سبد خرید

ارزيابي تاثير احداث سد زيردان بر كاهش خسارات ناشي از سيلاب در رودخانه كاجو

تومان

موجودی: در انبار

وقوع سيلاب هاي مخرب فصلي و ناگهاني هرساله خسارات زيادي را به مناطق مجاور حريم رودخانه هاي خشك وارد مي كند. از طرفي در مناطق خشك  تداوم زندگي وابسته به رودخانه هاي جاري است كه اين موضوع تجاوز به حريم رودخانه ها را افزايش مي دهد و باعث تغيير رفتار جريان در دشت هاي  سيلابي وبالطبع به دليل عدم داشتن پوشش گياهي مناسب، باعث تشديد خسارات سيلاب مي گردد. يكي از راه هاي كاهش خسارات سيلاب و بهره  برداري از آن، احداث سدهاي مخزني بر روي رودخانه هاست. در اين تحقيق تاثير احداث سد مخزني زيردان بر استهلاك انرژي سيلاب و پارامترهاي  هيدروليكي وابسته، بر روي رودخانه كاجو كه يكي از رودخانه هاي فصلي استان سيستان و بلوچستان با سيلاب هاي مخرب است، بررسي مي شود.به  منظور مقايسه رفتار جريان در 2حالت وجود و عدم وجود سد زيردان از مدل سازي جريان غيرماندگار رودخانه توسط نرم افزار HEC RASاستفاده مي شود.  براي مدل سازي در حالت وجود سد با رونديابي سيلاب در داخل مخزن، از هيدروگراف خروجي مخزن سد كه در رودخانه سرريز مي شود، و در حالت عدم  وجود سد از هيدروگراف ورودي به مخزن استفاده شده و تاثير سد بر پارامترهاي هيدروليكي موثر در خسارات سيلاب بررسي مي شود. مقايسه نتايج  مدل سازي در اين 2حالت حاكي از آن است كه با مديريت بهره برداري از مخزن سد مي توان خسارات ناشي از سيلاب در رودخانه كاجو را تا حد امكان  كاهش داد.

تعداد:
مقایسه

چکیده

وقوع سيلاب هاي مخرب فصلي و ناگهاني هرساله خسارات زيادي را به مناطق مجاور حريم رودخانه هاي خشك وارد مي كند. از طرفي در مناطق خشك  تداوم زندگي وابسته به رودخانه هاي جاري است كه اين موضوع تجاوز به حريم رودخانه ها را افزايش مي دهد و باعث تغيير رفتار جريان در دشت هاي  سيلابي وبالطبع به دليل عدم داشتن پوشش گياهي مناسب، باعث تشديد خسارات سيلاب مي گردد. يكي از راه هاي كاهش خسارات سيلاب و بهره  برداري از آن، احداث سدهاي مخزني بر روي رودخانه هاست. در اين تحقيق تاثير احداث سد مخزني زيردان بر استهلاك انرژي سيلاب و پارامترهاي  هيدروليكي وابسته، بر روي رودخانه كاجو كه يكي از رودخانه هاي فصلي استان سيستان و بلوچستان با سيلاب هاي مخرب است، بررسي مي شود.به  منظور مقايسه رفتار جريان در 2حالت وجود و عدم وجود سد زيردان از مدل سازي جريان غيرماندگار رودخانه توسط نرم افزار HEC RASاستفاده مي شود.  براي مدل سازي در حالت وجود سد با رونديابي سيلاب در داخل مخزن، از هيدروگراف خروجي مخزن سد كه در رودخانه سرريز مي شود، و در حالت عدم  وجود سد از هيدروگراف ورودي به مخزن استفاده شده و تاثير سد بر پارامترهاي هيدروليكي موثر در خسارات سيلاب بررسي مي شود. مقايسه نتايج  مدل سازي در اين 2حالت حاكي از آن است كه با مديريت بهره برداري از مخزن سد مي توان خسارات ناشي از سيلاب در رودخانه كاجو را تا حد امكان  كاهش داد.

مقدمه

از میان 45 بلای طبیعی  شناخته شده، سیل از جمله ويرانگرترین آنهاست كه خسارات و تلفات جاني و مالي فراواني به بار آورده است. چنانكه طي دو دهه گذشته، فاجعه های طبیعی جهان سبب مرگ حدود سه میلیون انسان و آسيب دیدگی در حدود 800میلیون نفر شده است. علت اصلي افزايش  وقوع سیل و افزايش خسارات ناشي از آن، تجاوز به حریم سیلاب دشت و تاثیر فهالیت های بشري در افزايش پتانسیل سیلاب می باشد. بسیاری از  شهرها و خطوط ارتباطي كشور در مجاورت رودخانه هاي سركش با حوزه هاي آبریزوسیع قراردارند و هر از چندگاهي مورد تهاجم سیل قرار میگیرند و  خسارات و ضايعات سنگین وچشمگیری را متحمل مي شوند.

 

 

ABSTRACT

The occurrence of seasonal and sudden destructive floods annually causes significant damage to adjacent areas of the dry rivers. On the other hand, in the arid regions, the continuity of life depends on current rivers, which increases rampant rivers and causes the flow behavior in the flood plains, and therefore due to lack of appropriate vegetation, it can exacerbate the flood damage. One of the ways to reduce flood damage and exploitation is to build reservoir dams on the rivers. In this research, the effect of the construction of the Zidrand Reservoir Dam on flood energy depletion and dependent hydraulic parameters on the Kajoo River, one of the seasonal rivers of Sistan and Balouchestan province with destructive floods, is investigated. In order to compare the flow behavior in two modes, existence and The lack of a submarine dam is used to model non-equilibrium river flow using HEC RAS ​​software. For modeling in the presence of a dam with flood routing in the reservoir, the output hydrograph of the dam reservoir that overflows in the river, and in the absence of the dam from the input hydrograph to the reservoir, and the effect of the dam on the effective hydraulic parameters in flood damage. it is possible. Comparing the results of modeling in these two states suggests that with the management of exploitation of the dam reservoir, flood damage in the Kajoo River can be reduced as much as possible.

INTRODUCTION

Out of the 45 known natural disasters, flooding is among the most devastating ones, causing many casualties and financial losses. As in the past two decades, the natural disasters in the world have caused the deaths of about three million people and injuries to about 800 million people. The main reason for the increase of floods and the increase of its damages is the violation of the flood plain and the impact of human fahalite on increasing the flood potential. Many of the towns and communication lines of the country are adjacent to the rivers with abyssal areas, and from time to time they are attacked by floods and suffer heavy losses and damage.

Year: 2011

Publisher : Sixth National Congress on Civil Engineering

By : Gholamhossein Akbari, Gholamreza Azizian, Saber Tarom, Roya Poursahebi

File Information: persian Language/ 8 Page / size: 463 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1390

ناشر : ششمین کنـگره ملی مهنـدسی عمـران

کاری از : غلامحسين اكبري ، غلامرضا عزيزيان ، صابر تارم , رويا پورصاحبي

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 8 صفحه / حجم : KB 463

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “ارزيابي تاثير احداث سد زيردان بر كاهش خسارات ناشي از سيلاب در رودخانه كاجو”
درحال بارگذاری ...