ...