سبد خرید

تعمیم روش عددی ایزوژئومتريك براي حل مسائل دوبعدي داراي ترك در محيط همسانگرد به كمك روش اجزاي محدود توسعه يافته

تومان

موجودی: در انبار

امروزه با پيشرفت دانش بشري و ساخت سازه هاي پيشرفته، از روش هاي تحليلي و تقريب هاي مهندسي در مسائل پيچيده كمتر استفاده ميشود. از  اين رو حل چنين مسائل پيچيدهاي به طور روزافزون به روشهاي عددي وابسته ميشوند. روشهاي عددي نيز روز به روز در حال توسعه ميباشند. يكي از كاربردهاي مورد توجه روشهاي عددي، تحليل شكست مواد است. در مقاله حاضر، از تركيب دو روش عددي تازه توسعه يافته ايزوژئومتريك و اجزاي محدود توسعه يافته براي تحليل ميدان حل نوك ترك در محيط همسانگرد استفاده ميشود. روش يا زوژئومتريك، يك روش عدد نينوي است در كه ،آن توابع نربز براي ساخت مدل هندسي سازه به كار ميروند و با توجه به مفهوم ايزوپارامتريك، توابع مذكور در تقريب پاسخ سازه نيز مورد استفاده قرار ميگيرند. از خصوصيات این روش، میتوان به مدلساز قيدقي هندسه و پياده سازي آسان استراتژي هاي بهبود مش اشاره نمود. از سوي ديگر، روش اجزاي محدود توسعه يافته روش عددي ديگري است كه براساس تئوري پيكره بندي واحد و به- كارگيري توابع غني سازي حاصل از حل تحليلي، روش اجزاي محدود متداول را براي تحليل شكست مواد با قابليت هاي كارآمدتر توسعه داده است. از جمله اين قابليت ها ميتوان به عدم نياز به مش بندي مجدد در مسائل توسعه ترك و عدم ضرورت هم راستايي ترك و مرز مش ها اشاره نمود؛ ضمن آن كه افزايش دقت حل را به همراه دارد .در اين مقاله، مفاهيم روش اجزاي محدود توسعه يافته براي ميتعم روش ایزوژئومتريك براي حل مسائل دوبعدي داراي ترك در محيط همسانگرد به كار گرفته ميشود و روابط آن بازنویسي مي شود. روش پیشنهاد از ،مزایای هر دو روشایزوژئومتريك و روش اجزاي محدود توسعه يافته بهره مند است. در پایان ، به منظور مشخص نمودن كارايي روش پيشنهادي، دو  مسأله الاستواستاتيك حاوي ترك به كمك این روش و همچنين روش اجزاي محدود توسعه يافته مورد تحلیل قرار میگیردو نتایج  آن بررسي ميشوند.

تعداد:
مقایسه

چکیده

امروزه با پيشرفت دانش بشري و ساخت سازه هاي پيشرفته، از روش هاي تحليلي و تقريب هاي مهندسي در مسائل پيچيده كمتر استفاده ميشود. از  اين رو حل چنين مسائل پيچيدهاي به طور روزافزون به روشهاي عددي وابسته ميشوند. روشهاي عددي نيز روز به روز در حال توسعه ميباشند. يكي از كاربردهاي مورد توجه روشهاي عددي، تحليل شكست مواد است. در مقاله حاضر، از تركيب دو روش عددي تازه توسعه يافته ايزوژئومتريك و اجزاي محدود توسعه يافته براي تحليل ميدان حل نوك ترك در محيط همسانگرد استفاده ميشود. روش يا زوژئومتريك، يك روش عدد نينوي است در كه ،آن توابع نربز براي ساخت مدل هندسي سازه به كار ميروند و با توجه به مفهوم ايزوپارامتريك، توابع مذكور در تقريب پاسخ سازه نيز مورد استفاده قرار ميگيرند. از خصوصيات این روش، میتوان به مدلساز قيدقي هندسه و پياده سازي آسان استراتژي هاي بهبود مش اشاره نمود. از سوي ديگر، روش اجزاي محدود توسعه يافته روش عددي ديگري است كه براساس تئوري پيكره بندي واحد و به- كارگيري توابع غني سازي حاصل از حل تحليلي، روش اجزاي محدود متداول را براي تحليل شكست مواد با قابليت هاي كارآمدتر توسعه داده است. از جمله اين قابليت ها ميتوان به عدم نياز به مش بندي مجدد در مسائل توسعه ترك و عدم ضرورت هم راستايي ترك و مرز مش ها اشاره نمود؛ ضمن آن كه افزايش دقت حل را به همراه دارد .در اين مقاله، مفاهيم روش اجزاي محدود توسعه يافته براي ميتعم روش ایزوژئومتريك براي حل مسائل دوبعدي داراي ترك در محيط همسانگرد به كار گرفته ميشود و روابط آن بازنویسي مي شود. روش پیشنهاد از ،مزایای هر دو روشایزوژئومتريك و روش اجزاي محدود توسعه يافته بهره مند است. در پایان ، به منظور مشخص نمودن كارايي روش پيشنهادي، دو  مسأله الاستواستاتيك حاوي ترك به كمك این روش و همچنين روش اجزاي محدود توسعه يافته مورد تحلیل قرار میگیردو نتایج  آن بررسي ميشوند.

