نوشته‌ها

ketab shabakehaye mahali-taliem-ir

کتاب شبکه های محلی

شبکه ی کامپیوتری چیست؟ اساسا یک شبکه کامپیوتری شامل دو یا بیش از دو کامپیوتر و ابزارهای جانبی مثل چاپگرها ، اسکنرها و مانند اینها هستند که به طور مستقیم به منظور استفاده مشترک از سخت افزار و نرم افزار ، منابع اطلاعاتی ابزارهای متصل ایجادشده است توجه داشته باشید که به تمامی تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری موجود در شبکه منبع(source) گویند.
khadamat nerkh bit-taliem-ir

خدمات نرخ بیت در دسترس ABR

بطورکلی خدمات نرخ بیت در دسترس ، یک مکانیزم مبتنی بر بازخورد است که به موجب آن، وسیله ی فرستنده ی انتهایی می تواند در مدت زمانی که شبکه دچار اختلال می شود ، تعداد بسته بیشتری را ارسال کند. در زمان راه اندازی اتصال ، وسیله فرستنده انتهایی ، درخواستی به منظور دریافت حداقل نرخ سلول (MCR) را ارائه کند. همچنین ، وسیله ی فرستنده انتهایی می تواند حداکثر نرخ سلول(PCR) را نیز مشخص می کند. بدین ترتیب شبکه در صورتی اتصال جدید را قبول می کند که بتواند مقدار MCR درخواست شده را برآورده کند ( توجه داشته باشید ممکن است مقدار MCR برابر با 0 باشد). اگر شبکه دارای ظرفیت کمی باشد ، در این صورت نرخ ارسال منبع از مقدار MCR درخواست شده تجاوز می کند.
shabake computeri va amniyat-online-taliem-ir

شبکه کامپیوتری و امنیت اطلاعات

امنیت اطلاعات چیست؟ امنیت اطلاعات به کنترل ها و دسترسی اطلاعات یک سازمان توسط کاربران و حفاظت از اطلاعات در برابر عوامل مخرب می باشد. امنیت شبکه چیست؟ مجموعه اقداماتی که به منظور جلوگیری از بروز مشکلات امنیتی در بستر شبکه صورت میگیرد. این مجموعه اقدامات می تواند بصورت راهکارهای متعددی در غالب سرویس های سخت افزاری و نرم افزاری پیاده سازی شوند. عبارت‌های «امنیت شبکه» و «امنیت اطلاعات» اغلب به جای هم مورد استفاده قرار می‌گیرند. امنیت اطلاعات به صراحت بر روی محافظت از منابع اطلاعاتی در برابر حمله ویروس‌ها یا اشتباهات ساده توسط افراد درون سازمان متمرکز شده است هر چه رشد اینترنت و اطلاعات روی آن بیشتر می‌شود نیاز به اهمیت امنیت شبکه افزایش پیدا می‌کند و برای این منظور از تکنیک‌های جلوگیری از از دست رفتن داده‌ها(DLP) بهره می برند. یکی از این تکنیک ها، تقسیم بندی شبکه‌های بزرگ توسط مرزهای داخلی است. عدم آشنایی بسیاری از کاربران و کارکنان سازمان‌ها، به نفوذگران (هکرها) کمک می‌کند تا به راحتی وارد یک شبکه کامپیوتری شده و از داخل آن به اطلاعات محرمانه دست پیدا کنند یا این که به اعمال خرابکارانه بپردازند.
ارتباطات اطلاعات حسابداري - شبکه هاي کامپیوتري[taliem.ir]

ارتباطات اطلاعات حسابداري - شبکه هاي کامپیوتري

خودتنظیمی ، پیامدهای ارزشمندی در فرآیند یادگیری، آموزش و حتی موفقیت زندگی داردو یکی از مفاهیم مطرح در تعلیم و تربیت معاصراست. چهارچوب اصلی نظریه یادگیری خودتنظیمی براین اساس استوار است که افراد چگونه از نظرباورهای فراشناختی، انگیزشی و رفتاری، یادگیری خود را سازماندهی میکنند. یادگیری خودتنظیمی به معنای ظرفیت فرد برای تعدیل رفتار متناسب با شرایط و تغییرات محیط بیرونی و درونی است و شامل توانایی فرد در سازماندهی و خودمدیریتی رفتارهایش جهت رسیدن به اهداف گوناگون یادگیری است و از دو مولفه راهبردهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری تشکیل شده است در نظریه شناختی - اجتماعی تصویری از رفتار انسانی را ترسیم میکنند که مهم ترین عنصر آن خودکارآمدی. خودکارآمدی را به عنوان باور فرد درباره توانایی انجام عملکردهای مورد نظر، تعریف نموده اند. در محیط تحصیلی، خودکارآمدی به باورهای دانشجو در ارتباط با توانایی انجام وظایف درسی تعیین شده اشاره دارد. دانشجویانی که خودکارآمد یبیشتری دارند، تمایل، تلاش و استقامت بیشتری را در انجام وظایف درسی بکار می گیرند و به توانایی خود اطمینان دارند.