سبد خرید

استفاده از تزريق شيميايي براي آب بندي قسمتي از پي سد كرخه

تومان

موجودی: در انبار

در پاسخ به لزوم افزايش مقاومت و كنترل جريان آب در خاك هايي كه ريز بودن بيش از حد منافذشان مانع از نفوذ مواد تزريقي سيمان پرتلند است، از مواد   شيميايي براي تزريق خاك استفاده ميگردد. پس از بررسيها و مطالعات گوناگون، براي اولين بار در كشور عزيزمان روش تزريق شيميايي براي آب بندي  قسمتي از پي جوش سنگي (كلوخه اي) سد كرخه در ناحيه اي موسوم به گالري ( 950با توجه به عدم امكان احداث ديوار آب بند در محل مذكور و نيز عدم  موفقيت كامل پرده تزريق سيماني اجرا شده در جلوگيري از نشت) مورد توجه قرار گرفت. به منظور دستيابي به بعضي از اهداف اوليه، تزريق شيميايي  آزمايشي در دو نوبت انجام شد. نوبت اول كه در نيمه اول آبان 1382به اتمام رسيد، گمانه هاي مثلثي به فواصل 1/5متر و عمق تقريبي 5متر را شامل ميشد   كه در ترانشه اي در نزديكي گالري 950حفاري شده بودند. در نوبت دوم تزريق شيميايي آزمايشي كه تا اواخر اسفند 1382به طور انجاميد، از گمانه هاي  خطي به فواصل تقريبي 1/8متر و عمق تقريبي 60متر استفاده شد كه شرايط موجود در اين نوبت تا حد زيادي مشابه تزريق اصلي شيميايي است.  تزريقهاي آزمايشي انجام شده در سد كرخه، ضمن به اثبات رساندن كارايي روش اتخاذ شده در كنترل زه، نتايج و تجربيات گران بها و منحصر به فردي را به  همراه داشت كه مهم ترين آنها را ميتوان سازمان و روش اجرا، انتخاب مصالح و مواد مورد نياز، مشخص شدن مشكلات اجرايي، طرح هاي اختلاط مناسب و   نيز سيستم هاي تهيه، تحويل و تزريق مواد شيميايي برشمرد. در اين نوشتار ضمن معرفي تزريق شيميايي، نتايجو تجربيات حاصله از تزريق هاي آزمايشي  در سد كرخه مورد بحث قرار مي گيرد.

تعداد:
مقایسه

چکیده

در پاسخ به لزوم افزايش مقاومت و كنترل جريان آب در خاك هايي كه ريز بودن بيش از حد منافذشان مانع از نفوذ مواد تزريقي سيمان پرتلند است، از مواد   شيميايي براي تزريق خاك استفاده ميگردد. پس از بررسيها و مطالعات گوناگون، براي اولين بار در كشور عزيزمان روش تزريق شيميايي براي آب بندي  قسمتي از پي جوش سنگي (كلوخه اي) سد كرخه در ناحيه اي موسوم به گالري ( 950با توجه به عدم امكان احداث ديوار آب بند در محل مذكور و نيز عدم  موفقيت كامل پرده تزريق سيماني اجرا شده در جلوگيري از نشت) مورد توجه قرار گرفت. به منظور دستيابي به بعضي از اهداف اوليه، تزريق شيميايي  آزمايشي در دو نوبت انجام شد. نوبت اول كه در نيمه اول آبان 1382به اتمام رسيد، گمانههاي مثلثي به فواصل 1/5متر و عمق تقريبي 5متر را شامل ميشد   كه در ترانشه اي در نزديكي گالري 950حفاري شده بودند. در نوبت دوم تزريق شيميايي آزمايشي كه تا اواخر اسفند 1382به طور انجاميد، از گمانه هاي  خطي به فواصل تقريبي 1/8متر و عمق تقريبي 60متر استفاده شد كه شرايط موجود در اين نوبت تا حد زيادي مشابه تزريق اصلي شيميايي است.  تزريقهاي آزمايشي انجام شده در سد كرخه، ضمن به اثبات رساندن كارايي روش اتخاذ شده در كنترل زه، نتايج و تجربيات گران بها و منحصر به فردي را به  همراه داشت كه مهم ترين آنها را ميتوان سازمان و روش اجرا، انتخاب مصالح و مواد مورد نياز، مشخص شدن مشكلات اجرايي، طرح هاي اختلاط مناسب و   نيز سيستم هاي تهيه، تحويل و تزريق مواد شيميايي برشمرد. در اين نوشتار ضمن معرفي تزريق شيميايي، نتايجو تجربيات حاصله از تزريق هاي آزمايشي  در سد كرخه مورد بحث قرار مي گيرد.

