سبد خرید

SONET/SDH چیست

شبکه نوری همزمان (SONET) ابتدا توسط بلکُر(که اکنون تلکُردیاست)درسال 1985 مطرح شد و توسط انجمن T1X1 ANSI توسعه یافت و استاندارد سازی شد SONET به منظور تسهیم سبگنال های DSN و انتقال آنها بصورت نوری بین تجهیزات ساخته شده توسط سازندگان مختلف طراحی شده است .

کاریابی و راه های موفقیت در آن

چگونه کاری مناسب پیدا کنیم؟
امروزه به دلیل سختی و مشکلات اقتصادی همه ی جوانان به دنیال کار هستند کاری که درآمد خوبی داشته باشد و بتواند نیازهایشان را بر طرف کند. خیلی از جوانان مدرک خود را گرفته سربازی هم تمام کرده اند ولی هنوز در جستجوی کار هستند کاری که بتواند آیندیشان را تضمین کند.

راه های پیدا کردن شغل؟
1) شبکه های ارتباطی یکی از راه هایست که کمک بسیاری به شما میکند آن بشناسید و در آن جستجو کنید.

2) فعال باشید همه جا پرس و جو کنید از همه کمک بخواهید تا در صورت پیدا کردن کار شما را باخبر کنند.

3) مهارت های خود را افزایش دهید که مهارت بسیار بدردتان میخورد و تا آنجایی که می توانید اخبار و وقایع شغلی را دنبال کنید.

4) کاریابی یکی از مکان هایست که میتواند به شما کمک کند تا شغلی که متناسبتان باشد را پیدا کنید.

در واقع شبکه های اجتماعی برای شما پلی بسیار مهم است حضور در آن برای ارتقای موقعیت شغلی می تواند تاثیرات مثبتی رای شما داشته باشد. امروزه لینکدین یکی از مهم ترین و نخستین شبکه اجتماعی است که کارفرما برای ارزیابی و سنجش شما به سراغ آن می رود پس سعی کنید در آن فعال باشید و پروفایل و اطلاعات آن را تکمیل کنید تا تاثیری مثبت بر کارفرما بگذارد.

فواید شبکه های هوشمند برق

کاربردهای شبکه های هوشمند برق:
امروزه صنعت برق یکی از مهم ترین نیازهای بشر است از رفع نیازهای انرژی گرفته تا کاربرد آن در تکنولوژی های جدیدکه با توجه به اینکه مصرف انرژی الکتریکی هر روزه در حال رشد است چند وقتی است که موضوع خصوصی سازی آن مورد توجه قرار گرفته است. یکی از جدیدترین تکنولوژی های روز دنیا که حاصل سعی و تلاش متخصصین بسیاری بوده است شبکه های هوشمند توزیع انرژی الکتریکی هستند که هدف اصلی آن :

1)  تأمین برق مطمئن 

2) پاسخگوئی به نیازهای رو به رشد مشتریان با کمترین خسارت به محیط زیست  است.

راه های حفظ امنیت اطلاعات

در سال های اخیر واژه امنیت اطلاعات میزان قابل توجهی رشد کرده و مورد توجه مردم و سران مملکت قرار گرفته است. هر چیزی که باعث شود بتوانیم اطلاعاتمان را از دسترسی افراد غیرمجاز به آن حفظ کنیم را امنیت اطلاعات می گویند. سران مملکت، دولت ها، شرکت ها ، بیمارستان ها ، مراکز نظامی و سایر شغل ها در مورد کارکنان، موجودی شرکتشان ,محصولاتشان و غیره اطلاعات محرمانه ای دارند که اگر این اطلاعات به دست رقیبشان بیافتد باعث ورشکستگی ،خسارات مالی و ضرر های زیادی در جنبه های گوناگون برای آنها می شود به همین دلیل سعی در حفظ آن دارند.

استفاده از کامپیوترهای شخصی و شبکه‌های کامپیوتری و به دنبال آن اینترنت که (بزرگترین شبکه جهانی) است، امروزه مورد استفاده زیادی بوده است. استفاده‌کنندگان کامپیوتر برای استفاده از مزایای فناوری اطلاعات و ارتباطات، باید اصول و روش های خاصی را رعایت کنند تا در این تله نیافتند.

شبکه های ارتباطی

تقسیم بندی شبکه های ارتباطی شبکه های ارتباطی را می توان به دو دسته کلی تقسیم بندی کرد: شبکه های ارتباطی سوئیچی شبکه های ارتباطی پخشی شبکه های ارتباطی سوئیچی نیز خود به شبکه های سوئیچینگ مداری و شبکه های سوئیچینگ بسته تقسیم می شوند. سوئیچینگ مداری و سوئیچینگ بسته دو فناوری متفاوت هستند که در … خواندن ادامه “شبکه های ارتباطی”

شبکه های نرم افزار محور

امروزه اینترنت سنتی با پیشرفت های خوبی که در زمینه فناوری داشته با چالش های زیادی روبرو شده طی مدت زیادی تکنولوژی شبکه نسبت به دیگر تکنولوژی ها با سرعت پایین تری پیشرفت میکرد و باعث شد که تکنولوژی سنتی نتواند نیازهای کاربران را و شبکه های بزرگ را پاسخ بدهد و این امر باعث شد تا صنعت شبکه به فکر تغییر ساختار آن باشد که بتواند نیازهای شبکه ها را پاسخ دهد.SND فناوری جدیدی درشبکه های کامپیوتری است وبه خوبی به نیاز کاربران پاسخ میدهد. SND میتواند ار هر نقطه یا سرور با نقطه و سرور دیگر ارتباط برقرار کند وسرعت زیادی داشته باشد کار اصلی آن جداسازی سطح داده از سطح کنترل است.

