سبد خرید

حراج

بررسي تأثير كارسرد قبل از پيرسازي بر ريزساختار سوپرآلياژ AEREX 350

1,900 تومان 1,800 تومان

موجودی: در انبار

تاثير اعمال مقادير مختلف كارسرد بر ريزساختار ناشي از پيرسازي سوپرآلياژ AEREX 350مورد مطالعه قرار گرفته است. از تست فشار براي اعمال مقادير  موردنياز تغيير فرم پلاستيكي استفاده شده و رفتار سوپرآلياژ در حين پيرسازي توسط تكنيك هايي نظير سختي سنجي ، SEMو TEMبررسي گرديد. مطالعات  نجام شده نشان مي دهد اعمال مقادير بالاي كارسرد و متعاقب آن انجام عمليات پيرسازي باعث افزايش قابل توجه مورفولوژي ويدمن اشتاتن فاز  ηو تشكيل باندهاي برشي در ريزساختار مي شود. بر اساس نتايج حاصل از مطالعات ريزساختاري تاثير كرنش هاي پلاستيكي بر تشكيل فاز ηو منشاء  فيزيكي باندهاي برشي مورد بحث قرار گرفته است.

تعداد:
مقایسه

چکیده

تاثير اعمال مقادير مختلف كارسرد بر ريزساختار ناشي از پيرسازي سوپرآلياژ AEREX 350مورد مطالعه قرار گرفته است. از تست فشار براي اعمال مقادير  موردنياز تغيير فرم پلاستيكي استفاده شده و رفتار سوپرآلياژ در حين پيرسازي توسط تكنيك هايي نظير سختي سنجي ، SEMو TEMبررسي گرديد. مطالعات  نجام شده نشان مي دهد اعمال مقادير بالاي كارسرد و متعاقب آن انجام عمليات پيرسازي باعث افزايش قابل توجه مورفولوژي ويدمن اشتاتن فاز  ηو تشكيل باندهاي برشي در ريزساختار مي شود. بر اساس نتايج حاصل از مطالعات ريزساختاري تاثير كرنش هاي پلاستيكي بر تشكيل فاز ηو منشاء  فيزيكي باندهاي برشي مورد بحث قرار گرفته است.

مقدمه

سوپرآلياژ AEREX 350كه جزء آلياژهاي كارشده پايه نيكل-كبالت است اخيراً براي كاربردهاي خاصي نظير بست هاي دما بالا و پره هاي توربين توسعه پيدا  كرده است. به عنوان عضوي از خانواده سوپرآلياژهاي ، MPبهبود عملكرد اين آلياژ به بهينه كردن ريزساختار آن وابسته است . وجود خواص برجسته باعث  شده محققين تحقيقات وسيعي را روي اين دسته از سوپرآلياژها انجام دهند (بعنوان نمونه) علّت اصلي پیدایش سوپرآلياژ AEREX 350در ادامه تلاش هاي  صورت گرفته براي تغییر ساختار آلياژ MP35Nو افزايش كسر حجمي فاز ‘ γبود. علاوه بر اين، در ساختار اين آلياژ فازهاي دیگری نظیر ηو كاربيدها هم وجود  دارند كه در طول فرآيندهاي حرارتي مختلف اين فازها با مورفولوژی های مختلف تشكيل ميشوند كه با آگاهي از نحوه تشكيل این فازها، محدوده پايداري مورفولوژي های مختلف و خواص آنها ميتوان از حداكثر توانایی این الیاژ استفاده كرد. هر يك از فازهاي سازنده AEREX 350داراي خواص كاملاً متفاوتي هستند.   فرض تشكيل فاز ηبا مورفولوژي بلوكي بدليل ايجاد دشواري در حركت مرزدانه ها باعث بهبود خواص دما بالا مي شود و در مقابل تشكيل فاز ηبا  مورفولوژي ويدمن اشتاتن باعث افت استحكام وچقرمگي در كاربردهاي دما پايين مي شود. در مقابل فاز ‘ γباعث بهبود خواصي مانند مقاومت به خزش و  گسيختگي ناشي از تنش ميشود و در نتيجه عواملي مانند عمليات حرارتي و كارسرد كه در پايداري اين فازها نقش دارند داراي تأثير مستقيم روي عملکرد  نمونه در شرایط کاری مختلف اند.

 

 

ABSTRACT

The effect of applying different values ​​of the workload on the microstructure due to the AEREX 350 superalloy preselection has been studied. The pressure test was used to apply the required plastic form changes, and the superalloy behavior during compression was investigated using techniques such as hardness, SEM, and TEM. The studies have shown that the application of high levels of labor and subsequent post-operative operations can significantly increase the Widman-Staten’s morphology of the η phase and the formation of shear bands in the microstructure. Based on the results of microstructural studies, the effect of plastic strain on the formation of η phase and the physical origin of shear bands has been discussed.

INTRODUCTION

The AEREX 350 Superalloy, a nickel-cobalt-based alloyed alloy, has recently been developed for special applications such as high temperature binders and turbine blades. As a member of the superalloy family, MP improves the performance of this alloy to optimize its microstructure. The presence of prominent properties has led researchers to carry out extensive research on these superalloys (as an example). The main cause of the emergence of the AEREX 350 superalloy has been the ongoing efforts to modify the structure of the MP35N alloy and increase the volume fraction of the γ phase. In addition, in the structure of this alloy, there are other phases such as η and carbides that during different thermal processes these phases form with different morphologies. By knowing how these phases are formed, the range of morphology stability and their properties can be maximized The ability to use this alloy. Each of the AEREX 350 builder phases has completely different properties. The assumption of the formation of the η phase with the block morphology, due to the difficulty in moving the boundaries, improves the temperature properties and, in contrast to the formation of the η phase, with Widman Stathin morphology, reduces strength and stiffness in low temperature applications. In contrast, the γ phase improves properties such as creep resistance and rupture due to stress, and as a result, factors such as heat and work that contribute to the stability of these phases, have a direct effect on the performance of the sample in different working conditions.

Year: 2007

Publisher : 11th National Congress of metallurgy of Iran

By : Mohammad Frouzi – Doctor Sirous Asgari

File Information: persian Language/ 10 Page / size: 496 KB

Download tutorial

سال : 1386

ناشر : يازدهمين كنگره ملي مهندسين متالورژی ايران

کاری از : محمد فرويزي -دكتر سیروس عسگري

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 10صفحه / حجم : KB 496

آموزش دانلود

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسي تأثير كارسرد قبل از پيرسازي بر ريزساختار سوپرآلياژ AEREX 350”
درحال بارگذاری ...