سبد خرید

مهندسی عمران و آشنایی با آن

یکی از مشاغلی که وظیفه ی آن کاربرد علم در ایجاد سازندگی و عمران است مهندسی عمران است. این رشته به دنبال این است که بتواند با اجرا و نظارت دقیق بر کارها و ساخت و ساز پروژه های عمرانی در زمینه های مختلف برج سازی ، پل سازی، ساختمان‌ سازی، راه‌ سازی، سازه‌ ها و بناهای آبی، جمع‌ آوری و دفع فاضلاب و غیره مسئولیت طراحی، محاسبه را بر عهده داشته باشد.

در واقع کارهایی که انجام آن باعث آبادی کشورها شده و هر اتفاقی به آسانی آن را ویران نکند مانند ساختمان هایی مقاوم در برابر زلزله ,ایجاد سد, جاده ,راه آهن ,برج ,تونل, دکل مخابرات و غیره…

علم ثروتمند شدن يا موفقيت مالي از طريق تفكر خلاق

اين كتاب يك كتاب فلسفي نيست در عوض يك كتاب عملي است. يك رساله عملي است و يك مقاله تئوريكي نيست و براي مردان و زناني طراحي شده است كه نياز مبرمي به پول دارند؛ كساني كه ميخواهند اول ثروتمند شوند و بعد از آن به دنبال علم و فلسفه بروند. اين كتاب براي كساني است كه تا به حال وقت، ابزار و فرصت كافي براي مطالعه عميق متافيزيك نداشته اند ولي در عوض به دنبال نتيجهاند و ميخواهند از علم به عنوان پايه اي براي فعاليتها، نتيجه بگيرند بدون اينكه وارد فرآيندهايي شوند كه آن نتايج بدست ميآيند. از خواننده انتظار ميرود كه به مطالب اساسي اين كتاب به عنوان واقعيت بنگرد همان طور كه به مطالب مرتبط به قانون الكتريسيته مينگرد كه توسط ماركوني يا اديسون منتشر شده است و طوري به مطالب ايمان داشته باشد كه انگار اين ايمان را از طريق عمل كردن به آنها بدون شك و ترديد به دست آورده است. هر مرد يا زني كه اين كار را انجام دهد بدون شك ثروتمند ميشود. زيرا علمي كه در اين باره به كار ميرود يك علم دقيق است و شكست در آن غيرممكن است. با اين وجود براي اطمينان بيشتر كساني كه ميخواهند از طريق بررسي تئوريكي و علمي، پايه اي منطقي براي اعتقاد خود به وجود آورند، در اينجا برخي از مسائل اساسي را بيان خواهم كرد.

درحال بارگذاری ...