سبد خرید

ریسک و کاربرد آن در پروژه های عمرانی

مدیریت ریسک چیست؟
یکی از شاخه های جدید علم مدیریت, مدیریت ریسک است. تلاشی که برای اداره کردن و تغییرات در پروژه و محیط در حال دگرگونی است مدیریت ریسک می گویند که یطور اصولی خطراتی که برای پروژه ممکن است اتفاق بیافتد را شناسایی می کند تا از وقوع آن جلوگیری شود. این علم در بخش های مختلفی کاربرد دارد که صنعت ساخت و ساز یکی از مهم ترین آنهاست و بخشی از مدیریت و برنامه ریزی به حساب می آید.

انواع ریسک :
1) ریسک مالی

2) ریسک زیست محیطی

3) ریسک اقتصادی-اجتماعی

4) زیسک سیاسی اجتماعی

5) ریسک ساخت و ساز

در واقع مدیریت ریسک یکی از اقدامات پیشگیرانه جهت به حداقل رساندن هر ریسک در پروژه است. امروزه هر پروژه دارای ریسک هایی می باشد که شناسایی آن ها کمک بسیاری به روند رو به جلو رفتن پروژه دارد ریسک در پروژه های عمرانی بسیار کاربرد دارد یک پدیده غیر قطعی که ممکن است اثرات مثبت یا منفی بر پروژه بگذارد بنابراین لازم است با دقت زیاد و توجه به تمام جزئیات همه ی احتمالات شناسایی شوند تا جلوی هر اتفاق منفی گرفته شود.

پروژه های عمرانی و مدیریت ریسک

ریسک پذیری در پروژه های عمرانی

پدیدهای غیر قطعی یا شرایطی با اثر مثبت یا منفی بر شرایط پروژه را ریسک تعریف می کنند. یکی از خطرناک ترین و ریسک پذیرترین صنایع از نظر تلفات کار و آسیب دیدگی و پرداخت غرامت به کارگران صنعت ساخت و ساز می باشند. تصمیم گیری بر اساس حدسیات برآوردها و پیش بینی های حوادث آینده ، همراه با ریسک است .در مدیریت ریسک، انواع ریسک‌های مرتبط با پروژه‌های ساخت‌ و ساز اعم از ریسک مالی، ریسک زیست‌ محیطی و ریسک‌های اقتصادی- اجتماعی موردبررسی قرار می‌گیرند. تصمیم گیری بر اساس حدسیات برآوردها و پیش بینی های حوادث آینده ، همراه با ریسک است . بنابراین برنامه ریزی و مدیریت پروژه ها به یکی از نقشهای حیاتی در مدیریت عملیات تبدیل شده است.

فرآیند شناسایی ریسک و جمع آوری اطلاعات به منظور شناسایی ریسک از روش مصاحبه تشریح میگردد. سپس فرآیند تحلیل ریسک و کمی نمودن اثر ریسک ها بیان میشود. در انتها نیز پاسخ به ریسک و روش های آن آورده شده است .مدیران با استفاده از تجربیات خود درصد‌ی از هزینه و زمان را برای ریسك و فرصت در نظر می‌گرفتند اما امروزه روش‌هایی جهت بررسی دقیق‌تر موارد ناشناخته وجود دارد.

یك پیمانكار از سه وجه عمده می‌تواند در یك پروژه موفق باشد :

1) با حصول سود مالی از انجام كار كه یك عامل كوتاه مدت‌، اما بسیار مهم است، سود برد.

2) با كسب اعتبار برای خود كه به نسبت عامل بالا، بلند مد‌تتر است پیشرفت نماید.

3) با اندوختن تجربه‌، سطح دانش كاركنان خود را بالا ببرد.

کاربرد مدیریت ریسک در نرم افزار

در حال حاضر کلیه فعالیت های شخصی روزانه و کسب و کارهای متفاوت تحت تاثیر استفاده از نرم افزار های گوناگون میباشد. با پیشرفت تکنولوژی و در گذر زمان نرم افزار به صورت گسترده به نیاز و ضرورت در جامعه تبدیل شده است. مدیریتی که همواره بدون نظر گرفتن روش و توسعه مورد توجه محققان بوده و یکی از مهم ترین جنبه مدیریت های پروژه در پروژه های نرم افزاری بوده مدیریت ریسک است.

