سبد خرید

بررسي خصوصيات مهندسي سنگ هاي تخريبي با تاكيد بر ويژگي هاي زمين شناسي

تومان

موجودی: در انبار

امروزه شناسايي خصوصيات ماده سنگ يك بخش مهمي از علم مكانيك سنگ را به خود اختصاص داده است و در پروژه هاي مختلف عمراني كه با سنگ سر و كار دارند، آزمايشهاي آزمايشگاهي متعددي جهت تعيين خصوصيات مهندسي ماده سنگ انجام ميشود، با توجه به هزينه بر بودن اين آزمايشها، ميتوان با بررسي دقيق خصوصيات زمين شناسي سنگها، يك تخميني از ويژگي هاي مكانيكي و فيزيكي آنها داشت و با توجه به اهميت پروژه، تعداد آزمايش هاي لازم جهت شناسايي ماده سنگ را كاهش داد. با توجه به اينكه دامنه تغييرات خصوصيات فيزيكي و مكانيكي سنگ هاي تخريبي زياد ميباشد و عوامل متعددي روي آنها تاثير ميگذارد در اين مقاله پس از معرفي مختصر سنگ هاي تخريبي شاخص، به بررسي خصوصيات فيزيكي و مكانيكي اين  سنگها و عوامل موثر بر آنها پرداخته ميشود و دامنه تغييرات، ميانگين و انحراف از معيار نتايج نيز مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار ميگيرد.

تعداد:
مقایسه

چکیده

امروزه شناسايي خصوصيات ماده سنگ يك بخش مهمي از علم مكانيك سنگ را به خود اختصاص داده است و در پروژه هاي مختلف عمراني كه با سنگ سر و كار دارند، آزمايشهاي آزمايشگاهي متعددي جهت تعيين خصوصيات مهندسي ماده سنگ انجام ميشود، با توجه به هزينه بر بودن اين آزمايشها، ميتوان با بررسي دقيق خصوصيات زمين شناسي سنگها، يك تخميني از ويژگي هاي مكانيكي و فيزيكي آنها داشت و با توجه به اهميت پروژه، تعداد آزمايش هاي لازم جهت شناسايي ماده سنگ را كاهش داد. با توجه به اينكه دامنه تغييرات خصوصيات فيزيكي و مكانيكي سنگ هاي تخريبي زياد ميباشد و عوامل متعددي روي آنها تاثير ميگذارد در اين مقاله پس از معرفي مختصر سنگ هاي تخريبي شاخص، به بررسي خصوصيات فيزيكي و مكانيكي اين  سنگها و عوامل موثر بر آنها پرداخته ميشود و دامنه تغييرات، ميانگين و انحراف از معيار نتايج نيز مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار ميگيرد.

 

مقدمه

علم مكانيك سنگ همواره از دو جنبه زمين شناسي و مهندسي مورد توجه ميباشد. با توجه به تخصصهاي مرتبط با اين علم(مهندسي عمران، مهندسي معدن و زمين شناسي مهندسي)، ميزان توجه به جنبه زمين شناسي متفاوت است. زمين شناس مهندس، سنگ را به عنوان موجود زنده ميشناسد و  همواره از تاريخچه تشكيل، ساخت، بافت و پتروگرافي آن بهره ميجويد و چه بسا در بسياري از موارد با انجام مطالعات صحرايي و آزمايشگاهي (بررسي  دقيق مقاطع نازك)، نياز به انجام آزمايش هاي مكانيك سنگ را تا حدودي مرتفع سازد و با ارائه محدودهاي از تغييرات پارامترهاي ژئومكانيكي سنگ، هزينه ها را كاهش دهد و از طرفي نيز به تفسير بهتر نتايج آزمايشها كمك ميكند. همكاري مناسب متخصصين مرتبط مختلف، ميتواند به شناخت بهتر سنگ كمك شاياني بكند. در اينجا پس از معرفي مختصر تعدادي از سنگهاي رسوبي تخريبي، به ارائه نتايج و تجزيه وتحليل، ويژگي هاي مهندسي هر كدام از اين  سنگها پرداخته ميشود. كليه نتايج آزمايشگاهي، بر اساس آزمايش هاي متعددي كه در پروژه هاي مختلف عمراني روي انواع سنگ هاي تخريبي انجام شده است گردآوري شده است.

 

 

 

ABSTRACT

Today, identification of rock material is an important part of rock mechanics and in various construction projects dealing with rock, several laboratory experiments are carried out to determine the characteristics of rock material, considering the cost of being These tests can be done by analyzing the geological characteristics of the rocks, an estimate of their mechanical and physical properties, and, given the importance of the project, reduced the number of tests required to identify rock materials. Considering the fact that the range of physical and mechanical properties of destructive rocks is high and there are several factors affecting them, in this article, after introducing the index of destructive rocks, we investigate the physical and mechanical properties of these rocks and their effective factors. The range of changes, mean and deviation from the criteria of the results are also analyzed and analyzed.

INTRODUCTION

The science of rock mechanics is always considered in two aspects of geology and engineering. Given the specialties associated with this science (civil engineering, mining engineering and engineering geology), the degree of attention to geological aspects is different. An engineer’s geologist knows rock as a living creature and always uses its history, fabrication, texture and petrography, and in many cases, by doing field and laboratory studies (thin sections thorough examination), the need for experiments To some extent, it eliminates rock mechanics and reduces costs by providing a range of changes in rock geomechanical parameters and, on the other hand, helps better interpret the results of the experiments. Co-operation between relevant specialists can help to better understand the rocks. Here, after briefly introducing a number of destructive sedimentary rocks, to provide the results and analysis, the engineering characteristics of each of these rocks are discussed. All experimental results are based on various experiments carried out in different development projects on various destructive rocks.

Year: 2011

Publisher : Sixth National Congress on Civil Engineering

By : Mojtaba Mohammadi, Rasool Ajllooyan 

File Information: persian Language/ 8 Page / size: 291 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1390

ناشر : ششمین کنـگره ملی مهنـدسی عمـران

کاری از : مجتبي محمدي ،رسول اجللوئيان

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 8 صفحه / حجم : KB 291

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسي خصوصيات مهندسي سنگ هاي تخريبي با تاكيد بر ويژگي هاي زمين شناسي”
درحال بارگذاری ...