ارتباطات اطلاعات حسابداري – شبکه هاي کامپیوتري

خودتنظیمی ، پیامدهای ارزشمندی در فرآیند یادگیری، آموزش و حتی موفقیت زندگی داردو یکی از مفاهیم مطرح در تعلیم و تربیت معاصراست. چهارچوب اصلی نظریه یادگیری خودتنظیمی براین اساس استوار است که افراد چگونه از نظرباورهای فراشناختی، انگیزشی و رفتاری، یادگیری خود را سازماندهی میکنند. یادگیری خودتنظیمی به معنای ظرفیت فرد برای تعدیل رفتار متناسب با شرایط و تغییرات محیط بیرونی و درونی است و شامل توانایی فرد در سازماندهی و خودمدیریتی رفتارهایش جهت رسیدن به اهداف گوناگون یادگیری است و از دو مولفه راهبردهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری تشکیل شده است در نظریه شناختی – اجتماعی تصویری از رفتار انسانی را ترسیم میکنند که مهم ترین عنصر آن خودکارآمدی. خودکارآمدی را به عنوان باور فرد درباره توانایی انجام عملکردهای مورد نظر، تعریف نموده اند. در محیط تحصیلی، خودکارآمدی به باورهای دانشجو در ارتباط با توانایی انجام وظایف درسی تعیین شده اشاره دارد. دانشجویانی که خودکارآمد یبیشتری دارند، تمایل، تلاش و استقامت بیشتری را در انجام وظایف درسی بکار می گیرند و به توانایی خود اطمینان دارند.

ارائه سیستم حفاظتی گسترده نوین جهت بهبود مدیریت منابع انرژي در شبکه هاي هوشمند

در شبکه هاي توزیع، انرژي از منبع به صورت شعاعی به نقاط بار انتقال مییابد. سیستم حفاظت این گونه شبکه ها بسیار ساده است. اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه هاي توزیع چالش هایی، همچون حفاظت از آن را پدیده آورده است. جریان اتصال کوتاه به علت حضور منابع تولید پراکنده متغیر می باشد و همچنین جهت جریان می تواند دو طرفه باشد. تغییر مناسب تنظیمات شبکه به طوریکه انرژي بطور مطمئن و با کیفیت مناسب به حداکثر مصرف کنندگان در این زمان ارسال گردد از اعمال مهم بهره برداري در شبکه هاي توزیع می باشد. در این مقاله سیستم حفاظت مرکزي جدیدي ارائه می گردد که از رابطه اي گسترده براي نظارت بر شبکه، منابع تولیدات پراکنده و به روزرسانی جریان هاي خطاي رله طبق تغییرات در سیستم استفاده می کند و همچنین از طریق سیستم کنترل مرکزي جهت قطع و وصل کلیدهاي منابع تولید پراکنده، کلیدهاي شبکه اصلی و… استفاده می شود. روش پیشنهادي، روي یک شبکه شامل توربین بادي مجهز به ژنراتور سنکرون مغناطیس دایم با استفاده از نرم افزار PSCAD/EMTDCاعمال شده است.

Distributed resource management in wireless sensor networks using reinforcement learning

In wireless sensor networks (WSNs), resourceconstrained nodes are expected to operate in highly dynamic and often unattended environments. Hence, support for intelligent, autonomous, adaptive and distributed resource management is an essential ingredient of a middleware solution for developing scalable and dynamic WSN applications. In this article, we present a resource management framework based on a two-tier reinforcement learning scheme to enable autonomous self-learning and adaptive applications with inherent support for efficient resource management. Our design goal is to build a system with a bottom-up approach where each sensor node is responsible for its resource allocation and task selection. The first learning tier (micro-learning) allows individual sensor nodes to self-schedule their tasks by using only local information, thus enabling a timely adaptation. The second learning tier (macro-learning) governs the micro-learners by tuning their operating parameters so as to guide the system towards a global application-specific optimization goal (e.g., maximizing the network lifetime). The effectiveness of our framework is exemplified by means of a target tracking application built on top of it. Finally, the performance of our scheme is compared against other existing approaches by simulation. We show that our twotier reinforcement learning scheme is significantly more efficient than traditional approaches to resource management while fulfilling the application requirements.

An energy efficient approach to extend network life time of wireless sensor networks

The energy consumption in wireless sensor networks is a significant matter and there are many ways to conserve energy. The use of mobile sensors is of great relevance to minimize the total energy dissipation in communication and overhead control packets. In a WSN, sensor nodes deliver sensed data back to the sink via multi hopping. The sensor nodes near the sink will usually consume more battery power than others; consequently, these nodes will quickly drain out their battery energy and decrease in the network lifetime of the WSN. The presence of mobilesinks causes increased energy reduction in their proximity, due to more relay load under multi hop communication. Moreover, node deployment technique can also be used to improve the life time of the network. Performance comparisons have been done by simulations between different routing protocols and our approach show efficient results.

درحال بارگذاری ...