سبد خرید

حراج

بررسي عوامل مؤثر بر بازیابی مس از قراضه برنج به روش الكتروليز با استفاده از يك طرح آزمايش آماري

1,900 تومان 1,800 تومان

موجودی: در انبار

با توجه به روند رو به كاهش ذخاير اوليه فلزات غيرآهني مانند مس و روي، بازیابی فلزات از منابع ثانویه در سال های اخیر اهمیت بالایی ييدا كرده است. در  اين مقاله روش براي بازیابی مس از قراضه برنج بر مبناي انحلال آندي برنج همزمان با رسوب دهی كاتدي مس ارائه شده است. استفاده از آند برنج در  مقايسه با آند مس ناخالص كه در فرآيند پالايش الكتريكي مس مورد استفاده قرار ميگيرد، يعني حضور عنصر روي در آند و افزايش سريع غلظت آن در الكتروليت، موجب ايجاد تفاوت هایی بین این فرآيند و پالايش الكتریكي مس ميشود. بنابراين لازم است تمامي متغیرهاي مؤثر بر فرآيند شناسايي شوند.  دراین تحقيق تأثير غلظتهای اسید سولفوريك، مس، روي، چگالي جریان و دما بر بازده جریان كاتدي و آندي، مصرف ويژه انرژي، خلوص مس كاتدي وکیفیت  ظاهري آن از طريق یك طراحي آزمايش خاص به نام طرح عاملي كسري بررسي شد. نتايج اين پژوهش نشان ميدهد كه مس كاتدي يا ورقه شكل فشرده  با بازده جریان آندي و كاتدي بالاتر از 95و% مصرف ويژه انرژي حدود 3/0 kWh/kgقابل حصول است. غلظت روي در مس كاتدي حاصل در شرايط متوسط  تنها 34 ppmاست.

تعداد:
مقایسه

چکیده

با توجه به روند رو به كاهش ذخاير اوليه فلزات غيرآهني مانند مس و روي، بازیابی فلزات از منابع ثانویه در سال های اخیر اهمیت بالایی ييدا كرده است. در  اين مقاله روش براي بازیابی مس از قراضه برنج بر مبناي انحلال آندي برنج همزمان با رسوب دهی كاتدي مس ارائه شده است. استفاده از آند برنج در  مقايسه با آند مس ناخالص كه در فرآيند پالايش الكتريكي مس مورد استفاده قرار ميگيرد، يعني حضور عنصر روي در آند و افزايش سريع غلظت آن در الكتروليت، موجب ايجاد تفاوت هایی بین این فرآيند و پالايش الكتریكي مس ميشود. بنابراين لازم است تمامي متغیرهاي مؤثر بر فرآيند شناسايي شوند.  دراین تحقيق تأثير غلظتهای اسید سولفوريك، مس، روي، چگالي جریان و دما بر بازده جریان كاتدي و آندي، مصرف ويژه انرژي، خلوص مس كاتدي وکیفیت  ظاهري آن از طريق یك طراحي آزمايش خاص به نام طرح عاملي كسري بررسي شد. نتايج اين پژوهش نشان ميدهد كه مس كاتدي يا ورقه شكل فشرده  با بازده جریان آندي و كاتدي بالاتر از 95و% مصرف ويژه انرژي حدود 3/0 kWh/kgقابل حصول است. غلظت روي در مس كاتدي حاصل در شرايط متوسط  تنها 34 ppmاست.

مقدمه

برنج يكي از پركاربردترین  الیاژهاي مس به شمار ميآيد كه علاوه بر روي اغلب حاوي فلزات آلياژي ديگري نيز هست. به دليل اين تنوع تركيبي ،زیاد قراضه  هاي برنج را بايد قبل از ذوب و استفادة مستقيم شناسايي و از لحاظ نوع طبقه بندي كرد تا محصول عمل ذوب الیاژی با تركيب مشخص و مناسب براي كاربردهاي معین باشد. در عمل چنين كاري به سادگي امكان پذير نيست. كارخانه های بازیابی قراضه های مس عيار پایین ، براي استفاده مجدد از قراضه  ها روش ذوب قراضه ها و اكسايش تمامي ناخالصي ها و به دنبال آن تصفيه آتشي و الكتریكي  استفاده میکنند.

 

ABSTRACT

Regarding the decline in primary reserves of non-ferrous metals such as copper and zinc, the recovery of metals from secondary sources has been of great importance in recent years. In this paper, a method for copper recovery from rice scrap based on anodized rice dissolution is presented simultaneously with copper cathode precipitation. The use of rice anode in comparison to the copper anode used in the copper electric refining process, ie the presence of zinc in the anode and the rapid increase in its concentration in the electrolyte, makes it possible to distinguish between this process and the refining of copper. Therefore, it is necessary to identify all the variables that affect the process. In this research, the effects of sulfuric acid, copper, zinc, flow and temperature densities on cathode and anode flow efficiency, specific energy consumption, cathode copper purity and its apparent quality were investigated through a special experimental design called fracture factor design. The results of this study show that cathode copper or compact sheet can be obtained with anodic and cathode flow efficiency higher than 95 and a specific energy consumption of about 0.3 kWh / kg. The zinc concentration in cathode copper is only 34 ppm in average conditions.

INTRODUCTION

Rice is one of the most popular copper alloys, which in addition to most often contains other alloy metals. Due to this combination of diversity, many rice scrap has to be identified and molded before melting and direct use, so that the product of melting melting with a specific composition suitable for certain applications. In practice, this is not easily possible. Recycling factories for low scrap, for scrap reuse, use scrap melting method and oxidation of all impurities, followed by fire and electric refinement.

Year: 2007

Publisher : 11th National Congress of metallurgy of Iran

By : Mostafa Aghazadeh Ghomi, Mohammad Sheikh Shab Bafghi, Alireza Zakeri

File Information: persian Language/ 10 Page / size: 162 KB

Download tutorial

سال : 1386

ناشر : يازدهمين كنگره ملي مهندسين متالورژی ايران

کاری از : مصطفي آقازاده قمي , محمد شیخ شاب بافقي ، علیرضا ذاكري

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 10 صفحه / حجم : KB 162

آموزش دانلود

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسي عوامل مؤثر بر بازیابی مس از قراضه برنج به روش الكتروليز با استفاده از يك طرح آزمايش آماري”
درحال بارگذاری ...