سبد خرید

بررسي ساختار مولكولي كامپوزيت هاي سيماني حاوي ذرات لاستيك تاير ضايعاتي ، الياف پلي پروپيلن، دوده سيليس و خاكسترپوسته شلتوك برنج به كمك SEM

تومان

موجودی: در انبار

رشد روز افزون وسايل نقليه و افزايش بيش از حد لاستيك تاير ضايعاتي، همچنين حفظ محيط زيست و نياز به مصرف متعادل منابع طبيعي ،استفاده از ذرات  استيك تاير ضايعاتي در كامپوزيت هاي سيماني را شايان توجه قرار داده است. در اين تحقيق ساختار مولكولي كامپوزيت هاي سيماني حاوي ذرات  لاستيك تـاير ضـايعاتي، اليـاف پلي پروپيلن، دوده سيليس (S.F) و خاكستر شلتوك برنج به كمك ميكروسـكوپ الكترونـي (SEM) مـورد بررسـي قـرار داده  شـده اسـت. %20ذرات لاسـتيك تـاير ضايعاتي،  0/1% الياف پلي پروپيلن،  10%دوده سيليس و 20%خاكستر پوسته شلتوك برنج در كامپوزيت هاي  سيماني استفاده شده اسـت و خصوصـيات چسـبندگي و آناليز شكست ما بين ذرات لاستيك و سيمان مورد بحث قرار گرفته شد همچنين آزمايش  مقاومت فشاري نيز در ادامه بررسي ها انجام شد. نتايج حاكي از آن است كـه ، گرچه چسبندگي مابين لاستيك و سيمان ضعيف است اما سطح زبري ما بين آن ها شكل گرفته و يك درگيري مكانيكي ايجادكرده است كه موجـب گرديـده همچنـان نمونه مقاومت فشاري از خود نشان دهد و نمونه اي سبك با  جذب آب قابل توجه بدست آيد.

تعداد:
مقایسه

چکیده

رشد روز افزون وسايل نقليه و افزايش بيش از حد لاستيك تاير ضايعاتي، همچنين حفظ محيط زيست و نياز به مصرف متعادل منابع طبيعي ،استفاده از ذرات  استيك تاير ضايعاتي در كامپوزيت هاي سيماني را شايان توجه قرار داده است. در اين تحقيق ساختار مولكولي كامپوزيت هاي سيماني حاوي ذرات  لاستيك تـاير ضـايعاتي، اليـاف پلي پروپيلن، دوده سيليس (S.F) و خاكستر شلتوك برنج به كمك ميكروسـكوپ الكترونـي (SEM) مـورد بررسـي قـرار داده  شـده اسـت. %20ذرات لاسـتيك تـاير ضايعاتي،  0/1% الياف پلي پروپيلن،  10%دوده سيليس و 20%خاكستر پوسته شلتوك برنج در كامپوزيت هاي  سيماني استفاده شده اسـت و خصوصـيات چسـبندگي و آناليز شكست ما بين ذرات لاستيك و سيمان مورد بحث قرار گرفته شد همچنين آزمايش  مقاومت فشاري نيز در ادامه بررسي ها انجام شد. نتايج حاكي از آن است كـه ، گرچه چسبندگي مابين لاستيك و سيمان ضعيف است اما سطح زبري ما بين آن ها شكل گرفته و يك درگيري مكانيكي ايجادكرده است كه موجـب گرديـده همچنـان نمونه مقاومت فشاري از خود نشان دهد و نمونه اي سبك با  جذب آب قابل توجه بدست آيد.

مقدمه

رشد روز افزون وسايل نقليه در جوامع بشري و در نتيجه افزايش لاستيك تايرفرسوده ناشي از آنها،مشكلات زيست محيطي وسـيعي را بـه وجـود آورده است. در اين تحقيق سعي شده استفاده از ذرات لاستك تاير فرسوده در اندازه كوچكتراز 1ميليمتر و الياف پلي پروپيلن در كامپوزيـت هـاي سـيماني بـه عنوان ريزدانه بررسي شود، استفاده از ذرات لاستيك تاير فرسوده در كامپوزيت هاي سيماني ، موجب ايجاد محصولي سبك با انعطاف پذيري و جـذب انرژي زياد مي شود. همچنين در سال هاي اخير فيبر هاي طبيعي و مصنوعي به عنوان تقويت كننده ثانويه بعد از فولاد جهت كنترل افت پلاستيك در بتن و   كامپوزيت هـاي سـيماني اضافه مي گردد. پلي پروپيلن يكي از انواع فيبر هاي بكار رفته در ساخت و توليد فرش مي باشد. كاربرد پلي پروپيلن و تاثير آن بر  كامپوزيت هاي سيماني بستگي كامـل به نوع ، طول و درصد حجمي به كار رفته در ماتريس طرح اختلاط و طبيعت مواد مصرفي دارد.

 

 

ABSTRACT

The increasing growth of vehicles and the excessive increase in waste tire tires, as well as the maintenance of the environment and the need for balanced use of natural resources, have led to the use of acetic tire particles in cement composites. 20% of particles of tire rubber waste, 0/1% polypropylene fiber, 10% silica fume and 20% ash, rice hull in composite of cement and viscosity properties and failure analysis between rubber particles and cement were discussed. Also The compressive strength test was also carried out in the following studies. The results showed that, although the adhesion between rubber and cement is poor but the surface roughness between them formed a clash mechanical created that caused the sample compressive strength of the show and sample light and water absorption remarkable achieve.

INTRODUCTION

The increasing growth of vehicles in human societies, as a result of the increase in tires produced by them, has created vast environmental problems. In this research, we tried to use worn tires in sizes smaller than 1 mm and polypropylene fibers in cemented composites as fine fines. The use of worn tire rubber particles in cementitious composites produced a lightweight product with flexibility and energy absorption. Will be high. In recent years, natural and artificial fibers have been added as secondary reinforcement after steel to control plastic drop in concrete and cement composites. Polypropylene is one of the types of fibers used in the manufacture of carpets. The application of polypropylene and its effect on cement composites depends entirely on the type, length and volume of material used in the mixing design matrix and the nature of the materials.

Year: 2011

Publisher : Sixth National Congress on Civil Engineering

By : Dr. Ali Sadr Mometasi, Romina Zhershin Zinosh 

File Information: persian Language/ 7 Page / size: 3.11 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1390

ناشر : ششمین کنـگره ملی مهنـدسی عمـران

کاری از : دكتر علي صدر ممتازي ، رومينا ذرشين زنوش

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 7 صفحه / حجم : KB 3.11

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسي ساختار مولكولي كامپوزيت هاي سيماني حاوي ذرات لاستيك تاير ضايعاتي ، الياف پلي پروپيلن، دوده سيليس و خاكسترپوسته شلتوك برنج به كمك SEM”
درحال بارگذاری ...