بایگانی برچسب برای: موفقیت

etemadvarzi ba shetab-taliem-ir

اعتمادورزی، باشتاب

دکتر کاوی پدر نویسنده ی این کتاب، که خود نیز از آموزگاران برجسته روانشناسی اجتماعی، مدیریت و اخلاق است و مجله پرآوازه تایم، وی را یکی از بیست و پنج تن اندیشمندان اثرگذار آمریکایی در دوره ما معرفی کرده است، میگوید:ِ فراموش نکنید که استیفن همان پسر 7سالهای است که در کتاب «هفت عادت مردمان کارامد» به عنوان قهرمان روند «سبزوپاکیزه» معرفی کرده ام. در خلال کتاب، خودش این داستان را به شیرینی شرح خواهد داد. ُ کتاب الگو و مدلی از اعتماد ارایه میکند که ژرف، کاربردی، و فراگیر میباشد و شما را با رهیافت «5 موج اعتمادورزی» با ویژگی نگاه از درون به بیرون، آشنا میکند.
varenbaft-taliem-ir

وارن بافت و تفسیر صورتهای مالی

وارن بافت ثروتمندترین مرد جهان است. در آغاز شرکت نسبتا کوچکی داشت ولی با استراتژی سنجیده و سیاستهای عاقلانه و هوشمندانه ای که در این کتاب تشریح میشود، منابع و ذخایر مالی شرکتش را افزود. ِ وارن بافت خریدار سهام شرکت هایی است که دارای یک مزیت ماندگار رقابتی باشند و بدینسان نه تنها به سود و ثروت عظیمی دست یافت؛ بلکه در مقابل مکتب سرمایه گذاری بنیامین گراهام، مکتب جدیدی را بنیان گذاشت. این کتاب پاسخگوی این پرسش است که: «برای سودآوری بیشتر، سرمایه را در کدام شرکت بگذاریم و شرکتها را چگونه ارزیابی کنیم؟»
stratji modiriyat zaman-taliem-ir

استراتژی در مدیریت بازار

جک تراوت با پیشینه فعالیت های گسترده دانشگاهی و دنیای کسب وکار، کتاب های پرفروش متعددی در زمینه بازاریابی نگاشته است. کتاب تازه وی با عنوان «استراتژی در مدیریت بازار» گنجینه ای است از همه مطالبی که در کتاب های پیشین آمده و در اینجا تکمیل و بهروز گردیده اند. تراوت در این کتاب خودش میگوید: «استراتژی است که سمت و سوی رقابت را نشان میدهد. استراتژی برنامه تولید را دیکته میکند. استراتژی است که راه ارتباطات سازنده درون سازمانی و برون سازمانی را نشان میدهد، و استراتژی است که تشخیص میدهد باید بر کدام موضوع تمرکز نمود. باید استراتژی درست را با مدیریت بازار ترکیب و هماهنگ نموده و با یاری آنها کسب وکار را در مسیر پیروزی رهنمون شوید.
jatr nejat shoma-taliem-ir

چتر نجات شما چه رنگی است؟

ضروری است به زندگی دلخواه خود و شغلی که میتواند رسیدن به آن زندگی مطلوب را برای شما آسان سازد، بیندیشید. دوست دارید زندگیتان را وقف چه اهدافی کنید؟ کارتان به تحقق کدام اهداف در زندگی شما کمک خواهد کرد؟ کتاب به خواننده کمک میکند تا گام به گام به شناسایی ارزشهای مهم برای خود و نوع زندگی مطلوب خود بپردازد. با این روش، خواننده میتواند عناصر تشکیل دهنده شغل مناسب و چگونگی به دست آوردن ویژگی های لازم برای آن شغل را شناسایی کند.
karafarinhaye emroz-taliem-ir

کارآفرینان پیروز، زنان سازنده

چرا بعضی زنان کسب وکارهای خارق العاده ای خلق میکنند و از نظر مالی مستقل هستند، و بعضی دیگر فقط روی کاناپه نشسته، تلویزیون تماشا کرده و رویاپردازی میکنند که اگر یک ایده خوب داشتم، اگر جرات کافی داشتم، اگر به دانشکده بازرگانی رفته بودم، اگر مدرک تحصیلی داشتم، اگر وقت بیشتری داشتم، اگر بیشتر از من حمایت میشد و اگر باهوشتر بودم، دنیا گلستان میشد. آیا شما هم در مقام زن دوست دارید مالک کسب وکار خودتان باشید؟ خب، بیایید اجازه ندهیم که این خواسته در حد رویا باقی بماند.
ghodrat mosbatandishi-taliem-ir

