سبد خرید

آناليز توزيع فشار ديناميكي وارد بر بدنه سدهاي وزني با استفاده از روش هيبريد

تومان

موجودی: در انبار

با توجه به اهميت و نقش سدها در تامين آب مورد نياز شرب، كشاورزي و صنعت لازم است نسبت به طراحي ايمن بخصوص در برابر خطرات ناشي از تحريكات زمين اقدام نمود. نظر به لرزه خيز بودن كشورمان تحليل ديناميكي چنين سازه هايي از اهميت خاصي برخوردار است. پاسخ ديناميكي سدهاي بتني وزني به تحريكات هارمونيك زمين از عوامل مختلفي از جمله اندركش سد- مخزن و جذب امواج هيدروديناميكي توسط رسوبات كف مخزن تاثير مي پذيرد. با توجه به غير چرخشي و غير قابل تراكم بودن سيال درون مخزن سد، معادله حاكم بر رفتار ديناميكي سيال، معادله هلمولتز خواهد بود. با پيشرفت روزافزون علوم كامپيوتري و همچنين به علت آنكه راه حل هاي تحليلي محدود به شرايط ساده اي مانند محيط همگن و هندسه ساده است، روش هاي عددي جايگزين روش هاي تحليلي شده اند. يكي از روش هاي عددي كه با توجه به ويژگي هاي آن براي حل عددي معادله هلمولتز حاكم بر رفتار سيال درون مخزن بسيار مؤثر است، روش المان هاي مرزي مي باشد. در اين تحقيق، براي مدلسازي سيال درون مخزن از روش المان هاي مرزي در جهت مدلسازي مرزهاي محيط سيال و براي مدلسازي سازه سد وزني از روش المان هاي محدود استفاده شده است. به منظور لحاظ كردن اثر انعطاف پذيري سازه جهت تحليل اندركنش آب و سازه، نتايح آناليز المان مرزي با المان محدود تركيب مي گردد. روش وسترگارد در محاسبه نيروهاي ديناميكي آب بر  سدها در خلال زلزله با نتايج الگوريتم هيبريد المان هاي محدود و المان هاي مرزي مقايسه گرديده است. در راستاي تحليل هاي صورت گرفته، توزيع فشار  وارد بر سطوح شيبدار مورد توجه قرار گرفته است. از تحقيق حاضر مي توان به كارايي روش المان هاي مرزي در گسسته سازي قلمرو سيال خصوصا مرز اندركنش و كاهش حجم محاسبات عددي در مقايسه با روش المان محدود در شرايط مشابه اشاره كرد.

تعداد:
مقایسه

چکیده

با توجه به اهميت و نقش سدها در تامين آب مورد نياز شرب، كشاورزي و صنعت لازم است نسبت به طراحي ايمن بخصوص در برابر خطرات ناشي از تحريكات زمين اقدام نمود. نظر به لرزه خيز بودن كشورمان تحليل ديناميكي چنين سازه هايي از اهميت خاصي برخوردار است. پاسخ ديناميكي سدهاي بتني وزني به تحريكات هارمونيك زمين از عوامل مختلفي از جمله اندركش سد- مخزن و جذب امواج هيدروديناميكي توسط رسوبات كف مخزن تاثير مي پذيرد. با توجه به غير چرخشي و غير قابل تراكم بودن سيال درون مخزن سد، معادله حاكم بر رفتار ديناميكي سيال، معادله هلمولتز خواهد بود. با پيشرفت روزافزون علوم كامپيوتري و همچنين به علت آنكه راه حل هاي تحليلي محدود به شرايط ساده اي مانند محيط همگن و هندسه ساده است، روش هاي عددي جايگزين روش هاي تحليلي شده اند. يكي از روش هاي عددي كه با توجه به ويژگي هاي آن براي حل عددي معادله هلمولتز حاكم بر رفتار سيال درون مخزن بسيار مؤثر است، روش المان هاي مرزي مي باشد. در اين تحقيق، براي مدلسازي سيال درون مخزن از روش المان هاي مرزي در جهت مدلسازي مرزهاي محيط سيال و براي مدلسازي سازه سد وزني از روش المان هاي محدود استفاده شده است. به منظور لحاظ كردن اثر انعطاف پذيري سازه جهت تحليل اندركنش آب و سازه، نتايح آناليز المان مرزي با المان محدود تركيب مي گردد. روش وسترگارد در محاسبه نيروهاي ديناميكي آب بر  سدها در خلال زلزله با نتايج الگوريتم هيبريد المان هاي محدود و المان هاي مرزي مقايسه گرديده است. در راستاي تحليل هاي صورت گرفته، توزيع فشار  وارد بر سطوح شيبدار مورد توجه قرار گرفته است. از تحقيق حاضر مي توان به كارايي روش المان هاي مرزي در گسسته سازي قلمرو سيال خصوصا مرز اندركنش و كاهش حجم محاسبات عددي در مقايسه با روش المان محدود در شرايط مشابه اشاره كرد.