تحلیل و مدیریت ریسک مجموعه ای از گام هاست که به یک تیم نرم افزاری کمک میکند تا بتواند در طی فرآیند توسعه، عدم قطعیت را درک کرده و آن را مدیریت نماید. باید برای کاهش تاثیر منفی هر چیزی که ممکن است دچار مشکل گردد، طرحی را از قبل آماده کرد. به چنین طرحی طرح تسکین، پایش و مدیریت ریسک (RMMM) گفته میشود.

با توجه به رشد روز افزون نرم افزار ها، شرکت ها و سازمان های تولید کننده نرم افزار بیش از گذشته به توسعه نرم افزار های مختلف شخصی و سفارشی مشغول هستند. در این مقاله به بررسی برخی راهکارهای مدیریت ریسک در پروژه های توسعه چابک مبتنی بر متدهای XPو اسکرام میپردازیم.

استفاده هم زمان از مدیریت ریسک و مهندسی ارزش در پروژه های عمرانی و تاثیر آن بر زمان بهره برداری مطالعه موردی پروژه مهار سیلاب

مدیریت ارزش یک روش سازمان یافته براي دستیابی به ارزش موردنظر کارفرما است ومیزان کسب اهداف و خواسته ها با ایجاد رضایت مشخصی از اهداف پروژه و چگونگی رسیدن به آنها می باشد.درحالیکه مدیریت ریسک درباره ارزیابی و انتخاب استراتژي ها براي حفظ عدم اطمینان ها و ریسک هاي پروژه درسطح رواداري هایی براي کارفرما و سهامداران آن است که بازگشت سرمایه ایجادشده را بیشینه کند. ترکیب ارزش وریسک درساخت، یک ابزار جامع براي کمک به کارفرمایان ومتخصصان پروژه است تامدیریت ارزش،مهندسی ارزش و مدیریت ریسک در جریان، مفهوم ابتدایی پروژه پیشنهادي را به نتایج موفقیت آمیزي برساند. همچنین بکارگیري مدیریت ریسک در مراحل کارگاه مهندسی ارزش از فعالیت هاي پیش کارگاه،تحلیل کارکرد، توفان فکري تا مراحل پس کارگاه بتواند جهت کاهش ریسکها و افزایش ارزش پروژه مفیدو موثر واقع شود ترکیب ارزش وریسک نشان دهنده این است که کارفرمایان بتوانند مدیریت ریسک ها و عدم
اطمینان هاي پروژه را براي کسب ارزش افزوده در پروژه قابل استفاده کنند تادرزمان و هزینه صرفه جویی گردد یعنی اي هیچگونه ابهام و برگشتی به قبل در طول پروژه باقی نگذارند،در عین حال ازهزینه هاي غیر ضروري نیزبکاهند. در این تحقیق به بررسی مهندسی ارزش و مدیریت ریسک پرداخته شده، پس از شناسایی قابلیتها و ضعف هاي دو تکنیک مدیریتی،ضرورت هاي تلفیق آنها بررسی شده و روش جدیدي براي تحلیل موازي ارزش و ریسک در کارگاه ارزش پروژه موردي “خور غربی” بوسیله محاسبه شاخص ریسک،شاخص ارزش و ترکیب این پارامترها درقالب شاخص ارزش اصلاحی نشان داده شده است.تعدادي مطالعه موردي نیز دراین زمینه معرفی شده است.

اثر نسبت های مالی سرمایه ای برمدیریت ریسک در بانک های کشور

بورس اوراق بهادار امکانات مالی جامعه را برای تحقق اهداف توسعه اقتصادی سوق میدهد. با جدا شدن هویت واحد کسب و کار از هویت مالکان آن و افزون شدن مقیاس فعالیت، نیاز به تامین سرمایه برای تولید افزایش یافت. یکی از مواردی که بر تصمیم سرمایه گذاران در بورس اثر میگذارند تفاوت بین پیش بینی و واقعیت بازدهی سهام و درواقع ریسک سرمایه گذاری است.

درحال بارگذاری ...