 

 

مقدمه

از آنجا كه تحليل شكست در پيشرفت طراحي بسياري از سازه هاي مهندسي اهميت بسزائي دارد، پيش بيني و تحليل ترك، به يكي از موضوعات تحقيقاتي مورد استقبال محققان در طول دو دهه اخير مبدل شده است. در اين راستا، روش هاي عددي به سرعت در حال توسعه ميباشند. روش اجزاي محدود يكي از پركاربردترين روش هاي عددي است. به منظور برطرف شدن برخي از كاستي هاي آن، نسل جديدي از روش هاي عددي توسعه يافته اند.

 

 

ABSTRACT

Today, with the advancement of human knowledge and the development of advanced structures, analytical methods and engineering approximations are used less complexly. Hence, solving such complex problems is increasingly dependent on numerical methods. Numerical methods are also being developed day by day. One of the applications of numerical methods is the failure analysis of materials. In the present article, the combination of two newly developed isogeometric numerical methods and finite elemental components is used to analyze the crack tipping field in an isotropic environment. A method or a pogeometric method is a nini-numerical method in which these non-bank functions are used to construct the geometric model of the structure and, according to the isoparametric concept, these functions are also used in the approximation of the structure response. The features of this approach include a geometric guess modeling and easy implementation of mesh improvement strategies. On the other hand, the extended finite element method is another numerical method, which, based on the unit configuration and the application of enrichment functions derived from analytical solution, developed a finite element method for fracture analysis with more efficient capabilities. One of these capabilities is the lack of need for reconnection in the development problems of the cracks and the unnecessity of the alignment of the cracks and the boundary of the mesh, while increasing the accuracy of the solution. In this paper, the concepts of the method of finite element components The method is used to simulate an isogeometric method for solving two-dimensional problems with cracking in an isotropic environment and its relations are rewritten. The proposed method enjoys the benefits of both the methodology and the finite element finite element method. In the end, in order to determine the efficiency of the proposed method, two elastostatic cracking problems are analyzed using this method as well as the finite element finite element method and its results are analyzed.

INTRODUCTION

Since failure analysis is important in the design progress of many engineering structures, crack prediction and analysis have become one of the research topics welcomed by researchers over the past two decades. In this regard, numerical methods are rapidly evolving. Finite element method is one of the most widely used numerical methods. In order to resolve some of its shortcomings, a new generation of numerical methods has been developed.

Year: 2011

Publisher : Sixth National Congress on Civil Engineering

By : Seyyed Shahram Ghorashi, Saeed Shojaei, Navid Valizadeh, Hasan Ghasemzadeh 

File Information: persian Language/ 8 Page / size: 270 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1390

ناشر : ششمین کنـگره ملی مهنـدسی عمـران

کاری از : سيد شهرام قرشي ،سعيد شجاعي ،نويد ولي زاده ،حسن قاسم زاده

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 8 صفحه / حجم : KB 270

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تعمیم روش عددی ایزوژئومتريك براي حل مسائل دوبعدي داراي ترك در محيط همسانگرد به كمك روش اجزاي محدود توسعه يافته”
درحال بارگذاری ...