نوشته‌ها

chegonegi ejad shabake-taliem-ir

چگونگی ایجاد یک شبکه به روش Star

برای ایجاد یک شبکه با توپولوژی ستاره ای در مورد کارت شبکه و کابل آن میگوییم. کابل زوج تابیده شامل دو رشته سیم مسی عایق دار است که به دور یکدیگر تابیده شده اند تابیدگی این کابل باعث استاندارد شدن مشخصه های الکتریکی کابل می شود. این تابیدگی همچنین باعث کاهش نویز یا پارازیت الکتریکی موسوم به تداخل الکترومغناطیسی یا FMI می باشد.
ETESAL SHABAKE NORY-TALIEM-IR

اتصال شبکه نوری مسیریابی طول موج

شبکه های نوری بر اساس فناوری تسهیم طول موج(WDM) هستند که چند طول موج را در یک فیبر نوری مشترک باهم ترکیب می کند. طول موج فرکانسی است که جریان داده می تواند بر روی آن فرکانس مدوله شود.بنابراین هر طول موج , یک کانال ارسال جداگانه است. انتقال بر روی یک فیبر WDM نیازمند W فرستنده ی مستقل است. هر ارسال کننده یک منبع نوری (برای مثال لیزر) است و به طور مستقل با یک جریان داده مدوله شده است. خروجی هر فرستنده یک سیگنال نوری بر روی طول موج یکتا است : سیگنال های نوری از فرستنده های W در یک سیگنال نوری واحد در تسهیک کننده طول موج ترکیب می شوند و درون یک فیبر نوری واحد به خارج ارسال می شوند. در سمت گیرنده , سیگنال نوری ترکیب شده به W سیگنال انفرادی تقسیم می شود و سپس هر یک به گیرنده ی مناسب هدایت می شود که در آن پایان می یابد و به حوزه ی الکتریکی تبدیل می شود.
taamol ensan ba rayane-taliem-ir

تعامل انسان با کامپیوتر

امروزه با پیشرفت های گسترده ای که در مقطع تکنولوژی شده است باعث شده کاربران بتوانند با رایانه تعامل داشته باشند. در واقع این تعامل معمولا بصورت واسطه اتفاق می افتد که این واسطه سخت افزار و نرم افزارها را شامل می شود. در واقع دکتر هانس برگر با تلاش های خود جز اولین کسانی بود که توانست برای اولین بار در سال 1920 سیگنال های الکتریکی مغزی را شناسایی کند که انسان ها امروزه از آن در موارد مختلفی استفاده می کنند. یکی از کاربردهایی که سیگنال های الکتریکی دارد در کمک به تشخیص پزشکی و افراد ناتوان است. یکی از روش های دیگر روش BCI است که دانشمندان یه کمک آن می توانند سیگنال مغزی EEG با سیگنال الکترونسفالوگرافی فضای پیرامون را از طرق رایانه کنترل کنند. در واقع با آزمایش هایی که صورت گرفته این سیگنال ها کمک های بسیاری ارائه می دهند که انسان ها با دقت و هوش خود باید از این سیگنال ها استفاده مناسب راببرند. هدف از این مقاله این است که با استفاده از سیگنال های مغزی بتوان در کمک به انجام اعمال حرکت پا و بازو و حرکت های انگشت شست کمک گرفت.
Acoustic emission based drill condition monitoring during drilling of[taliem.ir]

Acoustic emission based drill condition monitoring during drilling of glass/phenolic polymeric composite using wavelet packet transform

Monitoring of tool condition on the basis of sensor signals requires a selection of suitable signal processing technique and monitoring index, to assess the tool condition. In this paper, wavelet packet transform is used as a tool, to characterise the acoustic emission signals released from glass/phenolic polymeric composite during drilling. The results show that the selected monitoring indices from the wavelet packet coefficients are capable of detecting the drill condition effectively.