قدرت مثبت اندیشی در کسب وکار

آیا همه ی آنچه برای موفقیت در کسب وکار لازم است را دارید؟ هنگامی که مسئله ی عملکرد مطرح میشود ما سعی میکنیم بدترین منتقدان خود باشیم و غالبا مشکل است که نقاط قوت واقعی خود را ببینیم. کلید فایق آمدن بر اینگونه رفتار خودشکنانه این است که شیوه ی فکر کردن خود را تغییر دهیم. کتاب مهم نورمن وینسنت پیل تحت عنوان معجزه مثبت اندیشی که امروزه یکی از کتاب های کلاسیک این حوزه است اولین کتابی بود که مثبت اندیشی را به عنوان وسیله ای برای رشد معرفی میکند
salamat vaziat mali-taliem-ir

سلامت، وضع مالي، روابط و قانون هدايت

تاکنون شيوه ها، ابزارهـا و درس هـايي را در زمینه تسـلّط بـر نفـس ارائـه كـرده ايـم.اكنـون ميخواهيم از همه اين ها نتيجه بگيريم و حاصلي به دست آوريم. هر يـك از صـفحات اين بخش را که مطالعه می كنيد، در همان حال به جنبه هاي گونـاگون جسـمي، مـالي و ارتباطيِ زندگي توجه و روشي را ابداع كنيد تا بتوانيد هر روز بر اساس بالاترين معيارهاي خود زندگي كنيد. قبلاً ياد گرفته ايد كه چگونه نظام عصبي خود را شرطي كنيد تا با تغيير رفتار، به نتايج دلخواه برسـيد.
kelidhaye tosee-taliiem-ir

كليدهاي توسعه

فرق شما با ساير مردم جهان يكي چيست؟ از عوامل مهم كه شما را از ديگران متمايز ميكنـد، تجـارب شماست. هر عملي كه زماني انجام داده ايد، نه تنها در حافظـه آگـاه، بلكـه در نظـام عصـبيتان ثبـت شده است. هر كه چه تاكنون ديده، شنيده، لمس كرده، و چشيده يا بویيده ايد، در بايگاني عظيمـي كه مغز ناميده ميشود شده انباشته است.
ghotbnamaye fardi-taliem-ir

قطب نماي فردي

اگر بخواهيم در زندگي خود به كمال رضايت برسيم، اين كار يك راه بيشتر ندارد: <ابتدا ببينيم چـه چيـزي را بيش از همه ميخواهيم (يعني عالي ترین ارزش ها در نظر ما چيست) و آنگاه تصميم قطعي بگيريم كـه بـر اساس معيارهاي مورد قبول خود زندگي كنيم.>
movafaghiyat-taliem-ir

موفقیت واستفاده از نشانه هاي عمل

شما خود منشا همة عواطف و احساساتتان هستيد. در هر لحظه بخواهيد كه ميتوانيد آنها را ايجاد كنيـد و يا دهيد تغيير . پس چرا ما چنين نمی كنيم؟ بسیاری از ما <بدحال> بودن را طبيعي ميدانيم، اما براي خوشحال بـودن بايد دليلي داشته باشيم اما شما براي احساس خوشحالي به هيچ بهانه اي نياز نداريد. ميتوانيد هم اكنـون تصـميم بگيريـد كه خوشحال باشيد، به اين دلیل ساده که دليل زنده ايد، به اين دليل که چنین می خواهيد. لزومی ندارد كه منتظر چيزي يا كسي باشيد! بهترين راه برخورد با عواطف منفي چيست؟ راه هاي معمولي و بي اثر بسيار است. ميتوانيد عواطف خود را ناديده بگيريد؛ البته آنها از بين نميروند. ميتوانيد آنها را سركوب كنيد، اما دوباره به شكلي ظاهر ميشوند.