مقدمه

سدها سازه هاي عظيمي هستند كه به علت داشتن مخازن عظيم آب خطر بالقوه اي براي جامعه ي پائين دست به همراه ميآورند. رشد روزافزون  استفاده از سد به عنوان عضو مهم در پيشبرد اهداف اقتصادي در كشور ما، محققين را بر آن داشته تا به سد به ديده ي دقيقتر از قبل بنگرند. موضوع  ايمني در سد به دليل مسائل اقتصادي و اجتماعي سياسي در دهه هاي اخير بسيار مورد توجه قرار گرفته است. پديده هاي محيطي مختلفي بر رفتار  سدهاي بتني تأثير ميگذارند.

 

 

ABSTRACT

Considering the importance and role of dams in supplying drinking water, agriculture and industry are required to design safety, especially against the dangers of land irritation. Due to the country’s seismicity, such dynamic structures are of great importance. The dynamic response of concrete dams to weights on harmonic stimuli of the earth is affected by various factors such as dams / reservoirs and the absorption of hydrodynamic waves by reservoir bottom sediments. Due to the non-rotating and non-condensing fluid in the reservoir of the dam, the equation governing the fluid dynamic behavior will be Helmholtz equation. With the advent of computer science and also because analytic solutions are limited to simple conditions such as homogeneous environment and simple geometry, numerical methods have been replaced by analytical methods. One of the numerical methods which is very effective for the numerical solution of the Helmholtz equation governing the fluid behavior inside the reservoir is the method of boundary elements. In this research, the method of boundary element method is used to model the fluid inside the reservoir in order to model the boundaries of the fluid environment and to model the structure of the dam, the finite element method has been used. In order to consider the structural elasticity of the structure to analyze the interaction of water and structure, the results of the analysis of the boundary element with the finite element are combined. The Westergard method is used to calculate the dynamical forces of water on dams during an earthquake with the results of the hybrid algorithm of finite element and boundary elements. In line with the analysis, the distribution of pressure on sloping surfaces has been considered. From the present study, the efficiency of the boundary element method in the discretization of the fluid domain, especially the interaction boundary and the reduction of the volume of numerical calculations in comparison with the finite element method in similar conditions, can be pointed out.

INTRODUCTION

Dams are huge structures that, due to the huge reservoirs of water, bring a potential danger to the lower society. The increasing use of the dam as an important member in advancing economic goals in our country has led the researchers to see the dam more closely than before. The issue of safety in the dam due to economic and social issues in recent decades has been very much considered. Different environmental phenomena affect the behavior of concrete dams.

Year: 2011

Publisher : Sixth National Congress on Civil Engineering

By : Mohammad Reza Shakari Mehrabadi, Abbas Bami

File Information: persian Language/ 8 Page / size: 276 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1390

ناشر : ششمين كنـگره ملي مهندسی عمـران

کاری از : محمد رضا شكاري مهرآبادي ،عباس بزرگي

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 8 صفحه / حجم : KB 276

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

 

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “آناليز توزيع فشار ديناميكي وارد بر بدنه سدهاي وزني با استفاده از روش هيبريد”
درحال بارگذاری ...