 

مقدمه

امرزه شيوه تزريق در بسياري از پروژه ها و با اهداف متنوع مورد استفاده قرار گرفته است كه پارهاي از اين اهداف را ميتوان مستحكم كردن زمين، كاستن از  تأثير ارتعاش در خاك، و كاهش نشست خاك بر اثر اعمال بارهاي ديناميك و استاتيك و نظاير آن ذكر كرد. در سدسازي نيز اين شيوه به منظور جلوگيري از  حركت آب مورد استفاده قرار گرفته است. »تزريق« فرآيندي است كه طي آن ماده تزريقي به خلل و فرج يا شكاف و حفره هاي  تشكيلات سنگي و اكي  تزريق ميشود و به بهبود مشخصات سيستم ميانجامد، سد خاكي كرخه اولين تجربه عملي تزريق شيميايي در كشور است كه در ذيل ضمن معرفي تزريق  شيميايي و روش هاي آن به به نتايج حاصل استفاده از اين روش در سد كرخه پرداخته خواهد شد.

 

 

ABSTRACT

In response to the need to increase the resistance and control of water flow in soils where excessive pore size prevents penetration of injection materials of Portland cement, chemical substances are used for soil injection. After various studies and studies, for the first time in our dear country, the chemical injection method for sealing a part of the karkheh limestone dam in a gallery called “950”, due to the impossibility of constructing a sealing wall at the site and The failure of the cement injection curve to prevent leakage was also considered. In order to achieve some of the primary goals, an experimental chemical injection was done in two steps. The first turn, completed in the first half of November 2003, included triangular boreholes with a length of 1.5 meters and a depth of approximately 5 meters, which were excavated in a trench near the 950 gallery. In the second phase, the chemical injection of the test, which was carried out until the end of March 2003, was used from linear boreholes at an approximate distance of 1.8 m and an approximate depth of 60 m. The conditions in this phase are largely similar to those of the main chemical injection. The experimental injections in Karkheh Dam, while demonstrating the effectiveness of the method adopted in the control, resulted in costly and unique results and experiences, the most important of which is the organization and method of implementation, the selection of materials and materials needed , Highlighting executive problems, proper mixing plans, and chemical delivery, delivery and injection systems. In this article, while introducing chemical injection, the results and experiences of experimental injections in Karkheh dam are discussed.

INTRODUCTION

The injection method has been used in many projects and for various purposes. Some of these goals can be ground consolidation, reducing the effect of vibration in the soil, and decreasing soil sedimentation by applying dynamic and static loads and the like. Made In damming, this method has been used to prevent water movement. “Injection” is a process in which injectable matter is injected into the pores, gaps, and cavities of stone and acacia and improves the specification of the system. Karkheh earthquake is the first practical experience of chemical injection in the country, introducing the following chemical injection And its methods will be applied to the results of using this method in the Karkheh dam.

Year: 2011

Publisher : Sixth National Congress on Civil Engineering

By : Ali Asghar Firoozi, Ali Akbar Firoozi

File Information: persian Language/ 8 Page / size: 328 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1390

ناشر : ششمین کنـگره ملی مهنـدسی عمـران

کاری از : علي اصغر فيروزي ، علي اكبر فيروزي

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 8 صفحه / حجم : KB 328

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “استفاده از تزريق شيميايي براي آب بندي قسمتي از پي سد كرخه”
درحال بارگذاری ...

کانال تلگرام تعلیم

دانلود کتاب و مقالعه

ورود به کانال TELEGRAM
CLOSE